Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordenador

503 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ordenador

 1. 1.   O ORDENADOR
 2. 2. ¿Qué é? <ul><ul><li>É unha máquina electrónica que recibe e procesa datos para convertilos en información útil. </li></ul></ul><ul><ul><li>  Unha computadora é unha colección de circuitos integrados e outros compoñentes relacionados que poden executarse con exactitude, rapidez e dacordo ao indicado por un usuario ou programa. </li></ul></ul><ul><ul><li>A computadora,necesitan de datos específicos que son requeridos o momento da execución, para proporcionar o producto final do procesamento de datos . </li></ul></ul><ul><ul><li>A información pode ser utilizada ,copiada,...Usando diferentes sistemas de telecomunicacións, podendo ser grabada nalgunha unidade de almacenamento. </li></ul></ul>
 3. 3.            Hardware y Software <ul><li>  Software: Conócese como o equipamento lóxico dunha computadora dixital; comprende ao conxunto dos compoñentes lóxicos necesarios que fan posible a realización de tarefas específicas, en contraposición aos compoñentes fisicos do sistema. Chamados hardware. </li></ul><ul><li>Hardware: corresponde a todalas partes físicas e tanxibles dunha computadora: os seus compoñentes electrónicos, electromecánicos e mecánicos, os seus cables, gabinetes ou caixas, ou calquer outro tipo de elemento físico. </li></ul>
 4. 4. Dispositivos de entrada: <ul><ul><li>  Un  teclado  é un periférico, físico ou virtual utilizado para a introducción de órdenes e datos nunha  computadora.  </li></ul></ul><ul><ul><li>O rato é un periférico de uso manual, utilizado como entrada ou control de datos. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><ul><li>Un joystick ou palanca de mando é un dispositivo de control de dos o tres ejes que se usa dende unha computadora joystick ou palanca de mando é un dispositivo de control de dous ou tres eixes que se usa dende unha computadora ata un transbordador especial. </li></ul></ul><ul><ul><li>O lapis óptico é unha pluma ordinaria que se emprega sobre a pantalla dun ordenador ou noutras superficie para lelas ou para apuntar que habitualmete sustituye o rato. Está conectado a un cable electrico e require de un software especial para o seu funcionamento. Facendo que o lapis toque o monitor o usuario pode elexir os comandos dos programas, ben presionando un botón nun lado nun lado do lapis óptico ou presionando este contra a pantalla.  </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><ul><li>O micrófono é un traductor electroacústico.A súa función é a de traducir vibracións debidas a presión acústica exercida sobre a súa cápsula polas ondas sonoras en enerxía eléctrica, o que permite, por exemplo, grabar sonidos de calquer lugar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Unha camara web é unha pequena cámara dixital conectada a unha computadora,a cal pode capturar imaxes  e transmitir a través de Internet, xa sexa  unha paxina web ou a outra computadora de forma privada. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>  Un scanner fai unha captura dunha imaxe, documento de texto ou fotografía, e transfíreo en bits de información, os cales se poden manexar no ordenador. Da mesma maneira, unha imaxe ou documento escaneado pode ser convertido nun formato editable don un software OCR. </li></ul></ul>
 8. 8. Dispositivos de salida: <ul><ul><li>O monitor é un dispositivo de salida que mostra os resultados ou gráficos do procesamento do ordenador . </li></ul></ul><ul><ul><li>Os altofalantes utilízanse para escoitar os sonidos emitidos polo ordenador,como música, sonidos de erros...  </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><ul><li>Unha  impresora  é un periférico que permite producir unha copia permanente de textos ou gráficos de documentos almacenados nun formato electrónico,imprimindo nun papel de lustre os datos en medios físicos, normalmente en papel ou transparencias, utilizando cartuchos de tinta ou tecnoloxía láser.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Unha unidad de estado sólido é un sistema non volátil.Están formados por varios chips de memoria NAND Flash no seu interior unidos a unha controladora que xestiona todolos datos que se transfiren. </li></ul></ul>
 10. 10.   Dispositivos de almacenamento: <ul><li>DEF: Son dispositios que leen ou escriben datos en medios de almacenamento, e e xuntos conforman a memoria secundaria da computadora. </li></ul><ul><li>Os dispositivos que non se utilizan para gravación e dispositivos que son intermedias no proceso de almacenamento / recuperación xeralmente non son considerados dispositivos de almacenamento.Dispositivos utilizados exclusivamente para a gravación, só para lectura, ou dispositivos que o proceso só unha forma de información pode ou non ser considerados dispositivos de almacenamento. En computación son coñecidos como dispositivos de entrada / saída. </li></ul>
 11. 11. Tipos: <ul><ul><li>  Un disco duro é un un dispositivo de almacenamento de datos non volátil que emprega dun ou máis pratos ou discos duros, unidos por un mesmo eixe que xira a gran velocidade dentro dunha caixa metálica selada. Sobre cada tarxeta colocase unha escritura que flota sobre unha fina pelicula de aire que xera a rotación de dicos. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><li>A memoria de aceso aleatorio é a memoria dende onde  o procesador               recibe as instrucións e garda os resultados. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>  DVD-ROM son aparentementes iguais que as de CD-ROM,poden ler tanto discos DVD-ROM como CD-ROM .Diferenciase das unidades lectoras de CD-ROM  na velocidade de lectura  dos datos..A diferencia máis destacable es que las unidades lectoras de discos DVD-ROM tamén poden dispor dunha salida de audio dixital. </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><li>A disquetera permite intercambiar a información, e ten a capacidade de 1,44 MB.   </li></ul></ul><ul><li>      </li></ul><ul><ul><li> O lector de tarxetas de memoria é un periférico que lee ou escribe nun soporte de memoria flash. </li></ul></ul>
 15. 15. BUS <ul><li>O bus é un sistema dixital que transire datos entre os compoñentes dunha ou varias computadoras .Está formado por cables ou pistas nun circuito impreso ,dispositivos como resistencias e  condensadores  ademais dun circuito integrado.  </li></ul>
 16. 16. Tarxetas de expansión <ul><li>As tarxetas de expansión son dispositivos  con diversos circuitos integrados ,que insertadas  nas suas ranuras de expansión, sirven para ampliar as capacidades do seu ordenador. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Unha tarxeta de rede permite a comunicación con aparellos conectados entre sí e tamén permite compartir recursos entre dous ou máis computadoras. As tarxetas de rede tamén se lles chama adaptador de rede ou NIC, o máis común é do tipo Ethernet utilizando unha interfaz ou conector RJ-45. </li></ul><ul><li>Unha tarxeta de son ou placa de son é unha tarxeta de expansión para computadoras que permite a entrada e saída de audio baixo o control dun programa informático chamado controlador. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Unha tarxeta gráfica é un dispositivo de expansión para unha computadora ou ordenador, encargada de procesar os datos provintes da CPU e transforma-los en información comprensible e representable nun dispositivo de saída, como un monitor ou televisor. </li></ul><ul><li>Unha tarxeta sintonizadora é un periférico que permite ver os distintos tipos de televisión na pantalla de computador. </li></ul>
 19. 19. Conexión de dispositivos 
 20. 20. MONTAXE DO ORDENADOR  <ul><li>A carcasa: </li></ul>
 21. 21. <ul><li>El procesador: </li></ul>
 22. 22. <ul><li>El disco duro:  </li></ul>
 23. 23. <ul><li>La memoria ram: </li></ul>
 24. 24. <ul><li>http://www.masadelante.com/faqs/ordenador </li></ul><ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora </li></ul><ul><li>http://somospc.com/ideacenter-k210-el-ordenador-de-escritorio-de-lenovo/ </li></ul><ul><li>http://www.configurarequipos.com/doc818.htm l </li></ul>

×