Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Obv Algemeen

427 views

Published on

Het OBV is al 33 jaar de enige organisatie die in Den Haag taallessen aan huis geeft aan geisoleerde, buitenlandse vrouwen. Het doel is om de vrouwen zelfredzamer te maken en hen meer te laten meedoen in de maatschappij. Wil je meer weten over het vrijwilligerswerk van het OBV, kijk dan naar deze presentatie.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Obv Algemeen

 1. 1. Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen Nederlandse les op maat
 2. 2. Wat doet het OBV? <ul><li>Taalontmoetingen op maat, aan huis of in de buurt </li></ul><ul><li>Doelgroep: Geïsoleerde vrouwen in Den Haag </li></ul>
 3. 3. Doelen OBV <ul><li>Het vergroten van de zelfredzaamheid van geïsoleerde vrouwen </li></ul><ul><li>Toeleiding naar inburgering, emancipatie en maatschappelijke participatie </li></ul><ul><li>Bestrijding van laaggeletterdheid </li></ul><ul><li>Vergroten van wederzijds begrip en acceptatie </li></ul>
 4. 4. Resultaten van het OBV <ul><li>Op jaarbasis bereikt het OBV gem. 600 vrouwen </li></ul><ul><li>65 tot 70 % stroomt door naar vervolgactiviteit en/of is zelfredzaam </li></ul><ul><li>In haar 33 jarig bestaan heeft het OBV zo’n 10.000 geïsoleerde vrouwen bereikt in Den Haag met 3500 vrijwilligsters </li></ul><ul><li>Naar het voorbeeld van OBV: nu ruim 50 thuisles organisaties in Nederland </li></ul>
 5. 5. Over de lesneemsters <ul><li>Vrouwen tussen de 21 en 70 jaar, een groot deel is onder de 40 </li></ul><ul><li>Zij zijn afkomstig uit ± 50 verschillende landen. </li></ul><ul><li>De grootste groep is laagopgeleid </li></ul>
 6. 6. Redenen voor les bij OBV <ul><li>(Chronische) lichamelijke of psychische klachten/trauma’s/angsten </li></ul><ul><li>zorg voor een ziek of gehandicapt familielid </li></ul><ul><li>zorg voor een groot gezin </li></ul><ul><li>Sociale problemen </li></ul><ul><li>Een combinatie van bovenstaande redenen </li></ul>
 7. 7. Werkwijze Nederlandse les op maat <ul><li>Lesaanvraag via breed netwerk </li></ul><ul><li>Intake, vervolgens doorverwijzing of taalles </li></ul><ul><li>2 uur per week taalles aan huis of in de buurt door een vrijwilligster, max. 1 jaar </li></ul><ul><li>Eenmalige kosten € 25 </li></ul><ul><li>Werken met po rtfolio </li></ul><ul><li>Toeleiding naar vervolg-activiteiten </li></ul><ul><li>Cursistenvolgsysteem </li></ul>
 8. 8. OBV traject Lesaanvraag Intake Doorverwijzing Wachtlijst Lesneemster Afronding les Doorstroming Cursisten Volgsysteem Cursisten Volgsysteem Cursisten Volgsysteem
 9. 9. De organisatie <ul><li>Professioneel geleide vrijwilligersorganisatie met 250 vrijwilligers: de kernactiviteit, het lesgeven, wordt gedaan door vrijwilligsters </li></ul><ul><li>Professionals (7,4 fte) zorgen voor werving, opleiding en begeleiding vrijwilligers </li></ul><ul><li>Het OBV onderhoudt een breed netwerk voor werving en doorverwijzing </li></ul>
 10. 10. Over de vrijwilligers <ul><li>Vrouw (en een enkele man), regio Haaglanden </li></ul><ul><li>Tussen 18 en 80 jaar </li></ul><ul><li>Sociaal geëngageerd </li></ul><ul><li>Veelal door werk of studie ervaring met andere culturen/talen </li></ul><ul><li>Middelbaar/hoger opgeleid </li></ul><ul><li>Ook vrijwilligers met niet-Nederlandse achtergrond </li></ul>
 11. 11. Het OBV biedt de vrijwilligers <ul><li>Een introductiecursus met terugkomdag </li></ul><ul><li>Deskundige begeleiding, lesmateriaal op maat </li></ul><ul><li>Deskundigheidsbevordering (bijeenkomsten en bijscholing) </li></ul><ul><li>Ongevallen- en WA verzekering, reiskostenvergoeding </li></ul><ul><li>Landelijke kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: Goed Geregeld! met heldere vrijwilligersnotitie. </li></ul>
 12. 12. Financiering <ul><li>Financiering OBV door gemeente Den Haag, fondswerving, giften, donaties. </li></ul><ul><li>In 2011 wordt 15 % van het totale budget verworven via fondsen, giften, donaties. </li></ul><ul><li>In 2012 moet ten minste 30 % van het totale budget verworven worden via fondsen, giften, donaties. </li></ul>
 13. 13. De kracht van het OBV <ul><li>Eerste schakel in de taalketen, op weg naar inburgering en verdere maatschappelijke participatie </li></ul><ul><li>Vraaggerichte werkwijze </li></ul><ul><li>Les en lesmateriaal op maat </li></ul><ul><li>Een breed netwerk </li></ul><ul><li>Know-how OBV: expertise aan derden </li></ul><ul><li>Enthousiaste en betrokken vrijwillig(st)ers die achter de voordeur komen </li></ul>

×