Elimäen lukioon lehtiliite 2012

3,656 views

Published on

Elimäen lukion lukioliite Elimäen Sanomissa 11.1.2012. Pro Elimäen lukio ry.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,656
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,660
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elimäen lukioon lehtiliite 2012

  1. 1. Elimäen Lukioon! www.edukouvola.fi/elimaenlukio • pro-elimaenlukio.blogspot.com Elimäen lukiossa elämä luistaa Oletko tulossa Elimäen lukioon? Jos et, mieti ihmeessä uudelleen.Elimäen lukio on pieni, mutta tun- tietokoneilla ja dataprojektoreilla, listaa yksittäisen muusikon tai bän- Kouvolan urheiluakatemian toi- Usein kuulee sanottavan, etteinetusti sisukas lukio Elimäen kou- löytyypä lähes jokaisesta doku- din äänitteiden tekemisen, eikä minta ei rajoitu ainoastaan ydin- Elimäen lukio houkuta pienuuten-lukeskuksessa. Elimäen lukiossa menttikamerakin. Tutuksi tulevat musavideoidenkaan teko ole vieras- keskustan lukioihin, vaan myös sa takia, mutta ei ruoho ole vih-kohtaavat hyvät opiskelumahdolli- myös tablettitietokoneet ja älytau- ta. Musiikkiluokkaan pääsee tree- Elimäellä on mahdollista yhteenso- reämpää aidan sillä puolen. Vai mi-suudet, yhteisöllisyys, kannustava lu. Yhteydetkin pelaavat, sillä lan- naamaan niin koulupäivien aikana vittaa lukio-opinnot ja aktiivinen tä, Kouvolan lukiosta Elimäelleopiskelijahenkisyys ja aktiivinen gaton verkko kattaa koko koulu- kuin omallakin ajalla. urheileminen. Liikunnassa ja mo- vaihtaneet opiskelijat?muu toiminta. keskuksen. Lisäksi kaikilla opiskeli- nissa muissakin aineissa on mah- Järkevänkokoiset opiskeluryh- Pienet ryhmäkoot ja osaava hen-kilökunta näkyvät oppimistuloksis- joilla on mahdollisuus suorittaa ATK-ajokortti. Yhteistyötä dollista suorittaa lukiodiplomeja. Lisäksi erilaisista harrastuksista, ku- mät näkyvät myös lukion ilmapii- rissä. Kaikki tuntevat toisensa, jo-sa: MTV3:n lukiotutkimuksessa Lukion toimintaa voit seurata monelle taholle ten vaikkapa soittotunneista tai jal- ten ilmapiiri on vapaampi ja avoi-2011 Elimäen lukio rankattiin myös Facebookin (www.facebook. Elimäen lukio on verkostoitunut kapallojoukkueessa pelaamisesta, mempi. Osoituksena hyvästä yh-Kouvolan lukioista toiseksi par- com/elimaenlukio) tai Twitterin yhteistoimintaan muiden lukioi- voi saada lukiokursseja. teishengistä mainittakoon vaikkahaaksi, heti Kouvolan yhteiskoulun (twitter.com/elimaenlukio) kautta. den kanssa yrittäjyysopinnoissa, Osa Elimäen lukion opiskelijois- talkootöillä toteutettu opiskelija-lukion jälkeen. Tärkeät tiedotteet ja hyödylliset tablettitietokoneiden hyödyntämi- ta on käynyt koulun vuosittain to- kirjaston remontti kesällä 2010. Olisiko Elimäen lukio juuri si- linkit tulevat kätevästi omalle sei- sessä sekä opintomatkojen teossa. teutettavilla matkoilla mm. Lon- Elimäelle on usein helpompi kul-nunkin lukiosi? nällesi. Keväällä Elimäeltä lähtee ryhmä toossa ja Berliinissä. Joka kevät teh- kea kuin ydinkeskustan lukioihin. Elimäen lukio on Kouvola luki- opiskelijoita tutustumaan Sveitsin dään myös kulttuuriretki maamme Kouvolan keskustasta ja Korialta oista ainoa, jossa on oma kielistu- ja Ranskan rajalla sijaitsevaan Cer- pääkaupunkiin. on hyvät bussiyhteydet aamulla Eli-Kaupungin modernein dio. Se on ylioppilaskirjoituksissa nin hiukkaskiihdyttimeen. mäelle ja iltapäivällä takaisin. Tun-Elimäellä opiskeluympäristö on valtava apu. Haluaisitko sinä suo- Mikä mahtaa olla pääkaupunki- tiaikataulut on sovitettu siten, etteivertaansa vailla. Väljät ja viihtyisät rittaa yo-kuuntelusi keskusradion seudun ulkopuolella ainoa lukio, Pieni on suurta turhaa odotteluaikaa jää. Ja mikätilat höystettyinä nykypäivän tieto- vai headsetin kautta? Niinpä. josta on mahdollista suorittaa jo lu- Pienet ryhmäkoot ovat yksi suu- parasta, bussit lähtevät ja saapuvattekniikalla takaavat optimaaliset Kielistudio ei ole koulukeskuk- kioaikana yliopistokursseja Helsin- rimmista Elimäen lukion vahvuuk- suoraan koulun pihaan.olosuhteet oppimiselle. sen ainoa studio, sillä musiikkiluo- gin yliopiston Tietojenkäsittelytie- sista. Opetus pysyy henkilökohtai- Kesällä 2008 valmistuneessa re- kan yhteydessä on myös asianmu- teen laitokselle? Aivan oikein, Eli- sena, mikä näkyy vääjäämättä oppi-montissa kaikki luokat varustettiin kainen musiikkistudio. Se mahdol- mäen lukio. mistuloksissa. Tervetuloa Elimäen lukioon!
  2. 2. Tietysti Elimäen Lukioon! Elimäen lukioÄlytauluja, taulutietokoneita, on hyvä valintayrittäjyyttä ja verkostoitumisen voimaa Elimäen lukiossa ensimmäistä vuo- sikurssia käyvä Abdullahi Maha- med on lähtöisin Somaliasta, mut- ta hän on asunut ja opiskellut jo Suomessa useamman vuoden. –Halusin kokeilla jotain uutta jaTeknologian kehittyminen, elinta- ongelmanratkaisukykyjä. Tämän vaihtaa ilmapiiriä, Abdullahi ker-son nousu ja kansainvälistyminen lisäksi intensiivisen työskentelyn too.ovat muuttaneet paljon lukiolaisen tavoitteena on oppia asettamaan ta- Abdullahin suomen kieli sujuu joopiskelua yhden sukupolven aika- voitteita ja ottamaan vastuuta sekä hienosti. Hän kertoo opiskelleensana. Tämän päivän lukiolaisten opis- omasta että ryhmänsä toiminnasta. sitä Kuopiossa tultuaan Suomeen.kelu voi olla hyvin erilaista kuin hä- Leirin aikana kehitetään lisäksi Puheen tuottamista hän opettelinen vanhempiensa kouluaikaan. esiintymistaitoja innostavassa ym- yhdessä henkilökohtaisen opetta- päristössä ja rohkaistaan opiskeli- jansa kanssa.Uutta joita aktiiviseen toimintaan. Leirin Miltä sitten tuntui lähteä opiske-teknologiaa jälkeen osallistujat ymmärtävät yrittäjyyden / yritystoiminnan ko- lemaan vieraaseen kaupunkiin? –Aluksi vähän jännitti, muttalukioon konaisuuden ja huomaavat, että Elimäki vaikutti hyvältä valinnalta.Täppäri, sormitietokone, taulutie- yrittäjämäistä toimintatapaa, taito- Sain täältä heti myös uusia kaverei-tokone, tabletti vai mikä? Viime ja ja ominaisuuksia tarvitaan kai- ta, Abdullahi hymyilee.vuonna tietotekniikan yksi puhu- kessa työssä ja työelämässä. Abdullahin opinnot uudella paik-tuimpia olivat iPadit. Myös muilta kakunnalla ovat lähteneet käyntiinvalmistajilta on vastaavia laitteita Maailmalle hyvin. Elimäen lukio on osoittau-tullut, mutta iPadit ovat toistaisek-si markkinajohtaja siksi, että se toi tieteen ja talouden tunut oivalliseksi valinnaksi. –Opinnot sujuvat paremmin.laitteen ensimmäisenä markkinoil- keskuksiin Elimäen lukion pienemmät ryhmä-le ja siihen on eniten ohjelmia eli Tablettitietokoneella onnistuu mm. videoiden kuvaaminen ja niiden Yhteistyön voiman näytti myös koot ovat mukavampia ja rauhalli-appseja saatavissa. Monet ohjelmis- siirtäminen suoraan verkkoon. Kuva: Pilvi Rajala. neljän kouvolalaisen lukion yhtei- sempia kuin suurten koulujen ry-ta ovat ilmaisia tai edullisia. nen hakemus päästä opintomatkal- mät, Abdullahi toteaa. Elimäen lukio on mukana hank- le Cerniin, Sveitsiin, tutustumaan Elimäen lukiosta Abulla on vainkeessa, jossa testataan iPadeja ope- Lisäksi hankkeeseen liittyy runsaas- omme verkostoituminen on muu- maailman suurimpaan hiukkas- hyvää sanottavaa.tustarkoituksessa. Muut hankkeen ti koulutusta ja yhteistyötä mainit- tenkin ollut erittäin aktiivista. kiihdyttimeen. Elimäen, Valkealan, –Suosittelen kaikille. Täällä onoppilaitokset ovat Kauhavan, Muu- tujen kuuden oppilaitoksen välillä Olemme mukana lukioiden yrittä- Kouvolan yhteiskoulun ja Kuusan- hyvät opettajat ja ystävällisiä ihmi-ramen, Voionmaan (Jyväskylä) ja sekä muiden vastaavien hankkei- jyyslukioverkostossa, johon kuuluu kosken lukioista valittiin matkalle siä. Myös muut opiskelijat ovatKuopion klasillinen lukio sekä Ota- den kanssa. 23 lukiota ympäri Suomea. Kouvo- viisi opiskelijaa ja yksi opettaja kus- mukavia, Abdullahi myhäilee.van Opisto Mikkelistä. Hanke sai Toinen tärkeä teknologialoikka lasta mukana ovat Elimäen lukion takin koulusta. Näin opiskelijoilla Entä mitä suunnitelmia lukionviime kesänä huomattavan apura- lukiossamme on älytaulun käyt- lisäksi Valkealan lukio ja Kouvolan on mahdollisuus päästä tutustu- jälkeen?han opetushallitukselta ja siinä on töönotto. Kouvolan lukioihin han- yhteiskoulun lukio. Verkoston maan maailman huipputiedemies- –Toivottavasti lukion jälkeenlisäksi pieni kuntien omarahoitus- kittiin joulun alla 11 älytaulua. Se opettajien tapaaminen järjestettiin ten työhön. Cern on ollut men- pääsisisin joko ammattikorkeakou-osuus. Hankkeen puitteissa kukin ei tietysti luokkatilojen määrän marraskuussa Kouvolassa. neen syksyn aikana paljon uutisis- luun tai yliopistoon. Lääkärin opin-oppilaitos saa käyttöönsä 20 iPadia suhteutettuna ole paljon, mutta on Elimäen lukiossa on tänä luku- sa, kun sen tuoreimmat tutkimus- not kiinnostavat, Abdullahi sanoo.kevätlukukaudesta 2012 lähtien. mukava signaali kaupungilta, että vuonna toisen kerran yrittäjyys- tulokset horjuttavat jopa Einstei- Mitkä kouluaineet tuntuvat hel- Hankkeen tavoitteita ovat seu- myös lukiokoulusta halutaan kehit- kurssi. Lisäksi ensimmäisen kerran nin suhteellisuusteoriaa. poimmalta ja vaikeimmalta lukios-raavat: tää. Taulujen tehokas käyttöönotto osallistuimme NY24-leirille yhdes- Toukokuussa suuri joukko en- sa?• urheilulukioiden (Voionmaa ja edellyttää koulutusta ja sitä kautta sä Iitin ja Anjalankosken lukioiden simmäisen vuosikurssin opiskelijoi- –Fysiikka tuntuu kaikkein vai- Kuopion klassikka) opiskelijoi- jälleen verkostoitumista kaupungin kanssa. Leirin tutorit eli vetäjät oli- ta lähtee tutustumaan leirikoulu- keimmalta, koska siinä on liikaa den opiskelun tukemista mobii- lukioiden ja niiden opettajien kes- vat puolestaan Kouvolan yhteis- matkalle Lontooseen. Edellisen erilaisia laskukaavoja ja laskemista. liteknologian keinoin ken. Kun koulutuksen järjestämi- koulun ja Valkealan lukioiden kerran opiskelijamme olivat siellä Pidän historiasta, sillä meillä on• projekti- ja tiimioppimisen sekä seen osallistuu vielä Kymenlaakson opiskelijoita, jotka olivat jo aiem- keväällä 2010 ja viime tammikuus- mukava opettaja ja tunneilla teh- ilmiöpohjaisen oppimisen mallia ammattikorkeakoulu, niin Kouvo- min osallistuneet vastaavalle leiril- sa vierailimme Berliinissä. Näillä dään paljon yhteistyöprojekteja, mobiiliteknologian hyödyntämi- lan oppilaitosten yhteistyö syvenee le. yhteisillä matkoilla lukiolaiset Abdullahi sanoo. sen keinoin edelleen. NY 24h -leiri on vuorokauden konkreettisesti huomaavat maail- Abdullahi kertoo päätyneensä• mobiiliteknologian käyttöä luki- kestävä kokonaisuus, jonka aikana man pienentymisen ja sen, miten Elimäen lukioon haeskeltuaan it- on oppiaineissa Yrittäjyyttä nuoret perustavat oman ideansa lähellä suuret eurooppalaiset met- selleen opiskelupaikkaa läheltä• lukioiden verkostomaista kehit- tämistoimintaa mobiiliteknolo- verkostoitumalla pohjalta kuvitteellisen yrityksen. Leirillä sovellettava interaktiivinen ropolit ovat meitä. Kouvolaa. –Halusin asua Kouvolassa, koska gian sekä sosiaalisen median hyö- ja leireillä ryhmäoppiminen kehittää vuoro- Kari Rajala paljon kavereitani ennestäänkin dyntämisen avulla Viimeisen lukuvuoden aikana luki- vaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä rehtori asui täälläpäin, Kouvola on muka- va kaupunki, Abdullahi tietää. Monia yhdeksäsluokkalaisia var- masti arveluttaa, vievätkö lukio- opinnot kaiken vapaa-ajan harras- tamiselta ja muulta ajanvietteeltä. Tähän kysymykseen Abdullahi osaa vastata. –Ei vie. Harrastan tälläkin het- Saat äänesi kuuluviin kellä säännöllisesti juoksemista. Tykkään myös jalkapallon pelaami- sesta, vaikka en juuri sitä tällä het- kellä harrasta. Arto Raanoja Onko sinulla hyviä ideoita lukion jokainen tavallaan lisää koulum- Oppilaskunnan hallitus kokoon- viin? Lukiossamme kaikki tietä- yhteishengen lisäämiseksi? Elimä- me jo ennestään mainiota yhteis- tuu viikoittain tarkastamaan, et- vät toisensa, mikä lisää tiedonku- ellä mielipiteesi huomioidaan. henkeä. Lähes vakiintunut tapa tä asiat rullaavat ja kaikki viih- lun tehokkuutta. Sinun ei tarvit- Elimäen lukio on tunnettu pie- on järjestää joka syksy matka Hel- dykkeet ovat tuottavia sekä opis- se kuulua oppilaskunnan halli- nistä ryhmäkooistaan. Siitä on singin Taiteiden yöhön, jossa jo- kelijoiden saatavilla. Hiljattain tukseen voidaksesi vaikuttaa. Uu- paljon hyötyä myös hallitukselle kainen voi viettää aikansa halua- remontoitu kirjasto on täynnä den yleiskokouskäytännön myö- ja sen kautta koko oppilaskunnal- mallaan tavalla, yhdessä. Pyrim- mukavuuksia, joita lukiossamme tä, jokaisella opiskelijalla on mah- le. Meille jokaisen mielipide on me myös järjestämään muita ren- jokainen saa hyödyntää. Opiske- dollisuus kehittää oppilaskunnan tärkeä ja puhumme opiskelijoi- touttavia retkiä koulutoiminnan lijamme voivat ottaa tirsat muka- toimintaa ja päästä ilmaisemaan den puolesta. Hallituksemme on ohella. Tällaisia mahdollisuuksia villa sohvilla tai chatata Faceboo- mielipiteitään suoraan hallituk- koulutettu, hyvin organisoitu ja on esimerkiksi kevätretki, joka kissa ajanmukaisilla tietokoneil- selle. toimiva. yleensä toteutetaan juuri opiskeli- la. Nämä ovat mahdollisuuksia, Lukiomme oppilaskunnan hal- joiden toivomalla tavalla. joita kaikki lukiot eivät voi tarjo- Yhteisöllisyys kunniaan! litus on todella aktiivinen. Järjes- ta. tämme paljon tapahtumia, joista Alisa Ollas, puheenjohtaja Haluatko saada äänesi kuulu- Oppilaskunnan hallitus
  3. 3. Tietysti Elimäen Lukioon! Yliopistoon LUKIOGALLUP Pro Elimäen lukio ry – jo lukioaikana1. Miksi valitsit Elimäen lukion? Elimäen lukion puolesta Elimäen lukion ja Helsin- gin yliopiston Tietojenkä- sittelytieteen laitoksen (TKTL) yhteistyö aloitet-2. Mikä tekee koulustamme viihtyisän? Pro Elimäen lukio ry sai alkunsa kesällä 2009, jolloin Kouvolan kau- muun muassa seuraavaa: Vaikutta- minen on rakentavalla tavalla toi- tiin keväällä 2009. Yhteis- työlukioiden opiskelijat pungin suunnalta kuului kummia. mimista, ei pelkkiä huutoja ilmaan saavat erillisen keväisin pi-3. Kenelle suosittelisit? Kaupungin virkamiesarmeija pohti ja yleisönosastokirjoituksia” ja dettävän pääsykokeen jäl- toisen asteen koulutuspaikkojen ”Nuoret ovat näyttäneet, että asi- keen rajoitetun opinto-oi- tulevaisuutta ja Elimäen lukion tu- oista on voitava keskustella myös keuden TKTL:n kursseil- Niko Huusko levaisuuden huhuttiin olevan vaa- julkisesti. Heidän toimintansa edis- le. Opiskelijoiden suorit- 1. Mukava ympäristö, paljon van- kalaudalla. tää demokratian kehittymistä uu- tamat yliopistokurssit hy- hoja kavereita ja joustavuus ur- Moista aikomusta ei opiskelijoi- dessa Kouvolassa.” väksytään heille suoraan heiluakatemian suhteen. den keskuudessa purematta nielty, lukiokursseiksi. Jos opis- 2. Hyvä yhteishenki, mukavat opet- ja niinpä kesäkuussa perustettiin kelija lukion jälkeen aloit- tajat ja lämmin ilmapiiri sekä iso- Pro Elimäen lukio ry taistelemaan Jatkoaikaa! taa tutkintoon tähtäävät na plussana aulan sohvat! kaupungin toiseksi parhaan Pro Elimäen lukio ry:n aktiivinen opinnot missä tahansa 3. Kaikille, joita kiinnostaa vähää- (MTV3:n lukiotutkimus 2011) lu- kampanjointi tuotti tulosta: elo- Suomen yliopistossa, lu- kään lukio. Elimäki on hyvä va- kion puolesta. kuussa Opetus- ja kasvatuslauta- kioaikana suoritetut yli- linta. Yhdistyksen säännöissä maini- kunta päätti esittää kaupunginhal- opistokurssit hyväksytään taan, että ”Yhdistyksen tarkoituk- litukselle toisen asteen koulutuksen myös osaksi suoritettavaa sena on säilyttää Elimäen lukio toi- palveluverkkoselvityksen siten, että tutkintoa. Valittavina ole- mivana yksikkönä, vastustaa sen lukioverkko säilyisi ennallaan. vat kurssit vaihtelevat oh- lakkauttamista ja turvata Elimäen Lukioasia eteni kaupunginhalli- jelmoinnista tietokantoi- lukion toimintaedellytykset.” tuksen käsittelyyn helmikuussa, hin ja tietoliikenteen pe- jolloin kaupunginjohtaja Lauri rusteista käyttöjärjestel- Aktiivista Lamminmäki ehdotti Elimäen lu- kion lakkauttamista 1.8.2012. Eli- miin. Keväällä 2011 hakijoita kansalaistoimintaa mäen, Kuusankosken ja Kouvolan yhteistyöhön oli viisi. Vilma Mynttinen Lakkauttamishuhut osoittautuivat lukiot olivat jo lakkovalmiudessa, Kaikki hakijat suoriutui- 1. Haluan käydä lukion, ja Elimäen todeksi kesäkuun puolivälissä, kun mutta lakkoilua ei tarvittu, sillä vat pääsykokeesta, joka on lukio on hyvä lukio. Lisäksi tämä Opetus- ja kasvatuslautakunnalle kaupunginhallitus torppasi Lam- tietotekniikka-aiheinen on minua lähimpänä oleva lu- läväytettiin seuraavanlainen ehdo- minmäen ehdotuksen. essee, yliopistonlehtori kio. tus: ”Elimäen lukio lakkautetaan Helmikuun lopulla kaupungin- Arto Wiklan mukaan ”hy- 2. Aula, ja siellä olevat sohvat, vi- 1.8.2012”. valtuusto oli yhtä mieltä kaupun- vin tai kiitettävästi”. herkasvit ja opiskelijatoverit. Epäsuosiollisen esityksen jälkeen ginhallituksen kanssa ja päätti, että Syksyllä 2011 kurssit 3. Kaikille, jotka haluavat lukioon. Pro Elimäen lukio ry aloitti välittö- Elimäen lukion toiminta jatkuu ai- ”Ohjelmoinnin perusteet” mästi aktiivisen toiminnan. Yhdis- nakin kesään 2014 saakka. ja ”Ohjelmoinnin jatko- tys näkyi ja kuului niin sanomaleh- Lukion jatko on nyt toviksi tur- kurssi” suorittaneet lukio- dissä, mielipidepalstoilla, radioaal- vattu, kunhan opiskelijamäärä py- laiset Konsta Kokkinen, loilla kuin televisiovastaanottimis- syy riittävänä. Pro Elimäen lukio ry Tuukka Ojala ja Aleksi sakin. on keväästä 2010 lähtien keskitty- Palomäki ovat kovin tyy- Viivi Koivusaari Yhdistyksen tehokkain, ja vaati- nyt Elimäen lukion markkinointiin tyväisiä yliopistoyhteis- 1. Olisin mennyt muuten Lyseon vin, vaikutuskanava oli yhteyden- tuleville lukiolaisille, nykyisille yh- työhön. ”Kurssien suorit- lukioon, mutta täällä on vähän pito Kouvolan kaupungin virka- deksäsluokkalaisille Kouvolassa, Ii- tamiseen vaadittava työ- helpompaa. Tuntee opettajat ja miehiin, opetus- ja kasvatuslauta- tissä sekä Lapinjärvellä. määrä oli odotettua pie- sillee. kunnan, kaupungin hallituksen se- Lukion tilanne on parissa vuo- nempi. Tosin Java-ohjel- 2. Aula ja siellä viihtyvä yhteinäi- kä valtuuston jäseniin. Heihin ol- dessa parantunut huomattavasti, mointikieli oli entuudes- nen kaveriporukka. Ketään ei tiin useasti yhteydessä ja kerrottiin mutta työtä on vielä jäljellä. Liity taan jo tuttua” pojat va- syrjitä, ja päivisin on paljon va- faktatietoihin perustuen, miksi Eli- mukaan! kuuttelivat toisen kurssi- paatunteja. Kauppaan ei ole mi- mäen lukion toiminnan tulisi jat- kokeen jälkeen. Kevään kään pitkä matka. kua myös tulevaisuudessa. suunnitelmissa pojilla on 3. Kaikille. Mutta etenkin heille, Näkyvin yhteydenpito päättäviin Jäseneksi? suorittaa ohjelmoinnin jotka haluavat opiskella pieneh- tahoihin järjestettiin heinäkuun Kuka tahansa voi velvoitteitta liit- harjoitustyö. Siinä opiske- köissä opetusryhmissä ja arvosta- 2009 lopulla, jolloin yhdistysaktii- tyä Pro Elimäen lukio ry:n jäsenek- lijoiden tulee suunnitella, vat mahdollisuutta saada apua vit tapasivat kaupungin virkamies- si. Liittyminen on maksutonta, ei- dokumentoida, ohjelmoi- opintoihinsa yksilötasolla. johtoa kaupungintalolla järjestetys- kä muitakaan maksuja ole. da ja testata oma suoritus- sä keskustelutilaisuudessa. Tilai- Liity jäseneksi ilmoittamalla ko- kelpoinen ohjelma. suus sai laajaa mediahuomiota ja ko nimesi, osoitteesi, syntymävuo- Ohjelmointikoodin kir- teki yhdistyksestä kesän takuuvar- tesi, sähköpostiosoitteesi sekä pu- joittamisen lisäksi yliopis- man keskustenaiheen ympäri Ky- helinnumerosi sähköpostitse osoit- to-opintoja suorittavat lu- menlaaksoa. teeseen proelimaenlukio@gmail. kiolaiset pääsevät ennenOpiskelijan mietteitä Yhdistyksen toiminnan innoitta- ma julkinen keskustelu lehtien mie- com. Tietoja ei luovuteta kolman- sille osapuolille. varsinaisten opintojen al- kua tutustumaan itse Tie- lipidepalstoilla, samoin kuin lukui- Niin halutessasi voit liittyä yh- tojenkäsittelytieteen lai-Joku saattaa jättää menemättä luki- avoinna, sillä lukion jälkeen taskus- sat eri artikkelit medioissa toivat distykseen myös kannatusjäseneksi tokseen sekä tapaamaanoon, koska ei usko pärjäävänsä ja sa on vankka yleissivistys ja kielitai- toisen asteen palveluverkkoselvi- tai solmia sponsorisopimuksen yh- laitoksen henkilökuntaa.toinen taas ajattelee lukio-opiske- to. tyksen ja erityisesti Elimäen lukion distyksen toiminnan rahoittami- Varsinainen opiskelu suo-lun olevan pelkkää niska limassa .. Ja sanokaan mitä sanotte, mut- kaikkien kymenlaaksolaisten tietoi- seksi. Lisätietoja kummastakin ritetaan etäopiskeluna Eli-raatamista. Ainakin jälkimmäinen ta minusta reilu kaksi ja puoli vuot- suuteen. vaihtoehdosta saat samaisesta säh- mäeltä käsin, paitsi kurssi-erehtyy pahasti ja todennäköisesti ta on halpa hinta näistä ystävistä ja Kesän 2009 Pestoomarkkinoilla köpostiosoitteesta proelimaenlu- kokeet, jotka suoritetaanensimmäinenkin on väärässä. kokemuksista – ja ovathan lukio- Pro Elimäen lukio ry palkittiin ”Pa- kio@gmail.com tai puheenjohtaja muiden yliopistolaisten Ensinnäkin, lukio ei ole niin kurssitkin kokemuksia. Lukio on rasta Elimäellä” –tunnustuksella. Jenni Jokirannalta, 040-5870042. kanssa TKTL:n tiloissarankka kuin sen väitetään olevan. näet jotakin aivan ainutlaatuista Palkinnon perusteluissa mainittiin Helsingin Kumpulassa.Valinnaisuutta on paljon; vähin- ammattikouluun verrattuna. Am- Yhteistyötä TKTL:ntään 24 kurssia vaadituista 75:stä mattikoulussa ei ole vanhojentans- kanssa tekee 14 pääkau-ovat valinnaisia. Se on 32 % eli lä-hes kolmannes! Niinpä lukio-opin- seja eikä potkiaisia puhumattakaan penkkareista. Ja ainakin Elimäen pro-elimaenlukio.blogspot.com punkiseudun lukiota sekä Elimäen lukio. Lisätietojanoista saa muokattua itsensä näköi- lukiossa on paljon muitakin juhlia mahdollisuudesta suorit-set ja keskittyä niihin aineisiin, jot- ja tapahtumia. Löytyy Kaamosgaa- www.proelimaenlukio.com taa yliopisto-opintoja joka itseään oikeasti kiinnostavat. la, joulutanssiaiset, vanhojen ja abi- lukioaikana saat Elimäen Toisekseen, lukion käyminen en risteilyt ja matkoja.… lukion kotisivuilta www.avaa valtavasti tulevaisuuden ovia. Opiskelu lukiossa on kuin aar- edukouvola.fi/elimaenlu-Voi jatkaa yliopistoon, ammatti- teenetsintä pallomeressä: jotkut kio sekä Tietojenkäsittely-korkeakouluun tai vaikkapa sinne löytävät enemmän aarteita kuin tieteen laitoksen sivultaammattikouluun, jos haluaa. Ja to- toiset, mutta kaikki nauttivat su- www.cs.helsinki.fi/tiede-ki voi käydä lukion ja ammattikou- kelluksesta. opetus.lun samalla kertaa eli suorittaa kak-soistutkinnon. Kaikki ovet ovat Pilvi Rajala
  4. 4. Tietysti Elimäen Lukioon! Seitsemän väittämää lukioelämän ELIMÄEN APTEEKKI ihanuudesta ja kurjuudesta 1. Lukio-opiskelut vievät kaiken luat. Vanhojen tanssit, penkkarit, tutustua samanhenkisiin ihmisiin. vapaa-aikasi. potkiaiset, kaverit, lopussa yo-juh- KORIAN APTEEKKI TARUA. Opiskeluun täytyy toki panostaa hieman eri tavalla kuin lat… Tulet kokemaan elämäsi hie- noimmat hetket lukiossa! 6. Pienessä lukiossa ilmapiiri on hyvä ja yhteishenki korkealla. yläasteella, mutta kaikki on kiinni TOTTA. Kun kaikki tuntevat vain omasta aikatauluttamisesta. 4. Lukio on lopulta hyödytön, ei- toisensa, syntyy yhteisöllinen ilma- hän siitä saa edes ammattia. piiri. Kukaan ei jää yksin, kun jo- 2. Koeviikot ovat lukiolaisen pahin TARUA. Yleissivistävä koulutus kainen on arvokas. Myös opettajat painajainen. ei mene ikinä hukkaan. Lukio val- vaikuttavat tähän merkittävästi TARUA. Ensimmäisenä vuonna mistaa opiskelijaa niin jatko-opin- omalla panoksellaan, ja ainakin Eli- koeviikot voivat olla melkoisia suo- toja, kuin elämääkin varten. Halu- mäellä se on erinomainen. rituksia useine kokeineen, mutta tessaan lukion yhteydessä voi myös mitä pidemmälle mennään, sitä käydä ammattikoulua, ja suorittaa 7. Elimäen lukio ei pysty kilpaile- mukavammaksi koeviikot käyvät. kaksoistutkinnon. maan suurten lukioiden kanssa. R.A. WICKHOLM OY Ylimääräiset vapaapäivät ja aikaisin TARUA. Monena vuonna saavu- kotiin pääseminen eivät voi olla 5. Vapaat opiskelumahdollisuudet tetut ylioppilaskirjoitusten tulokset muuta kuin plussaa. ilman sidottuja luokkia mahdollis- puhuvat puolestaan. Opetus on en- tavat uusiin ihmisiin tutustumisen. siluokkaista, kurssimahdollisuudet 3. Lukio on kuiva paikka; pelkkää TOTTA. Kursseilla on hyvä mah- runsaat, oma kielistudio, pehmeät tylsää puurtamista. dollisuus tutustua eri vuosikurssien sohvat… Syitä on monia! TARUA. Lukioaika voi olla elä- opiskelijoihin. Kun sinulla on mah- mäsi parasta aikaa jos niin vain ha- dollisuus valita itse kurssisi, voit Jenni JokirantaELIMÄEN LIIKENNE OY Puh. (05) 744 1400 YLIMATTI OY Elimäen lukio ja Iitin lukio tekivät toukokuussa 2010 yhteismatkan keväiseen Lontooseen. Matkoja kotimaassa ja ulkomailla Koulutyön sekä erilaisten juhlien ole niin suurta kuin suuremmissa ja sankosken lukion opiskelijan kans-Suunnittelutoimisto ohella Elimäen lukiossa ehditään myös matkailla niin kotimaassa niinpä kaikki halukkaat ovat pääs- seet mukaan. sa CERNiin, Euroopan hiukkasfy- siikan tutkimuskeskukseen Sveit- kuin ulkomaillakin. Opettajakunta Keväällä 2012 on luvassa jälleen siin. Hinkkanen Ky on aktiivisesti järjestänyt matkoja, joiden suosio on opiskelijoiden kes- matka Lontooseen. Lisäksi viisi opiskelijaa matkustaa yhdessä vii- Eikä matkailu Elimäen lukiossa tähän lopu. Lisää matkoja on var- kuudessa ollut suurta. Pienessä lu- dentoista Kouvolan yhteiskoulun masti tulossa. kiossa kilpailu matkalle pääsystä ei lukion, Valkealan lukion ja Kuu- ELIMÄENSÄHKÖ JA RADIO Puh. (05) 377 6175 Tammikuussa 2011 matkakohteena oli puolestaan Ber- Marraskuun alussa 2011 matkailtiin vaihteeksi liini, jonne matkattiin yhdessä Nurmon lukion kanssa. kotimaassa, kun lukiolaiset kävivät Turussa.

×