Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Еразъм+, 2014-2016г.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Еразъм+, 2014-2016г. (20)

Advertisement

More from Elena Iwanowa (10)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Проект ,,Експериментът - най-доброто обучение за децата от ПУВ'', програма Еразъм+, 2014-2016г.

 1. 1. «Експериментите– най- доброто обучение» Ключова дейност 2 – сътрудничество за иновации и обмен на добри практики по програма на ЕС Еразъм+
 2. 2. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия Бюджет на проекта: 19 350 евро Продължителност: 24 месеца 01.09.2014 . – 30.08.2016 г.
 3. 3. Партньори по проекта: OBEDINENO DETSKO ZAVEDENIE 3 “ZVANCHE” BULGARIA DOBELES SPECIALA PRIMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE “VALODINA” – LATVIA NACIYE KABAKCI ANAOKULU – TURKEY PRZEDSZKOLE GWIAZDECZKA – POLAND GRADINATA NR 37 BRAILA – ROMANIA ISTITUTO COMPRESIVO “MILITI” - ITALY
 4. 4. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: • Да се подобрят знанията и уменията на учителите, обучението на децата да въз основа на практическите и изследователските дейности. • Да се разработят методически материали в помощ на предучилищното обучение. • Да се подобри качеството на образованието в участващите страни, а също и в останалите европейски страни. • Да се подобри учебната програма чрез използване на иновативни методи на преподаване. • Да се подобрят чуждоезиковите умения на учителите. • Да се създаде по-добра информираност на образователната система в Европа, да се засили ролята на предучилищното образование.
 5. 5. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА Всяка страна- участник в проекта, работи по следните теми: « Експерименти в областта на химията» - Латвия «Експерименти в кухнята»- България "Експерименти с естествени цветове - Полша «Пространството- небе над нас» - Италия «Експерименти в областта на физиката» - Румъния «Експерименти с природни материали»- Турция
 6. 6. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА •Събиране на експериментален опит на организацията за всичките шест теми и споделяне на опита по време на всеки международен семинар. •Създаване на работни групи - за всяка страна. •Заседания на работната група - веднъж месечно. Срещи на учителите - един път в месеца (оценка на резултатите). Качването на материали, на интернет страницата на проекта (постоянни актуализации). Комуникация с партньорски организации чрез Skype, електронна поща, e-twinning. Оценка на резултатите, мониторинг (редовно). Постоянно сътрудничество с регионалните общини и местните власти. Постоянна връзка с родителите на децата. •Срещи с местните власти да определят условията на сътрудничеството. •Разпространяване на информация за проектите в регионални вестници и Интернет връзки. •Създаване на въпросници за учителите за проучване техния опит в провеждане на експерименти.
 7. 7. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА •Създаване на информационно табло на проекта. •Международен семинар обучене и транснационална среща в Латвия. •Създаване на уеб страница на проекта. •Създаване на въпросници за изследване опита на родителите в провеждането на експерименти. •Апробация / тестване на латвийския опит на "експерименти в областта на химията" във всяка страна-партньор. •Рисуване на коледни поздравителни картички за партньорските организации с използване на естествен цвят. •Международен семинар в България
 8. 8. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА • Апробация / тестване на българския опит на "експерименти в кухнята" във всяка страна. • Международен семинар обучение в Полша. Обмяна на опит и обучение и професионално развитие по време на работната среща на учителите « Експерименти с естествен цвят» • Апробация / тестване на полския опит на "Експерименти с естествен цвят" във всяка страна. Оценяването на изпълнението на първата година на проекта. • Международен семинар обучение в Италия. Обмяна на опит и обучение и професионално развитие по време на работна среща на учителите «Пространство - небе над нас» и апробация в другите страни. • Създаване на електронна версия на календара "ERASMUS ЕКСПЕРИМЕНТ 2016", както и публикуване на хартиен носител.
 9. 9. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА • Международен семинар обучение в Румъния. «Експерименти в областта на физиката» и апробиране във всички страни. • Международно обучение семинар в Турция. Обмяна на опит и обучение и професионално развитие по време на семинара "Експерименти с естествени материали«. • Събиране на снимки, видео материали и организиране на изложби Мобилността в Европа ще позволи споделяне на добри практики и опит в най-различен образователен контекст, обобщаване на идеи и новаторства на съответния персонал в рамките на всяка организация-партньор и съседните му учебни заведения.
 10. 10. Първи стъпки Обучителен семинар в гр. София. Управление на проекти по дейност “Стратегически партньорства”, сектор “Училищно образование” 30.10.2014 год.
 11. 11. Изготвяне на рисунки от децата за създаване на лого на проекта
 12. 12. •Сформиране на работна група за изпълнението на проекта •Запознаване на родителите и месните власти •Заседания на работната група - веднъж месечно. •Комуникация с партньорски организации чрез Skype, електронна поща, e-twinning. •Качване на информация в сайта на ОДЗ №3 «Звънче» •Постоянно сътрудничество с регионалните общини и местните власти. • Постоянна връзка с родителите на децата. •Попълване на въпросници от учителите за проучване техния опит в провеждане на експерименти. •Попълване на въпросници от родителите за проучване техния опит в провеждане на експерименти. •Изготвяне и изпращане на партньорите на коледни поздравителни картички
 13. 13. Коледни картички от ОДЗ №3 “Звънче” за нашите партньори
 14. 14. Коледни картички от нашите партньори
 15. 15. Организиране на коледна кулинарна изложба на 17.12.2014 год.
 16. 16. Благодаря!Благодаря! http://odz-zvanche.com/http://odz-zvanche.com/

×