Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Obv Werving Vrijwilligers Mei 2011

667 views

Published on

Het OBV is op zoek naar vrijwilligers die 2 uur per week, 1 jaar lang taalles willen geven aan geisoleerde, allochtone vrouwen in Den Haag: http://www.obvdenhaag.nl/

Interesse, mail me dan op e.vanoord@obvdenhaag.nl of bel 070-3456005.

Heb je interesse en woon je niet in Den Haag? Kijk dan op:http://www.taallesaanhuis.nl/

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Obv Werving Vrijwilligers Mei 2011

 1. 1. Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen Taalles op maat
 2. 2. Wat doet het OBV? <ul><li>Product: Nederlandse les aan huis of in de buurt </li></ul><ul><li>Doelgroep: Geïsoleerde vrouwen in Den Haag </li></ul>
 3. 3. Doelen OBV <ul><li>Het vergroten van de zelfredzaamheid van geïsoleerde vrouwen </li></ul><ul><li>Toeleiding naar inburgering, emancipatie en maatschappelijke participatie </li></ul><ul><li>Bestrijding van laaggeletterdheid </li></ul><ul><li>Vergroten van wederzijds begrip en acceptatie </li></ul>
 4. 4. Redenen voor les bij OBV <ul><li>(Chronische) lichamelijke of psychische klachten </li></ul><ul><li>zorg voor een ziek of gehandicapt familielid </li></ul><ul><li>zorg voor een groot gezin </li></ul><ul><li>trauma’s </li></ul>
 5. 5. OBV traject Lesaanvraag Intake Doorverwijzing Wachtlijst Lesneemster Afronding les Doorstroming Cursisten Volgsysteem Cursisten Volgsysteem Cursisten Volgsysteem
 6. 6. Werkwijze Nederlandse les op maat <ul><li>Lesaanvraag via breed netwerk </li></ul><ul><li>Intake </li></ul><ul><li>2 uur per week taalles aan huis of in de buurt door een vrijwilligster, max. 1 jaar </li></ul><ul><li>Eenmalige kosten € 25 </li></ul><ul><li>Po rtfolio </li></ul><ul><li>Toeleiding naar vervolg-activiteiten </li></ul><ul><li>Cursistenvolgsysteem </li></ul>
 7. 7. De organisatie <ul><li>Professioneel geleide vrijwilligersorganisatie met 250 vrijwilligers: de kernactiviteit, het lesgeven, wordt gedaan door vrijwilligsters </li></ul><ul><li>Klein team van professionals zorgen voor werving, opleiding en begeleiding vrijwilligers </li></ul>
 8. 8. Over de vrijwilligsters <ul><li>Vrouw, regio Haaglanden </li></ul><ul><li>Tussen 18 en 80 jaar </li></ul><ul><li>Sociaal ge ë ngageerd </li></ul><ul><li>Veelal door werk of studie ervaring met andere culturen/talen </li></ul><ul><li>Middelbaar/hoger opgeleid </li></ul><ul><li>Ook vrijwilligers met niet-Nederlandse achtergrond </li></ul><ul><li>Landelijke kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld! </li></ul>
 9. 9. Het OBV biedt de vrijwilligsters <ul><li>Een introductiecursus met terugkomdag </li></ul><ul><li>Deskundige begeleiding, lesmateriaal op maat </li></ul><ul><li>Deskundigheidsbevordering (bijeenkomsten en bijscholing) </li></ul><ul><li>Ongevallen- en WA verzekering, reiskostenvergoeding </li></ul><ul><li>Landelijke kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld! met heldere vrijwilligersnotitie. </li></ul><ul><li>Interesse? Dinsdag 10 mei om 10 u is een informatiebijeenkomst </li></ul>
 10. 10. Vrijwilligersfuncties bij het OBV <ul><li>Thuislesgeefster: Nederlandse taalles aan huis </li></ul><ul><li>Lesgeefster coachingstraject: Taalles in de buurt </li></ul><ul><li>Kinderspeelster: je helpt in een coachingstraject </li></ul><ul><li>pr medewerker: je werft voor het OBV (op beurzen) </li></ul><ul><li>Gastvrouw bij het OBV op kantoor (taalstage kan ook) </li></ul><ul><li>Trajectbegeleidster: je begeleidt de leskoppels (thuislesgeefster en lesneemster). </li></ul><ul><li>Interesse? Meld je aan! </li></ul>
 11. 11. Over de beroepskrachten <ul><li>11 beroepskrachten (7,4 fte) op verschillende werkterreinen: beleid, onderwijs en lesmateriaal, deskundigheidsbevordering, werving, communicatie, begeleiding/coördinatie van trajectbegeleiders en andere vrijwilligers en (financiële) administratie. </li></ul><ul><li>Beroepskrachten scheppen de voorwaarden zodat de vrijwilligers de kerntaak van het OBV kunnen uitvoeren. </li></ul><ul><li>werken samen met allerlei organisaties, zoals Haagse Maatschap, DHOM, HOF, Stiom, Stek, Mooi en zelforganisaties. </li></ul>
 12. 12. Financiering <ul><li>Financiering OBV door gemeente Den Haag, fondswerving, giften, donaties. </li></ul><ul><li>In 2011 moet 15 % van het totale budget worden verworven via fondsen, giften, donaties. </li></ul><ul><li>In 2012 wordt dit percentage hoger. </li></ul><ul><li>Afhankelijk van de hoogte van de bezuiniging op de “structurele” subsidie van de gemeente, meer fondswerving. </li></ul>
 13. 13. Resultaten van het OBV <ul><li>Op jaarbasis bereikt het OBV gem. 600 vrouwen </li></ul><ul><li>Lesneemsters van meer dan 50 nationaliteiten </li></ul><ul><li>Vooral vrouwen van 41 jaar of jonger </li></ul><ul><li>70 % stroomt door naar vervolgactiviteit </li></ul><ul><li>In haar 33 jarig bestaan heeft het OBV 9500 geïsoleerde vrouwen bereikt in Den Haag met 3000 vrijwilligsters </li></ul><ul><li>Naar het voorbeeld van OBV: nu ruim 50 thuisles organisaties in Nederland: taallesaanhuis organisaties </li></ul>
 14. 14. De kracht van het OBV <ul><li>Eerste schakel in de taalketen, op weg naar inburgering, emancipatie </li></ul><ul><li>en verdere maatschappelijke </li></ul><ul><li>participatie </li></ul><ul><li>Vraaggerichte werkwijze </li></ul><ul><li>Enthousiaste en betrokken vrijwillig(st)ers die achter de voordeur komen </li></ul><ul><li>Know-how OBV: expertise aan derden </li></ul><ul><li>OBV streeft naar opheffing </li></ul>
 15. 15. Het OBV (Inter-) nationaal gewaard eerd <ul><li>Winnaar Parel van Integratie 2009 </li></ul><ul><li>Winnaar Nationale Alfabetiserings- </li></ul><ul><li>prijs 2009 </li></ul><ul><li>Voordracht UNESCO Literacy Prizes 2010 </li></ul><ul><li>Landelijke kwaliteitsonderscheiding Vrijwilligerswerk Goed Geregeld! </li></ul>

×