SlideShare a Scribd company logo

екологична приказка

Elena Divizieva
Elena Divizieva
Elena Divizievaдетска учителка at ЦДГ"Еделвайс"-Велинград

екологична приказка

1 of 20
Download to read offline
ЕЕккооллооггииччннаа ппррииккааззккаа:: 
«ИИммааллоо ееддннаа ррееккаа» 
ззааддааччии:: 
 ДДааввааннее ппррееддссттаавваа ннаа ддееццааттаа ззаа ввооддааттаа ккааттоо 
ииззттооччнниикк ннаа жжииввоотт;; 
 ФФооррммииррааннее уу ддееццааттаа ннаа ззннаанниияя ззаа ззннааччееннииееттоо ннаа 
ввооддааттаа вв жжииввооттаа ннаа ххооррааттаа;; 
 ВВъъззппииттааввааннее вв ггрриижжллииввоо ооттнноошшееннииее ккъъмм ввооддааттаа 
ккааттоо ббееззццееннеенн ппррииррооддеенн ддаарр..
Имало една река… 
В началото била малко, 
весело ручейче, 
което се криело 
между високи ели 
и белокоси брези. 
Всички казвали: 
“Колко е чиста, 
колко е вкусна водата и”
екологична приказка
Реката много обичала да пътешества.Веднъж тя 
се намерила в града.Тук нямало елхи и брези,а 
огромни сгради,в които живеели много хора.Те 
се зарадвали на реката и я помолили да остане в 
града.Реката се съгласила.Обградили я с 
каменни блокове,а по нея се движели лодки и 
параходи.По брега се разхождали хората.Реката 
напоявала целия град.
екологична приказка
Минали години,хората свикнали с реката,но вече 
за нищо не я питали.а правели всичко,което 
измислят.Построили огромен завод,от чиито 
тръби в нея потекли мръсни води.Потъмняла 
реката от печал,станала грозна и мръсна.Никой 
вече не говорел:”Каква чиста,красива 
рекичка!”Никой не се разхождал по брега и.

Recommended

Предпазване от злополуки - ОС - 2 клас
Предпазване от злополуки - ОС - 2 класПредпазване от злополуки - ОС - 2 клас
Предпазване от злополуки - ОС - 2 класVeska Petrova
 
пряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нDani Parvanova
 
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класVeska Petrova
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.Veska Petrova
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 

More Related Content

What's hot

Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
митове и легенди
митове и легендимитове и легенди
митове и легендиStela Doncheva
 
Видове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказванетоroryace
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Опазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класLuiza Antova
 
21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство 21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство koletka pavlova
 
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
огънят приятел и враг
огънят приятел и врагогънят приятел и враг
огънят приятел и врагElena Divizieva
 
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестVeska Petrova
 
Как пишем съчинение
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинениеrossitsazlankova
 

What's hot (20)

Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
 
семейни празници
семейни празницисемейни празници
семейни празници
 
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
 
Вълшебните думи
Вълшебните думиВълшебните думи
Вълшебните думи
 
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
 
митове и легенди
митове и легендимитове и легенди
митове и легенди
 
Видове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
 
3 март
3 март3 март
3 март
 
професии
професиипрофесии
професии
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Опазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. клас
 
21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство 21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство
 
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
огънят приятел и враг
огънят приятел и врагогънят приятел и враг
огънят приятел и враг
 
съобщение
съобщениесъобщение
съобщение
 
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
 
Как пишем съчинение
Как пишем съчинениеКак пишем съчинение
Как пишем съчинение
 
гз пожарникар
гз пожарникаргз пожарникар
гз пожарникар
 

Viewers also liked

Сезони
СезониСезони
Сезониkmjrz J-a
 
зеленчуци за добро здраве
зеленчуци за добро здравезеленчуци за добро здраве
зеленчуци за добро здравеElena Divizieva
 
Mоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.класMоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.класLuiza Antova
 
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
 
моето семейство и род
моето семейство и родмоето семейство и род
моето семейство и родАни Петкова
 
Екологично възпитание презентация
Екологично възпитание  презентацияЕкологично възпитание  презентация
Екологично възпитание презентацияVioleta Georgieva
 
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петровамоите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петроваVeska Petrova
 
замърсяване на водата
замърсяване на водатазамърсяване на водата
замърсяване на водатаЦвети И.
 
да опазим въздуха чист!
да опазим въздуха чист!да опазим въздуха чист!
да опазим въздуха чист!Emilia Petkova
 
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
 
развитие на растенията
развитие на растениятаразвитие на растенията
развитие на растениятаDani Parvanova
 
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАСРАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАСVаlentina Bikova
 
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 класКак се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 класVeska Petrova
 
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
 
органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас Luiza Antova
 

Viewers also liked (20)

Сезони
СезониСезони
Сезони
 
ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЗЕЛЕНЧУЦИЗЕЛЕНЧУЦИ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
 
зеленчуци за добро здраве
зеленчуци за добро здравезеленчуци за добро здраве
зеленчуци за добро здраве
 
Mоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.класMоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.клас
 
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
 
моето семейство и род
моето семейство и родмоето семейство и род
моето семейство и род
 
Природата около нас
Природата около насПриродата около нас
Природата около нас
 
Екологично възпитание презентация
Екологично възпитание  презентацияЕкологично възпитание  презентация
Екологично възпитание презентация
 
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
 
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петровамоите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова
 
замърсяване на водата
замърсяване на водатазамърсяване на водата
замърсяване на водата
 
да опазим въздуха чист!
да опазим въздуха чист!да опазим въздуха чист!
да опазим въздуха чист!
 
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
 
Планетата земя наш дом
Планетата земя наш домПланетата земя наш дом
Планетата земя наш дом
 
развитие на растенията
развитие на растениятаразвитие на растенията
развитие на растенията
 
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАСРАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
 
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 класКак се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас
 
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
 
органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас
 
позитивно отношение към природата
позитивно отношение към природатапозитивно отношение към природата
позитивно отношение към природата
 

More from Elena Divizieva

човекът без семейство не може да живей!
човекът без семейство не може да живей!човекът без семейство не може да живей!
човекът без семейство не може да живей!Elena Divizieva
 
кралицата зима
кралицата зимакралицата зима
кралицата зимаElena Divizieva
 
снежанка и джуджетата портфолиа
снежанка и джуджетата портфолиаснежанка и джуджетата портфолиа
снежанка и джуджетата портфолиаElena Divizieva
 
първият учебен ден в детската градина
първият учебен ден в детската градинапървият учебен ден в детската градина
първият учебен ден в детската градинаElena Divizieva
 
Царицата есен
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есенElena Divizieva
 
добрите маниери1
добрите маниери1добрите маниери1
добрите маниери1Elena Divizieva
 
опасностите в къщи
опасностите в къщиопасностите в къщи
опасностите в къщиElena Divizieva
 

More from Elena Divizieva (8)

човекът без семейство не може да живей!
човекът без семейство не може да живей!човекът без семейство не може да живей!
човекът без семейство не може да живей!
 
кралицата зима
кралицата зимакралицата зима
кралицата зима
 
снежанка и джуджетата портфолиа
снежанка и джуджетата портфолиаснежанка и джуджетата портфолиа
снежанка и джуджетата портфолиа
 
първият учебен ден в детската градина
първият учебен ден в детската градинапървият учебен ден в детската градина
първият учебен ден в детската градина
 
Царицата есен
Царицата есенЦарицата есен
Царицата есен
 
Higiena
HigienaHigiena
Higiena
 
добрите маниери1
добрите маниери1добрите маниери1
добрите маниери1
 
опасностите в къщи
опасностите в къщиопасностите в къщи
опасностите в къщи
 

екологична приказка

 • 1. ЕЕккооллооггииччннаа ппррииккааззккаа:: «ИИммааллоо ееддннаа ррееккаа» ззааддааччии::  ДДааввааннее ппррееддссттаавваа ннаа ддееццааттаа ззаа ввооддааттаа ккааттоо ииззттооччнниикк ннаа жжииввоотт;;  ФФооррммииррааннее уу ддееццааттаа ннаа ззннаанниияя ззаа ззннааччееннииееттоо ннаа ввооддааттаа вв жжииввооттаа ннаа ххооррааттаа;;  ВВъъззппииттааввааннее вв ггрриижжллииввоо ооттнноошшееннииее ккъъмм ввооддааттаа ккааттоо ббееззццееннеенн ппррииррооддеенн ддаарр..
 • 2. Имало една река… В началото била малко, весело ручейче, което се криело между високи ели и белокоси брези. Всички казвали: “Колко е чиста, колко е вкусна водата и”
 • 4. Реката много обичала да пътешества.Веднъж тя се намерила в града.Тук нямало елхи и брези,а огромни сгради,в които живеели много хора.Те се зарадвали на реката и я помолили да остане в града.Реката се съгласила.Обградили я с каменни блокове,а по нея се движели лодки и параходи.По брега се разхождали хората.Реката напоявала целия град.
 • 6. Минали години,хората свикнали с реката,но вече за нищо не я питали.а правели всичко,което измислят.Построили огромен завод,от чиито тръби в нея потекли мръсни води.Потъмняла реката от печал,станала грозна и мръсна.Никой вече не говорел:”Каква чиста,красива рекичка!”Никой не се разхождал по брега и.
 • 9. В реката изхвърляли ненужни вещи,миели машини,перели дрехи.И никой гражданин не помислил,че реката е жива.А тя се питала:”Защо хората са толкова лоши с мен?Нима аз не съм ги поила,движела машините,давала ток,защитавала от горещините?”
 • 11. Хората все повече замърсявали реката,а тя търпяла,чакала кога ще се опомнят.Веднъж по нея минал огромен танкер,от който се излял много нефт.Покрила се реката с черна пяна,нейните жители-растения и животни се задушавали без въздух.Съвсем се разболяла реката:”Не,не мога повече да остана с хората.Трябва да си отида,иначе ще стана мъртва река”.
 • 15. Настъпил деня,в който дори храната свършила.Тогава най-мъдрият рекъл:”Аз знам защо си отиде реката.Ние я обидихме,държахме се с нея лошо и неблагодарно.Аз предлагам да я намерим и да и поискаме прошка.Може тогава да се върне.”
 • 16. На следващия ден хората видели,че реката я няма.В домовете нямало ток,спрели заводите,изчезнала водата от крановете.Хората станали мръсни,не се познавали.
 • 17. Извикала на помощ своите жители и им казала:”Аз винаги съм била ваш роден дом, а сега дойде беда,хората разрушават този дом,а аз се разболях.Помогнете ми да оздравея и ние всички ще избягаме далеч от неблагодарните хора.Събрали се всички речни жители,изчистили своя дом и излекували реката.Побягнала тя в родния край, там където растат елхи и брези,а човека е рядък гост.
 • 19. “ЧИСТА ВОДА- ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ ХОРА!”
 • 20. Най-силните и смели граждани тръгнали да търсят реката.Когато я намерили,тя пак била чиста и прозрачна.Поискали и прошка.Тя била добра,скучала без хората.Върнала се реката в града.Хората извикали специални учени да следят за здравето и самочувствието и.Пазели я чиста и се грижели за нея. ОТ ТОГАВА ДО ДНЕС ХОРАТА И РЕКАТА ЖИВЕЯТ ПРИЯТЕЛСКИ! БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Е.Дивизиева