Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital delaktighet bibliotekschefskonferensen nov 2013

687 views

Published on

2013-11-21 Bibliotekschefskonferensen
Digital delaktighet, vad har KB åstadkommit?
Elisabet Ahlqvist och Karl Isaksson

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital delaktighet bibliotekschefskonferensen nov 2013

 1. 1. Digital delaktighet KB i ”heta stolen” Elisabet Ahlqvist Karl Isaksson Foto: Anders Roth
 2. 2. Digitalt delaktig Vara online Kunna använda utrustningen Hemmastadd med tekniken Besitter tillräckliga kunskaper att använda IKT Kritiskt granska och uppleva sig som en del av e-samhället. Eurpean Economic and Social committee: Opinion. Enhancing digital literacy, e-skills and e-inclusion. CESE 1182/11
 3. 3. Startpunkten - Uppropet Utifrån våra respektive organisationers uppdrag och mål samverkar vi för att den digitala klyftan minskar med minst 500 000 personer under treårsperioden 2011-2013. Undertecknades 3 december 2010
 4. 4. Lanseringen av kampanjen april 2011
 5. 5. KB:s bidrag • Delaktighet i arbetsgrupperna: ”samordningsgruppen”, ”analysgruppen” och kampanjledningsgruppen (Elisabet Ahlqvist, Karl Isaksson, Christina Jönsson Adrial) • Första insamlingen av aktiviteter (enkät) • 2011-2013: stöd till samordning av läns- och regionsbibliotekens arbete med digital delaktighet, bl.a. inom Digidelkampanjen 1 065 000 kr
 6. 6. Bok & bibliotek 2011
 7. 7. Bok & bibliotek 2011
 8. 8. Digideldagen 2011
 9. 9. Almedalen 2012
 10. 10. ”IT-Guide” – på de äldres arena Foto: Transfer Ibrahim Elhassan Ibrahim och Björn http://www.youtube.com/watch?v=t1Qr7lAllI0
 11. 11. Nytta & Nöje på nätet – för digitalt medborgarskap i Östergötland http://www.youtube.com/watch?v=ZYPb7ucNf0Y
 12. 12. Omfattning kampanjen • 433 partners • 56 eldsjälar • 267 991 deltagare som tagit del av insatser under kampanjen Digidel
 13. 13. Kampanjen avslutas
 14. 14. KB får en ny roll • KB fortsätter ha nationell överblick, bl.a. genom arbetet med biblioteksplaner och kultursamverkansplanerna • KB lyfter frågor om digital delaktighet i sin löpande verksamhet • KB fortätter kontakterna med de andra myndigheterna i kampanjens nätverk • KB följer frågan digital delaktighet i förhållande till den svenska agendan och arbetet i EU
 15. 15. KB:s infrastruktur • KB beaktar perspektivet digital delaktighet och tillgänglighet i framtida utveckling – Kataloger – Webb – Tjänster
 16. 16. Seminarier • Vinnarna i Utmaning preliminärt februari 2014 • Etik och säkerhet våren 2014
 17. 17. UH-biblioteken
 18. 18. kompetensutveckling

×