Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tarefa4 elena diazdelrio

Presentación sobre a cidade de Ferrol

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Tarefa4 elena diazdelrio

  1. 1. Ferrol, a miña cidade natalFerrol, a miña cidade natal Elena Díaz del Río López 14 de marzo 2014 Presentaciónparacurso dePowerpointdaEGAP
  2. 2. Historia A referencia máis antiga que se coñece de Ferrol data do século I, en que o historiador romano Pomponio Mela fai referencia ao Magnus Portus Artabrorum para designar as rías de Ferrol, Pontedeume e Betanzos. No protexido interior da primeira, onde hoxe se asenta Ferrol Vello, levantouse un castro costeiro, orixe da actual cidade de Ferrol. Dentro da lenta formación das vilas e cidades, orixinada durante o tardomedievo, Ferrol transformouse nun poboado mariñeiro e pescador de certa entidade arredor da antiga igrexa parroquial de San Xiao. Nas súas orixes foi unha vila reguengo e, como tal, gozou de diferentes foros e privilexios que lle foron concedidos por varios monarcas dende o século XII. Presentación para o curso de Powerpoint da EGAP 2 Lexionario rom ano
  3. 3. Turismo »Oficinas de turismo »Guías de turismo »Guías de hostalaría »Visitas obrigadas »Ferrol en fotos »Rutas por Ferrol Presentación para o curso de Powerpoint da EGAP 3
  4. 4. Oficinas de turismo 1.Punto de Información do Porto de Curuxeiras 2.Oficina de Turismo da Xunta de Galicia Presentación para o curso de Powerpoint da EGAP 4http://www.youtube.com/watch?v=ZVL66w5WsfM
  5. 5. Guías de turismo 10 razóns para visitar Ferrol 1. Barrio da Magdalena 2. Modernismo 3. Castelo de S. Felipe e fortalezas 4. Arsenal 5. Exponav e Museo Naval 6. Ferrol vello 7. Gastronomía 8. Praias e ría 9. Espazos naturais 10. Semana Santa Ferrol urbano & cultural Ruta da construción naval Castelo de San Felipe Modernismo en Ferrol Presentación para o curso de Powerpoint da EGAP 5 244 2499 974 14416 Sectores (2013) Agricultura Industria Construcción Servizos Esta gráfica describe adistribución da poboaciónferrolanaporsectores económicos
  6. 6. Presentación para o curso de Powerpoint da EGAP 6 Nome Tipo Teléfonos Web Email A Canfurnada Cafetería/restaurante 981354025 www.canfurnada.com canfurnada@gmail.com Sánchez Calviño, 6 A Casa da Troia Cafetería/restaurante 981205023 www.casadatroia.com casadatroia@hotmail.com Estrada de Catabois 276 A Cochera Restaurante 609702520 www.cochera.com cochera@yahoo.es Esmelle, 8 Esmelle A Gabeira Restaurante 981319057 www.gabeira.com gabeira@yahoo.es Valón 172-174, 15593 Doniños Guía de hostalería Organigrama municipal
  7. 7. Presentación para o curso de Powerpoint da EGAP 7

×