Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalisaation edelläkävijät Suomessa

4,732 views

Published on

EK:n kyselyllä digitalisaation edelläkävijöistä Suomessa selvitettiin, miten digitalisaation eri osa-alueille panostetaan ja onko kasvua näkyvissä. Otoksessa oli noin 400 digitalisaation edelläkävijäyritystä Suomessa.

Published in: Business
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Digitalisaation edelläkävijät Suomessa

 1. 1. Digitalisaation edelläkävijät Suomessa Miten digitalisaation eri osa-alueille panostetaan ja onko kasvua näkyvissä?
 2. 2. Hallitusohjelman kärkihankkeen alueet digitalisaatio-kyselyn kohteena Kyselyllä arvioitiin edelläkävijäyritysten näkymät liikevaihdon, investointien ja henkilöstömäärän osalta Digitalisaation alueet ovat valittu hallituksen ’Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö’ –kärkihankkeen pohjalta Edelläkävijäyritykset (otos) valittiin seuraavien yritysverkostojen kautta: SHOKien (Digile, FIMECC) relevantit ohjelmat, Finnish Industrial Internet Forum (FIIF), ITS Finland, MyData Allianssi, AiRo Island, FISC, RPAS Finland
 3. 3. Kyselyn toteutus ja rajaukset Otoksessa n. 400 digitalisaation edelläkävijäyritystä, jotka: Työllistivät lähes 115 000 henkilöä vuonna 2014 Yhteenlaskettu liikevaihto oli n. 46 mrd. euroa vuonna 2014 Vastauksia 132 Suuria yrityksiä (yli 50 milj. euroa liikevaihto): 25 kpl Keskisuuria yrityksiä (2-50 milj. euroa liikevaihto): 39 kpl Pieniä yrityksiä (alle 2 milj. euroa liikevaihto): 68 kpl Vastaukset kuvaavat edelläkävijäyrityksiä, ei vertailtavissa koko yrityskenttään Investointien osalta yksittäiset isot investoinnit voivat heilauttaa tiettynä vuonna euromääräisiä lukuja merkittävällä tavalla Täsmällisesti vaikea vastata – perustuu arvioihin Vastaukset on painotettu liikevaihdon ja henkilöstön osalta koko otosjoukkoa edustavaksi
 4. 4. Kuinka moninäkee kasvua viidellä digitalisaation alueella? Yrityksistä 76 % ennakoi kasvua liikevaihdossa 62 % investoinneissa 43 % henkilöstössä 76 % 62 % 43 %
 5. 5. Ennakoitu liikevaihdon muutos digitalisaation eri alueilla 2015-2016 (Osuus vastanneista yrityksistä) 80 70 81 59 69 19 23 18 41 31 1 8 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Esineiden internet Älykäs liikenne Massadata Robotiikka Tietoturva Kasvaa Ennallaan Vähenee
 6. 6. Ennakoitu investointien muutos digitalisaation eri alueilla 2015-2016 (Osuus vastanneista yrityksistä) 70 65 72 43 59 24 30 28 51 41 6 6 1 6 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Esineiden internet Älykäs liikenne Massadata Robotiikka Tietoturva Kasvaa Ennallaan Vähenee
 7. 7. Ennakoitu henkilöstön muutos digitalisaation eri alueilla 2015-2016 (Osuus vastanneista yrityksistä) 79 56 70 100 61 21 39 30 39 5 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Esineiden internet Älykäs liikenne Massadata Robotiikka Tietoturva Kasvaa Ennallaan Vähenee
 8. 8. Kuinka paljonkasvua ennakoidaan viidellä digitalisaation alueella? Yritykset ennakoivat kasvua liikevaihdossa +74% Investoinneissa +15% Henkilöstössä +30%
 9. 9. Ennakoitu liikevaihdon muutos-% 2015-2016 115% 52% 80% 37% 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Esineiden internet Massadata Robotiikka Tietoturva Älykäs liikenne
 10. 10. Ennakoitu investointien muutos-% 2015-2016 9% 36% 46% 79% 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Esineiden internet Massadata Robotiikka Tietoturva Älykäs liikenne
 11. 11. Ennakoitu henkilöstön muutos-% 2015-2016 21% 58% 49% 47% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Esineiden internet Massadata Robotiikka Tietoturva Älykäs liikenne
 12. 12. tuhatta euroa Liikevaihto, investoinnit ja henkilötyövuodet yhteensä 347365 604487 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 2015 2016 Liikevaihto yht. 484470 556844 440 000 460 000 480 000 500 000 520 000 540 000 560 000 580 000 2015 2016 Investoinnit yht. 6730 8723 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Henkilötyövuosia yht.HTV +257122 +72374 +1993 tuhatta euroa
 13. 13. Yhteenveto Heikoista talousnäkymistä huolimatta uudet digitaaliset liiketoiminnot ovat hurjassa kasvussa Tänä vuonna edelläkävijäyritykset tarvitsevat uusia henkilöitä n. 2 000, joista puolet ns. esineiden internetin/teollisen internetin osa-alueelle  Liikevaihtoa yritykset odottavat kasvattavan yli 250 milj. euroa  Uusia investointeja tehdään 73 milj. euron edestä  VTT:n ja Aalto-yliopiston arvion mukaan teollinen internet voi luoda 48 000 työpaikkaa vuoteen 2023 mennessä, jos Suomi pysyy kehityksen kärkijoukoissa Yritysten mielestä kasvua voisi vielä vauhdittaa  Digiliiketoiminnan osaamisen lisääminen  Julkisen sektorin digitalisoinnin vauhdittaminen  Panostukset T&K:een – ketterien pilotointien avulla  Sääntelyn ajantasaistaminen
 14. 14. Mitä digitalisaation osa-alueilla* tarkoitetaan Esineiden internet tai teollinen internet  Ihmisten, laitteiden ja analytiikan vuorovaikutus; koneiden välinen kommunikaatio ja sen ympärille muodostuva uusi liiketoiminta, esim. reaaliaikainen kunnossapidon seuranta Massadata  Suurten tietoaineistojen hyödyntäminen analytiikan avulla tehokkaamman tai uutta lisäarvoa tuovan liiketoiminnan tukena, esim. asiakasrekisterien hyödyntäminen markkinoinnissa Robotiikka  Ohjelmoidusti toimivat tai liikkuvat laitteet, joihin usein liittyy ympäristön havainnointia ja sen mukaan toimimista, esim. tehdasautomaatio tai itsestään liikkuvat kulkuneuvot; myös ohjelmistorobotit Älykäs liikenne  Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista digitaalisuuden avulla, esim. reaaliaikainen liikenteen seuranta, tai ajoneuvojen yhteiskäyttö digitaalisen alustan avulla Tietoturvalliset tuotteet ja palvelut  Tietojen, palvelujen, järjestelmien tai tietoliikenteen suojaamista uhkilta, esim. palvelunestohyökkäyksiltä, viruksilta, vakoilulta jne. *=Käsitteet ovat monella tapaa päällekkäisiä. Esimerkiksi esineiden internet voi kattaa kaikki osa-alueet tai kaikkiin osa-alueisiin liittyy tietoturva oleellisesti.
 15. 15. Lisätietoja johtaja Riikka Heikinheimo, p. 046 9229 692 asiantuntija Jari Konttinen, p. 040 575 2081

×