Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vlaams kansarm en Vreemd kansarm Katrien Tratsaert Elien De Spiegeleere
Inleiding <ul><li>In 1992 werd door Kind en gezin een onderzoek gedaan naar het voorkomen en het profiel van kansarme gezi...
<ul><li>Regionale spreiding van de gezinnen </li></ul><ul><li>‘ Vreemde’ kansarme gezinnen zijn geconcentreerd in de groot...
Meer stabiele en traditionele gezinsprofielen onder de ‘vreemde ‘ kansarme gezinnen <ul><li>Beide groepen vertonen verschi...
6 Vitale levensdomeinen doorgelicht <ul><li>6 Probleemdomeinen waarmee kansarmen worden geconfronteerd </li></ul><ul><li>Z...
Kansarm op de arbeidsmarkt <ul><li>Werkloosheid of enkel een precaire tewerkstelling van beide ouders of de alleenstaande ...
Opleidingsniveau: een weinig eenduidig gegeven <ul><li>Deze kansarmoede-indicator is vaker van toepassing bij de autochton...
Slechte huisvesting en extreem slechte huisvesting: een bol of een krot <ul><li>Allochtone of gemengde gezinnen kleiner be...
<ul><li>Fysisch en psychisch (on)gezond </li></ul>Stimulansen voor de kinderen <ul><li>De Vlamingen bieden minder structuu...
Besluit <ul><li>Veel verschillen tussen beide groepen van kansarmen hebben te maken met factoren van achterstelling bij de...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vlaams kansarm en vreemd kansarm

1,154 views

Published on

Vlaams kansarm en vreemd kansarm

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vlaams kansarm en vreemd kansarm

 1. 1. Vlaams kansarm en Vreemd kansarm Katrien Tratsaert Elien De Spiegeleere
 2. 2. Inleiding <ul><li>In 1992 werd door Kind en gezin een onderzoek gedaan naar het voorkomen en het profiel van kansarme gezinnen met jonge kinderen </li></ul><ul><li>Elke gezin werd gescoord op 6 kansarmoede criteria : </li></ul><ul><li>Opleiding van de ouders </li></ul><ul><li>Maandinkomen </li></ul><ul><li>Arbeidssituatie </li></ul><ul><li>Huisvesting </li></ul><ul><li>Gezondheid </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van de kinderen </li></ul><ul><li>Op deze kansarme gezinnen werd een secundaire analyse doorgevoerd in functie van de nationaliteit van de ouderfiguren </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Regionale spreiding van de gezinnen </li></ul><ul><li>‘ Vreemde’ kansarme gezinnen zijn geconcentreerd in de grootsteden </li></ul><ul><li>Autochtone kansarmen ook sterk aanwezig in deze steden </li></ul><ul><li>Vlaamse gezinnen zijn gespreid over de Belgische gemeenten </li></ul><ul><li>In een gemeente zullen er meer kansarme vreemdelingen zijn dan kansarme Belgen </li></ul><ul><li>Risico om in kansarmoede terecht te komen is groter voor niet-Belgische gezinnen. </li></ul>Meer ‘vreemde’ kansarmen in de grootsteden
 4. 4. Meer stabiele en traditionele gezinsprofielen onder de ‘vreemde ‘ kansarme gezinnen <ul><li>Beide groepen vertonen verschillende gezinstypologie </li></ul><ul><li>Traditionele en conventionele gezinspatroon in ‘vreemde’ kansarme gezinnen </li></ul><ul><li>Het gemiddeld aantal kinderen in de autochtone gezinnen ligt lager dan bij de allochtonen of gemengde gezinnen </li></ul><ul><li>Vaders uit niet-Belgische gezinnen vaker een onbesproken verleden dan de Belgische vaders </li></ul><ul><li>Op vlak van verzorging van kinderen situeert het grootste verschil tussen beide groepen zich op het vlak van de voeding </li></ul>
 5. 5. 6 Vitale levensdomeinen doorgelicht <ul><li>6 Probleemdomeinen waarmee kansarmen worden geconfronteerd </li></ul><ul><li>Zwakke Opleiding van de ouders? </li></ul><ul><li>Een laag Maandinkomen? </li></ul><ul><li>Zwakke Arbeidssituatie? </li></ul><ul><li>Slechte Huisvesting? </li></ul><ul><li>Zwakke Gezondheid? </li></ul><ul><li>Zwakke Ontwikkeling van de kinderen? </li></ul><ul><li>Deze armoede-indicatoren werden eerst gescoord: ‘van toepassing’ of ‘niet van toepassing’. Daarna in detail bevraagd </li></ul><ul><li>Beide groepen verschillen van kansarmoedeprofiel. </li></ul>
 6. 6. Kansarm op de arbeidsmarkt <ul><li>Werkloosheid of enkel een precaire tewerkstelling van beide ouders of de alleenstaande ouder komt vaker bij ‘vreemde’ kansarmen voor </li></ul><ul><li>De Socio-economische status van de vader en de moeder </li></ul><ul><li>Helft van moeders uit Belgische gezinnen ontvangen werkloosheidsuitkering </li></ul><ul><li>12 % van deze vrouwen werkt </li></ul><ul><li>Overige zijn om andere redenen niet beroepsactief </li></ul><ul><li>Vlaamse mannen hebben meer kans op een job </li></ul><ul><li>De moeders uit allochtone of gemende gezinnen vinden we bijna geen werkende vrouwen </li></ul><ul><li>Aantal onder hen ontvangen uitkering </li></ul><ul><li>De overige(80%) zijn niet beroepsactief Zorgt voor het huishouden </li></ul><ul><li>‘ vreemde’ mannen hebben véél zwakker arbeidsstatuut </li></ul><ul><li>Één derde van deze mannen heeft een job </li></ul><ul><li>‘ vreemde’ mannen en vrouwen behouden langer hun job </li></ul><ul><li>Een zwakke positie van de mannelijke ouderfiguur is kenmerkend voor de ‘vreemd’ kansarm gezinnen </li></ul>
 7. 7. Opleidingsniveau: een weinig eenduidig gegeven <ul><li>Deze kansarmoede-indicator is vaker van toepassing bij de autochtone kansarme gezinnen </li></ul><ul><li>Ouders uit ‘vreemd’ kansarme gezinnen binnen de allerlaagste opleidingsniveaus vinden we terug bij analfabeten </li></ul><ul><li>De ouders uit Belgische kansarme gezinnen in het ‘bijzonder onderwijs’ </li></ul><ul><li>Verschillen </li></ul><ul><li>Verschil tussen Onderwijs in Belgie en in het herkomstland </li></ul><ul><li>Één derde van de Belgische ouders als hoogste onderwijsniveau beroepsonderwijs volgde maar dit niet voltooide </li></ul><ul><li>Bij de ouders uit ‘vreemde’ gezinnen bevindt merendeel van de ouders zich in de categorie ‘lagere school’ </li></ul><ul><li>Ouders uit de ‘vreemde gezinnen vaker hoog geschoold </li></ul>
 8. 8. Slechte huisvesting en extreem slechte huisvesting: een bol of een krot <ul><li>Allochtone of gemengde gezinnen kleiner behuisd </li></ul><ul><li>Huizen van ‘vreemde’ kansarme gezinnen vaak gebrek aan sanitaire voorziening en een onveilige elektrische installatie </li></ul><ul><li>De autochtone gezinnen betrekken vaker een vuile en ongezonde woning </li></ul><ul><li>Belgische gezinnen gaan vaker afgelegen gaan wonen </li></ul><ul><li>Interessante voorzieningen zijn voor deze gezinnen moeilijker te bereiken </li></ul><ul><li>‘ vreemde’ gezinnen vaker in drukke buurten </li></ul><ul><li>Er is onvoldoende ruimte voor de kinderen(speelgelegenheid) </li></ul><ul><li>De verschillen in huisvesting tussen beide groepen van kansarmen wijzen op een iets minder grote woonproblematiek bij de Vlaamse kansarme gezinnen. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Fysisch en psychisch (on)gezond </li></ul>Stimulansen voor de kinderen <ul><li>De Vlamingen bieden minder structuur aan hun kinderen in vergelijking met de ouders uit de ‘vreemde’ kansarme gezinnen. </li></ul><ul><li>Meest voorkomende kenmerk van een negatief pedagogisch klimaat in het gezin </li></ul><ul><li>In de Vlaamse gezinnen is er vaker een zwart schaap in het gezin </li></ul><ul><li>Een tekort aan fysisch contact me kinderen is ook kenmerkend voor een autochtoon kansarm gezin </li></ul><ul><li>één derde van alle gezinnen zijn er leerproblemen </li></ul><ul><li>Verschil beide groepen: psychische of emotionele labiliteit en medicatie-rook- en alcoholproblemen </li></ul><ul><li>-Deze problemen maken vaker deel uit van het kansarmoedeprofiel van de Belgische kansarme gezinnen </li></ul>
 10. 10. Besluit <ul><li>Veel verschillen tussen beide groepen van kansarmen hebben te maken met factoren van achterstelling bij de vreemdelingen </li></ul><ul><li>Grootste verschil is de zwakker socio-economische status van de ouders in de ‘vreemde’ kansarmen gezinnen en de huisvesting </li></ul><ul><li>De Vlaamse kansarmen zijn meer gedetermineerd te zijn in hun situatie, vertonen minder stabiele en normale gezinstoestand. </li></ul><ul><li>Psychische problemen en verslavingsproblemen komen vaker voor in dze gezinnen, in het verleden meer in contact met het gerecht. </li></ul><ul><li>Alles kan er op wijzen dat deze mensen vaker zelf afkomstig zijn uit een dergelijk probleemgezin, een situatie die zich doorzet in het heden. </li></ul>

×