Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Modulul 7Informaţie şi comunicare
Primii paşi în INTERNET   Pornirea programului INTERNET EXPLORER :   Meniul START, comanda PROGRAMS, comanda MICROSO...
Navigarea pe INTERNET   Paginile web sunt grupate în site-uri (un site corespunde de obiceiunui subdomeniu), administra...
Întreruperea  Pagina de startÎnapoi  Înainte încărcării            Bara de adrese          paginii...
Navigare pe INTERNET   Programul IE reţine paginile web vizitate în timpul unei sesiuni.Între aceste pagini utilizatoru...
Setări de bază   Modificarea modului de afişare:   Programul IE permite următoarele opţiuni de vizualizare: a) SOURC...
Motoare de căutare   Motoarele de căutare sunt servicii ale reţelei INTERNET care permit căutarea de pagini sau fişiere...
Motoare de căutare    Căutarea se face astfel: - se tastează în caseta motorului de căutare cuvântul / expresia căutat(...
FAVORITES   Paginile web pe care utilizatorul doreşte să le “reţină” (să leacceseze printr-un simplu click, fără a le c...
Tipărirea paginii    Meniul FILE, comanda PRINT. Comanda SELECT PRINTER permite alegerea imprimatei pe care se va face...
E - mail (poştaelectronică)   Poşta electronică este un serviciu al reţelei INTERNET carepermite utilizatorilor să comu...
E -mail   * Deschiderea unui program de poştă electronică:   Meniul START, comanda PROGRAMS, comanda MICROSOFT OUTLO...
E -mail   La pornirea programului OUTLOOK EXPRESS, va fi afişat numele utilizatorului conectat şi se va cere introducer...
E -mail    Crearea unui nou mesaj :    Se dă click pe butonul CREATE MAIL de pe bara de instrumente. Se afişează o f...
E -mail    Ataşarea unui fişier la un mesaj :    Meniul INSERT, comanda FILE ATTACHMENT, sau butonul ATTACH de pe ba...
E -mail    Copierea / mutarea :    Comenzile CUT / COPY / PASTE se folosesc la fel ca în WORD:    - se selectează...
E -mail    Includerea în mesajul de răspuns a textului mesajului original se face activând opţiunea INCLUDE MESSAGE IN ...
E -mail    Adresele introduse pot fi vizualizate într-una dintre secţiunile ferestrei ADDRESS BOOK. Dând dublu click pe...
E -mail    Căutarea unui mesaj :Butonul FIND de pe bara de instrumente.    Crearea unui folder nou :    Click dre...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modulul 7 ecdl

2,943 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Modulul 7 ecdl

 1. 1. Modulul 7Informaţie şi comunicare
 2. 2. Primii paşi în INTERNET Pornirea programului INTERNET EXPLORER : Meniul START, comanda PROGRAMS, comanda MICROSOFTINTERNET EXPLORER. Închiderea programului: meniul FILE, comanda CLOSE. Resursele INTERNET sunt de mai multe feluri, cea mai importantăeste prezentarea informaţiilor sub formă de pagini WEB. Fiecare paginăeste identificată printr-o adresă WEB . Adresele WEB sunt de forma: WWW.SUBDOMENIU.DOMENIU/DIRECTOR/NUMEPAGINĂ Componentele adresei sunt: - WWW: World Wide Web, denumirea serviciului oferit prin paginaweb; - SUBDOMENIU: o secţiune a Reţelei INTERNET, aparţinând uneiinstituţii, firme sau persoane; - DOMENIU: o secţiune a reţelei INTERNET corespunzătoare unuisector de activitate sau unei ţări. Exemple de domenii: .ro: România, .com: organizaţii comerciale, .org: organizaţiinonprofit, .us: Statele Unite, .uk; Marea Britanie, .mil: instituţii militare etc..
 3. 3. Navigarea pe INTERNET Paginile web sunt grupate în site-uri (un site corespunde de obiceiunui subdomeniu), administrate de acelaşi deţinător. Pentru accesarea unei pagini web, utilizatorul va scrie adresapaginii respective în bara de adrese a programului INTERNETEXPLORER, urmată de apăsarea tastei ENTER. Majoritatea paginilorWEB conţin comenzi speciale (denumite HYPERLINKURI / legături), carepermit deplasarea către alte pagini ale aceluiaşi site sau ale altui site.Fiecare site are o pagină intitulată pagină de start , care se afişeazăatunci când se tastează în bara de adrese adresa siteului:www.subdomeniu.domeniu. Pe pagina de start se află legături cătretoate secţiunile siteului. La deschiderea programului INTERNET EXPLORER, este afişată opagină web denumită pagină de start. Aceasta poate fi modificată astfel: - meniul TOOLS, comanda INTERNET OPTIONS, secţiunea HOMEPAGE; - caseta ADDRESS permite tastarea adresei dorite pentru paginade start; - opţiunea USE BLANK: pagina de start este o pagină goală; USECURRENT: pagina de start este pagina curentă; USE DEFAULT: pagina
 4. 4. Întreruperea Pagina de startÎnapoi Înainte încărcării Bara de adrese paginii Reîmprospătare Bara de stare
 5. 5. Navigare pe INTERNET Programul IE reţine paginile web vizitate în timpul unei sesiuni.Între aceste pagini utilizatorul poate naviga înainte sau înapoi,pagină cu pagină, cu ajutorul butoanelor BACK şi FORWARD. Butonul STOP întrerupe încărcarea unei pagini. ButonulREFRESH (F5) reîncarcă pagina curentă. La căutarea unei adrese, dacă aceasta există, bara de stare aprogramului afişează mesajul “WEB PAGE FOUND. WAITING FORREPLY”. După ce pagina a fost încărcată, bara de stare afişeazămesajul DONE. Salvarea unei pagini WEB pe calculatorul personal: paginileweb sunt fişiere cu extensia .htm. Se alege comanda SAVE AS dinmeniul FILE. Din caseta SAVE IN se alege calea fişierului, iar dincăsuţa FILE NAME numele acestuia. Caseta SAVE AS TYPE permiteprecizarea tipului noului fişier: text, pagină web obişnuită etc.. Avândîn vedere că, pentru paginile ce conţin imagini, acestea sunt stocateseparat pe serverul WEB, salvarea întregului conţinut al paginii seface alegând opţiunea WEB PAGE COMPLETE din caseta SAVE ASTYPE.
 6. 6. Setări de bază Modificarea modului de afişare: Programul IE permite următoarele opţiuni de vizualizare: a) SOURCE: codul sursă al paginii (limbaj HTML, Java, VBS etc.; b) FULLSCREEN: conţinutul paginii este afişat pe întreg ecranul. Modificarea barelor de instrumente se poate face cu ajutorul comenzilor TOOLBARS, STATUS BAR din meniul VIEW. Modificarea dimensiunii fonturilor: meniul VIEW; comanda FONTS. Dacă imaginile nu sunt afişate pe o pagină, în locul lor apar cadre dreptunghiulare acre afişează în colţul stânga sus un X roşu. Afişarea imaginilor se poate face dând click dreapta pe un cadru şi apoi pe comanda SHOW PICTURE din meniul contextual.
 7. 7. Motoare de căutare Motoarele de căutare sunt servicii ale reţelei INTERNET care permit căutarea de pagini sau fişiere care tratează un anume subiect. Motoarele de căutare se bazează pe baze de date enorme care stochează indecşi ai paginilor publicate pe INTERNET. Cele mai cunoscute motoare de căutare sunt: GOOGLE: www-google.com; ALTAVISTA: www.altavista.com; LYCOS: www.lycos.com. Folosirea unui motor de căutare începe cu accesarea paginii acestuia. Paginaconţine o casetă unde utilizatorul poate scrie ceea ce doreşte să caute. Motoarele de căutare enumerate mai sus permit căutarea în: - pagini web, - imagini, - grupuri de discuţii, - fişiere multimedia etc..
 8. 8. Motoare de căutare Căutarea se face astfel: - se tastează în caseta motorului de căutare cuvântul / expresia căutat(ă); - se alege opţiunea referitoare la tăpul informaţiei căutate (web, imagine etc..); - se apasă ENTER sau se dă click pe butonul SEARCH. Motoarele de căutare conţin opţiuni de căutare avansată: - căutarea după mai multe cuvinte disparate (se afişează toate paginile în care există toate cuvintele din criteriu; - căutarea după o anume expresie: cuvintele ce compun expresia trebuie scrise între ghilimele; - căutarea paginilor care nu conţin anumite cuvinte; - căutarea paginilor ce conţin el puţin un cuvânt dintr-o listă (opţiunea implicită). După apăsarea butonului SEARCH se afişează rezultatele căutării (10, 20 sau 50 pe o pagină a browserului).
 9. 9. FAVORITES Paginile web pe care utilizatorul doreşte să le “reţină” (să leacceseze printr-un simplu click, fără a le cunoaşte adresa completă)pot fi memorate în browser, în lista de BOOKMARKS / FAVORITES aacestuia. În momentul în care utilizatorul a navigat la o pagină pe caredoreşte să o memoreze, accesează comanda ADD TO FAVORITESdin meniul FAVORITES. Se afişează o fereastră de dialog carepermite editarea titlului paginii memorate şi opţiunea MAKEAVAILABLE OFFLINE (dacă se activează această opţiune paginaeste salvată în calculator cu tot conţinutul ei, fiind disponibilă şiatunci când utilizatorul nu este conectat la INTERNET). ComandaCREATE IN salvează o pagină într-un director anume. Paginile salvate ca FAVORITES pot fi organizate în directoare(la fel ca fişierele sistemului de operare), fiind 100% gestionate dinINTERNET EXPLORER. Accesarea unui FAVORITE se face prin click pe legăturaacestuia.
 10. 10. Tipărirea paginii Meniul FILE, comanda PRINT. Comanda SELECT PRINTER permite alegerea imprimatei pe care se va face tipărirea. Caseta PAGE RANGE permite selectarea paginilor ce se vor tipări: - ALL: toate paginile de la adresa respectivă; - PAGES: permite imprimarea numai a anumitor pagini; - PRINT TO FILE: transmite rezultatul imprimării într- un fişier.
 11. 11. E - mail (poştaelectronică) Poşta electronică este un serviciu al reţelei INTERNET carepermite utilizatorilor să comunice între ei prin mesaje, principiile defuncţionare fiind similare cu poşta clasică. Pentru a putea comunica prin email, fiecare utilizator arenevoie de o adresă de email şi de un program denumit client email .Adresele sunt oferite de către furnizori de servicii din ţară saustrăinătate, structura unei adrese se prezintă astfel: numeutilizator @nume subdomeniu.numedomeniu unde: numeutilizator - numele sub care utilizatorul respectiveste recunoscut de furnizorul de servicii de email; nume subdomeniu şi numedomeniu - subdomeniul şidomeniul furnizorului de servicii care oferă adresa. Simbolul @ se pronunţă at, a rond sau coadă demaimuţă . Este simbolul distinctiv al adreselor de email. Ca program client email, cel mai des folosit este MICROSOFTOUTLOOK EXPRESS. Cu ajutorul programului, utilizatorul poatefolosi serviciul de poştă electronică. Programul se conectează la unalt program, aflat la sediul furnizorului, denumit EMAIL SERVER,care gestionează toate adresele oferite de acel furnizor.
 12. 12. E -mail * Deschiderea unui program de poştă electronică: Meniul START, comanda PROGRAMS, comanda MICROSOFT OUTLOOK / OUTLOOK EXPRESS. Programul va solicita introducerea numelui de utilizator şi parolei. Aceste elemente sunt indicate fiecărui utilizator de către administratorul reţelei / serviciului de poştă electronică. Programul OUTLOOK conţine mai multe directoare (foldere) care stochează mesaje primite sau transmise de către utilizator. Există câteva foldere predefinite, dar utilizatorul le poate modifica. Aceste foldere sunt: - INBOX: conţine mesajele primite de utilizator; - SENT ITEMS: mesajele trimise; - OUTBOX: mesajele trimise, care nu au plecat către destinatar (aceste mesaje sunt stocate pe calculatorul utilizatorului sau pe serverul de email; - DELETED ITEMS: mesajele şterse (un fel de RECYCLE BIN pentru mesaje). Mesajele şterse pot fi gestionate la fel ca mesajele obişnuite (pot fi deschise, mutate în alt folder etc..).
 13. 13. E -mail La pornirea programului OUTLOOK EXPRESS, va fi afişat numele utilizatorului conectat şi se va cere introducerea unei parole. Toate aceste opţiuni sunt configurate de administratorul reţelei, care le aduce la cunoştinţă utilizatorilor. În urma conectării prin username şi parolă, va fi deschisă căsuţa de email a utilizatorului respectiv. Închiderea programului OUTLOOK EXPRESS: Meniul FILE, comanda EXIT. Deschiderea unui mesaj : Mai întâi, se deschide folderul în care este stocat mesajul. După aceea, executând un click pe titlul mesajului, acesta se va deschide în partea de jos a ferestrei. Deschiderea mesajului într-o fereastră separată se face prin dublu click.
 14. 14. E -mail Crearea unui nou mesaj : Se dă click pe butonul CREATE MAIL de pe bara de instrumente. Se afişează o fereastră intitulată NEW MESSAGE ce conţine următoarele opţiuni: - TO: aici se va completa adresa de email a destinatarului mesajului; - CC: adresele de mail ale altor destinatari care vor primi acelaşi mesaj; - BCC: adresele de mail ale altor destinatari care vor primi acelaşi mesaj, dar aceştia nu vor vedea cine sunt cei care au primit mesajul - SUBJECT: titlul mesajului; - Secţiunea din partea de jos a ferestrei permite scrierea mesajului. Introducerea unei semnături automate în mesaj: Meniul TOOLS, comanda DIGITALY SIGN sau butonul SIGN de pe bara de instrumente. Corectarea ortografică : Butonul SPELLING de pe bara de
 15. 15. E -mail Ataşarea unui fişier la un mesaj : Meniul INSERT, comanda FILE ATTACHMENT, sau butonul ATTACH de pe bara de instrumente. Se afişează o fereastră care permite alegerea unui fişier de pe harddisk. În funcţie de programul de email folosit, dimensiunea maximă a fişierelor ataşate diferă. În general, se recomandă a nu se ataşa fişiere mari la mesaje, acest lucru conducând la diminuarea traficului în reţea. Un fişier ataşat la un mesaj poate fi deschis şi salvat (dacă programul cu care a fost creat fişierul suportă aceste operaţiuni). Deschiderea fişierului se face dând dublu click pe el. Prioritatea mesajelor : Mesajelor transmise li se poate asocia un nivel de prioritate specific (cu ajutorul butonului PRIORITY de pe bara de instrumente). Destinatarul poate identifica nivelul de prioritate al mesajului (HIGH, NORMAL sau LOW), cu ajutorul simbolului afişat în dreptul mesajului.
 16. 16. E -mail Copierea / mutarea : Comenzile CUT / COPY / PASTE se folosesc la fel ca în WORD: - se selectează un fragment din mesaj; - se execută comanda COPY pentru copiere (CTRL+C) sau CUT pentru mutare (CTRL+X); - se deplasează cursorul la poziţia unde se doreşte copierea / mutarea; - se execută comanda PASTE (CTRL+V). Operaţiunile de copiere / mutare se pot efectua în cadrul aceluiaşi mesaj, între două mesaje sau între OUTLOOK EXPRESS şi alt program care suportă lucrul cu memoria CLIPBOARD. Răspunsul la un mesaj : Pentru a răspunde la un mesaj, se selectează mesajul respectiv şi se dă click pe butonul REPLY. Se afişează fereastra pentru un nou mesaj, câmpurile TO şi SUBJECT fiind completate automat.
 17. 17. E -mail Includerea în mesajul de răspuns a textului mesajului original se face activând opţiunea INCLUDE MESSAGE IN REPLY în secţiunea SEND a ferestrei OPTIONS (din meniul TOOLS). Transmiterea unui mesaj de răspuns către mai mulţi destinatari se face cu ajutorul comenzii REPLY ALL de pe bara de instrumente. Redirecţionarea unui mesaj se execută selectând mesajul respectiv şi executând click pe butonul FORWARD. Se completează adresa noului destinatar şi se dă click pe butonul SEND. ADDRESS BOOK : Programul OUTLOOK EXPRESS conţine o “agendă” electronică, în care se pot memora date despre partenerii de corespondenţă pe email. ADDRESS BOOK se afişează cu ajutorul comenzii cu acelaşi nume din meniul TOOLS. Pentru adăugarea unei noi intrări în ADDRESS BOOK, se dă click pe butonul NEW - CONTACT. Se completează toate datele şi se dă click pe butonul OK.
 18. 18. E -mail Adresele introduse pot fi vizualizate într-una dintre secţiunile ferestrei ADDRESS BOOK. Dând dublu click pe o adres ă, vor fi afişate informaţiile despre deţinătorul adresei respective. Comanda ADD SENDER TO ADDRESS BOOK din meniul TOOLS permite adăugarea în ADDRESS BOOK a expeditorului unui mesaj. Ştergerea unei adrese: se selectează adresa respectivă şi se dă click pe butonul DELETE din bara de instrumente. Programul OE permite crearea unor liste de destinatari (MAILING LIST sau GROUP): comanda NEW – GROUP din fereastra ADDRESS BOOK. Se afişează fereastra PROPERTIES cu următoarele opţiuni: - GROUP NAME: numele grupului / listei; - SELECT MEMBERS: adaugă contacte din ADDRESS BOOK la grup; - NEW CONTACT: adaugă un nou contact la ADDRESS BOOK şi la grup.
 19. 19. E -mail Căutarea unui mesaj :Butonul FIND de pe bara de instrumente. Crearea unui folder nou : Click dreapta pe folderul părinte al noului folder, comanda NEW FOLDER. Se tastează numele noului folder şi se apasă tasta ENTER. Ştergerea unui mesaj: Click dreapta pe mesaj, comanda DELETE. Mesajul este mutatînfolderul DELETED ITEMS. Pentru ştergerea mesajului, se navigheazăînDELETED ITEMS şi se repetă comanda de ştergere. Mutarea unui mesaj : Click dreapta pe mesaj, comanda MOVE TO FOLDER. Sortarea mesajelor : Indiferent de folder, mesajele sunt prezentate cu o serie decaracteristici: expeditorul, data, subiect, prioritate etc. (asemeneaunui tabel). Sortarea mesajelor se face dând click pe eticheta coloaneicorespunzătoare (un triunghi cu vârful în sus înseamnă sortare

×