Successfully reported this slideshow.

Open mind 2010_workshop_elias_aarnio

445 views

Published on

OpenMind 2010 Työpajan "Avointa lähdekoodia kouluun - esimerkkejä toimivista ratkaisuista" materiaali.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open mind 2010_workshop_elias_aarnio

 1. 1. Openmind 2010 -työpaja Avointa lähdekoodia kouluun - esimerkkejä toimivista ratkaisuista Elias Aarnio Innopark Oy / Educoss-hanke elias.aarnio@innopark.fi
 2. 2. Taustaa: Educoss on osa AVO -hankekokonaisuutta AVO = Avoimet Verkostot Oppimiseen Opetus 2.0 Virtuaalimaailmat ja online-konferenssit Web-yhteisöt opettajan oppimisresurssina Mobiilit, blogit ja wikit oppimisessa ja vuorovaikutuksessa EduCOSS Vertaistuotannon laatu
 3. 3. Tausta Kohderyhmät Rahoitus ja kesto AVO-ajatusmallissa käyttäjät itse osallistuvat merkittävässä määrässä sisällöntuottamiseen vuorovaikutuksessa erilaisia synkronisia ja asynkronisia menetelmiä hyödyntäen •Erityisesti opetuksen kehityksestä vastaaville opettajille ja kouluttajille eri oppilaitosasteilla •tavallisille opettajille ja opiskelijoille eri opetusaloilla ja asteilla •kirjastojen informaatikoille •TVT-taitojen kouluttajille ja opetustoimen päättäjille Manner-Suomen ESR- ohjelman toimintalinja 3 (OPM): Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi Rahoittava viranomainen: Lapin ELY-keskus Veturina merkittävä kulttuurin ja toimintatavan muutos Mukaan voivat tulla kaikki jotka haluavat yhdessä oppia ja vaikuttaa oppimiseen 1.5.2008 – 31.12.2011
 4. 4. Liity Avoimeen virtaan!
 5. 5. Avoin koulu -hanke Avoin koulu Open Source- ohjelmistokokonaisuus oppimisen ehdoilla
 6. 6. Vuosi 2008: Suomen avoimen lähdekoodin keskus COSSin jäsenyritysten aloite: Ratkaistaan koulutuksen ohjelmistojen saatavuuden ja huonon hinta-laatu -suhteen ongelma. Kaksi yritystä aktiivisia: IBM ja Mediamaisteri. Opinsys mukaan myöhemmin. Taustaselvitys koulujen IT-käytöstä: mitä todellinen käyttö on, mitä ovat ongelmat. Peruskouluja, lukioita, ammatillinen oppilaitos, aikuiskoulutuskeskus. Kaikilla joukko samoja perustarpeita: henkilökohtaiset levytilat, ryhmätyökalut, sähköposti + kalenteri, tietojen varmistustaltiointi... Yhteisiä tarpeita ja kipupisteitä, joista tärkein: liian monta erillissovellusta, joiden välillä seikkailuun menee aikaa, aikaa ja aikaa... Huomattiin, että yhteiset perustarpeet voidaan toteuttaa melko täydellisesti jo olemassa olevilla VALO- eli vapailla ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla = FLOSS. Avoin koulu -hankkeen lähtötilanne
 7. 7. Miellekartta esiin nousseista tarpeista
 8. 8. Selain riittää useimpiin toimintoihin Avoin koulu -hankkeen tekninen määrittely on tehty siten, että kaikkia palveluita pystyy käyttämään joko 1) World Wide Web Consortiumin standardit täyttävällä Internet-selaimella – oli se sitten tietokoneessa tai mobiililaitteessa. 2) Asiakasohjelmalla, joka on saatavana Windows-, MacOSX ja Linux- käyttöjärjestelmille. Peruskympin kaikki toiminnallisuudet on pystytty toteuttamaan siten, että niitä pystyy käyttämään selaimella.
 9. 9. Peruskympin toiminnallisuudet Kirjautumispalvelu Sähköposti Kalenterit + ryhmäkalenterit Oma levyalue Oma kotisivu -toiminto Pikaviestisovellus Ryhmätyötoiminnallisuudet Videokonferenssisovellus etäopetusta varten Tietojen varmuuskopiointi Tulostuksenhallinta Sitten vain kokeilemaan: http://avoinkoulu.fi Työpajassa kerrottiin testitunnukset – rekisteröi omat testitunnukset sivulta.
 10. 10. Kaksi vaihetta – olemme nyt vaiheessa yksi Vaiheessa 1 tarjotaan oppilaitoksille joko itse asennettavaksi tai palvelutuotteena käytettäviksi olemassa olevia avoimia ohjelmistoja ja perustetaan yhteisö. Vaiheessa 2 aletaan tehdä uusia ohjelmistoja niihin tarpeisiin, joihin ei vielä ole ohjelmistoja. Arvolupaus: nämä suunnitellaan modulaarisiksi komponenteiksi SOA- periaatteita noudattaen ja julkaistaan avoimella lisenssillä EU:n Osor.eu-palvelussa. Uusien ohjelmistojen julkaiseminen avoimella lisenssillä mahdollistaa 1) tehtyjen ohjelmistojen itsenäisen käytön – asennus omaan oppilaitokseen 2) nopeuttaa kehitystä ja edistää innovointia – uuden ratkaisun on oltava parempi kuin vastikkeetta saatavilla oleva vaihtoehto, koska kuka tahansa voi kehittää myytävän tuotteen jo olemassa olevasta VALO-ohjelmistosta. Alentaa kehityskustannuksia → oppilaitokset saavat sitä mitä tarvitsevat. Lopputulos: Suomen pienen markkinan ongelma lievenee, ratkaisuista ja osaamisesta saadaan vientituote.
 11. 11. Tietoverkko Koti Luokka Kouluyhteisön toiminnan ohjausjärjestelmä, työasema-palvelin -arkkitehtuuri Oppimissisällön tuottaja, Kustantaja Etäopetus, Virtuaalikoulu Koulun ja kodin yhteistyö Opettaja Oppilas Ohjelmistot palvelimella Tekstinkäsittely Esitysgrafiikka Taulukkolaskenta Sisällön hallinta Yhteisöllisyys, kommunikointi Käyttöoikeuksien hallinta Opetusisällöt Opetusaineistot Harjoitustyöt, ryhmätyöt, Työkirjat, läksyt, kokeet Wikit, blogit, ym yhteisöllisyystyökalut Johtamisen ja hallinnon järjestelmät Koulu-, kunta- tai kuntayhtymä-,... kohtainen palvelin Muut tietolähteet ja palvelut Muut tietolähteet ja palvelut Edulliset, hiljaiset ’ThinClient’ -työasemat
 12. 12. Materiaaleja Avoin koulu -hankkeeseen voi tutustua: Peruskymppi-demo: http://avoinkoulu.fi Avoin koulu -wiki, jossa projektin dokumentaatio: http://avoinkoulu.coss.fi
 13. 13. VALO-CD – VALO-ohjelmia Windows-käyttöjärjestelmälle Valo-CD on vapaaehtoistyönä tehty, The Open Disc -projektiin perustuva kokoelma suomeksi käännettyjä VALO-ohjelmistoja. Uusin versio 6 sisältää seuraavat ohjelmistot Windows-käyttöjärjestelmälle: OpenOffice.org,GIMP, Inkscape, Scribus, Dia, Notepad++, Stellarium, Tux Paint, Mozilla Firefox, Pidgin, Mozilla Thunderbird, WinSCP, HTTrack, RSSowl, VLC- mediasoitin, Audacity, 7-Zip, Sumatra PDF, PDFCreator, Voikko, KeePass, TrueCrypt, Blender 3D, InfraRecorder. Lisäksi levyllä on mittava joukko erilaisia VALO-ohjelmistojen käyttöoppaita. http://www.valo-cd.fi
 14. 14. LTSP – Linux Terminal Server Project PC-koneet, joissa on jokaisessa oma käyttöjärjestelmänsä kiintolevyllä korvataan verkosta käynnistyvillä päätteillä. Koko työasemamäärän sijaan ylläpidettävänä on yksi palvelin tai palvelinklusteri, joka palvelee kaikkia päätteitä. Edut: vähäisempi ylläpidon työmäärä, pienempi sähkönkulutus, päätteiden nopea käynnistyminen, vikaantuneen laitteen yksinkertainen ja nopea vaihto, mahdollisuus monen kielen käyttöön samassa järjestelmässä (kielten opetus), kustannustehokkuus, mahdollisuus hyödyntää ”vanhat” PC-koneet päätteinä. Haitat: Kaikkea ei vain saada toimimaan Linux-käyttöjärjestelmässä, esim. Shockwave-tuki puuttuu. Edellyttää suunnitelmallisuutta ja koordinointia käyttöönotossa ja ylläpidossa. Ylläpito vaatii Linux-palvelimen ylläpitotaitoja. Poikkeaa ”tavallisesta” ratkaisusta niin paljon, että käyttöönottoon tarvitaan voimakastahtoinen läpiviejä.
 15. 15. VALO-kouluja kartalla Oheisella kartalla Suomen VALO-koulut. Suurin osa niistä on LTSP-kouluja. Suora linkki karttaan: http://ra.fi/KUMz VALO-koulut viestivät EduCOSS-sähköpostilistan kautta: http://lists.coss.fi/mailman/listinfo/educoss
 16. 16. Mikä on olennainen tekijä VALO-käyttöönotoissa? Jyväskylä – Kortepohjan, Kilpisen ja Viitaniemen koulut pilotoivat LTSP-käyttöä – käyttäjät tyytyväisiä – odotamme jatkoa. http://www.peda.net/veraja/jyvaskyla/kortepohjankoulu/tukitoiminnot/linux Samoin monet muut LTSP avaimet käteen -toimituksena ostaneet. Kauniaisten perusopetus: Periaatteena kilpailuttaa kaikki koulutoimen suomenkielisen osaston nimissä. Lopputulos 2010 budjettia tehtäessä: LTSP- ja kilpailutuslinjan valinnut suomenkielinen koulutoimi tarvitsi 85 k€, saman kokoinen ruotsinkielinen puoli yli 130 k€. Suomenkielisellä puolella kehityshankkeita, ruotsinkielisellä ei tiedossa. Kilpailutusten jälkeen suomenkielisen koulutoimen käytännön ratkaisut lähenevät tarkan budjetin kuntien toimintatapaa. http://kasavuori.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=5 löytyy asiakirja, josta löytyy kustannuslaskenta koulutoimen IT-kuluista: http://kasavuori.fi/images/stories/kauniainen_kustannusselite.pdf Teknillinen korkeakoulu 2008: Midgard-käyttöönotto. Midgard valittiin avoimella tarjouskilpailulla. Asiakas on edelleenkin tyytyväinen. Aalto.fi julkaistaan tällä – kaikkiaan 45 eri sivustoa julkaisussa. Olisiko olennaisinta kuitenkin se, että mietittäisiin mitä ollaan ostamassa ja kilpailutettaisiin se? Paras voittakoon! -

×