Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sürdürülebilir mimarlık , mimarlığın ilgi alanınınzaten kapsadığı bir kavramdır. Mimarlıkla birliktesürdürülebilirlik de a...
“Sürdürülebilir mimarlık, doğal kaynakların kullanımını azaltmak için bağımlılığı ve kaynak tüketimini en aza indirmeyi am...
“Sürdürülebilir mimarlık, binaların tasarımına, yapımına, isletmesine, çevre alanlarına yöneliktir ve binaların çevresi ...
“Sürdürülebilir mimarlık, içinde bulunduğukoşullarda ve varlığının her döneminde, geleceknesilleri de dikkate alarak, yeni...
“Sürdürülebilir mimarlık, mevcut koşullarla, ortaya çıkanproje arasında birorantının varlığı anlamına gelir. Çevreye uygun...
Sürdürülebilir mimarlık, tüm mimari sürecin ekolojik, sosyal veekonomik açıdan sürdürülebilir olması demektir. Buradaki,M...
Küresel ısınma, atmosferde basta CO2 olmaküzere giderek artan SG yoğunlaşması nedeniyleoluşmaktadır. Atmosferdeki CO2 yoğu...
Enerji verimliliği, 1973’de patlak veren enerji kriziile gündeme gelmiştir. Bu dönemlerde başlayanyenilenebilir enerji kay...
İklim değişikliğine karsı uluslararası ve ulusal birçok yasalönlem alınmaktadır. Bu önlemler içerisinde sürdürülebilirmima...
1994 yılında yürürlüge giren BM_DÇS, adından en çok sözettiren uluslararası çevre sözlesmesidir. Sözlesmenin amacı;atmosfe...
KP    KP, iklim degisikligi ile savasımda önemli bir adımolarak, 1997 yılında kabul edilmis ve 2005 yılında yürürlügeg...
Mimarlar DirektifiAvrupa Topluluğu Konseyi’nce 1985 yılında Lüksemburg’da kabuledilen Mimarlar Direktifi’nin doğal dengele...
4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren, AvrupaParlamentosu ve Konseyi’nin Binalarda Enerji PerformansıDirektifi, Avrupa’da ...
Direktifin ‘Tanımlar’ baslıgı altında yer alan Binanın EnerjiPerformansı tanımı söyledir:“Binanın standart kullanımının ge...
Direktifin 3.maddesi, bütün üye ülke  hükümetlerinin binaların enerji performansını  hesaplayan ortak bir yöntem uygulam...
Hesaplamada uygun oldugu yerlerde dikkate alınmasıgereken özellikler; aktif günes sistemleri ve yenilenebilirenerji kaynak...
ACE tarafından 2004 yılında yayımlanan bu kitapta,yapıların çevre üzerindeki etkisinindegerlendirilebilmesi için gerekli a...
Peyzaj degerlerinin ve kentsel ve kırsal kültür mirasınınkorunması ve restore edilmesi ve vatandaslar için yüksek birkorum...
Dünya genelinde enerji verimliligi konusunda tasarrufpotansiyeli en yüksek üç sektöründen biri olan binasektörünün, bu ala...
Enerji Verimliligi Kanunu’ndan sonra Bayındırlık Veİskân Bakanlıgı tarafından yenilenerek 09.10.2008tarihinde yürürlüge ko...
Enerji Verimliligi Kanununa dayanarak hazırlanan buyönetmeligin amacı, aynı kanunda belirtilen amacayönelik uygulamaların ...
“• Sıcak ve soguk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlarauygun olarak yapılması, ısı üreten, dagıtan ve kullanan tümünitel...
Enerji Verimliligi Kanunu’na dayanarak hazırlanan ve5 Aralık 2008’de resmi gazetede yayımlanan buyönetmelikle birlikte 9 K...
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeligi’nin amacı dısiklim sartlarını, iç mekân gereksinimlerini, mahalli sartlarıve mal...
1985 tarihli Mimarlar Direktifi, Mesleki YeterliklerinTanınmasına iliskin Direktif ile yürürlükten kalkmıstır.Mimarlar Dir...
Sürdürülebilir Mimari, Ekolojik Mimari (çevre dostubina, eko ev, eko yapı), Yesil Bina, Enerji Mimarlıgı,Günes Mimarisi, E...
Düsük Enerji Evi, sahip oldugu sürdürülebilir veverimli nitelikler sayesinde sıradan evlere göre daha azenerji harcayarak ...
Sıfır Enerji Binası, yıllık ortalamada sıfır net enerjitüketen ve sıfır karbon salımı yapan binaları tanımlar. Sıfırenerji...
Artı Enerji Evi, yıllık ortalamada satın aldıgı enerjidendaha fazlasını üreten binaları tanımlar. Üretilen fazlaenerji ele...
X Litre Ev, bir yıl içinde evin ısıtılması ve havalandırılmasıiçin birim metrekare yasam alanını için “X” litre yakıtgerek...
Enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi,verimli kullanımı ve korunumuna yönelikuygulamaların yanında, binanın ‘...
Normal sartlarda insaat sahasında is yapılmayan günyoktur. is yapılması ise enerji tüketimi ile mümkündür.Yapım süresinin ...
Ev, Loblollyçamındanyapılmıs 2metrelik ahsapdireklerinüzerindekurulmustur.Dikmelerinarasında kalanalan ise parkalanı olara...
Tüm bina, tavan vedösemeleri ilebirlikte 6 haftalıkbir süredetamamlanmıstır.Elyaf-çimentopaneller, sedir agacıve hus agacı...
Bu tip bina tasarımı enerji verimliligine yönelik olarakprefabrik olmanın getirdigi avantajlara sahiptir.Bunlardan en önem...
Yesil çatı da enerji verimliligi açısından çok yönlüfaydalar saglamaktadır. Yerden yükseltilmis konumu,binayı yerin rutube...
Örnek, zemin ıslahından baska bir altyapıuygulamasına ihtiyaç duymamaktadır, prefabriktir vemodüler yapıya sahiptir. Bu öz...
Her modül bagımsız bir strüktüre ve altyapıya sahiptir.Dahili su temini, atık su sistemleri, otomatik alankontrolü ve elek...
Binanın dogadan çaldıgı yeryüzü alanının binanınçatısında geri verilme çabası olarak da düsünülebilecekolan bu uygulama gi...
Harmoni 57
Yasayan bir vücut gibi,       bina nefes almakta,       terlemekte ve kendini       sürekli       ...
Enerji verimliligi kavramına iliskin bir yeniyaklasım da insaatta kullanılan yapı malzemesiniolabildigince azaltmaktır.
F10 Evi
Bina boyutu olabildigince küçük tutulmustur ve yapıalanına yapılan müdahale en bastan berihesaplanmıstır. Yapım sırasında ...
Mevcut artık malzemenin üretimi sırasında harcanmısenerjinin korunumu ve dolaylı olarak kullanımı sözkonusudur. Bu sayede ...
Bina, depolama konteynerleri ve arsada bulunan çelikelemanlar kullanılarak meydana getirilmistir
Konteynerler, evin içindeki ana mekânları olusturmakve ayırmak için kullanılmıstır“Çelik çerçevenin kurulması 15 gün, tüm ...
İsleme için harcanacak enerjiden tsarruf saglamakanlamında degerlendirilmektedir.
İslenmemis karaçam ve elyaf-çimento (fiber-cement)panellerin günes enerjisi kazancını en etkili halegetirmek için kullanıl...
Zemin kattaki yasama mekânının dıs cephesiislenmemis (ham) karaçam ile kaplanmıstır. Günesenerjisi camla kaplı avluda kaza...
Malzemenin üretim sürecinde harcanan enerjiyegömülü enerji denmektedir. Dogal malzemelerin dahaaz gömülü enerjiye sahip ol...
Ziyaretçilerine, alternatif enerji kaynaklarınınkullanıldıgı, enerji verimli, sürdürülebilir mimarikonusunda örnek olarak ...
Kuzeyde toprak altında betonarme konstrüksiyon veteknik hacimlerde kullanılan yanmıs tugla haricindebüyük ölçüde cam, yanm...
Yapım sürecinde fire ve artıgın azaltılması, prefabriküretim, modüler tasarım ve kuru insaat teknikleri ilesaglanabilir. A...
Isıl çelik paneller ve camlar bu çerçevelerin arasındakendi yerlerini bulmuslardır. Prefabrik paneller veçelik profiller y...
Asagıda verilen örnekte kullanılan yapımalzemelerinin yarıdan fazlası geri dönüsümlüdür.
Yapısında ve üretiminde sıfır su, sıfır enerji, sıfır çöp,sıfır karbon salımı hedeflenmistir. Malzeme veteknolojisi ile dü...
Özellikleri, su ve enerji kullanımını gerçek zamanlıgösteren izleme sistemi gibi teknolojik imkânlarınkullanıldıgı yapıda ...
Harabe Evi Letonya’da Baltık Denizi kenarındadır. Buyeni aile evi, 19. yüzyıla ait bir Letonya ambarınıngünümüzdeki kalınt...
Eski duvar kalıntılarının iyilestirilmesi ile birlikte içindekorunaklı bir bahçe olusturulabilmistir
İyilestirilmis Ambar Duvarları
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik

18,922 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Sürdürülebi̇li̇r mi̇marlik

 1. 1. Sürdürülebilir mimarlık , mimarlığın ilgi alanınınzaten kapsadığı bir kavramdır. Mimarlıkla birliktesürdürülebilirlik de adı konmasa bile hep var olmuştur.20. yüzyılın sonlarına doğru gelişen yeni şartlar sonucubilinçli bir şekilde üzerinde durulan bir olgu halinegelmiş; güneş mimarisi, yeşil mimari, ekolojik mimarivb. isimleri ile kavramsallaştırılma sürecine girmiştir.
 2. 2. “Sürdürülebilir mimarlık, doğal kaynakların kullanımını azaltmak için bağımlılığı ve kaynak tüketimini en aza indirmeyi amaçlayan mimari tasarım yaklaşımıdır” (Kremers, 1995). “Sürdürülebilir mimarlık, insan ve doğa iliksisinigözeterek, iklimsel ve tomografik verileri vazgeçilmezbir ön veri paketi olarak kabul eden ve kaynaklarıtutumlu kullanmaya gayret gösteren bir yaklaşımdır”(Özkeresteci, 2001).
 3. 3. “Sürdürülebilir mimarlık, binaların tasarımına, yapımına, isletmesine, çevre alanlarına yöneliktir ve binaların çevresi ve kullanıcılarıyla olan iliksisinidüzenlemeyi amaçlar. Sürdürülebilir mimarlığın amacı, çevresine duyarlı, az enerji tüketen, çevre üzerinde en az olumsuz etkiye sahip, kullanıcılarına sağlıklı içortamlar sunan ve konfor koşullarını optimum düzeyde sağlayan binaların tasarlanmasıdır” (Shaviv, 1998).
 4. 4. “Sürdürülebilir mimarlık, içinde bulunduğukoşullarda ve varlığının her döneminde, geleceknesilleri de dikkate alarak, yenilenebilir enerjikaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreyeduyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğualanı etkin şekilde kullanan, insanların sağlık vekonforunu koruyan yapılar ortaya koymafaaliyetlerinin tümüdür” (Sev, 2009).
 5. 5. “Sürdürülebilir mimarlık, mevcut koşullarla, ortaya çıkanproje arasında birorantının varlığı anlamına gelir. Çevreye uygunluk ne kadarfazlaysa, tasarım da okadar sürdürülebilir demektir. Sürdürülebilirlik, somut veyasoyut malzemelerinmantık çerçevesinde bir araya gelmesi için bir ölçüttür”(Baumschlager, 2009).
 6. 6. Sürdürülebilir mimarlık, tüm mimari sürecin ekolojik, sosyal veekonomik açıdan sürdürülebilir olması demektir. Buradaki,Mimari süreç, mimari ürünün ‘planlama’dan ‘geri dönüsüm’ekadar olan süreci tanımlar.Ekolojik sürdürülebilirlik; iklim ve topografya verilerinin dogru veetkin kullanımını, enerji verimliligini, yenilenebilir kaynakkullanımını, kaynakların sürdürülebilir kullanımını, çevre etkisininen düsük seviyede tutulmasını, Sosyal sürdürülebilirlik; insan,mekân ve yasam döngüsü arasındaki dengeleri, yasam kalitesini,bugünkü ve gelecek nesillerin saglık, mutluluk ve refahını,Ekonomik sürdürülebilirlik; maliyet azaltımını ve katma degeryaratımını kapsar.Bundan da anlasılabilecegi gibi; sürdürülebilir mimarlık kavramı,sürdürülebilir toplum ve sürdürülebilir ekonomi kavramlarıiçerisinde önemli yere sahiptir.
 7. 7. Küresel ısınma, atmosferde basta CO2 olmaküzere giderek artan SG yoğunlaşması nedeniyleoluşmaktadır. Atmosferdeki CO2 yoğunlaşması hacimolarak sanayi öncesi dönemdeki yaklaşık milyonda 280birimden 2007 yılında milyonda 380 birimeyükselmiştir. Tahminlere göre 2050 yılına geldiğindebu artış milyonda 500 birimi aşacaktır.
 8. 8. Enerji verimliliği, 1973’de patlak veren enerji kriziile gündeme gelmiştir. Bu dönemlerde başlayanyenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, küreselısınma ve iklim değişikliğinin gündeme gelmesiyledaha da önem kazanmıştır. enerjinin verimli kullanımıolarak tanımlanır. “aynı is için daha az enerjikullanımı”dır.
 9. 9. İklim değişikliğine karsı uluslararası ve ulusal birçok yasalönlem alınmaktadır. Bu önlemler içerisinde sürdürülebilirmimarlık ve enerji verimliliği çok önemli yere sahip ikikonudur. DÜNYADAKİ GELİSMELER • 1972 - Stokholm Konferansı • 1992 - Rio Konferansı • 1994 - BM_DÇS’nin Yürürlüge Girisi (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) • 2005 - KP’nün Yürürlüge Girisi • 2005 - 2012 Sonrası için Protokol Müzakerelerinin Baslaması
 10. 10. 1994 yılında yürürlüge giren BM_DÇS, adından en çok sözettiren uluslararası çevre sözlesmesidir. Sözlesmenin amacı;atmosferdeki SG birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeliinsan kaynaklı etkiyi (enerji kullanımı) önleyecek bir düzeydedurdurmayı basarmaktır ve böyle bir düzeye ekosistemin iklimdegisikligine dogal bir sekilde uyum saglayacak sekilde, gıdaüretiminin zarar görmeyecegi ve ekonomik kalkınmanınsürdürülebilir sekilde devamına izin verecek bir zaman dahilindeulasılmasıdır (Arıkan, 2006). Sözlesmede yer alan prensiplere dayanılarak gelistirilenISO 14000 Çevre Yönetim Standardı, üretim sürecinde çevreselperformansın izlenmesi ve sürekli iyilestirilmesi temeline dayanırve ürünün kendisi ile degil üretim sistemi ile ilgilenir. ISO 14000,küresel anlamda etkili olması açısından önem arz etmektedir.
 11. 11. KP KP, iklim degisikligi ile savasımda önemli bir adımolarak, 1997 yılında kabul edilmis ve 2005 yılında yürürlügegirmistir. BM_DÇS’de belirtilen amacı takip etmektedir. KP,sera gazı salımının azaltılmasına ve iklim degisikligikonusunda mücadeleyi saglamaya yönelik baglayıcı hedeflerkoyan tek uluslararası anlasmadır. Amacına ulasmak içinkullandıgı esneklik düzenekleri ve uyumsuzluk halindegelistirilen yaptırımlar sistemi, KP’nün önemli özellikleridir.Protokolün süresi 2012 yılında dolmaktadır ve bu 2012sonrasında KP’nün yerini alacak bir düzenlemenin halenmüzakereleri sürmektedir.
 12. 12. Mimarlar DirektifiAvrupa Topluluğu Konseyi’nce 1985 yılında Lüksemburg’da kabuledilen Mimarlar Direktifi’nin doğal dengelerin korunmasıkonusuna yaptığı vurgu doğa ve mimarlık kavramlarınınilişkilendirmesi açısından önem taşımaktadır.“Mimarlık, yapıların kalitesi, çevreleriyle bütünleşme yolları,doğal ve kentsel çevreye saygı ile ortak ve bireysel kültürel mirasgibi konular toplumu ilgilendiren konular olduğundan; …diplomalar, sertifikalar ve resmi niteliklerle ilgili diger belgeleresahip olanların bireyler, sosyal gruplar ve toplumların mekânsalplanlama, tasarım, binaların düzenlenmesi ve inşası, mimarimirasın korunması ve artırılması ve doğal dengenin korunmasıkonularındaki gereksinimlerini anlayıp pratik çözümlerüretebilmelerinin önemli olması…”
 13. 13. 4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren, AvrupaParlamentosu ve Konseyi’nin Binalarda Enerji PerformansıDirektifi, Avrupa’da hem mevcut hem de yeni yapılacakbinalarda enerji performansı değerlendirmesine ilişkinbelirli standartlar ve ortak bir yöntem getirmekle birlikte,düzenli bir denetim ve değerlendirme mekanizmasıkurarak, binalarda enerjinin daha verimli kullanılmasınısağlamayı amaçlamaktadır. Bu direktif, AB’nin daha önceyayımlamış olduğu enerji verimliliğini artırarak CO2salımını sınırlamayı amaçlayan direktiflerin devamıdır. Budüzenlemeler sonucunda binalardaki mevcut enerjitüketiminde 2010 yılı itibarıyla % 22’lik bir tasarrufsağlanabileceği ve CO2 salımında ise 44 milyon tonluk birdüşüş hedeflenmektedir .
 14. 14. Direktifin ‘Tanımlar’ baslıgı altında yer alan Binanın EnerjiPerformansı tanımı söyledir:“Binanın standart kullanımının getirdigi farklı ihtiyaçlarıkarsılamak üzere fiili olarak harcanan veya harcanacagı tahminedilen, diger birtakım ihtiyaçların yanı sıra ısıtma, sıcak suluısıtma, sogutma, havalandırma ve aydınlatma gibi hizmetleriiçerebilecek, enerji miktarı. Bu miktar, yalıtım, teknik ve tesisatlailgili özellikler, iklim özelliklerine baglı tasarım ve konumlanma,günese maruz kalma ve çevredeki yapıların etkisi, kendi kendineenerji üretimi ve bunların yanı sıra iç mekân iklimigibi enerji talebini etkileyen diger faktörleri de dikkate alarakhesaplanan bir veya daha fazla sayısal veriden olusmaktadır”
 15. 15. Direktifin 3.maddesi, bütün üye ülke hükümetlerinin binaların enerji performansını hesaplayan ortak bir yöntem uygulamasını öngörmektedir. Bu öngörüye göre hesaplamalar, asagıdaki özellikleri bir araya getiren bir genel çerçeve üzerine kurulu olmalıdır:“• Binaların enerji performanslarını hesaplama yönteminin içermesi gereken noktalar; binanın ısıl özellikleri, ısıtma tesisatı ve sıcak su sistemi, iklimlendirme tesisatı, havalandırma, aydınlatma tesisatı, binaların konumu ve yönlenisi (dıs mekân iklimi), pasif günes sistemleri ve günesten korunma, dogal havalandırma, iç mekândaki iklim kosulları ve tasarlanmıs iç mekân iklimi.
 16. 16. Hesaplamada uygun oldugu yerlerde dikkate alınmasıgereken özellikler; aktif günes sistemleri ve yenilenebilirenerji kaynakları üzerine kurulu ısıtma ve elektriksistemleri, birlesik ısı ve güç sistemiyle üretilen elektrik,mahalle veya blok ölçeginde ısıtma ve sogutma sistemleri,dogal aydınlatma.Bu hesaplamanın amacına ulasabilmesi için önerilen binasınıflandırmaları; tek ailelik konutlar, apartman blokları,ofisler, egitim yapıları, hastaneler, oteller ve restoranlar,spor yapıları, toptan ve perakende ticari hizmet binaları,diger yapılar.Bu yöntem, ulusal veya bölgesel ölçekte kurulabilir ve buyöntemin düzenli bir sekilde güncellenmesi ve kolaycaanlasılabilir olması sarttır. Binalarda CO2 salımıyla ilgili birgösterge de içerebilir”
 17. 17. ACE tarafından 2004 yılında yayımlanan bu kitapta,yapıların çevre üzerindeki etkisinindegerlendirilebilmesi için gerekli araç vegöstergelerden ikisi olarak Yasam Döngüsü Maliyeti(YDM) ve Yasam Döngüsü Analizi (YDA)’nintanıtılması ve kullanılmasına yönelik inanç ifadeedilmistir. Bu kavramların, paranın gerçek degerininfarkına varabilmesi için tüm kamu ihalelerine dahiledilmesi gerekliligi vurgulanmıstır.
 18. 18. Peyzaj degerlerinin ve kentsel ve kırsal kültür mirasınınkorunması ve restore edilmesi ve vatandaslar için yüksek birkoruma, yasam kalitesi ve toplumsal esenlik düzeyisaglanması.Ürünlerin yasam döngüsü boyunca çevresel gerekleridikkate alan ve çevre dostu süreçlerin ve ürünlerin dahayaygın kullanımını saglayacak bütünlesmis bir politikayaklasımının tesvik edilmesi.En iyi uygulamalara iliskin rehberler ve ToplulukKurumlarında çevreci alımların degerlendirilmesiarastırması da dahil olmak üzere, net ve yoruma yervermeyen yönlendirmelerle kamu alımları sırasında biryandan Avrupa Toplulugunun rekabet kosulları ve iç pazarıngereklerine uyulurken aynı zamanda çevresel kriterlerin degöz önüne alınmasının tesvik edilmesi. Yapıların tasarlanması planlaması ve yapım tekniklerinde,enerji tasarrufu dahil, çevre açısından sorumluluk yansıtantedbirlerin özendirilmesi” (TMMOB Mimarlar Odası, 2005).
 19. 19. Dünya genelinde enerji verimliligi konusunda tasarrufpotansiyeli en yüksek üç sektöründen biri olan binasektörünün, bu alandaki payının sürekli artmaktaoldugu gözlemlenmektedir.
 20. 20. Enerji Verimliligi Kanunu’ndan sonra Bayındırlık Veİskân Bakanlıgı tarafından yenilenerek 09.10.2008tarihinde yürürlüge konan bu yönetmelik, yine aynıbakanlık tarafından 5 Aralık 2008 tarihinde yürürlügekonan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeligi ilebirlikte yürürlükten kaldırılmıstır
 21. 21. Enerji Verimliligi Kanununa dayanarak hazırlanan buyönetmeligin amacı, aynı kanunda belirtilen amacayönelik uygulamaların usûl ve esaslarınıdüzenlemektir. Yönetmelikte enerji verimliliginiartırmak üzere teknik önlemler sıralanmıs,kamubinalarında alınması gereken önlemler üzerindeayrıca durulmustur. Yönetmelikte mimariyi yakındanilgilendiren maddelerden bazıları Enerji VerimliliginiArtırıcı Önlemler baslıgı altında yer almaktadır;
 22. 22. “• Sıcak ve soguk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlarauygun olarak yapılması, ısı üreten, dagıtan ve kullanan tümünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veyakazançlarının en aza indirilmesi,• Atık ısı geri kazanımı,• Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün enaza indirilmesi,• İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeydeolacak sekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeyeuygun olarak gerçeklestirilmesinin saglanması,• Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyonuygulamalarının analiz edilmesi,• Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lâmbaların,elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerininkullanılması ve gün ısıgından daha fazla yararlanılması,• Camlamada düsük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift camsistemlerinin kullanılması” (ETKB, 2008).
 23. 23. Enerji Verimliligi Kanunu’na dayanarak hazırlanan ve5 Aralık 2008’de resmi gazetede yayımlanan buyönetmelikle birlikte 9 Kasım 2008’de yayımlananBinalarda Isı Yalıtım Yönetmeligi yürürlüktenkaldırılmıstır. Yönetmeligin amacı su sekildeaçıklanmıstır:
 24. 24. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeligi’nin amacı dısiklim sartlarını, iç mekân gereksinimlerini, mahalli sartlarıve maliyet etkinligini de dikkate alarak, bir binanın bütünenerji kullanımlarının degerlendirilmesini saglayacakhesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve CO2salımı açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli orandatadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerjiperformans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerjikaynaklarının uygulanabilirliliginin degerlendirilmesini,ısıtma ve sogutma sistemlerinin kontrolünü, SGsalımlarının sınırlandırılmasını, binalarda performanskriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini veçevrenin korunmasını düzenlemektir” (Bayındırlık ve iskânBakanlıgı, 2008).
 25. 25. 1985 tarihli Mimarlar Direktifi, Mesleki YeterliklerinTanınmasına iliskin Direktif ile yürürlükten kalkmıstır.Mimarlar Direktifi, mimari niteliklerle ilgili belgelerinkarsılıklı tanınması ve hizmet dolasımınıkolaylastırmak üzere yalnızca mimarlık alanına özelolarak üretilmis bir metindir. 2005 tarihli bu direktifise 402 meslek alanı için ortak bir düzenleme getirengenel bir direktiftir. Aralarında mimarlıgın dabulundugu 7 meslek alanı için özel düzenlemeleriçermektedir.
 26. 26. Sürdürülebilir Mimari, Ekolojik Mimari (çevre dostubina, eko ev, eko yapı), Yesil Bina, Enerji Mimarlıgı,Günes Mimarisi, Enerji Etkin Ev, Enerji Edilgin Evolarak sayılabilir.
 27. 27. Düsük Enerji Evi, sahip oldugu sürdürülebilir veverimli nitelikler sayesinde sıradan evlere göre daha azenerji harcayarak aynı konforu elde edebilen evleritanımlar. Düsük Enerji Evi 70kWh/m²a’dan daha fazlaenerji tüketmemelidir
 28. 28. Sıfır Enerji Binası, yıllık ortalamada sıfır net enerjitüketen ve sıfır karbon salımı yapan binaları tanımlar. Sıfırenerji binaları enerji sehir sebekesinden özerktir çünküenerji yerinde üretilir. Bu özerklik farklı yollar ileölçülebilmektedir (maliyetle, enerjiyle veya karbon 49salımı). Bu kavramla aynı anlamda kullanılan diger birkavram da Sıfır Karbon Evi (Zero Carbon House)’dir.“İngiltere’de 2006 ön bütçe raporunda, ‘sıfır-karbon eviküresel ısınmaya katkıda bulunmayan ev’ olarak kesin birsekilde tanımlanmıstır. Sıfır-karbon binası hiç karbondioksit üretmez ve mevcut tüm teknolojiyi kullanarakkarbonsuz enerjiyi elektrik sebekesine verir.
 29. 29. Artı Enerji Evi, yıllık ortalamada satın aldıgı enerjidendaha fazlasını üreten binaları tanımlar. Üretilen fazlaenerji elektrik dagıtım hattına geri verilerek satılır.Artı Enerji Evi, enerji üretimi için özenli yer seçimi,yönlere önem verilmesi, gelismis yalıtım ve edilginenerji kazanımı gibi mimari çözümlerin yanında,yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olmaya özengösteren mikrojenerasyon teknolojileri gibi tekniklerkullanır.
 30. 30. X Litre Ev, bir yıl içinde evin ısıtılması ve havalandırılmasıiçin birim metrekare yasam alanını için “X” litre yakıtgerektiren evdir. Gerçek tüketim farklı ısıtma vehavalandırma tercihlerine baglıdır ve evin planlarıylaoryantasyon ve pozisyonuyla ve de uygulanan ısıtma vehavalandırma ekipmanıyla dogrudan iliskilidir. 100 m2 evinbir yıl içinde 500 litre ısıtma yakıtına es enerjiye ihtiyaçduydugu “5 Litre Ev”, giderek popüler Avrupa standardıolmaktadır. Nihai amaç; günesten ve bina sakinlerinin dogalyolla ürettigi enerjiden yararlanan “pasif ev” tasarlamaktır.X Litre Ev, alısılagelmis ısıtma sistemlerinden yoksundur veDüsük Enerji Evinin dogal devamıdır.
 31. 31. Enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi,verimli kullanımı ve korunumuna yönelikuygulamaların yanında, binanın ‘planlama’dan ‘geridönüsüm’e kadar olan sürecin her asamasında kendisiiçin ya da kendi aracılıgı ile harcanmıs olan enerjilerebiçimlerine yönelen dikkat günümüzde giderekartmaktadır. Yapının ortalama yasam süresi olarakkabul edilen 60 yıllık süreçteki enerji tüketimmiktarları Sekilde gösterilmektedir.
 32. 32. Normal sartlarda insaat sahasında is yapılmayan günyoktur. is yapılması ise enerji tüketimi ile mümkündür.Yapım süresinin az olması da enerjinin az kullanılmasıanlamına gelmektedir. Asagıda örnek olarak verilenbina, sahip oldugu mimari nitelige nazaran oldukçakısa sürede tamamlanabilmis olması ile öneçıkmaktadır.
 33. 33. Ev, Loblollyçamındanyapılmıs 2metrelik ahsapdireklerinüzerindekurulmustur.Dikmelerinarasında kalanalan ise parkalanı olarakislevlendirilmistir
 34. 34. Tüm bina, tavan vedösemeleri ilebirlikte 6 haftalıkbir süredetamamlanmıstır.Elyaf-çimentopaneller, sedir agacıve hus agacındanplywood panellerprefabrik olaraküretilmistir
 35. 35. Bu tip bina tasarımı enerji verimliligine yönelik olarakprefabrik olmanın getirdigi avantajlara sahiptir.Bunlardan en önemlisi malzeme kullanımındakiverimlilik ve yapım süresindeki kısalmadır
 36. 36. Yesil çatı da enerji verimliligi açısından çok yönlüfaydalar saglamaktadır. Yerden yükseltilmis konumu,binayı yerin rutubetinden korumaktadır. Öncephedeki hangar kapıları kıs günesiniengellemeyecek sekilde ve yaz rüzgârlarını içeri alacaksekilde düzenlenmistir
 37. 37. Örnek, zemin ıslahından baska bir altyapıuygulamasına ihtiyaç duymamaktadır, prefabriktir vemodüler yapıya sahiptir. Bu özellikleri ile kurulupsökülebilmede büyük kolaylıklar saglamaktadır. Geçicibir binanın yer ile kurdugu iliski önemlidir. Kendikendine yeterli olan bu modüllerin kurulacakları yerçok az islemle hazırlanabilmektedir. Modüllersöküldükleri gün geride yapısal artıkbırakmamaktadırlar.
 38. 38. Her modül bagımsız bir strüktüre ve altyapıya sahiptir.Dahili su temini, atık su sistemleri, otomatik alankontrolü ve elektrik temini her modülde özerk birsekilde çalısmaktadır. Fotovoltaik paneller çatınınbüyük bölümünü kaplamaktadır ve bu panellerinkazandıgı elektrigin depolandıgı piller modüle 3 günyetecek kapasitededir. Bünyesindeki su deposu banyove mutfagı beslemektedir. Bir vakum sistemi ise atıksuyu toplamaktadır.
 39. 39. Binanın dogadan çaldıgı yeryüzü alanının binanınçatısında geri verilme çabası olarak da düsünülebilecekolan bu uygulama giderek duvarlarda da uygulanmayabaslamıstır. Bitkilerin, havada bulunan toz veparçacıkları süzmesinin yanı sıra, havasıcaklıgınıılımanlastırma ve nemini dengeleme özelligi binadaiklimlendirme için ihtiyaç duyulan enerjinin azalmasıyönünde etki yapmaktadır. Yesil alanın arttıgı bir sehirdokusunda kanalizasyon sisteminin de yagmur suyuyükünün azalacagı, dolayısı ile kanalizasyonsisteminin yapım, bakım ve onarımı için harcananenerjinin de azalacagı kesindir.
 40. 40. Harmoni 57
 41. 41. Yasayan bir vücut gibi, bina nefes almakta, terlemekte ve kendini sürekli yenilemektedir. Kalın duvarlar, strüktürün derisi gibi çalısan bitkisel bir tabaka ile kaplıdır. Bu duvarlar, içerisinde bitkilerin yetisecegi delikler bulunan organik bir betondur. Yagmur suyu ve toprak suyu toplanıp, iyilestirilip ve tekrar kullanılmaktadırHarmoni 57
 42. 42. Enerji verimliligi kavramına iliskin bir yeniyaklasım da insaatta kullanılan yapı malzemesiniolabildigince azaltmaktır.
 43. 43. F10 Evi
 44. 44. Bina boyutu olabildigince küçük tutulmustur ve yapıalanına yapılan müdahale en bastan berihesaplanmıstır. Yapım sırasında olusacak artıkların enaza indirilmesi için özen gösterilmistirKırmızı renkli elyaf-çimento panellerle kaplanan dıscephenin ısı yalıtımında selüloz kullanılmıstır. Binanınüstünü enerji verimliligine dogrudan etkisi olan yesilçatı örtmektedir
 45. 45. Mevcut artık malzemenin üretimi sırasında harcanmısenerjinin korunumu ve dolaylı olarak kullanımı sözkonusudur. Bu sayede yani yapı malzemeleri içinharcanacak enerji de azaltılmıs olur. Özellikle bölgedebulunabilecek artık malzeme, ulasım açısından daenerji verimliligine katkı saglamaktadır.
 46. 46. Bina, depolama konteynerleri ve arsada bulunan çelikelemanlar kullanılarak meydana getirilmistir
 47. 47. Konteynerler, evin içindeki ana mekânları olusturmakve ayırmak için kullanılmıstır“Çelik çerçevenin kurulması 15 gün, tüm projeninbitmesi 2 ay sürmüstür . Ve yapı ihtiyaç duyulursabaska bir yerde yeniden kurulabilir
 48. 48. İsleme için harcanacak enerjiden tsarruf saglamakanlamında degerlendirilmektedir.
 49. 49. İslenmemis karaçam ve elyaf-çimento (fiber-cement)panellerin günes enerjisi kazancını en etkili halegetirmek için kullanıldıgı bu göl evi, sürdürülebilirlikve çevreye saygı baglamında baska bir çok önemliözellige sahiptir.
 50. 50. Zemin kattaki yasama mekânının dıs cephesiislenmemis (ham) karaçam ile kaplanmıstır. Günesenerjisi camla kaplı avluda kazanılmaktadır Kömürrenkli elyaf-çimento panellerle kaplı üç katlı kütle –siyah kutu – günes tarafından ısıtılır ve ısı kaybı azalır.Etkin ve edilgin günes enerjisi sistemleri ve ısı yalıtımı,ısı geri kazanımlı havalandırma sistemi ilegelistirilmistir.
 51. 51. Malzemenin üretim sürecinde harcanan enerjiyegömülü enerji denmektedir. Dogal malzemelerin dahaaz gömülü enerjiye sahip oldukları bilinmektedir.
 52. 52. Ziyaretçilerine, alternatif enerji kaynaklarınınkullanıldıgı, enerji verimli, sürdürülebilir mimarikonusunda örnek olarak halkın bilinçlenmesinihedeflemektedir .
 53. 53. Kuzeyde toprak altında betonarme konstrüksiyon veteknik hacimlerde kullanılan yanmıs tugla haricindebüyük ölçüde cam, yanmamıs tugla ve sürdürülebilirsekilde 81 kesimi yapılmıs ahsap kullanılarak insaedilen yapı bu özelligi ile gömülü enerjisini oldukçadüsük tutmustur.
 54. 54. Yapım sürecinde fire ve artıgın azaltılması, prefabriküretim, modüler tasarım ve kuru insaat teknikleri ilesaglanabilir. Asagıda yer alan örnek bina bu özelliklerikullanarak konu üzerinde basarı saglamıstır.
 55. 55. Isıl çelik paneller ve camlar bu çerçevelerin arasındakendi yerlerini bulmuslardır. Prefabrik paneller veçelik profiller yapı artıgını azaltmıstır. Tente, güneskırıcılar ve modülerlik de enerji verimliliginde etkinolmustur.
 56. 56. Asagıda verilen örnekte kullanılan yapımalzemelerinin yarıdan fazlası geri dönüsümlüdür.
 57. 57. Yapısında ve üretiminde sıfır su, sıfır enerji, sıfır çöp,sıfır karbon salımı hedeflenmistir. Malzeme veteknolojisi ile düsük bir ekolojik ayak izine sahiptir
 58. 58. Özellikleri, su ve enerji kullanımını gerçek zamanlıgösteren izleme sistemi gibi teknolojik imkânlarınkullanıldıgı yapıda kullanılan geri dönüstürülmüs çelik,cam, dogramalar ekoloji ayak izinin düsüktutulmasında önemli etkenlerdir”
 59. 59. Harabe Evi Letonya’da Baltık Denizi kenarındadır. Buyeni aile evi, 19. yüzyıla ait bir Letonya ambarınıngünümüzdeki kalıntıları içerisine yerlestirilmistir. Proje Öncesi Ambar Kalıntıları
 60. 60. Eski duvar kalıntılarının iyilestirilmesi ile birlikte içindekorunaklı bir bahçe olusturulabilmistir
 61. 61. İyilestirilmis Ambar Duvarları

×