Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modulul 3 ecdl

2,769 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Modulul 3 ecdl

 1. 1. Modulul 3Procesare de text Microsoft Word
 2. 2. Primii pa şi în WORD Deschiderea programului: - deschiderea meniului START; - comanda PROGRAMS; - comanda Microsoft WORD. De asemenea, programul se poate deschide dacă accesăm un fişier Word. Fereastra programului este formată din: - bara de titlu, pe care se afişează numele fişierului deschis; - bara de meniuri (File, Edit, View etc); - bara de instrumente Standard; - bara de instrumente Formatting; - bara de derulare (permite deplasarea în document); - riglele gradate; - bara de stare.
 3. 3. Primii pa şi în WORD Crearea unui nou document: De obicei, la deschiderea programului Word se creează automat un document nou. Dacă se doreşte crearea unui alt document, se activează comanda NEW din meniul FILE (CTRL+N). În acest moment apare secţiunea NEW DOCUMENT, în dreapta ecranului, cu următoarele secţiuni: - OPEN A DOCUMENT: poate fi deschis unul dintre ultimele documente salvate; - NEW BLANK DOCUMENT: creează un document nou necompletat; - BLANK WEB PAGE: creează o pagină WEB nouă; - BLANK EMAIL MESSAGE: creează un mesaj nou; - NEW FROM TEMPLATE: creează un document nou pe baza unui şablon. Pentru a crea un document nou necompletat, se alege comanda BLANK DOCUMENT.
 4. 4. Primii pa şi în WORD Folosirea documentelor şablon: Selectând comanda GENERAL TEMPLATES apare fereastra TEMPLATES, care permite alegerea unui şablon (scrisoare, mesaj fax, raport, pagină web etc.). Şabloanele conţin setări predefinite referitoare la conţinut, dimensiunile paginii, fonturi etc. Se poate selecta un şablon şi apoi, dând click pe butonul OK, se deschide noul document. În acesta se află mai multe câmpuri / zone predefinite, în care utilizatorul introduce propriul text. Utilizatorul poate face ce modificări doreşte asupra şablonului.
 5. 5. Primii pa şi în WORD Salvarea unui document: - Din meniul File se alege comanda SAVE AS (la prima salvare a unui document comanda SAVE are acelaşi efect), care conduce la deschiderea ferestrei SAVE AS; - Cu ajutorul listei derulante SAVE IN (din partea de sus a ferestrei) şi al secţiunii de fereastră de dedesubt se caută directorul părinte pentru noul fişier creat. În secţiunea de fereastră albă se poate crea (în orice director) un subdirector, la fel ca în Windows Explorer (click dreapta pe suprafaţa albă şi activarea comenzii NEW-FOLDER din meniul care apare); - În partea de jos a ferestrei SAVE AS se află o căsuţă intitulată FILE NAME (nume de fişier). Aici se tastează numele noului fişier. - În căsuţa SAVE AS TYPE se alege formatul (şi implicit extensia) noului fişier. De obicei, WORD lucrează cu fişiere .doc. După prima salvare, comenzile SAVE şi SAVE AS funcţionează diferit. SAVE înscrie în acelaşi fişier modificările utilizatorului, iar SAVE AS permite salvarea fişierului în alt director, cu alt nume şi altă extensie.
 6. 6. Primii pa şi în WORD Deschiderea unui document deja existent - Din meniul FILE se alege comanda OPEN (CTRL+O), pe ecran apărând fereastra OPEN; - Cu ajutorul listei LOOK IN se caută directorul părinte al fişierului nostru şi se deschide; - Se selectează fişierul dorit şi se dă click pe butonul OPEN (sau se apasă tasta ENTER). Dacă documentul este printre ultimele 4 salvate, poate fi deschis cu ajutorul comenzilor 1 – 4 din meniul FILE. După modificara documentului, acesta poate fi salvat cu ajutorul comenzii SAVE (CTRL+S). Programul WORD permite deschiderea mai multor documente simultan, însă numai unul poate fi modificat la un moment dat (document curent). Pentru a închide documentul curent: meniul FILE, comanda CLOSE.
 7. 7. Primii pa şi în WORD Închiderea programului WORD: - Meniul FILE, comanda EXIT. Folosirea funcţiilor HELP: Programul HELP din WORD se poate activa fie executând click pe butonul “ ? ” de pe bara STANDARD, fie apăsând tasta F1. Ca urmare a acestei acţiuni, se afişează “asistentul WORD” , un mic desen animat, însoţit de o căsuţă de dialog, în care putem tasta ceea ce vrem să aflăm şi apoi, apăsând butonul SEARCH, ne sunt afişate rezultatele căutării. Asistentul poate fi configurat din meniul ce apare ca urmare a executării unui click dreapta pe el. Comanda HIDE ascunde asistentul. Comanda CHOOSE ASSISTANT ne permite să alegem alt asistent. Comanda OPTIONS deschide o fereastră cu mai multe opţiuni (răspuns la apăsara tastei F1, activarea sunetelor etc.)
 8. 8. Setările de bază aleprogramului WORD Meniul View conţine cele mai importane setări ale programului. Prima secţiune a meniului permite schimbarea modului de afişare a paginii: - NORMAL: modul simplificat de vizulaizare, care permite editarea rapidă a textului; - WEB LAYOUT: se foloseşte atunci când se editează pagini WEB; - PRINT LAYOUT: textul este poziţionat aşa cum arăta după imprimare; - OUTLINE: o schiţă a documentului, care permite reorganizarea textului. Comanda TASK PANE afişează / ascunde secţiunea NEW DOCUMENT.
 9. 9. Setările de bază aleprogramului WORD Comanda TOOLBARS permite afişarea/ascunderea barelor de instrumente ale programului. Barele afişate sunt însoţite de semnul bifat. Comanda CUSTOMIZE permite: - modificarea aspectului barelor (adăugarea/ştergerea de butoane) prin click and drag; - crearea de noi bare personalizate; - afişarea de informaţii despre comenzile de pe barele de instrumente etc (opţiunea SHOW SCREENTIPS ON TOOLBARS); - setarea animaţiei la deschiderea meniurilor (MENU ANIMATIONS). Comanda ZOOM permite mărimea dimensiunilor paginii vizualizate, în raport de dimensiunea normală (100%).
 10. 10. Editarea documentului Pe document apare o liniuţă care clipeşte (cursorul tastaturii). În locul în care se află cursorul vor fi înscrise caracterele tastate de utilizator. Cursorul poate fi deplasat în document executând click în locul dorit, precum şi apelând la următoarele comenzi: - HOME: mută cursorul la începutul unui rând; - END: mută cursorul la sfârşitul unui rând; - PAGEUP: deplasează cursorul o pagină de ecran mai sus; - PAGEDOWN: deplasează cursorul o pagină de ecran mai jos; - tastele direcţionale: deplasează cursorul cu un caracter în sensul indicat pe taste; - CTRL+HOME: începutul documentului; - CTRL+END: sfârşitul documentului; - CTRL+PAGEUP: o pagină de document în sus; - CTRL+PAGEDOWN: o pagină de document în jos.
 11. 11. Editarea documentului Dacă se doreşte anularea ultimei / ultimelor acţiuni efectuate, avem la dispoziţie comanda UNDO din meniul EDIT (CTRL+Z). Comanda REPEAT premite executarea de mai multe ori a unor acţiuni. Pentru inserarea unui nou paragraf, se apasă tasta ENTER. Comanda SYMBOL din meniul INSERT permite inserarea în document a unor simboluri speciale. La activarea comenzii se deschide o fereastră cu acelaşi nume, cu 2 secţiuni: - SYMBOLS: permite introducerea unof caractere din setul de fonturi instalat pe calculator; - SPECIAL CHARACTERS: o serie de caractere speciale. De asemenea, pot fi configurate combinaţii de taste care să insereze aceste caractere, accesând butonul Shortcut Key: se deschide o fereastră, se apasă combinaţia de taste dorită şi se apasă ENTER, sau click pe butonul ASSIGN. Inserarea caracterelor în document se face după apăsarea tastei INSERT.
 12. 12. Editarea documentului Selectarea textului : Multe operaţii din WORD necesită selectarea unei porţiuni din document. Selectarea se poate face folosind una din comenzile: - Click and drag: se dă click înainte de primul caracter al textului care se doreşte a fi selectat, se ţine apăsat butonul stâng al mouse-ului şi se deplasează pointerul către ultimul caracter al textului. Se eliberează butonul mouse-ului; - Se deplasează cursorul înainte de primul caracter al textului. Se ţine apăsat butonul SHIFT şi se selectează textul cu ajutorul săgeţilor; - Selectarea unui cuvânt: dublu click pe cuvânt; - Selectarea unui rând: click în stânga rândului respectiv; - Selectarea unui paragraf: dublu click în stânga paragrafului; - Selectarea mai multor rânduri: CTRL + CLICK în dreptul fiecărui rând - Selectarea întregului text: meniul EDIT, comanda SELECT
 13. 13. Editarea documentului Copierea şi mutarea textului (în acelaşi fişier sau în altul): - se selectează textul care va fi copiat/mutat; - se încarcă în memoria CLIPBOARD textul (pentru mutare, comanda CUT – CTRL+X, pentru copiere comanda COPY – CTRL+C, ambele din meniul EDIT); - se deplasează cursorul la poziţia destinaţie (dac ă destinaţia este alt fişier, se deschide în prealabil acest fişier); - se descarcă textul din CLIPBOARD: comanda PASTE (CTRL+V) din meniul EDIT. Dacă destinaţia textului este un alt fişier, înainte de operaţiunea a treia acesta va trebui deschis. Dacă se doreşte ştergerea textului selectat, după selectare se apasă tasta DELETE sau tast a BACKSPACE.
 14. 14. Editarea documentului Căutarea în document : Pentru căutarea în document avem la dispoziţie comanda FIIND din meniul EDIT (CTRL+F). Se deschide fereastra FIND AND REPLACE cu următoarele opţiuni: - FIND WHAT: un cuvînt sau o expresie, care vor fcae obiectul căutării; - Butonul MORE: deschide o casetă suplimentară de opţiuni: - SEARCH UP: caută deasupra poziţiei cursorului; DOWN: caută în jos faţă de poziţia cursorului; ALL: caută în tot fişierul; -MATCH CASE: caută cuvântul exact aşa cum a fost scris, respectând literele mari/mici; - FIND WHOLE WORDS ONLY: caută numai cuvinte complete. Pentru înlocuire, se activează secţiunea REPLACE, care afişează în plus căsuţa REPLACE WITH: textul cu care se va face înlocuirea. Butonul FIND NEXT caută textul următor, REPLACE procedează la înlocuirea sa, iar REPLACE ALL execută înlocuirea în tot fişierul.
 15. 15. Formatare Formatarea caracterelor: Se activează comanda FONT din meniul FORMAT, care deschide o fereastră cu acelaşi nume. În această fereastră avem la dispoziţie următoarele opţiuni: - FONT: tipul caracterelor, se poate scrie în căsuţa de sus sau alege din lista de jos; - FONT STYLE: 4 valori posibile (REGULAR - normal, BOLD – îngroşat, ITALIC – înclinat spre dreapta, BOLD ITALIC); - FONT SIZE: dimensiunea caracterelor (exprimată în puncte) se poate scrie în căsuţa de sus sau alege din lista de jos; - FONT COLOR: culoarea caracterelor. Se deschide lista derulantă şi se alege culoarea dorită; - UNDERLINE STYLE: dacă se doreşte sublinierea caracterelor, se alege de aici tipul de subliniere; - UNDERLINE COLOR: culoarea liniilor cu care se face sublinierea.
 16. 16. Formatare - EFFECTS: O serie de efecte vizuale ce pot fi aplicate textului - STRIKETHROUGH: textul va fi tăiat cu o linie pe mijloc; - DOUBLE STRIKETHROUGH: textul va fi tăiat cu 2 linii; - SUPERSCRIPT: textul va fi scris sub formă de exponent; - SUBSCRIPT: textul este scris sub formă de indice; - SHADOW: textului i se adaugă un efect de umbrire; - OUTLINE: va fi afişat doar conturul literelor. Unele dintre aceste comenzi sunt disponibile şi pe bara de formatare: - BOLD: CTRL+B, ITALIC: CTRL+I, UNDERLINE: CTRL+U; - FONT TYPE: CTRL+SHIFT+F - FONT SIZE: C T RL+SHIFT+P.
 17. 17. Formatare Alinierea textului în cadrul documentului: Există 4 opţiuni: - LEFT (C T RL+L): aliniere la stânga; - CENTER (CTRL+E): textul este aşezat în centrul paginii; - RIGHT (C T RL+R): aliniere la dreapta; - JUSTIFY (CTRL+J): aliniere stânga-dreapta. Formatarea textului în pagină Meniul FORMAT, comanda PARAGRAPH. Se deschide o fereastră cu acelaşi nume în care avem următoarele opţiuni: - INDENTATION LEFT: distanţa între marginea stângă a documentului şi marginea stângă a paragrafului; - INDENTATION RIGHT: distanţa dintre marginea dreaptă a documentului şi marginea dreaptă a paragrafului;
 18. 18. Formatare - SPECIAL/FIRST LINE: lungimea alineatului pentru primul rând; - SPECIAL / HANGING: lungimea alineatului pentru paragraf, mai puţin primul rând; -SPACING BEFORE: distanţa până la primul rând al paragrafului; - SPACING AFTER: distanţadupă ultimul rând al paragrafului; - LINE SPACING: distanţa dintre rândurile paragrafului; Despărţirea în silabe : Meniul TOOLS, comanda LANGUAGE, comanda HYPHENATION. Apare fereastra cu acelaşi nume, cu următoarele opţiuni: - AUTOMATICALLY HYPHENATE DOCUMENT: despărţire în silabe automată; - HYPHENATE WORDS IN CAPS: despărţirea în silabe pentru cuvintele scrise cu majuscule. Butonul MANUAL permite despărţirea manuală a documentului în silabe, butonul OK provoacă despărţirea în silabe cu opţiunile alese.
 19. 19. Formatarea textuluiTabulatori: Tabulatorii se configurează activând din meniul FORMAT comanda TABS. Se deschide o fereastră cu acelaşi nume, care conţine următoarele opţiuni: - DEFAULT TAB STOPS: distanţa cu care se deplasează cursorul la apăsarea tastei TAB; - TAB STOP POSITION: definirea tabulatorilor într-un paragraf. Există patru tipuri de tabulatori: stânga (textul se scrie normal , de la stânga la dreapta), dreapta (textul se scrie de la dreapta la stânga), centru (textul se aliniază cu centrul pe tabulator) şi zecimal (simbolul zecimal se aliniază pe poziţia tabulatorului. Poziţiile acestora sunt afişate pe rigla orizontală. - LEADER: simbolurile vor fi afişate înainte de primul caracter al paragrafului, mai exact înainte de poziţia curentă a cursorului (care este un TAB STOP). - Butonul SET: confirmă opţiunile utilizatorului şi permite configurarea altora, butonul CLEAR: şterge un tabulator; butonul CLEAR ALL: şterge toţi tabulatorii.
 20. 20. Formatare Folosirea chenarelor: Dacă se doreşte încadrarea unui text într-un chenar, se execută următorii paşi: a) se selectează paragraful / paragrafele ce se vor încadra; b) din meniul FORMAT se alege comanda BORDERS AND SHADING: - caseta SETTING prezintă poziţiile chenarului: - NONE: fără chenar; - BOX: chenar în jurul textului; - SHADOW: chenar cu efect de umbrire; - 3D: chenar cu efect tridimensional; - caseta STYLE permite alegerea aspectului chenarului: stilul liniilor, grosimea(WIDTH) şi culoarea acestora (COLOR); - Caseta PREVIEW: permite examinarea modificărilor asupra textului, precum şi eliminarea/adăugarea de linii la chenar, cu ajutorul butoanelor din stânga şi de sub fereastră. Opţiunea APPLY TO permite definirea chenarului fie pentru paragraf - PARAGRAPH, fie doar pentru text - TEXT (spaţiile goale din afara textului nu sunt cuprinse în
 21. 21. FORMATARE Secţiunea PAGE BORDER permite definirea chenarului lanivel de pagină. Principalele opţiuni sunt identice ca lachenarul pentru texte, aici apar în plus următoarele: - ART: o listă derulantă ce conţine o serie de imagini graficecare pot fi folosite pentru definirea chenarului; - APPLY TO: secţiunile din document cărora li se vor aplicasetările din fereastră. - OPTIONS / MARGINS: setarea distanţelor dintre marginiletextului şi marginile chenarului, aceste distanţe pot fi măsurate(lista MEASURE FROM) pornind de la text sau de la marginilepaginii (EDGE OF PAGE). Secţiunea SHADING permite definirea culorii fundaluluipentru texte. Caseta FILL permite alegerea culorii, STYLEpermite alegerea tipului fundalului, lista APPLY TO configureazăfundalul respectiv pentru text sau paragraf. Caseta PREVIEW permite examinarea efectelor opţiuniloralese asupra documentului.
 22. 22. Folosirea listelor În WORD se pot defini liste (listă - o succesiune de elemente, unul sub altul, cărora li se ataşează câte un simbol care să precizeze apartenenţa lor la o listă). Dacă tuturor elementelor li se ataşează acelaşi simbol vorbim de liste neordonate , dacă elementele listei sunt numerotate, lista este ordonată . Crearea unei liste începe cu scrierea elementelor ei şi selectarea lor. După aceea, se accesează comanda BULLETS AND NUMBERING din meniul FORMAT. Se deschide fereastra BULLETS AND NUMBERING, cu următoarele secţiuni: - BULLETED: 7 variante de marcare pentru elementele unei liste neordonate; - NUMBERED: 7 variante de marcare pentru elementele unei liste ordonate; - OUTLINE NUMBERED: permite crearea listelor ordonate intercalate. Se alege varianta de marcare dorită şi se dă click pe butonul OK. Pentru a adăuga noi elemente la o listă, poziţionarea cursorului după unul dintre elemente şi apăsarea tastei ENTER determină saltul la rândul următor şi apariţia (înainte de cursor) unui marcator.
 23. 23. Finalizarea unuidocument Inserarea numerelor de pagină: Se alege comanda Page Numbers din meniul INSERT. Pe ecran apare fereastra Page Numbers: - POSITION: poziţia numărului paginii pe verticală (în antet TOP OF PAGE sau subsol BOTTOM OF PAGE); - ALIGNMENT: alinierea numărului faţă de marginile laterale ale documentului (LEFT - stânga, RIGHT - dreapta, CENTER - centru, INSIDE - în dreptul locului de legare al paginilor, OUTSIDE - în marginile opuse); - SHOW NUMBER ON FIRST PAGE: activarea / dezactivarea acestei opţiuni conduce la afişarea / ascunderea numărului primei pagini. - FORMAT/NUMBER FORMAT: tipul numerotării (cifre arabe, cifre romane sau litere); - FORMAT/INCLUDE CHAPTER NUMBER: include numărul capitolului în numărul paginii; FORMAT/PAGE NUMBERING: numărul de pagină de la care se porneşte.
 24. 24. Finalizarea documentului Introducerea unui antet şi subsol pentru document : Meniul VIEW, comanda HEADER AND FOOTER afişează pe ecrano bară de instrumente cu acelaşi nume,iar cursorul se deplasează înantetul documentului. În antet/subsol se poate scrie la fel ca în document, folosind toateopţiunile de formatare (culori, mărimi, aliniere etc.) Lista INSERT AUTOTEXT de pe bara HEADER AND FOOTERpermite inserarea în antet sau subsol a următoarelor texte (predefinite): - PAGE: numărul paginii, intre 2 caractere “-”; - AUTHOR, PAGE #, DATE: numele autorului (configurat lainstalarea WORD), numărul paginii şi data sistemului; - CONFIDENTIAL, PAGE #, DATE: textul CONFIDENTIAL, numărulpaginii şi data sistemului; - CREATED BY: numele utilizatorului care a creat documentul; - CREATED ON: data şi ora la care a fost creat fişierul; - FILENAME AND PATH: calea şi numele fişierului; - LAST SAVED BY: ultimul utilizator care a salvat fişierul; - PAGE X OF Y: numărul paginii curente X dintr-un total de Y
 25. 25. Finalizarea documentului Celelalte butoane de pe bara HEADER AND FOOTER permit (de la stânga la dreapta): - inserarea numărului paginii; - inserarea numărului de pagini; - formatarea numărului paginii; - inserarea datei sistemului; - inserarea orei sistemului; - setarea paginii; - afişarea/ascunderea textului principal; - deplasarea între antet-subsol; - deplasarea la precedentul antet; - deplasarea la antetul următor; - închiderea barei HEADER AND FOOTER.
 26. 26. Finalizarea documentului Corectarea erorilor ortografice şi gramaticale : Această operaţiune presupune următorii paşi: - selectarea limbii asociate tastaturii (de obicei, dacă tastatura suportă mai multe limbi, combinaţia de taste ALT+SHIFT - perechea din stânga - sau CTRL+SHIFT). Simbolul pentru limba selectată este afişată în TASKBAR; - selectarea limbii dicţionarului (meniul TOOLS, comanda LANGUAGE, comanda SET LANGUAGE); - activarea comenzii de corectare: tasta F7 sau meniul TOOLS, comanda SPELLING AND GRAMMAR. Se afişează fereastra de lucru a acestei comenzi. Pe bara de titlu, după denumirea ferestrei, este înscrisă limba selectată la pasul anterior. Secţiunea NOT IN DICTIONARY conţine un fragment din text, cuvintele care nu se află în dicţionar fiind colorate pe rând în roşu. Secţiunea SUGGESTIONS prezintă o listă de cuvinte din dicţionar cu ortografie apropiată de cea a cuvântului marcat.
 27. 27. Finalizarea documentului * Butonul IGNORE nu intervine asupra cuvântului marcat şi trece mai departe; * Butonul IGNORE ALL ignoră existenţa acestui cuvânt în tot documentul; * Butonul ADD: adaugă cuvântul la dicţionar; * Butonul CHANGE înlocuieşte cuvântul marcat cu cuvântul selectat din lista SUGGESTIONS; * Butonul CHANGE ALL execută această înlocuire în tot fişierul; * Butonul UNDO permite anularea modificărilor efectuate; * Butonul OPTIONS deschide o fereastră cu mai multe opţiuni: - CHECK SPELLING AS YOU TYPE: execută verificarea cuvintelor în timp ce utilizatorul le tastează. Cuvintele greşite sunt subliniate cu o linie roşie; - IGNORE WORDS IN UPPERCASE: nu se verifică acele cuvinte care sunt scrise cu majuscule; IGNORE WORDS WITH NUMBERS: nu se verifică acele cuvinte care conţin numere; IGNORE INTERNET AND FILE ADDRESSES: nu se verifică expresiile ce desemnează adrese de INTERNET.
 28. 28. Finalizarea documentului Modificarea setărilor unui document : Această operaţiune se realizează cu ajutorul comenzii PAGE SETUP din meniul FILE. Executarea comenzii conduce la afişarea ferestrei PAGE SETUP, cu următoarele secţiuni: - MARGINS: distanţele dintre suprafaţa documentului (suprafaţa de lucru) şi marginile paginii (LEFT, RIGHT, TOP, BOTTOM). GUTTER permite precizarea unei distanţe suplimentare, necesară pentru îndosariere. Lista APPLY TO permite aplicarea acestor setări fie pentru întregul document (WHOLE DOCUMENT) sau de la poziţia cursorului înainte (THIS POINT FORWARD). Butonul DEFAULT provoacă memorarea acestor setări, următoarele fişiere care se vor crea vor păstra setările. - PAPER SIZE: dimensiunea hârtiei. Se poate alege din lista cu acelaşi nume. Se pot configura lăţimea WIDTH şi înălţimea HEIGHT a paginii. ORIENTATION permite aşezarea paginii în picioare (PORTRAIT) sau culcat (LANDSCAPE). Opţiunile APPLY TO şi DEFAULT funcţionează la fel ca la MARGINS.
 29. 29. TIPĂRIREA Comenzile pentru tipărire sunt următoarele: a) Meniul FILE, comanda PRINT PREVIEW: examinareadocumentului pagină cu pagină, înainte de a fi tipărit. Ieşirea dinmodul PREVIEW se face cu butonul CLOSE; b) MENIUL FILE, comanda PRINT: se afişează o fereastrăunde putem alege unele opţiuni pentru printare: - PRINTER NAME: numele imprimatei la care vom tipări.Dacă sistemul nostru este conectat la mai multe imprimante,putem alege una dintre ele; PRINT TO FILE: transmite rezultatuloperaţiunii de imprimare către un fişier special, cu extensia .prn; - PAGE RANGE: paginile pe care le vom tipări. ALL - totfişierul, SELECTION - textul selectat, PAGES - numerelepaginilor (separate de virgulă , sau sub forma 1-5 pentru maimulte pagini adiacente); - NUMBER OF COPIES: numărul de copii ce se vor printa(activarea opţiunii COLLATE - se tipăreşte mai întâi prima copieşi apoi pe celelalte); - PRINT: ALL PAGES IN RANGE - toate paginile, ODD
 30. 30. Tabele Crearea tabelelor : Din meniul TABLE se alege comanda INSERT / TABLE. Se afişează o fereastră care solicită introducerea numărului de rânduri/coloane pentru tabel. Conturul tabelului se afişează pe ecran. Deplasarea între celulele tabelului se face cu tastele direcţionale sau cu TAB (de la stânga la dreapta) / SHIFT+TAB (în sens invers), sau dând click pe o anumită celulă. Schimbarea dimensiunilor unei celule se poate face prin drag & drop sau prin dublu click pe marginea celulei (dimensiunile celulei se schimbă pentru a cuprinde întregul text din ea), sau prin comanda TABLE PROPERTIES din meniul TABLE (se pot alege dimensiunile pe fiecare celulă în parte). Tot de aici se poate seta şi aliniamentul orizontal/vertical al datelor din celule. Inserarea unui nou rând se face cu ajutorul meniului TABLE, comanda INSERT, opţiunea ROWS ABOVE (inserare deasupra rândului pe care se află cursorul) sau ROWS BELOW (dedesubtul rândului curent). Inserarea unnei coloane: meniul Table, comanda INSERT, opţiunea COLUMNS LEFT sau COLUMNS RIGHT.
 31. 31. Tabele Textele scrise în celule pot fi formatate la fel ca şi textele din pagină. Modificarea culorilor în tabel se realizează astfel: - modificarea culorii textului: butonul FONT COLOR de pe bara de instrumente FORMATTING; - modificarea fundalului: meniul FORMAT, comanda BORDERS AND SHADING, secţiunea SHADING. Din caseta FILL se alege culoarea dorită. Lista APPLY TO conţine 3 opţiuni: TABLE (fundalul se aplică pentru întregul tabel, CELL (se aplică fundal doar pentru celula curentă), PARAGRAPH (doar pentru textul selectat). Marginile tabelului nu se vor afişa pe imprimantă, prin urmare este necesară configurarea lor: - se selectează celulele pentru care se doreşte aplicarea chenarului; - meniul FORMAT, comanda BORDERS, secţiunea BORDERS: - BOX: chenar în jurul selecţiei; - ALL / GRID: chenar în jurul tuturor celulelor; - butoanele din secţiunea PREVIEW permit plasarea de linii individuale din chenar.
 32. 32. Tabele Un tabel poate fi supus formatării automate (formatarea conform unor şabloane – tabele predefinite cu anume liniatură, culori etc.). Pentru aceasta se foloseşte comanda TABLE AUTOFORMAT din meniul TABLE. Lista CATEGORY permite alegerea categoriei de tabele predefinite, iar tabelele din fiecare categorie sunt afişate în lista de dedesubt TABLE STYLES. În caseta PREVIEW putem vizualiza modificările / stilurile tabelului. Opţiunile APPLY SPECIAL FORMAT TO permit selectarea formatărilor pentru prima linie / coloană (capul tabelului) sau ultima linie / coloană (eventual linia de totaluri). Cu ajutorul butonului MODIFY putem modifica formatul tabelului şablon selectat, iar cu butonul NEW putem crea un nou tabel şablon.
 33. 33. Inserarea obiectelor În WORD poate fi adăugat conţinutul unui fişier imagine, cu ajutorul comenzii PICTURE FROM FILE din meniul INSERT. Se poate insera orice imagine. De asemenea, programul WORD are la dispoziţie o galerie proprie de imagini (CLIPART). Aceasta este disponibilă prin comanda PICTURE FROM CLIPART din meniul INSERT. Apare o secţiune de fereastră care permite cătuarea unei imagini, după un anume criteriu. Imaginile găsite sunt afişate, utilizatorul putând insera una dintre ele cu ajutorul comenzii INSERT din meniul contextual. Imaginile dintr-un document pot fi mutate, şterse, redimensionate cu ajutorul simbolurilor din colţurile şi laturile ferestrei imaginii, prin comanda click and drag. De asemenea, în WORD se pot importa tabele şi grafice din EXCEL.
 34. 34. Imbinareacorespondenţei Îmbinarea corespondenţei este o opţiune care permite expedierea de scrisori sau mesaje email personalizate către mai mulţi destinatari dintr-o listă. Pentru aceasta, avem la dispoziţie, din meniul TOOLS, comanda LETTERS AND MAILINGS / MAIL MERGE WIZARD. Prima fereastră SET DOCUMENT TYPE permite alegerea tipului de mesaj de expediat: scrisoare (LETTER) sau email. Se alege LETTER şi se dă click pe NEXT. Fereastra SELECT STARTING DOCUMENT solicită percizarea unui fişier care va connţine corpul scrisorii. Acest fişier poate fi cel curent sau un fişier nou. Fereastra SELECT RECIPIENTS permite selectarea destinatarilor mesajului. Tabelul cu datele despre destinatari (dacă există) poate fi un fişier ACCESS, WORD, EXCEL etc. Dacă nu avem un tabel cu destinatarii, îl putem crea selectând opţiunea TYPE IN A NEW LIST. Comanda CREATE deschide fereastra NEW ADDRESS LIST, cu o listă de câmpuri (nume, adresa etc.).
 35. 35. Imbinareacorespondenţei Butonul CUSTOMIZE permite redefinirea câmpurilor într-o fereastră separată: * ADD – adăugarea unui nou câmp; * DELETE – ştergerea unui câmp; * RENAME – redenumirea unui câmp; Completarea datelor în lista nouă se face astfel: se completează datele pentru primul destinatar, apoi se apasă butonul NEW ENTRY, se completează datele pentru următorul destinatar samd. Butonul DELETE ENTRY permite ştergerea destinatarului selectat , butonul FIND ENTRY caută un destiantar anume. Butoanele FIRST, PREVIOUS, NEXT, LAST permit deplasarea printre destinatari. Fereastra WRITE YOUR LETTER invită utilizatorul să scrie textul scrisorii. Vom afişa bara de instrumente MAIL MERGE, pe care există un buton denumit INSERT MERGE FIELDS. Cu ajutorul acestui buton putem plasa în scrisoare câmpurile listei de destinatari.
 36. 36. Imbinareacorespondenţei Fereastra PREVIEW YOUR LETTERS permite vizualizarea scrisorilor personalizate (în locul câmpurilor inserate la pasul precedent fiecare scrisoare are datele pentru respectivul destinatar). Butoanele << ş i >> permit deplasarea printre scrisori. Fereastra COMPLETE THE MERGE solicită utilizatorului să tipărească scrisorile (comanda PRINT) sau să le editeze (EDIT INDIVIDUAL LETTERS). În al doilea caz, se deschide un fişier care conţine toate scrisorile, în ordinea în care destinatarii lor apar în listă. Acest fişier poate fi prelucrat mai departe după dorinţa utilizatorului.

×