Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ORDENACION DE LA BIBLIOGRAFIA

3,800 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ORDENACION DE LA BIBLIOGRAFIA

 1. 1. Ordenació de la bibliografia JOHNNY EDWARD AGUILAR DIAZ
 2. 2. LLIBRES: Complets <ul><li>Esquema Cognoms , Nom o nom de l' entitat responsable . Títol (en cursiva) . Altres responsables: traductor, editor, etc. (opcional) . Edició. Lloc de publicació: Editorial, any. Extensió del llibre (opcional) . Col·lecció (opcional) . Notes (opcional). Número ISBN. </li></ul><ul><li>Exemples SCHÄFER, Fritz Peter, (ed). Dye lasers . 3rd enl. and rev. ed. Berlin: Springer, 1990. 244 p. Topics in applied physics; 1. ISBN 3-540-51558-5. </li></ul><ul><li>LORENZO, Pedro, et al. Drogodependencias: Farmacología, Patología, Psicología y Legislación . Madrid: Editorial Médica Panamericana, 1999. ISBN 84-7903-452-1. </li></ul><ul><li>Societat de informació: noves tecnologies i Internet: diccionari terminológic . Barcelona: Termcat, Centre de Terminologia, 2000. ISBN 84-393-5228-X </li></ul>
 3. 3. LLIBRES: Parts <ul><li>Esquema Cognoms , Nom o nom de l' entitat responsable del capítol. Títol del capítol. En Cognoms , Nom o nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en cursiva). Lloc de publicació: Editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.) . </li></ul><ul><li>Exemples </li></ul><ul><li>SNAVELY, B.B. Continuous-Wave Dye lasers I. En SCHÄFER, F.P. (ed). Dye lasers. Berlin: Springer, 1990, p. 91-120. </li></ul><ul><li>BROWNLEE, D. E. The Origin and Early Evolution of the Earth. En BUTCHER, S. S., et al. Global Biogeochemical Cycles. London: Academic Press, 1992, p. 9-20. </li></ul><ul><li>WIENDIECK, Gerd. Industrial Psychology. En WOLFGANG G. BRINGMANN, et al. (eds.) A Pictorial history of psychology . Chicago [Ill.] [etc.] : Quintessence, 1997, p. 510-513. </li></ul>
 4. 4. REVISTES: Complets <ul><li>Esquema Títol (en cursiva). Responsabilitat de la revista. Edició. Identificació del fascicle (data i/o número). Lloc de publicació: Editorial, any. Sèrie (opcional). Notes (opcional). Número ISSN. </li></ul><ul><li>Exemples IEEE Transactions on computers . IEEE Computer Society. 1998, vol 47. New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1968-.ISSN 0018-9340. </li></ul><ul><li>Educació social : revista d'intervenció sòcio-educativa. Escola de l'Esplai. 2002, núm. 20. Barcelona : Fundació Pere Tarrés-Escola de l'Esplai, 1995-. ISSN: </li></ul>
 5. 5. ARTICLES: Complets <ul><li>Esquema Cognoms , Nom o nom de l' entitat responsable de l'article. Títol de l'article. Col·laboradors a l'article (opcional) . Títol de la revista (en cursiva). Edició, any, volum, número, pàgines. </li></ul><ul><li>Exemples LLOSA, Josep, et al. Modulo scheduling with reduced register pressure. IEEE Transactions on computers , 1998, vol. 47, núm. 6, p. 625-638. </li></ul>
 6. 6. CONGRESSOS: COMPLETS <ul><li>Esquema Cognoms , Nom o nom de l' entitat responsable . Títol (en cursiva) . Altres responsabilitats (opcional) . Lloc de publicació: Editorial, any. Extensió (opcional) . Número ISBN. </li></ul><ul><li>Exemples Actas del primer Congreso Español de Limnología: Barcelona, 4-7 de diciembre de 1981 . Organiza: Asociación Española de Limnología; editor: Narcís Prat. [Barcelona]: Dept. Ecologia, Facultat Biologia, Universidad de Barcelona, 1983. 298 p. ISBN 84-7528-098-6. </li></ul>
 7. 7. CONGRESSOS: Parts (comunicacions, ponències,...) <ul><li>Esquema </li></ul><ul><li>Cognoms , Nom o nom de l' entitat responsable de l'article. Títol de l'article. Autoria del congrés. Títol del congrés (en cursiva). Lloc de publicació: Editorial, any. Pàgines. </li></ul><ul><li>Exemples BERMAN, E. ; MITCHELL, K.W. High efficiency low cost tandem photovoltaic modules: the way to go. Commission of the European Communities. Photovoltaic Solar Energy Conference. Proceedings of the International Conference, held at Sevilla, Spain, 27-31 October 1986 . Sevilla, 1986. p. 442-451. </li></ul>
 8. 8. Legislació <ul><li>Esquema </li></ul><ul><li>País. Títol. Publicació (en cursiva) , data de publicació, número, pàgines. </li></ul><ul><li>Exemples Espanya. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín oficial del Estado , 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987. </li></ul><ul><li>Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya , 12 de juliol 1989, núm. 1167, p. 2967-2968. </li></ul>
 9. 9. Patents <ul><li>Esquema </li></ul><ul><li>Cognoms , Nom o nom de l' entitat responsable (opcional) . Títol de la invenció (opcional) . Altres responsabilitats (opcional) . Notes (opcional) . País o oficina d'emisió, tipus de document, número. Data de publicació. </li></ul><ul><li>Exemples BARCELONA TECNOLÓGICA S.A. Barrera sumible . Inventor: Josep Gubau Torné. Espanya, patent d'invenció, ES2119663. 1998-10-01. </li></ul><ul><li>CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Procedimiento enzimático para la preparación de lipoaminoácidos del tipo alquil amidas y ésteres . Inventores: P. Clapés Saborit, C. Morán Badenas, M.R. Infante Martínez-Pardo. Espanya, patent d'invenció, ES2130980. 1999-07-01. </li></ul>
 10. 10. Normes <ul><li>Esquema </li></ul><ul><li>Cognoms , Nom o nom de l' entitat responsable . Títol (en cursiva) . Codi de la norma (si no forma part del títol) . Lloc de publicació: Editorial, any. </li></ul><ul><li>Exemples </li></ul><ul><li>ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Norma española : UNE-EN ISO 14012 : abril 1997 : directrices para la auditoría medioambiental : criterios de cualificación para los auditores medioambientales : ISO 14012:1996 . Madrid : AENOR, 1997. </li></ul><ul><li>ISO. Normes terminologiques internationales: élaboration et présentation . ISO 10241-1992 (F). Genève: ISO, 1992. </li></ul>
 11. 11. Tesis doctorals <ul><li>Esquema Cognoms , Nom o nom de l' entitat responsable . Títol (en cursiva) Altres responsabilitats: director de la tesi, etc. (opcional) . Edició. Lloc de publicació: Editorial, any. Extensió (opcional) . Notes (opcional) . </li></ul><ul><li>Exemples QUERALT MITJANS, Ignasi. Dinámica mineral de los procesos de devitrificación en vidrios basálticos. Director: Carles de la Fuente Cullell. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals. 1988. Exemplar fotocopiat. </li></ul>
 12. 12. Guies i manuals d'estil <ul><li>Citation style for research papers . B. Davis Schwartz Memorial Library. Long Island University. Inclou, entre d'altres, els estils de citació APA, MLA, i AMA. </li></ul><ul><li>Com citar documents . Biblioteca de la Universitat de Girona. </li></ul><ul><li>Com citar documents . Biblioteca de la Universitat de Vic. </li></ul><ul><li>Com presentar una bibliografia . Servei de Biblioteca i Documentació. Universitat de Lleida. </li></ul><ul><li>Cómo elaborar referencias bibliográficas . Biblioteca de la Universidad de Sevilla. </li></ul><ul><li>Criteris de citació bibliogràfica . Centre de Terminologia TERMCAT. </li></ul><ul><li>Directrius per a la preparació d’una bibliografia . RUSA Board of Directors. </li></ul><ul><li>Guia de comunicació eficaç : Bibliografia i Citacions . Gabinet de Llengua Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona. </li></ul>

×