Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anders haglund cd 2

Här är en presentation som sammanfattar det mesta som Anders Haglund tar upp i sin andra CD - rätt inställt fokus.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Anders haglund cd 2

  1. 1. Vad är fokus? 0 Fokus: det i vår omgivning som vi väljer att fokusera på. 0 Fokus skiftar beroende på vem man är och vilka prioriteringar man har. Man förändrar sitt tillstånd beroende på VAD man fokuserar på. 0 Hjärnan är som en filmkamera, den justerar vinklarna efter vad du väljer att se och inte se, det man avgör att spela in med sin egen kamera avgör. 0 Vad fokuserar du på? Ser du bra saker med människor eller letar du fel? Ser du möjligheter eller hinder? 0 Hinder finns inte för att stoppa dig, de finns för att du ska bevisa vad du verkligen vill, glöm inte det. 0 Fundera på hur du regisserar ditt fokus. Det är DIN hjärna och DU som styr.
  2. 2. Hur kan du styra ditt fokus? 0 Hur ändrar man sina kanaler i hjärnan? 0 Det är frågor som styr vårt fokus. 0 Man kan genom frågor driva människor till att ändra tillståndkanal dvs. att du genom frågor kan få människor att byta kanal få dem att uppleva smärta eller lycka t.ex. 0 Om man byter kanal så ändrar man fokus och därmed ändras ditt tillstånd. 0 Även fobier har med tillstånd att göra, om du ändrar känslan för något så förändras ditt tillstånd. Vi är inte rädda för världen utan vi är rädda för våra fantasier om verkligheten. Även här handlar det om att ändra ditt fokus för att motarbeta fobier och andra saker som stoppar oss från att leva. 0 Vad fokuserar du på i livet?
  3. 3. Retikulära aktiveringssystemet 0 Förkortas RAS. 0 Håller vår hjärna frisk mentalt. 0 Dess enda uppgift är att få vår hjärna att fokusera på det som vi är känslomässigt engagerade i dvs. att det sorterar bort allt annat. 0 Det är alltså detta system som får oss att fokusera på saker som är viktiga för oss och lärdomen jag tycker man ska ta med sig härifrån är att se till att fylla hjärnan med massa positiva saker som får dig att må bra så att ditt fokus hamnar på rätt saker.
  4. 4. Designade morgonfrågor, vad är det? 0 Anders har under många år studerat framgångsrika personers beteende och ställt dem frågan: hur ser du dig själv och hur kommunicerar du med dig själv? 0 Rent generellt utövar dessa personer designade morgonfrågor, vad är nu det? 0 Det är frågor som de ställer till sig själva det första de gör på morgonen. 0 Några exempel är: 0 Vilka är mina bästa minnen? 0 Vad är jag glad/stolt över i mitt liv just nu? 0 Vad är jag tacksam över i mitt liv just nu? 0 Vem älskar jag/vem älskar mig? 0 Hur kan jag göra den här dagen rolig för mig och dem jag bryr mig om?
  5. 5. Syftet med designade morgonfrågor 0 Hjärnan svarar på ALLA frågor vi ställer. Därför är det viktigt att ställa RÄTT frågor för att nå framgång. 0 Den frågan som är extra viktigt att komma ihåg är den som handlar om tacksamhet, den är superviktig att svara på då tacksamhet är den viktigaste känslan för vårt välmående. Hjälp alltid andra och leta alltid efter små tillfällen att ge. 0 Att ställa frågor som ” varför är jag så trött, vad är klockan osv” direkt på morgonen försätter dig i ett negativt tillstånd i onödan, varför ha en negativ inställning till livet när du kan ha en positiv inställning och få ut så mycket mer av livet? 0 Börja därför ta dina beslut på framgångsstudier. 0 Ställ framgångsfrågor och morgonfrågor och reflektera över var du har ditt fokus. Tänk även på vad du kan göra för att förändra din hälsa långsiktigt både fysiskt och mentalt för att få ut det mesta av livet.
  6. 6. Problemlösande frågor 0 Om du använder dessa frågor i varje situation som du ställs inför kommer det garanterat förändra ditt liv. 1. Vad är bra med det här? 2. Vad har jag lärt mig av det här? 3. Hur kan jag använda det här? 4. Hur kan jag lösa det här på bästa sätt och ha kul under tiden? Frågor är viktigare än svar. Fundera därför på vilka frågor du behöver ställa för att få en guldmedalj i ditt liv. Men omsätt inte detta till kunskap, utan till handling.

×