Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.

398 views

Published on

Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г. - автор Елена Иванова

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Проект ,,Водата - извор на живот''- Сандански, 2015г.

 1. 1. Стойка Йондова - Директор В далечната 1973година звънче събужда утрото на град Бургас. То звъни и днес и ви събужда в топлата прегръдка на 9 градински групи и 3 яслени групи, в които се възпитават и обучават деца от 1 до 7 годишна възраст. Уютните и модерно обзаведени занимални, спални, коридори са приказно изпъстрени с цветовете на дъгата, а просторния, зелен и обезопасен двор е идеално място за спортни занимания и безгрижни игри на децата. За нас Лоялност, сплотеност и приятелско отношение са част от качествата, характерни за нашия екип от квалифицирани специалисти, доказали се в годините и притежаващи качества и умения за работа с малки деца. Грижовни, отговорни, всеотдайни: Директор, медицински специалисти, мед. отговорник, психолог, педагози, ресурсен учител, помощен и административен персонал Ви очакват, за да предоставят спокойствие в забързаното ежедневие на вас и малките палавници.
 2. 2. Нашата детска градина е разположена на територията на най-големияНашата детска градина е разположена на територията на най-големия град в югоизточна България , на брега на Черно море.град в югоизточна България , на брега на Черно море. BURGAS
 3. 3. Актуалност на проблема • Изследователското поведение(ИП) е неотменен елемент в поведението на всяко живо същество. • В човешката дейност ИП се явявя универсална характеристика, съпътстваща всички останали дейности. • ИП е фундаментално в личностното развитие на човека и се свързва с интелекта и творчеството. •Предучилищната възраст е подходяща за поставяна основите на ИП.
 4. 4. Цели на проекта: • Да се разработи система за поддържаща квалификация на педагозите по проблемите на екологичното възпитание на детето с акцент нежива природа (водата), която да отразява най-новите световни педагогически тенденции на екологичното възпитание и свърже с детската безопасност, съобразно краеведческия принцип за опазване на водата. • Да се разработи система за формиране на еко(био)центрично поведение у децата на основата на изследователското поведение и приложи като естествен експеримент в педагогическия процес, като част от общата подготовка на децата за училище. • Да се изработи и апробира диагностична система за оценка на детските постижения, които са резултат от приложението на системата за формиране на еко(био)центрично поведение. • Да се разработи система от дейности за включване на родителите във възпитаването на еко(био)центрично поведение у собствените им деца. • Да се популяризират резултатите от постиженията по приложението на системата за формирането на еко(био)центричноповедение у децата.
 5. 5. Очаквани резултати: Практическо приложение на системата е: •в програмните системи,, Здравей‚ училище‘‘ и ,,Приказни пътечки‘‘. •Реализиране на изследователско-опитна дейност, предвидена в задължителните нерегламентирани ситуации – с вода, въздух, твърди вещества, дърво, хартия, магнит, почва, разделени по месеци. • Формиране на научно-познавателно, практическо и емоционално- нравствено отношение към заобикалящият ги свят; •Допринасяне за психологическото благополучие и здраве; •Развитие на познавателните способности; •Развитие на творческото въображение и мислене; •Развитие на комуникативните навици
 6. 6. Структура на технологичния модел •Децата да научат нова информация; да споделят това, което вече знаят; да бъдат ентусиазирани за нови идеи и неща; да отразят получените резултати от изследването; да задават въпроси и да споделят идеи в специално създадена среда за това в детската градина ( с реални обекти и инструменти за експериментиране, с планирана дейност по сезони); •Да се даде на детето цялостна представа за водата от гледна точка на естествените науки(биология, химия, физика, география, екология); и формира познавателно-емоционално,нравствено-емоционално отношение към водата, изследователско поведение.Задълбочаване детските знания за свойствата на водата ;Осмисляне от детето кръговрата на водата,като естествен процес в природата; •Осмисляне от детето значението на водата за живота на Земята( за живота на растенията , животните и човека); Обогатяване представите за разпространението на водата върху Земята; Осмисляне необходимостта от опазване на водата; •Да се формира безопасно поведение при ползването на водата.
 7. 7. В ОДЗ№3 „Звънче“ се възпитават и обучават 350 деца,от 1 до 7 годиВ ОДЗ№3 „Звънче“ се възпитават и обучават 350 деца,от 1 до 7 годи разделени в три яслени и девет градински групи.разделени в три яслени и девет градински групи.
 8. 8. Съдържание на проектната работа по групи и теми:Съдържание на проектната работа по групи и теми:
 9. 9. Децата на ОДЗ№3,,ЗВънче‘‘участваха в редица мероприятия: - Екскурзия до близка защитена местност с минерални извори(кв.Банево), с цел наблюдение на природата през есента; - Посещение на Зоопарка до град Айтос. - Екскурзия до езерата край Бургас- Природозащитен център Пода, Поморийско езеро и солниците, Посещение в Музея на солта. - Конкурс по рисуване ,,Остави своя отпечатък‘‘, по случай откриването на изложбата на National Geographic "Душата на Океана" ; - За Международния ден на Черно море и за Празника на Бургас – Никулден участия в изложби на Школата по изобразително изкуство в детското заведение, с ръководител Мария Шурелова; - Световен конкурс за детска рисунка на фондация ,,Малък Зограф‘‘-,,Водата- извор на живот‘‘; -Празник на децата пред родителите в група,, Мечо Пух‘‘ под надслов-,,Земята- пазете я, тя е наш дом‘‘; - Никулденски спектакъл в група,,Вълшебство‘‘.
 10. 10. Във връзка с програма ЕРАЗЪМ+ заедно с още пет чуждестранни партньори започнахме проект ,,Експериментът- най-доброто обучение за децата от предучилищна възраст‘‘. Нашите педагози и възпитаници осъществиха експерименти с вода в отдели - биология, химия, физика, в кухнята.
 11. 11. Мария Борисова Елена Иванова Опит,,Издухване на запалена свещ‘‘ Опит,,Звезда‘‘С наблюдения и опити изучихме свойствата на водата.
 12. 12. Малчуганите от група,,Смехорани‘‘размишляват,,Защо намаляват птиците?‘‘
 13. 13. Руска Терзиева РадостинаТодорова Опит,,Плаващо яйце‘‘ Опит,,Водни лилии‘‘
 14. 14. ,,Водата - без която не можем‘‘,,Водата - без която не можем‘‘ (Засаждане на цветя)(Засаждане на цветя)
 15. 15. Опит,,Водата и нейните свойства‘‘ Янка Орманджиева Силвия Николова
 16. 16. Опит,,Сапунени мехури‘‘ Опит,,Несъвместими‘‘ Регламентирана ситуация на тема,,Водата – извор на живот‘‘
 17. 17. Засаждане и грижи за дръвчета гинко-билоба и липа
 18. 18. Децата от група ,,Мечо Пух‘‘разгадават,,Свойствата на водата‘‘
 19. 19. Група,,Делфинче‘‘ открива ,,Вълшебствата на водата‘‘
 20. 20. За поредна година Община Бургас и Общинският детски комплекс са домакини на Националното състезание "Водата- извор на живот", посветено на 22 март - Световен ден на водата. В раздел,,Изобразително изкуство’’ участваха всяка година наши възпитаници. През април, 2015г. голямата награда спечели Стефани Стайкова- на 6г.от група,,Смехорани‘‘.ОДЗ№3,,Звънче’’ получи почетна награда за участието в конкурса, която беше връчена лично от кмета на град Бургас- Димитър Николов.
 21. 21. http://odz-zvanche.com/http://odz-zvanche.com/

×