Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elevrådet på Lambertseter

463 views

Published on

Holdt for elevrådsstyret på Lambertseter vgs. den 4. desember 2008

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elevrådet på Lambertseter

 1. 1. Medvirkning: Hvorfor? Sigve Indregard elev­ og lærlingombud cbnd Jose Alvarado  jr. www.elevombud.no
 2. 2. Om ombudet ● Ombud: «person valgt for å sikre den enkelte mot  urettferdig behandling» ● Prøveordning 2005­2010 ● Ansatt av Oslo kommune, men uavhengig og  selvstendig ● Mål:  ● Sørge for at elevene får oppfylt rettighetene sine ● Alle deler av skolen samarbeider om medvirkning www.elevombud.no
 3. 3. www.elevombud.no
 4. 4. Å oppnå noe Kompetanse  Skaffe troverdighet  Representativitet  Kunnskap  Ryddighet Innflytelse  Bruke troverdigheten  Engasjement Arbeidsinnsats Representativitet  Løsningsorientering
 5. 5. Lambertseter i  rettighetsrapporten Utfordringer i  forbindelse med  vurdering − Karakterbeskrivelse − Taksonomistige − Manglende innlev. Ikke  karakteren 1 − Ikke kvantitativ grense  for IV www.elevombud.no
 6. 6. Elevundersøkelsen  www.elevombud.no
 7. 7. Elevundersøkelsen  www.elevombud.no
 8. 8. Lærere gir deg lyst å jobbe Oslo Ingen Noen-få Alle-mange LVGS 0% 25% 50% 75% 100% www.elevombud.no
 9. 9. Skriftlige planer Oslo Ingen Noen-få Alle-mange LVGS 0% 25% 50% 75% 100% www.elevombud.no
 10. 10. Vet hva som kreves for å nå  kompetansemålene Oslo Ingen-vetikke Noen-f å Alle-mange LVGS 0% 25% 50% 75% 100% www.elevombud.no
 11. 11. Hvordan forandre noe? Samle informasjon Lag konkrete forslag Husk representativitet Vær hyggelig, saklig;  lytt; ta opp ting raskt –  og ta det opp! ØKS: Øyne,  kroppsspråk, stemme www.elevombud.no
 12. 12. Hvorfor medvirkning? cb www.elevombud.no notsogoodphotography@flickr
 13. 13. Medvirkning: hvorfor? Motivasjon Miljø Evne til deltakelse Evne til å ta vare på  • Mulig å påvirke seg selv Motivasjon Selvbilde • Umulig å  påvirke Demokrati Skolemiljø www.elevombud.no
 14. 14. Alle kartene er hentet fra oppfølgingsrapporten  fra Differensieringsprosjektet: «Tilpasset og differensiert opplæring i en lærende organisasjon» (Dale, Wærness og Lindvig 2005) www.elevombud.no
 15. 15. Alle kartene er hentet fra oppfølgingsrapporten  fra Differensieringsprosjektet: «Tilpasset og differensiert opplæring i en lærende organisasjon» (Dale, Wærness og Lindvig 2005) www.elevombud.no
 16. 16. Alle kartene er hentet fra oppfølgingsrapporten  fra Differensieringsprosjektet: «Tilpasset og differensiert opplæring i en lærende organisasjon» (Dale, Wærness og Lindvig 2005) www.elevombud.no
 17. 17. Elevmedvirkning – et kinderegg Lærer mer Trives bedre Gir bedre skole www.elevombud.no
 18. 18. Medvirkning i læringsplakaten Skolen skal  – stimulere elevene [...]  til å utvikle egne  læringsstrategier og  evne til kritisk tenkning – stimulere elevene [...]  til demokratiforståelse  og demokratisk  deltakelse – fremme tilpasset  opplæring og varierte  arbeidsmåter www.elevombud.no
 19. 19. Elevmedvirkning i «Prinsipper...» Elevene skal kunne  delta i – Planlegging – Gjennomføring – Vurdering Avhenger av kunnskap  om muligheter www.elevombud.no
 20. 20. Spørsmål og svar

×