Modulul 2 ecdl

1,828 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modulul 2 ecdl

 1. 1. Modulul 2Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
 2. 2. Pornirea computerului Vedere frontală a unităţii centrale Unitatea CDROM Unitatea Floppy Butonul pentru repornirea PC-ului (reset) Butonul pentru pornirea PC-ului (power)
 3. 3. Pornirea computerului Înainte de pornirea calculatorului se va verifica dacă au fost conectate cablurile de alimentare pentru unitatea centrală şi monitor. Pentru pornirea calculatorului, va fi apăsat butonul START (este de obicei cel mai mare buton de pe carcasă şi are pe el un semn distinctiv). Dacă monitorul se alimentează separat, va fi apăsat şi butonul pentru pornirea lui. După pornirea calculatorului se execută secvenţa de boot şi se încarcă sistemul de operare. Repornirea unui PC în caz de necesitate (ex. blocarea sistemului de operare) se poate face în două variante: a) pornirea la rece: COLD BOOT (PC-ul este oprit şi repornit prin apăsarea butonului Power); b) pornirea la cald: WARM BOOT (PC-ul nu este deconectat de la tensiune, dar se reîncarcă sistemul de operare, prin apăsarea butonului reset.) Pentru închiderea calculatorului, se accesează comanda SHUT DOWN din meniul START, se alege SHUT DOWN şi se apasă butonul OK. Calculatorul se stinge automat.
 4. 4. Desktop După încărcarea sistemului de operare pe ecran apare interfaţa Windows, cunoscută generic sub numele desktop. Pe desktop sunt afişate: a) bara de activităţi (taskbar), pe care identificăm: - butonul Start; - secţiunea Quick Launch (pictograme/simboluri ce permit deschiderea rapidă – printr-un simplu click a unor programe); - secţiunea din mijlocul barei afişează aplicaţiile deschise de utilizator, în forma minimizată); - în partea dreaptă sunt afişate simbolurile pentru aplicaţiile care rulează fără intervenţia utilizatorului (în background) şi ora sistemului. b) pictogramele de pe ecran (simboluri care permit deschiderea unor programe): - My Computer; - Network Neighborhood; - Recycle Bin.
 5. 5. Pictograme Pictograma My Computer permite accesul la toate resursele calculatorului: a) dispozitivele de stocare pentru memoria externă: - unitatea de floppy disk (3.5 Floppy A:); - fiecare partiţie a discului fix (HDD); - unităţile de discuri optice (CDROM, CDRW, DVD); b) tabloul de comandă al calculatorului (pictograma Control Panel). Pictograma My Network Places permite accesul la resursele disponibile prin reţea (resursele puse la dispoziţie de alţi utilizatori). Pictograma Recycle Bin (coş de gunoi) permite stocarea temporară a unor fişiere care au fost şterse (imediat după ştergere fişierele sunt mutate aici), utilizatorul putând recupera datele în cazul în care a şters din greşeală fişierele care le conţineau. Spaţiul disponibil pentru funcţionarea Recycle Bin se alege ca mărime procentuală din dimensiunea discului fix.
 6. 6. Pictograma My ComputerPictograma My Network PlacesPictograma Recycle Bin Data şi ora sistemuluiBara de activităţi TASKBAR
 7. 7. Discul fix Discul floppyCDROM
 8. 8. Pictograma pentru director (FOLDER) Pictograme pentru fişiere (FILES)
 9. 9. Opţiuni de bază Executând click dreapta pe pictograma My Computer şi alegând comanda PROPERTIES, se afişează o fereastră care conţine următoarele informaţii: - tipul procesorului; - capacitatea memoriei RAM; - sistemul de operare instalat. Set ă rile pentru monitor sunt disponibile executând click dreapta pe suprafaţa liberă a desktop-ului. Din meniul contextual se alege comanda PROPERTIES. Se afişează fereastra DISPLAY PROPERTIES: - THEMES: o “temă” conţine setări predefinite pentru ecran, sunete etc; - DESKTOP: din lista BACKGROUND se alege imaginea fundal pentru ecran, iar din lista COLOR culoarea fundalului.
 10. 10. Opţiuni de bază - SCREEN SAVER: o animaţie care rulează atunci când calculatorul nu este folosit. Lista SCREEN SAVER permite alegerea animaţiei. Butonul SETTINGS permite configurarea unor opţiuni referitoare la animaţia aleasă. Efectul acestor opţiuni poate fi vizualizat apăsând butonul PREVIEW. Căsuţa WAIT permite precizarea intervalului de timp după trecerea căruia se activează SCREEN SAVER-ul. Caseta MONITOR POWER dă posibilitatea configurării unor intervale de timp, după a căror trecere monitorul şi / sau sistemul intră în STANDBY.
 11. 11. Meniul Start Meniul se poate deschide: - execut ând click pe butonul Start; - apăsând simultan tastele CTRL şi ESC; - apăsând tasta WINDOWS. Meniul START conţine o serie de comenzi (care se activează plasând pointer-ul în dreptul lor şi executând click) şi câteva simboluri speciale (comune majorităţii aplicaţiilor ce rulează sub WINDOWS): - unele comenzi sunt însoţite de un triunghi negru cu vârful spre dreapta: plasarea pointer-ului deasupra comenzii respective provoacă deschiderea unui submeniu; - unele comenzi sunt însoţite de simbolul … , activarea (prin click) a comenzii respective conduce la apariţia unei ferestre;
 12. 12. Meniul Start Meniul cuprinde următoarele comenzi: a) PROGRAMS: se deschide un submeniu care conţine toate programele instalate, utilizatorul putând deschide unul dintre ele; b) FAVORITES: aici pot fi memorate mai multe adrese de internet, un click ducând la navigarea spre adresa respectivă; c) DOCUMENTS: afişează ultimele documente prelucrate, acestea pot fi deschise, dacă suporturile de memorie pe care au fost salvate mai există în sistem; d) SETTINGS: permite accesul la setările calculatorului (CONTROL PANEL – panoul de comandă, PRINTERS – imprimante, NETWORK AND DIALUP CONNECTIONS – conexiuni de reţea); e) SEARCH: căutarea de fişiere / directoare; f) HELP AND SUPPORT: documentaţia sistemului de operare; g) RUN: rularea unor comenzi / programe; h) SHUT DOWN: închiderea / repornirea sistemului.
 13. 13. HELP! Executând comanda HELP AND SUPPORT din meniulSTART, accesăm biblioteca HELP a sistemului de operare. Avemla dispoziţie următoarele opţiuni: - INDEX: subiectele din bilbiotecă sunt aranjatealfabetic; - SEARCH: căutarea unui subiect anume; - CONTENTS: subiectele sunt aranjate pe categorii:Fişiere, Directoare, Securitate etc. Folosind oricare dintre aceste instrumente de navigare,selectând un subiect şi dând click pe butonul DISPLAY, va fiafişat conţinutul subiectului respectiv. Informaţiile din HELP pot fi transferate în alte programe cuajutorul memoriei CLIPBOARD: se selectează informaţiile ce sedoresc a fi copiate, se execută comanda COPY (CTRL+C), sedeschide programul destinaţie şi se execută PASTE (CTRL+V).
 14. 14. Pictogramele Cu ajutorul pictogramelor se reprezintă fişiere, directoare, obiecte al sistemului de operare. Operaţiuni asupra pictogramelor: * selectarea: se execută click cu butonul stâng al mouse-ului pe pictogramă. Se observă modificarea culorilor pictogramei. Pentru a selecta mai multe pictograme se procedează astfel: ţinându-se apăsată tasta CTRL, se execută click pe pictogramele dorite, sau dacă pictogramele sunt una lângă alta, se apasă tasta SHIFT, se dă click pe prima pictogramă şi apoi pe ultima; * deplasarea (mutarea): se execută click pe pictogramă, ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului se mişcă mouse-ul spre destinaţie. Aici se eliberează butonul. * Crearea unui shortcut (scurtătură, o pictogramă ce ocupă spaţiu puţin şi care prin activare conduce la activarea pictogramei iniţiale): click dreapta pe pictogramă, comanda CREATE SHORTCUT din meniul contextual. Apare o pictogramă shortcut, care poate fi mutată în alt loc.
 15. 15. Ferestre (Windows) Orice program ce rulează sub sistemul de operare Windows se deschide în cadrul unei ferestre. Elementele constitutive ale unei ferestre: – butonul sistem (conţine meniul sistem - o serie de comenzi referitoare la fereastra în cauză); – bara de titlu (de culoare albastră) indică programul sau fişierul corespunzător ferestrei; – caseta de control: cele trei butoane din colţul dreapta sus al ferestrei permit minimizarea, maximizarea şi închiderea ferestrei; – bara de meniuri: conţine comenzile programului deschis în fereastră; – bara de butoane: conţine o serie de pictograme ce permit executarea rapidă a unor comenzi ale programului; – bara de derulare (scroll) permite deplasarea în interiorul ferestrei atunci când conţinutul acesteia nu încape în întregime pe ecran; – bara de stare: conţine informaţii despre programul care
 16. 16. Bara de instrumente Bara de titlu Bara de meniuri Bara de scroll Buton sistemBara de stare
 17. 17. Ferestre Principalele comenzi pentru lucrul cu ferestre sunt: * Deschiderea ferestrei: click / dublu click pe comanda / pictograma corespunzătoare ferestrei; * Închiderea unei ferestre: butonul CLOSE sau combinaţia de taste ALT + F4. * Comutarea între ferestrele deschise (WINDOWS permite deschiderea simultană a mai multor ferestre, însă numai una poate fi activă la un moment dat): click pe butonul corespunzător din bara de activităţi sau combinaţia de taste ALT + TAB ; * Minimizarea unei ferestre: click pe butonul MINIMIZE din caseta de control; * Maximizarea unei ferestre: click pe butonul MAXIMIZE, o nouă apăsare pe buton determină revenirea ferestrei la dimensiunile iniţiale (RESTORE); * Modificarea dimensiunilor ferestrei: se poziţionează pointer-ul pe una dintre laturile ferestrei sau în colţul dreapta jos şi se execută click and drag.
 18. 18. Tastatura CURSOR : o liniuţă clipitoare care marchează locul unde vor fi inserate în fişier caracterele tastate de utilizator. Tastele se grupează în următoarele categorii: – taste funcţionale: se află în partea de sus a tastaturii, execută anumite comenzi în funcţie de programul în care sunt folosite; – tastele alfabetice: apăsarea lor determină transmiterea către calculator a literei înscrise pe ele; – tastele direcţionale permit deplasarea în sensul indicat de cele 4 săgeţi; – tastele PAGEUP/PAGEDOWN permit deplasarea cu o pagină în sus/jos în documentele formate din mai multe pagini; – tastele numerice din partea stângă a tastaturii permit introducerea de date sub formă de numere sau simboluri (dacă sunt apăsate concomitent cu tasta SHIFT); – tastele numerice din partea dreaptă a tastaturii permit introducerea de numere (dacă ledul NUMLOCK este aprins) sau comenzi (dacă acesta este stins). Ledul se aprinde/stinge apăsând succesiv tasta NumLock. Tot în acest grup de taste există 4 taste pentru cele 4 operaţii aritmetice.
 19. 19. Tastatura– Tasta SPACE inserează un spaţiu liber între două caractere;– Tasta ENTER transmite o comandă/intrare calculatorului;– Tasta WINDOWS acţionează butonul START;– Tasta BACKSPACE şterge primul caracter din stânga cursorului;– Tasta DELETE şterge primul caracter din dreapta cursorului;– Tasta TAB permite deplasarea între mai multe secţiuni ale unei ferestre;– Tasta CAPSLOCK permite scrierea cu litere mari (dacă ledul CAPSLOCK este aprins) sau mici (dacă ledul este stins). Aprinderea / stingerea ledului se realizează apăsând succesiv tasta. Apăsarea unei litere simultan cu SHIFT inversează acţiunea indicată prin ledul CAPSLOCK;– Tastele CTRL şi ALT se folosesc împreună cu alte taste pentru a executa anumite comenzi;– tastele HOME/END permit deplasarea la începutul/sfârşitul unei secţiuni;– Tasta PrintScreen memorează imaginea afişată pe ecran la un moment dat, pentru refolosirea ei ulterioară.
 20. 20. Mouse-ul Mouse-ul serveşte la executarea unor comenzi în interfaţa grafică a sistemului de operare. Deplasarea mouse-ului pe covoraş (pad) conduce la deplasarea pe ecran a unui cursor/indicator, denumit pointer.Comenzile mouse-ului sunt următoarele: click : o apăsare scurtă a butonului stâng, cu pointer-ul deasupra unei pictograme, determină de cele mai multe ori selectarea acesteia. Este foarte important ca utilizatorul să nu mişte mouse-ul în intervalul de timp între apăsarea şi eliberarea butonului; dublu click : două click-uri rapide, fără a deplasa mouse-ul, cu pointer-ul deasupra unei pictograme, determină de cele mai multe ori deschiderea acesteia; click dreapta : un click cu butonul drept, cu pointer-ul deasupra unei pictograme, determină apariţia unui meniu contextual (diferit în funcţie de pictogramă), care conţine o serie de comenzi. Acestea se activează prin click. drag and drop: se dă click şi se ţine apăsat butonul deasupra unei pictograme, se mută pointer-ul în alt loc de pe desktop,
 21. 21. Organizarea datelor înmemoria externă Datele sunt organizate sub formă de fişiere (un volum de date de acelaşi tip), care la rândul lor sunt memorate în directoare . Directoarele pot conţine atât fişiere, cât şi alte directoare, structura datelor în memoria externă căpătând aspectul unui arbore genealogic. Directorul rădăcină este un director aflat la baza structurii. El nu este conţinut într-un alt director şi este recunoscut printr-o literă şi simbolul “:”. Directoarele A: şi B: sunt rezervate pentru discurile floppy, de la C: înainte fiecărei partiţii a HDD îi corespunde o literă, iar la unităţile de CD, pentru fiecare există câte un director rădăcină. Faptul că un director D1 se află într-un alt director D2 se recunoaşte prin sintagma: D1 este subdirector al lui D2, iar D2 este director părinte pentru D1. Directorul în care lucrăm la un moment dat este directorul curent . Fişierele sunt caracterizate prin nume (combinaţii de caractere alfanumerice, fără semne de punctuaţie) şi extensie (3 caractere), care precizează tipul de date memorat de fişier.
 22. 22. Organizarea datelor înmemoria externă Directoarele sunt identificate prin nume şi cale (numele tuturor directoarelor, începând cu directorul rădăcină, inclusiv directorul părinte al directorului curent: C: ECDLM3. În funcţie de extensie, fişierele pot fi prelucrate cu unul sau mai multe programe. Deschiderea unui fişier conduce la deschiderea programului de prelucrare corespunzător. După datele pe care le conţin, fişierele se grupează astfel: – fişiere text (documente), cu extensiile: .txt, .doc, .rtf etc; – fişiere cu tablele: .xls; – fişiere baze de date: .mdb, .mdf, .dbf; – fişiere grafice (imagini): .bmp, .jpg, .gif; – fişiere audio (sunete): .wav, .mp3, .mid; – fişiere programe: .bat, .exe, .com – prezentări: .ppt etc.
 23. 23. Gestiunea memorieiexterne - WindowsExplorer Programul se poate accesa în mai multe variante: a) START - PROGRAMS - ACCESSORIES - WINDOWSEXPLORER; b) Dublu click pe una dintre pictogramele My Computer, MyNETWORK PLACES, MY DOCUMENTS, sau pe orice pictogramă cereprezintă un director; c) START - RUN, în căsuţa RUN introducând calea şi numeleunui director. Programul WINDOWS EXPLORER asigură gestionareadirectoarelor şi fişierelor. Fereastra programului conţine elementele obişnuite ale uneiferestre WINDOWS: a) Bara de titlu afişează numele şi, eventual, caleadirectorului curent; b) Bara de meniuri; c) Bara de butoane; d) Bara de stare;
 24. 24. WINDOWS EXPLORER Pe bara de instrumente se află câteva butoane de navigare: * BACK - deplasarea la directorul anterior; * FORWARD - deplasarea la directorul următor; (programul reţine directoarele prin care s-anavigat); * UP ONE LEVEL: deplasarea la directorul părinte. Deplasarea într-un subdirector se face dând click pepictograma subdirectorului respectiv, sau tastând cale şi numeledirectorului în bara de adrese. Crearea unui director : - se execută deplasarea în directorul părinte; - meniul FILE; comanda NEW-FOLDER, sau click dreapta pesuprafaţa liberă a ferestrei. Se tastează numele noului director, oapăsare a tastei ENTER confirmă crearea directorului. Redenumirea directorului : se dă click dreapta pe director şise tastează noul nume al directorului. Executând click dreapta pe un director sau fişier şi alegândcomanda PROPERTIES, putem vizualiza dimensiunea, tipul , datacreării directorului/fişierului, numărul fişierelor/subdirectoarelor
 25. 25. WINDOWS EXPLORER Selectarea unui fişier : click pe pictograma fişieruluirespectiv. Selectarea unui grup de fişiere adiacente : click pepictograma primului fişier din grup, se apasă şi se ţine apăsatătasta SHIFT şi se dă click pe pictograma ultimului fişier din grup. Selectarea unui grup de fişiere neadiacente : se ţine apăsatătasta CTRL şi se dă click pe pictograma fişierelor ce vor fiselectate. Copierea unui fişier : - se selectează fişierele; - se execută comanda COPY din meniul EDIT (sauCTRL+C); - se navighează în directorul destinaţie; - meniul EDIT, comanda PASTE (sau CTRL+V). Dacă se execută PASTE în acelaşi director, în director secreează copii ale fişierelor). Pentru mutarea fişierelor , se execută aceiaşi paşi , numaică la pasul al doilea se execută comanda CUT din meniul EDIT
 26. 26. WINDOWS EXPLORER Ştergerea de fişiere / directoare: se selectează fişierele /directoarele ce vor fi şterse şi se apasă tasta DELETE. Se vaafişa un mesaj de avertizare, care precizează că obiecteleselectate vor fi şterse / mutate în RECYCLE BIN. Copierea pe dischetă a unor fişiere / directoare: seselectea ză fişierele / directoarele ce vor fi copiate, apoi meniulFILE, comanda SEND TO - 3 1/2 FLOPPY (A:). Formatarea unei dischete : click dreapta pe dischetă,comanda FORMAT. Se alege opţiunea QUICKFORMAT
 27. 27. WINDOWS EXPLORER Căutarea de fişiere / directoare: Se deschide meniul START, comanda SEARCH - FOR FILESAND FOLDERS. Fereastra SEARCH conţine următoarele opţiuni: * SEARCH FOR FILES OR FOLDERS NAMED: căutare dupănumele (numele întreg sau doar o parte) unui director / fişier; * CONTAINING TEXT: sunt căutate fişierele care conţin unanume şir de caractere; * LOOK IN: directorul în care se va executa căutarea; * SEARCH OPTIONS: opţiuni avansate de căutare: - DATE: utilizatorul poate căuta fişiere create /modificate între două date anume; - TYPE: utilizatorul poate căuta fişierele de unanumit tip; - SIZE: pot fi căutate doar fişierele de o anumitădimensiune (AT LEAST / AT MOST : cel puţin / cel mult); - ADVANCED OPTIONS: - SEARCH SUBDIRECTORIES: căutareprin subdirectoare; - MATCH CASE: potrivire litere mari / mici.
 28. 28. EDITARE SIMPLĂ Sistemul de operare WINDOWS conţine un program pentruprocesarea simplă a textelor. Programul se numeşte WORDPADşi este disponibil din meniul START - PROGRAMS -ACCESSORIES. La deschiderea programului, automat se deschide un noufişier. Pe ecran apare cursorul, utilizatorul putând editadocumentul. Salvarea fişierului: meniul FILE, comanda SAVE AS. Se alegcalea fişierului (căsuţa SAVE IN ) şi numele fişierului (căsuţaFILE NAME). După prima salvare, modificările aduse fişierului sesalvează cu comanda SAVE (CTRL+S). Salvarea pe dischetă: în căsuţa SAVE IN se alege unitateade dischetă. Închiderea programului WORDPAD: meniul FILE, comandaEXIT. Imprimarea fişierului: meniul FILE, comanda PRINT. CăsuţaPRINTER NAME permite alegerea imprimantei pe care se vaefectua tipărirea. Căsuţa PRINT TO FILE permite imprimarea într-un fişier, iar caseta PRINT RANGE permite imprimarea doar a

×