2012 05 10 elexys in the press

718 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2012 05 10 elexys in the press

 1. 1. ELEXYS IN THE NATIONAL PRESS
 2. 2. Elexys levert vanaf 2013 naast elektriciteit ook gas aan bedrijven DOSSIER‘Alleen door angst en MILIEU & ENERGIEonwetendheid van deklant, staat de grootstemarktspeler nog altijdzo sterk’De energiemarkt transparanter en flexibe-ler maken: het was één van de ambities vanElexys, toen het in 2010 zijn vergunningkreeg als elektriciteitsleverancier. Op grotevraag van de ondernemingsmarkt start hetKuurnse bedrijf vanaf 2013 ook met de leve-ring van gas. “De hele actuele discussie rondde energiemarkt is eigenlijk een vals debat.De opstart van een aankoopcentrale voorelektriciteit zou een goede zaak zijn, maarhet is een utopie dat de prijs op lange termijnnog zal zakken”, meent Jean-Charles Carrettevan Elexys.De interesse in de energiemarkt sluimert al langer bijJean-Charles Carrette. Toch duurde het tot 2010 voor hijmet Elexys een nieuw geluid in deze uiterst concurrentiëlesector lanceerde. “Met Westlease en andere dochter- enzusterbedrijven hadden we in 2007 en 2008 al aanzienlijk mondreclame, want op vlak van marketingbudget kunnen Eric Olivier en Jean-Charles Carrette: “De hele actuele discussie rond de energiemarkt is eigenlijk een vals debat.”geïnvesteerd in de installatie en het beheer van zonnepa- we niet optornen tegen de marktleiders.” Foto Holneelinstallaties. Daarnaast leefde er bij ons, net zoals bijvele andere mensen, veel frustratie omtrent het gebrek De eerste troef van Elexys is de prijs. “In vergelijking metaan transparantie op de elektriciteitsfactuur. Bovendien andere klassieke spelers, zijn we 10 tot 20% goedkoper.bleek het niet evident om voor het overschot aan stroom We werken niet met standaardcontracten, maar dokteren Nucleaire rente naar België halendat we met de zonnepanelen produceerden, een koper te formules op maat uit. Bovendien bieden wij kmo’s ook eenvinden, onder meer omdat het erg moeilijk is om met de waaier aan contractformules aan, die bij onze concurren- Intussen volgt Jean-Charles Carrette met grote belang-belangrijkste energieleveranciers te praten. Daarom beslis- ten alleen voor de grootverbruikers zijn weggelegd. Steeds stelling de actuele discussie rond de energieprijzen.ten we om zelf op die markt actief te worden.” beter slagen we erin om onze klanten te overtuigen van “De discussie over het gebrek aan concurrentie op deze contracten op basis van een variabele prijs. Niet evident, markt, is eigenlijk een vals debat. Een blik op de websiteGeen evidente stap, want een vergunning krijg je pas als want mensen zien doorgaans alleen de voordelen van een van de VREG (energieregulator) leert dat er voldoendeje over een karrenvracht aan technische en financiële com- vaste prijs: ‘minder risico’s op de volatiele energiemarkt’, aanbieders zijn. Het is vooral door de angst en onwetend-petenties beschikt. “De solvabiliteits- en liquiditeitseisen ‘je weet hoeveel je zal betalen’ en ‘een vaste prijs is trans- heid van de klanten dat de grootste marktspeler nog altijdzijn immens. Je moet kunnen bewijzen dat je vanaf dag paranter dan een variabele’ zijn de opmerkingen die we het zo sterk staat. 60 tot 70% van de mensen heeft nog nooitéén correct elektriciteit zal kunnen leveren. Bovendien is meest horen. Wat mensen niet zien, is de torenhoge risi- een offerte aan een concurrent gevraagd, waardoor ze eende elektriciteitsmarkt een heel IT-gedreven branche, maar copremie die ze daarvoor moeten ophoesten. Wij scoren gigantische prijs voor hun elektriciteit betalen.”daarin hebben we vanuit het Westlease-verhaal wel heel vooral sterk op de spotmarkt, waar actuele tekorten enwat expertise opgebouwd.” overschotten aan elektriciteit worden verhandeld tegen de “De grootste gemiste kans zit op het niveau van de ener- werkelijke prijs.” gieproductie. Electrabel GDF Suez strijkt een enormeVariabele prijs nucleaire rente op voor energie die in onze kerncentrales, Schaalvergroting destijds gebouwd met geld van de Belgische belastingbe-Hoewel er in deze sector al heel wat concurrentie is, slaagde taler, wordt geproduceerd. Het zou een goede zaak zijn omElexys er toch in op korte tijd het vertrouwen van heel wat De vergunning van gasleverancier is voor Elexys vooral één aankoopcentrale op te richten die alle nucleair gepro-klanten te winnen. “We leveren uitsluitend aan verbruikers belangrijk voor de schaalvergroting. “Als klanten naar ons duceerde energie opkoopt tegen een marge die voor Elec-met een ondernemingsnummer. Dat varieert van beoefe- overstappen, betalen we daarvoor een vrij hoge prospec- trabel GDF Suez nog interessant genoeg is. Dan kan dienaars van vrije beroepen tot industriële grootverbruikers. tiekost in vergelijking met de lage marges op de prijs. centrale de elektriciteit zelf tegen de marktprijs verkopen,Hoewel we vooraf vooral op de kmo’s hadden gemikt, Met deze nieuwe stap spelen we ook in op een recente zodat de opbrengst daarvan tenminste voor de Belgischemerken we dat intussen ook heel wat grote spelers voor vraag van veel klanten. Het aanbieden van twee energie- staat is.” (BVC)ons gekozen hebben. Dat danken we vooral aan mond-tot- producten laat ons toe blijvend competitief te zijn.” www.elexys.be Ondernemers 9 11 mei 2012 21
 3. 3. Afgiftekantoor: Brussel X 22e jaargang nr. 461 • 15 oktober 2011 Verschijnt 2 maal per maand (niet 15/7, 1 en 15/8) w w w. d v o. b e 141C1097 137C9620 Oktober = beursmaand Voor u ook ? www.springglobalmail.be Informatiekrant voor bedrijfsleiders, ondernemers en hun medewerkers • Tel. 03 - 677 24 56 “Maatspecifieke HVAC- oplossingen voor alle sectoren” Mark Oosterlynck (Daikin Belux) Energierecuperatie, energiebesparing, milieuvriendelijkheid en comfort: dat zijn de ordewoorden in de be- drijfsstrategie van Daikin Belux (Waver). Voorts diept de onderneming, die in vijf jaar tijd de “switch” maak- te van airco-specialist tot aanbieder van HVAC-oplossingen, zijn specialisatie steeds verder uit, waarbij voor zowel het residentiële segment, de industriële sector als retail-omgevingen maatspecifieke oplossingen wor- den aangeboden. Binnen het residentiële segment trekt het Daikin ALTHERMA-aanbod steeds meer de fo- cus. Dankzij de overname van de O.Y.L-groep manifesteert Daikin zich alsmaar nadrukkelijker in het indus- triële (processen en comfort) en food-segment. Temeer daar Daikin het bestaande oplossingenportfolio van de Maleisische groep met de eigen, succesvolle inverter- en compressortechnologie verrijkt. “de Vlaamse Ondernemer” sprak met Mark Oosterlynck, managing director van Daikin Airconditioning Belux. Centraal in de bedrijfsstrategie van inverter-technologie, die het al jaren “Door de introductie van de seasonal Daikin staan de met succes beproef- toepast op de eigen compressoren, inverter bracht Daikin nog een verbe-“Begin 2012 introduceren we de inverter-technologie ook op de de mechanische en elektronisch ont- over op alle toestellen (warmtepom- tering aan op zijn bestaandegeothermische systemen,” kondigt Mark Oosterlynck, mana- wikkelde componenten. Het bedrijf pen), zodat deze enkel volgens de ge-ging director Daikin Belux aan. (Foto W & F) ent het belangrijke voordeel van de vraagde noden verbruiken. 3Elexys breekt met klassieke EBEMA investeert 15 miljoen europatroon van KMO-energie- in komende drie jaarleverancier EBEMA N.V. (Zutendaal), ge- specialiseerd in de ontwikkeling, productie en verdeling van hoogwaardige, geprefabriceerdeElexys N.V. (Kuurne) is eennieuwe energieleverancier op betonproducten, zal zich zijnde Belgische markt. Het be- 65ste verjaardag nog lang heu-drijf koopt daarvoor ook her- gen. De familiale KMO werdnieuwbare energie. Daarbijhanteert het een specifieke door VKW-Limburg immers zo-aanpak, die toelevering van pas uitgeroepen tot de 22stegroene energie door lokaleproducenten loskoppelt van laureaat van de “Ambiorix”-prijs.de bijhorende afnameverplich-tingen zoals bij de klassiekeaanbieders het geval is. 5 9 137C9884 137C1023 Ontdek gratis de Op zoek naar experts gespecialiseerd handelsinformatie in Board & Executive? bij Companyweb! U wilt ons graag uitdagen met een Board en/of Executive probleem? Surf naar www.companyweb.be Bel vandaag nog naar onze Board & Executive Partners login: CWDO - paswoord: demo op 02 715 09 90 of stuur een e-mail naar ann.boffe@mercuriurval.com www.mercuriurval.be Board and Executive 1
 4. 4. Elexys breekt met klassieke patroonvan KMO-energieleverancierUitbreiding aanbod in voorbereidingElexys N.V. (Kuurne) is een nieuwe energieleverancier op de Belgische markt. Het bedrijf koopt daar-voor ook hernieuwbare energie. Daarbij hanteert het een specifieke aanpak, die toelevering van groeneenergie door lokale producenten loskoppelt van de bijhorende afnameverplichtingen zoals bij de klassie-ke aanbieders het geval is. Voorts verschuilt Elexys zich niet achter de internationale markten om eventu-ele prijsstijgingen door te voeren: het hanteert een transparant systeem waarbij elke klant inzage krijgt inde hem toegekende coëfficiënt op basis van zijn gebruiksprofiel. Het volstaat die coëfficiënt te verreke-nen met de openbare marktprijs om het juiste prijskaartje te becijferen. In drie jaar tijd wil Elexys door-groeien tot een leveringsvolume van 300 miljoen kWh elektriciteit. Begin volgend jaar breidt het bedrijfzijn aanbod uit met gas.Vorig jaar hield de familiale groep, service verregaand wil ontzorgen. In topprioriteit. In samenwerking metwaarvan Westlease deel uitmaakt, concreto mikt het bedrijf op alle een Duitse universiteit ontwikkeldeElexys N.V. boven de doopvont. BTW-plichtigen met een maximale af- het bedrijf een software die, op basisJean-Charles Carrette en zwager Eric name van 10 miljoen kWh per afna- van het gebruiksprofiel, aan elke klantOlivier kwamen aan het roer te mepunt, met inbegrip van een uitge- een specifieke coëfficiënt toekent.staan. Een en ander kadert in het di- sproken aandacht voor kleinschali- Het volstaat voor de klant om, bij hetversificatiebeleid van de groep. Aan- ge(re) klanten. einde van zijn contract, die coëfficiëntvankelijk wou de onderneming zich Elexys is inmiddels als elektriciteitsle- op de openbaar gekende marktprijsals uitbater van hernieuwbare instal- verancier vergund voor de drie ge- toe te passen, om zijn nieuwe afna-laties op de markt begeven. Dat plan westen. In juni en oktober 2010 haal- meprijs te kennen. Dat is een dienstwerd uiteindelijk opgegeven om vol- de het bedrijf de vergunning voor die de traditionele aanbieders door-op te kaart te trekken voor de status respectievelijk Wallonië en Vlaande- gaans uitsluitend voor hun grote af- Eric Olivier staat als gedelegeerd bestuurder aan het hoofd vanvan energieleverancier. Elexys kon ren, begin dit jaar volgde het Brussels nemers voorbehouden, zo luidt het. het vorig jaar opgerichte Elexys N.V. (Kuurne). Specifiek voordaarvoor terugvallen op enerzijds de Hoofdstedelijk Gewest. Met MyElexys hebben de klanten het KMO-segment zet de energieleverancier een nieuwe vormconsultancy-activiteiten die Eric Oli- Eric Olivier: “In functie van de keuze een on-line portaal ter beschikking van dienstverlening op die breekt met de traditionele gebruikenvier en Jean-Charles Carrette op van de klant, levert Elexys zowel dat hun gratis inzage verschaft in hun binnen de sector.enerigevlak uitbouwden, anderzijds groene als grijze elektriciteit toe. Op contractvoorwaarden, hun verbruiks-de IT-expertise binnen de groep. vandaag kopen we de elektriciteit in profiel en effectief verbruik per afna- klant verwittigt van eventuele abnor- voorbereidende vergunningstraject“Heel wat lokale producenten van bij lokale producenten (lees: eigen- mepunt. MyElexys heeft in wezen male afwijkingen in zijn ver- met het oog op de erkenning als gas-groene energie worstelden met het aars van zonnepaneleninstallaties of een dubbele functie: enerzijds is het bruik(sprofiel). leverancier. “Begin volgend jaar ho-beheer van hun elektriciteitscontract, windmolens, nvdr.). Omdat de groei portaal een informatiesysteem, ander- pen we ons aanbod met gas uit teonder meer met de injectieproble- van fotovoltaïsche installaties in Bel- zijds is het een instrument dat, via Straks ook gasleverancier breiden,” kondigt Eric Olivier tot slotmatiek en de bijhorende contractue- gië beperkt is, zullen we in de toe- een automatische alert-functie, de Inmiddels is Elexys bezig met het aan.le (afname)verplichtingen. Vaak komst ook inkopen bij grote produ-voorkomend probleem was dat be- centen in binnen- en buitenland oppaalde marktpartijen enkel afname- basis van bilaterale contracten”.contracten aanboden, maar geen in-jectiecontracten,” schetst Eric Oli- Flexibiliteitvier, gedelegeerd bestuurder van en transparantieElexys. Vandaar dat Elexys zich van Onze gesprekspartner schrijft Elexys’meetaf wilde profileren als energie- huidige succes toe aan de flexibele enleverancier, die de klant verregaand gunstige contracten die het met groe-zou gaan ontzorgen in de vorm van ne stroomproducenten aangaat. “Veel [sluitende contracten, zowel als leve- familiale eigenaars zijn op zoek naar Hoe het internet het bedrijfsleven voortdurend verandert. Van statische webpagina naar integratie van sociale media.rancier dan wel als afnemer. “Indien een betrouwbare partner die hun ex- Spreker: internetondernemer JO CAUDRON met gratis boekde bestaande leveranciers zich terza- cedent aan geproduceerde stroom “Haal meer uit sociale media” voor elke deelnemer.ke vaak heel stug opstellen, heeft willen slijten. Ze zoeken in de eerstedat meestal te maken met het ge- plaats een vertrouwenspartner diebrek aan flexibiliteit van hun achter- voor de injectie van hun elektriciteits- [liggende IT-systemen,” weet Eric Oli- productie op het distributienet zorgt,”vier, die er geen geheim van maakt luidt het. Elexys schrikt er dan ook [dat de IT-expertise van Westlease, niet voor terug injectiecontracten tedat een 4.000 lease-wagens voor zo- sluiten, die niet gekoppeld zijn aanwat 1.200 klanten beheert, een be- een afnameverplichting.langrijke component is in de dienst- “De huidige prestaties sporen met het [verlening van Elexys. business-plan. Op 1 januari 2012 zal Elexys een actieve portefeuille (lees:Doelgroep KMO effectief beleverde klanten, nvdr.) vanEric Olivier: “De traditionele energie- 30 miljoen kWh hebben. Voor 1 ja- persoonlijk advies krijgen op maat van uw bedrijfleveranciers behandelen KMO’s bo- nuari 2013 mikken we op 100 mil- van een KMO-IT adviseur.vendien op dezelfde wijze als de huis- joen kWh om een jaar later door te financiële overheidssteun.houdelijke verbruikers. Ingeval van groeien naar 300 miljoen kWh,” al- kans om een bonus voor gratis advies te winnen of één vanproblemen hoeven ze niet te rekenen dus Eric Olivier. Vertaald in omzet, de incentives die het thema van de sessie ondersteunen.op een rechtstreeks aanspreekpunt mikt Elexys in een drietal jaar op eenmaar komen ze op een anonieme bruto-omzet van 45 miljoen euro (d.i.helpdesk terecht, met de gekende lij- met inbegrip van transport- en distri-densweg tot gevolg”. butiekosten, nvdr.).Precies dat is de doelgroep van Naast de ingebouwde flexibiliteit inElexys, dat zijn klanten, zoals gezegd, zijn leveringscontracten, maakt Elexysop energievlak via een persoonlijke van een transparante prijszetting een 139C1078 5
 5. 5. /D/LEUHEH %LHQYHQXH VXU OD /LEUH %HOJLTXH KWWSZZZODOLEUHEHDUWLFOHBSULQWSKWPODUWBLG $87202%,/( 9HUWH 6LHPHQV 0LV HQ OLJQH OH ¶LFL OD ILQ WURLV 9ROYR pOHFWULTXHV VHURQW OLYUpHV j 6LHPHQV %HOJLTXH DILQ G¶rWUH LQWpJUpHV GDQV OD IORWWH GH YpKLFXOHV GX JURXSH /¶LGpH HVW GH OHV XWLOLVHU FRPPH WRXWHV OHV DXWUHV YRLWXUHV F¶HVWjGLUH GDQV GHV FRQGLWLRQV GH FLUFXODWLRQ UpHOOHV (Q IDLW FHWWH LQLWLDWLYH V¶LQVFULW GDQV OH FDGUH GH OD FDPSDJQH 3URHIWXLQ ODQFpH SDU OHV DXWRULWpV IODPDQGHV DILQ G¶DFFpOpUHU O¶LQWURGXFWLRQ GHV YRLWXUHV pOHFWULTXHV DX QRUG GX SDV (W SDUPL OHV FLQT SURMHWV VpOHFWLRQQpV ILJXUH GRQF OD SODWHIRUPH 9ROW$LU GpYHORSSpH SDU 6LHPHQV HQ FRQVRUWLXP DYHF 9ROYR DUV GRQW O¶XVLQH HVW VLWXpH j *DQG
 6. 6. SOXVLHXUV 30( :HVWOHDVH (OH[V ( 9DQ :LQJHQ HW 3RZHUGDOH
 7. 7. HW OD YLOOH GH RXUWUDL /D .8/ HQWUH DXWUHV
 8. 8. TXL PqQH GHV UHFKHUFKHV HQ PDWLqUH G¶pQHUJLH YHUWH HW G¶pOHFWURPRELOLWp HVW pJDOHPHQW DVVRFLpH j FH SURMHW /H GpPDUUDJH RIILFLHO DXUD OLHX ORUV GH OD UHPLVH VPEROLTXH GHV SUHPLqUHV FOpV HW DUWLFOH SURYLHQW GH KWWSZZZODOLEUHEH YDQ
 9. 9. Voka en SD Worx zetten samenwerking voortBruggeIn een kopie van het decor waarin koning Albert zijn kerst-boodschap uitspreekt, ondertekenden Voka en SD Worx eennieuw samenwerkingsakkoord. Van links naar rechts herken-nen we Steven Deruwe (SD Worx), Hans Maertens (Voka),David Phlypo (SD Worx), Hans Joris (SD Worx) en Johan VanDuyse (SD Worx). Eigen foto Siemens opent “The Energy Box” - Oostende The Energy Box moet vanaf 2012 het uitstalraam van de Vlaamse kennis op het vlak van hernieuwbare energie worden. Greet Van Eetvelde (Greenbridge), Philip Maertens (Siemens België), André Bouffioux (Siemens) en Paul Van Cauwenberge (rector Universiteit Gent) klinken op het succes. Foto EV West-Vlaamse Houtproef – Ieper Met de organisatie van de West-Vlaamse Houtproef willen de bouwsector en het onderwijs het beroep van timmer- en schrijnwerker promoten. Patrick Haezebrouck (Haezebrouck) Jan Meuleman (Meuleman), Leo Pype (Pype Interior/Exte- rior), Robert Vanacker (Versluys) en Jan Libeer (Confederatie Bouw) waren onder de indruk van de werkstukken van 160 leerlingen. Foto DD Westlease begroet eerste elektrische wagen Kuurne Alcohol en wagens: het is meestal een gevaarlijke cocktail. Deze keer kon het echter wel – met mate – want Harald Pluym (Peugeot), Jean-Charles Carrette (Westlease - Elexys) en André Bonnel (Westlease) brachten een toost uit op de eerste elektrische wagen in het park van Westlease. Foto Hol Trefzone Kortrijk-Oost Voka brengt kleur in het leven van de ondernemers. Dat bewijst Veerle De Mey. Philippe De Meester (Koramic Real Estate), Rita Beyaert (Burgemeester Harelbeke), Marc Vankeirsbilck (Koramic Real Estate) en Dominiek Callewaert (AVC) zweren - voorlopig nog - bij minder vrolijke tinten. Foto JD topaccount Boekhoudsoftware Facturatie Kassabeheer Archivering / experts in bedrijfsvastgoed Business intelligence (BI) offerte/demo kantorennetwerk in oost- en west-vlaanderen www.turner-dewaele.be/kantoren TopPower nv Poperinge - Deinze - Leuven - www.toppower.be Ondernemers 12 24 juni 2011 39
 10. 10. E4 MENS ECONOMIE WWW.STANDAARD.BIZ VRIJDAG 9 JULI 2010 ALWEER ENERGIEBEDRIJF DAT HET LICHT ZIET IN EEN WEST-VLAAMSE GARAGE Ford-verkoper wordt elektriciteitsEen garagehouder die een elektriciteitsfirma begint, het kan. Jean-Charles Carrette richtte samen met zijn schoonbroer en vader Elexys op. © Patrick Holderbeke V O O R V E R K O O P Sfinks Café Wereldwinkels
 11. 11. WWW.STANDAARD.BIZ VRIJDAG 9 JULI 2010 MENS ECONOMIE E5 DE PARADOXleverancier VAN PARYS LO R I N PA RYS West-Vlaamse garagehouders lijken een zwak te hebben DE TOEKOMST voor energie. Na de groene energieproducent Electrawinds VAN DE STANDAARD is er nu met Elexys een tweede elektriciteitsbedrijf in een Peter Vandermeersch verlaat de krant. De Standaard is haar gezicht en kapitein kwijt. Dat hoeft niet erg te zijn. Er lopen garagebedrijf boven de doopvont gehouden. heus nog een paar andere mensen rond op aarde die een krant kunnen leiden. Maar in een tijdperk waarin alles wordt geper- sonaliseerd, moet een krant door iemand worden geïncar- VA N O N Z E R E DACT E U R gaan verkopen aan particulieren. energieadvieskantoor Cogenius neerd. En dat een krant ook een kapitein nodig heeft, wordt PASCAL SERTYN Het enige dat hij gisteren kwijt opgericht. Op de website van Co- best geïllustreerd door de huizenhoge golven op de woelige BRUSSEL De familie Carrette wou is dat de energieverkoop pas genius staat dat het de bedoeling krantenzee. Want in oktober 2044 slaan we de laatste krant ter die in Kuurne een garage en een in het najaar zal beginnen. Elders is kmo’s raad te geven bij het af- wereld open. Als je de jaarlijks dalende lezerstrend van de sec- autoleasebedrijf uitbaat, heeft was gisteren te horen dat Elexys sluiten van leveringscontracten tor doortrekt, dan lezen we binnen 34 jaar onze laatste cou- van de Vlaamse energieregulator niet van plan is om meteen met voor elektriciteit en bij het inves- rant. Misschien wordt De Standaard, met haar stijgende opla- – de Vreg – de toelating gekregen grote trom elektriciteit te gaan teren in zonne-energie. gecijfers, wel de laatste der Mohikanen. Ook het verdwijnen om elektriciteit te gaan verkopen. verkopen. De twee zijn samen met vader Pa- van de krant hoeft niet erg te zijn, zolang we maar met iets Daarmee vervoegt ze het Brugse Het zou zich in de eerste plaats trick Carrette de oprichters van nieuws op de proppen komen. Voor een product dat zichzelf broederpaar Luc en Paul Desen- richten op de klanten van het ga- Elexys. De 59-jarige Patrick Car- per definitie elke dag heruitvindt, kan dat geen probleem zijn. der. Die stampten destijds vanuit ragebedrijf en het autoleasebe- rette is de eigenaar van Garage Of toch? hun Volkswagen-garage in Brug- drijf. De oprichting van Elexys Moderne, de Ford-concessionaris Vandaag wordt de essentie van hoe een krant gemaakt wordt, ge de groenestroomproducent zou onder meer ingegeven zijn in Kuurne. in vraag gesteld door de lezer. Die wil mee beslissen over de in- Electrawinds uit de grond. door de verwachting dat de elek- Patrick Carrette levert via zijn houd. Voor een krant is dat vreemd. Terwijl elk ander succesvol De familie Carrette is Ford-con- trische auto’s de komende jaren twee vennootschappen Socarim product gestoeld is op de wensen van het grootst mogelijke cessiehouder en heeft naar eigen meer en meer in het straatbeeld en vooral Socartrust een stevige aantal klanten, is dat net omge- zeggen de voorbije jaren met zullen verschijnen. financiële basis voor Elexys. Het keerd voor kranten. Daar leest Westlease het grootste onafhan- Jean-Charles Carrette, die sinds eigen vermogen van Socartrust In oktober 2044 slaan de klant wat de krant beslist kelijke autoleasebedrijf van ons 2004 verantwoordelijk is voor het bedraagt 10,5 miljoen euro. De we de laatste krant hem voor te schotelen. Als enkel land uitgebouwd met een vloot autoleasebedrijf van de familie, is meeste recente kapitaalverho- ter wereld open lezersaantallen telden was de van 4.000 wagens. met Elexys niet toe aan zijn eerste ging gebeurde overigens bij de redactie al lang overgegaan tot De Carrettes hebben nu een ener- stappen in de energiewereld. oprichting van Elexys. De nieuwe het dagelijks publiceren van een giebedrijf opgericht dat Elexys Samen met zijn schoonbroer Eric West-Vlaamse energieleverancier blote deerne op pagina drie. werd gedoopt. Na de zegen van de Olivier heeft hij al eerder het opereert vanuit de burelen van Kwestie van de circulatie de Vlaamse energieregulator kun- het autoleasebedrijf van de fami- hoogte in te pompen. Zo werkt dat niet bij een krant als De nen ze nu stroom gaan verkopen lie Carrette. Standaard. Een dagblad is immers een schoolvoorbeeld van aan gezinnen en kmo’s die elektri- Het elektriciteitbedrijf Elexys is ‘curated consumption’. Ik koop een krant omdat ik een ploeg citeit afnemen via de distributie- De energiever- een buitenbeentje in het lijstje vertrouw. Een ploeg die mij, een bepaald soort lezer, begrijpt. netten van Eandis en Infrax. koop van Elexys van energieleveranciers die met En die elke dag, met vallen en opstaan, selecteert wat ik interes- Jean-Charles Carrette, een van de de toestemming van de Vlaamse sant vind. Daar heb ik als lezer weinig over te zeggen. Meest oprichters van Elexys, wou giste- zal pas in het energieregulator stroom mogen gelezen artikels – genre ‘BV-wereld geschokt over outing Bart ren geen commentaar kwijt over najaar van start verkopen. De overgrote meerder- en Luc’ – indachtig, prijs ik me daar soms gelukkig over. hun toekomstplannen. Hij wou heid van de leveranciers is diep Maar niets is voor altijd. Deze week start Yahoo met een nieuwe evenmin zeggen of Elexys al dan gaan geworteld in de elektriciteitswe- nieuwsbenadering. Zij laten lezers beslissen welke artikels niet van plan is om energie te reld. moeten worden geschreven. Hoe? Simpel. Ze monitoren zoek- termen en clicks en vissen zo uit waar u interesse in hebt. Zo merkte Yahoo Sports tijdens de vorige Olympische Spelen dat veel surfers wilden weten waarom duikers douchen na hun Marc Coucke en vrienden wedstrijd. Dus lieten ze gezwind een artikel schrijven over het ‘douchemysterie’ – het heeft te maken met het soepel houden van de spieren. En kon hun commercieel departement onmid- stappen in Enfinity dellijk gerichte advertenties voor duik- of douchegerei bij dat artikel verkopen. Echt nieuw is de aanpak niet. Twee miljoen Koreanen lezen OhMyNews, een krant gemaakt door meer dan Marc Coucke van van 105 megawatt, verspreid over 30.000 burgerjournalisten. En in Wisconsin beslissen lezers el- 400 locaties. In de pijplijn zit een ke dag online wat het hoofdartikel van de krant van morgen Omega Pharma heeft pak projecten die samen goed zijn wordt. West-Vlaams kapitaal voor 4.400 megawatt. Uitgangs- Met andere woorden, er dringen zich belangrijke keuzes op. punt is dat met eigen activa nieu- Wat vroeger eenrichtingsverkeer was, is nu een drukke twee- gemobiliseerd voor het we projecten makkelijk te finan- richtingsstraat. Dat kan een krant niet negeren. Maar in welke cieren zijn. mate laten ze de lezer mee regeren? En welke geloofwaardige zonne-energiebedrijf Het grootste deel van de kapitaal- businessmodellen kan De Standaard uit zijn ‘curator’-status Enfinity. Marc Coucke. Paul Buysse. verhoging gebeurt door de in- distilleren om te profiteren van lifestylediensten en producten © pn © blg breng van bestaande zonne-ener- onder die naam? Pertinente vragen over vernieuwing die al- WAREGEM Marc Coucke gieparken in Spanje, Italië en Bel- leen een sterke redactie, aangevoerd door een dito algemeen moest de voorbije jaren elke dag gië in Enfinity. Op de installaties hoofdredacteur, kan beantwoorden. De toekomst van De Stan- de hoofdzetel van het zonne- in België die ingebracht worden daard is in hun én onze handen. energiebedrijf Enfinity voorbij- Kapitaal- door de stichters van Enfinity – rijden van en naar het hoofd- verhoging helpt Patrick De Cuyper en Gino Van Lorin Parys is voorzitter van Flanders DC, de Vlaamse organisatie voor kwartier van zijn bedrijf Omega Neer – werd een waarde geplakt ondernemingscreativiteit. Hij schrijft deze column in eigen naam. Pharma. Vanaf nu zal hij geregeld Enfinity om het van 9 miljoen euro. De Spaanse moeten stoppen bij het jonge, roer om te gooien en Italiaanse parken zijn samen - ONLINE snelgroeiende energiebedrijf. 17 miljoen waard. www.standaard.biz/paradoxvanparys Hij wordt immers de vertegen- en zelf groene- De groep investeerders rond www.flandersdc.be woordiger van de splinternieuwe aandeelhouder Affinity in de raad stroomproducent Marc Coucke en de investerings- maatschappij Waterland zorgen www.twitter.com/lorinparys van bestuur. Coucke maakte een te worden voor een cashinbreng van 19 mil- groep van overwegend West- joen euro. Waterland, dat al aan- MAANDAG G (afwisselend) De wet van Pascal - De eigenzinnige kijk van Vlaamse ondernemers warm deelhouder is van Enfinity, legt Pascal Dendooven. Openstaande rekeningen - Karin De Ruyter over actuele voor een investering in het Ware- ging uitvoert. Tot nog toe was het 10 miljoen euro op tafel; Affinity, thema’s. gemse zonne-energiebedrijf. De een projectontwikkelaar die zon- de investeringsgroep rond Couc- DINSDAG G De Kijk van Van Dyck - Fons Van Dyck over opvallende trends en enige uitzondering is Paul Buys- ne-energieprojecten uitvoerde, ke, 9 miljoen euro. fenomenen. se, de voorzitter van de West- om ze daarna onmiddellijk te ver- Behalve Paul en zoon Frank Buys- WOENSDAG G E-column - Dominique Deckmyn over internet en telecommuni- Vlaamse industriële trots Be- kopen aan investeerders. Enfinity se en Coucke zelf groepeert Affi- catie. kaert. Buysse woont aan de Kust heeft nu besloten zelf zonne- nity ook de bouwgroep Versluys VRIJDAG G De Paradox van Parys - Lorin Parys over creatief ondernemen. maar heeft Antwerpse wortels. energieinstallaties te gaan uitba- uit Oostende, vastgoedontwikke- ZATERDAG G (afwisselend) De Pijn van het Magazijn - Peter Cuypers over de De groep rond Marc Coucke in- ten. Volgens woordvoerder Jur- laar Yves De Spiegelaere en eige- wereld van de consument. Homo Economicus - Peter Vanden Houte over de vesteert op een moment dat Enfi- gen Van Damme beschikt Enfini- naar van het badmeubelenbedrijf economische actualiteit. nity een belangrijke koerswijzi- ty over een productiecapaciteit Detremmerie. (pse)

×