Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital delaktighet och MIK, 23/9-2015 SSB

501 views

Published on

Ett försök att reda ut digital delaktighet i förhållande till MIK.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Digital delaktighet och MIK, 23/9-2015 SSB

 1. 1. Digital delaktighet Elisabet Ahlqvist 2015-09-23 SSB/Bibblerian MIK Foto: Linda Sandberg Foto: IT-guide &
 2. 2. MIK – definition IFLA In order to survive and develop, make decisions, and solve problems in every facet of life - personal, social, educational, and professional, individuals, communities, and nations need information about themselves as well as their physical and their social environments. This information is available via three processes: • observation and experimentation, • conversation (with other persons), • and consultation (with memory institutions). The competence to do this effectively and efficiently is called Media and Information Literacy. (IFLA, 2011) Foto: Elisabet Ahlqvist
 3. 3. Digital delaktighet – definition Digidel Foto: Linda Sandberg Uttrycket digital delaktighet vill uppmärksamma invånarnas delaktighet i samhället när det förändras genom tillämpning av digital teknik. Delaktighet är ett mångfacetterat begrepp. Utöver kognitiva, psykologiska och sociala aspekter tillför det digitala sådant som tillgång till nät och användbara gränssnitt samt tillgängliga och användbara tjänster. Digidels olika partners har också velat betona individens nytta och glädje med internet.
 4. 4. Digidel • Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati • Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga • Kunskap om hur man gör är viktig för digital delaktighet • Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet • Många kan hjälpa många att bli digitalt delaktiga • Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället Foto: Elisabeth Lundkvist, Karlstad stadsbibliotek
 5. 5. Digital kompetens –Digitaliseringskomm. Betänkande SOU 2015:28 Digitaliseringskommissionens bedömningar inom området digital kompetens utgår från följande utgångspunkter: • Kontinuerlig utveckling av individers digitala kompetens är nödvändig. • Digital kompetens krävs för att stärka Sveriges välstånd och utvecklingen i offentlig sektor och näringsliv. • Digital kompetens är en likvärdighets- och demokratifråga • Statens roll behöver ständigt bedömas i relation till den utveckling som sker. Foto: Linda Sandberg
 6. 6. Ett försök… Offentligt tillgänglig uppkoppling Tekniska färdigheter Tillgänglighet Möjlighet att delta DEMOKRATI MIKDD Kontextualisera information Analyser * Kulturell förståelse av informationen EMPOWERMENT DELAKTIGHET Vilja att delta Samspelet bild, text och film Mediekonvergens Konvergens mellan medieindustri och brukar medverkan Användbarhet
 7. 7. Utbildning Arbetsliv Vardagsnära sysslor Vård och omsorg Demokrati och Integration Nöje Under- hållning Digital delaktighet – ”Nyttoanvändning”
 8. 8. Digital delaktighet – personlig nytta • Bättre utöva sina politiska och socioekonomiska rättigheter • Lära och tillämpa nya kunskaper • Personlig utveckling och sociala utmaningar • Berika sin kulturella identitet och uttryck • Delta i beslutsfattande • Hitta bättre försörjning • Bli mer ekonomiskt aktiv & produktiv Foto: Studiefrämjandet Vindeln
 9. 9. Digital delaktighet - samhällsnytta • Framåtskridande • Ekonomiskt välstånd • Upplysta och delaktiga individer • Bättre anställningsbarhet • Effektivare förvaltning • Berikar den kollektiva kunskaps- uppbyggnaden • Rikare kultur Foto: IT-Guide
 10. 10. Frågor? Elisabet.ahlqvist@kb.se Frågor? elisabet.ahlqvist@kb.se http://www.slideshare.net/eliahl

×