Nfs Slanic Romanian

447 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nfs Slanic Romanian

  1. 1. Comunitatea pilot: SLĂNIC MOLDOVA ROMÂNIA Populaţie: 5430 locuitori Suprafaţă: 114,13 km2 Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 4 Cod poştal: 605500 Telefon: +40 234 348119 Fax: +40 234 348829 Primar/ Persoană de Poncoş Eugen de contact: e-mail: primaria_sl@yahoo.com Pagina web: www.primariaslanicmoldova.ro Supranumită şi "Perla Moldovei", staţiunea Slănic Moldova este amplasată în partea de sud-vest a judeţului Bacău, la o altitudine de 530 m pe versantul estic al Carpaţilor Răsăriteni, respectiv munţii Nemira, ce fac parte din lanţul Trotuş-Oituz, într-o depresiune îngustă străbătută de Pârâul Slănic. Oraşul este situat la 46°17’ latitudine nordică, 26°37’ longitudine estică. Primele mărturii despre Slănic Moldova apar în hrisovul lui Constantin Cehan Racoviţă - 1 ianuarie 1757. Numele acestei localităţi s-a dat după numele cursului de apă ce o străbate – pârâul Slănic, la care s-a adăugat şi “Moldova”, spre a-l deosebi de Slănicul Prahovei. Descoperind primul izvor de apă cu gust sărat şi întepãtor, Serdarul Mihalache Spiridon a fost interesat de aceasta, a trimis la analize apa şi, convins de importanţa acesteia, a continuat căutările, descoperind, un an mai târziu, izvoarele nr. 3, 4 şi 5. Începând cu anul 1808, cu învoirea domnitorului Scarlat Calimachi, se strămută aici 12 familii de ţărani de la ocnele de sare, care să îngrijească de cele 2 case mici construite pentru cei care veneau la tratament şi la băi. Slănic Moldova se află la 86 depărtare de Bacău. Preţioasa ofertă turistică a staţiunii Slănic Moldova se datorează calităţii mediului natural, bogat în resurse hidro-minerale (ape minerale şi gazoase terapeutice). Pe lângă activităţile turistice s-au mai dezvoltat mici activităţi de prelucrare a lemnului (tămplărie şi mic mobilier). Agroturismul, pelerinajul şi turismul cultural sunt prezente, datorită moştenirii culturale şi istorice a regiunii. Surse Regenerabile de Energie Prezent: Există un sistem de încălzire a unei unităţi de învăţământ cu panouri solare. Viitor: Instalarea unor sisteme care să înlocuiasca sau să completeza sistemele clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. Utilizarea Raţională a Energiei Prezent: Izolarea termică a clădirilor aparţinând administraţiei publice locale: şcoli, grădiniţe, sediu administrativ. Viitor: Izolarea termică a blocurilor prin Programul naţional de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe.

×