La cèl·lula

860 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La cèl·lula

 1. 1. La cèl·lula Miriam Frias Elena Garcia
 2. 2. INDEX <ul><li>Teoria cel·lular </li></ul><ul><li>Cèl·lula eucariota </li></ul><ul><li>Cèl·lula procariota </li></ul><ul><li>Estructura cel·lular </li></ul><ul><li>Membrana plasmàtica </li></ul><ul><li>Citoplasma </li></ul><ul><li>· Ribosomes · Vacuols </li></ul><ul><li>· Reticle endoplasmàtic · Mitocondris </li></ul><ul><li>· Aparell de Golgi · Cloroplast </li></ul><ul><li>· Lisosomes · Centrosoma </li></ul><ul><li>- Material genètic </li></ul>
 3. 3. <ul><li>TEORIA CEL·LULAR </li></ul><ul><li>Tots els éssers vius estan constituïts per una o més cèl·lules. </li></ul><ul><li>La cèl·lula és capaç de portar a terme totes les reaccions químiques necessàries per mantenir-se viva. </li></ul><ul><li>Una cèl·lula només es pot generar a partir d’una altra cèl·lula. </li></ul><ul><li>La cèl·lula conté tota la informació sobre la seva estructura i sobre el control del seu funcionament. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>CÈL·LULA EUCARIOTA </li></ul><ul><li>Es caracteritzen perquè tenen nucli. Les molècules d’ADN estan disteses i formen una massa fosca anomenada cromatina. </li></ul><ul><li>Tenim dos tipus de cèl·lules: animal i vegetal. </li></ul><ul><li>Cèl·lula vegetal: Presenta cloroplasts, té una paret de cel·lulosa rígida per sobre de la membrana plasmàtica i no tenen centríols. </li></ul><ul><li>Cèl·lula animal: No presenta cloroplasts ni paret cel·lular. Conté vacúols petits. </li></ul>
 5. 5. CÈL·LULA PROCARIOTA Es caracteritzen perquè no tenen nucli. Els seu ADN es troba ribosomes i mesosomes. Presenten una paret bacteriana, una càpsula mucosa i uns flagels. Ex. Bacteris.
 6. 6. <ul><li>ESTRUCTURA CEL·LULAR </li></ul><ul><li>La cèl·lula és l’estructura biològica més senzilla que existeix capaç d’actuar per si mateixa fent les tres funcions vitals: la nutrició, relació i reproducció. Està composta per tres elements fonamentals: </li></ul><ul><li>Membrana plasmàtica </li></ul><ul><li>Citoplasma </li></ul><ul><li>Material genètic </li></ul>Membrana plasmàtica citoplasma nucli
 7. 7. MEMBRANA PLASMÀTICA És la capa que delimita la cèl·lula. Separa el medi líquid intern del medi líquid extern. Regula l’entrada i la sortida de substàncies entre el citoplasma i el medi extern, gràcies a la permeabilitat selectiva que té. Està composta per una doble capa de líquids a la qual s'associen diferents tipus de proteïnes.
 8. 8. <ul><li>CITOPLASMA </li></ul><ul><li>És el medi intern de la cèl·lula i està constituït per un medi aquós anomenat citosol, un entramat de proteïnes fibril·lars que formen el citosquelet i una sèrie d’estructures anomenades orgànuls cel·lulars. </li></ul><ul><li> Ribosomes </li></ul><ul><li>Reticle Endoplasmàtic </li></ul><ul><li>Aparell de Golgi </li></ul><ul><li> Lisosomes </li></ul><ul><li> Vacuols </li></ul><ul><li>Mitocondris </li></ul><ul><li>Cloroplast </li></ul><ul><li>Centrosomes </li></ul>
 9. 9. RIBOSOMES Son estructures regulars sense membrana consituïdes per dues subunitats que tenen la funció de sintetitzar les proteïnes. Poden estar dispersos en el citoplasma o adherits a la superfície del reticle endoplasmàtic rugós.
 10. 10. <ul><li>RETICLE ENDOPLASMÀTIC </li></ul><ul><li>És un organul membranós format per un conjunt de sacs aplanats i tubuls interconnectats a l’interior dels quals se sintetitzen, transporten i emmagatezemen diferents substàncies. </li></ul><ul><li>Reticle endoplàsmatic rugos : Presenta ribosomes adherits a la seva superfìcie externa. </li></ul><ul><li>Reticle endoplasmàtic llis : No presenta ribosomes. </li></ul>
 11. 11. APARELL DE GOLGI Es un organul membranós format per un conjunts de sacs aplanats. Rep i emmagatzema substàncies procedents del reticle i en el seu interior se sintetitzen glucids. Allibera aquestes substàncies a partir de les vesicules de secreció que emmagatzemen substancies de reserva o lisosomes.
 12. 12. LISOSOMES Son estructures globulars delimitades per una membrana. Contenen enzims digestius. Intervé en la digestió dels aliments digerits per la cèl·lula i destrueix els orgànuls cel·lulars que no funcionen.
 13. 13. VACUOLS Son estructures globulars delimitades per una membrana. Son capaces d’emmagatzemar aigua, nutrients, substàncies de reserva, substàncies de rebuig, etc.
 14. 14. MITOCONDRIS Porta a terme la respiració cel·lular, per la qual s’obté energia a partir de la matèria orgànica i l’oxigen. Aquesta energia s’emmagatzema en els enllaços químics d’una molècula ATP.
 15. 15. CLOROPLASTS Fa la fotosíntesi : conjunt de reaccions químiques a través les quals a partir de CO2 i H2O i llum es fabrica matèria orgànica que passa als mitocondris per generar energia.
 16. 16. CENTROSOMA Forma les fibres del fus acromàtic (és l’estructura filamentosa encarregada de la separació dels cromosomes en la divisió cel·lular). Està format per dos cilindres perpendiculars entre si anomenats centríols.
 17. 17. MATERIAL GENÈTIC El material genètic de la cèl·lula està format per una o diverses molècules d’una substància anomenada àcid desoxiribonucleic o ADN . L’ADN pot estar condensat en una regió del citoplasma o envoltat per una doble membrana anomenada embolcall nuclear.

×