Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Pravapis myakkaga znaka

Download to read offline

Pravapis myakkaga znaka

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Pravapis myakkaga znaka

 1. 1. Мяккі знак Змякчальны Раздзяляльны
 2. 2. Змякчальны мяккі знак пішам на канцы слова боязь, бандэроль, боль, цемрадзь, снежань, папараць, авадзень
 3. 3. Змякчальны мяккі знак пішам у сярэдзіне слова пасля мяккага зычнага перад наступным цвёрдым рэдзька, шчыльны, бацька, малацьба, пісьмо, пальчык
 4. 4. Змякчальны мяккі знак пішам у сярэдзіне слова пасля мяккага зычнага перад наступным мяккім, які можа мяняцца на цвёрды на малацьбе (малацьба), пісьменнік (пісьмо), цьмяны (цьма), дзьме (дзьму)
 5. 5. Змякчальны мяккі знак пішам у словах ад назоўнікаў на -нь і -л перад суфіксам -чык струменьчык (струмень), праменьчык (прамень), каменьчык (камень), вакзальчык (вакзал), вузельчык (вузел)
 6. 6. Змякчальны мяккі знак пішам у назоўніках перад канчаткам творнага склону множнага ліку -мі дзецьмі, людзьмі, грудзьмі, коньмі, слязьмі
 7. 7. Змякчальны мяккі знак пішам у форме роднага склону множнага ліку назоўнікаў на -ня вішань (вішня), соцень (сотня), кухань (кухня), яблынь (яблыня), песень (песня)
 8. 8. Змякчальны мяккі знак пішам у суфіксах прыметнікаў -еньк-, -эньк-, -аньк- прыгожанькі, харошанькі, меленькі, беленькі, старэнькі, даражэнькі
 9. 9. Змякчальны мяккі знак пішам перад суфіксам –ск- ва ўтвораных ад назваў месяцаў на –нь, слова восень снежаньскі, студзеньскі, чэрвеньскі, ліпеньскі, восеньскі
 10. 10. Змякчальны мяккі знак пішам у прыметніках перад суфіксам -ск-, утвораных ад геаграфічных назваў на -ль і назвы Свіцязь лепельскі, капыльскі, бягомльскі, мотальскі, свіцязьскі
 11. 11. Змякчальны мяккі знак пішам у складаных формах лічэбнікаў пяцьдзесят, шэсцьдзесят, пяцьсот, шэсцьсот, дзевяцьсот
 12. 12. Змякчальны мяккі знак пішам у дзеясловах 1-й асобы множнага ліку загаднага ладу Будзьма (будзь), кіньма (кінь), станьма (стань), едзьма (едзь), гляньма (глянь)
 13. 13. Змякчальны мяккі знак пішам у дзеясловах 2-ой асобы множнага ліку будзьце, кіньце, станьце, надзеньце, пасуньце, плюньце, едзьце
 14. 14. Змякчальны мяккі знак пішам у дзеясловах перад -ся агледзьцеся, адсунься, звесься, намылься, адкінься, застанься, сустрэнься
 15. 15. Змякчальны мяккі знак пішам у постфіксе -сьці хтосьці, кагосьці, чагосьці, дзесьці, калісьці
 16. 16. Змякчальны мяккі знак пішам у прыслоўі ледзьве ледзьве паспелі ледзьве не ўвесь дзень
 17. 17. Мяккі знак не пішам пасля мяккіх зычных перад мяккімі свет (свяціць), дзве (два), збіраць (збор), спевы (спяваць), цвёрды (цвярдзець)
 18. 18. Мяккі знак не пішам пасля ж, дж, ш, ч, р ноч, печ, ціш, мыш, адрэж, павер, слесар, дождж
 19. 19. Мяккі знак не пішам пры перадачы падоўжаных зычных жыццё, багацце, жыллё, наваколле, палоззе, суддзя, насенне, жаданне, кассё
 20. 20. Мяккі знак не пішам пасля н перад ш іншы, меншы, зменшыць
 21. 21. Мяккі знак не пішам пасля б, п, м, ф дроб, голуб, насып, накіп, стэп, сем, восем, верф
 22. 22. Мяккі знак не пішам перад суфіксам -ск- прыметнікаў , утвораных ад назоўнікаў на -нь, акрамя назваў месяцаў Любанскі, смаргонскі, казанскі, хатынскі, конскі цянь-шанскі, тайванскі
 23. 23. Раздзяляльны мяккі знак пішам перад е, ё, і, ю, я пасля з, дз, л, н, с, ц альянс, медальён, мільярд Савельеў, Васільевіч, Аркадзьевіч Ільіч, Ульяна, Касьян вылью, налью

Pravapis myakkaga znaka

Views

Total views

454

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

39

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×