Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

глаголи.лице и число

4,862 views

Published on

  • Be the first to comment

глаголи.лице и число

  1. 1. Глаголи. Лице и число
  2. 2. Затова,че аз умея волни песнички да пея мене хората до днес ме заключват във кафез Блъскам се в кафеза бясно ту наляво,ту надясно а заспя ли,и насън все сънувам,че съм вън! Кой е автор на тези стихове? Открийте думите,които означават действие. умея , пея , заключват , блъскам , сънувам Как се наричат думите ,които означават действие или състояние? ГЛАГОЛИ. Глаголът се променя по лице и число.
  3. 3. Да си припомним личните местоимения. Ед.ч. Мн.ч. 2лице- ти 3лице- той чета четеш 1лице- ние четем 2лице- вие 1лице- аз четете 3лице- те четат чете Да добавим към тях глаголa “чета “.
  4. 4. Да променим по този начин глаголите: мия,живея,обличам,ходя Ед.ч. Мн.ч. 1л.-аз мия ние мием 2л.-ти миеш вие миете 3л.-той мие те мият Ед.ч. 1л.-аз живея 2л.-ти живееш 3л.-той живее Ед.ч. Мн.ч. 1л.-аз обличам ние обличаме 2л.-ти обличаш вие обличате 3л.-той облича те обличат Ед.ч. 1л.-аз ходя 2л.-ти ходиш 3л.-той ходи Мн.ч. ние живеем вие живеете те живеят Мн.ч. ние ходим вие ходите те ходят Игра!!! Един ученик казва глагол,втори определя лице и число и трети съставя изречение.
  5. 5. Кои са пропуснатите глаголи? Напишете ги. аз говоря ние говорим аз уча ние учим ти говориш вие говорите ти учиш вие учите те говорят той учи те учат той говори Кои са глаголите в изреченията? Променете ги по лице и число. Нина засажда цвете в саксия. Децата пият билков чай. Пипи празнува рождения си ден. Аз излитам като птица.
  6. 6. Кой глагол за коя картина се отнася? тича пускат спортува рисува
  7. 7. Да обобщим! Глаголите са думи,които означават действие или състояние. Глаголите се променят по лице и число. Примери: летя обичам сънувам /устно/
  8. 8. Благодаря, за вниманието!!! материали: учебника на”Просвета”,интернет Изготвил:Елена Гуглева 54СОУ”Св.Иван Рилски”

×