Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Мовленнєва компетенція засобами гри

1,385 views

Published on

Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Мовленнєва компетенція засобами гри

 1. 1. Мовленнєва компетенція засобами гри Консультація для педагогів Підготувала: Каширна Т.В.
 2. 2. Взаємозв'язок мовлення з ігровою діяльністю Проблему розвитку мовлення та його взаємозв'язок з ігровою діяльністю досліджували за такими аспектами:  навчання іграшкою (А.М.Бородич, Е.П. Короткова);  розповіді за картинками (Н.Ф. Виноградова, Н.В. Гавриш);  за текстом казок (Ю.А.Руденко, Л.І. Фесенко);  діалогічне мовлення (Е.І.Матецька);  в ігровій діяльності (В.Г. Захарченко, Б.Ф. Кантаутене, Н.В. Савінова). • В роботах педагогів – класиків було розкрито вплив гри на виховний процес (А.Я.Коменський, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський), • Психологів (Ю.А.Аркін, М.Я. Басов, П.П.Блонський, Л.С. Виготський, Н.Д. Виноградов, Д.Б.Ельконін, С.Л. Рубінштейн) • Сучасних педагогів (Л.В. Артемова, А.К. Бондаренко, Г.І. Григоренко, Р.І. Жуковська, В.Г. Захарченко, Т.О. Маркова, Д.В. Менджерицька, О.І Сорокіна, О.П.Усова, Г.С. Швайко, К.І. Щербакова)
 3. 3. Гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку Ігри люблять всі
 4. 4. Мовленнєві ігри та вправи - могутній засіб розвитку і збагачення мовлення дітей.
 5. 5. У взаємозв'язку мовлення та гри, виконуються такі функції: •Освітня •Виховна •Естетична •Експресивна •Культуроносна
 6. 6. Мовленнєва компетенція - це вміння адекватно й доречно спілкуватися рідною мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення.
 7. 7. • «Гра – це могутній виховний засіб, який виробило людство і тому в ній істотна потреба людської природи.» К.Д.Ушинський • «У дитини є жага гри, і потрібно її задовольняти. Необхідно не тільки дати їй час пограти, а й заповнити цією грою все життя дитини. Все її життя – це гра.» А.С. Макаренко • «Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості, цікавості.» В.О. Сухомлинський
 8. 8. Класифікація дитячих ігор Критерії класифікації • За метою і формою • За змістом • За матеріалом • За способом організації Види ігор • Навчальні, розважальні, рухливі, ігри-забави, ігри-небувальщини, ігри-заняття, музично- дидактичні, хороводні, народні, етнографічні, ігри з правилами • Сюжетно-рольові, ігри-драматизації, ігри за літературними сюжетами, режисерські, мовленнєві, театралізовані, спортивні, дидактичні • Ігри на наочній основі (з предметами, іграшками, картинками, музичним інструментом, лото, доміно, настільно-друковані і т.ін.) • Колективні, групові, індивідуальні, парні, ініціативні, самостійні, стимульовані, творчі.
 9. 9. Класифікація українських народних ігор Види ігор • Ігри з елементами драматизації • Рухливі ігри з текстом • Словесні народні ігри • Ігри на розвиток фонематичного слуху • Народні ігри з іграшками • Музичні народні ігри • Ігри-розваги • Ігри-забави Назва гри «Ходить гарбуз по городу», «Коза», «Редька» «Квочка», «Ірву горішечки», «Зайчик і Бурчик» «Заборонене слово», «Птахи», «Зіпсований телефон», Зайчику, зайчику, де ти був? «Що почув?», «Чув дзвін?», «У волосянку?» «Сопілочка», «Дзвіночки», «Гойдалки» «Подоляночка», «Літала сорока», «А ми просо сіяли» «Варена риба», «Свинка» «Два півника», «Кицька», «Птиці»
 10. 10. Дидактична гра – Це навчальна гра, вона використовується в навчально-виховному процесі дошкільного закладу для закріплення та уточнення знань дітей про навколишній світ. • В ній закладено одночасно два завдання: навчальне (пізнавальне) та ігрове (розважальне) Вихователь водночас навчає дітей і грає разом з ними, а діти, граючись, навчаються.
 11. 11. Структура дидактичної гри • Дидактичні та ігрові завдання • Ігровий задум • Правила • Ігрові дії • Результат Завдання • виховання звукової культури мовлення; • формування граматичної правильності мовлення; • збагачення лексичного запасу дітей; • розвитку зв'язного мовлення.
 12. 12. Класифікація дидактичних ігор • За навчальним змістом • За пізнавальною діяльністю • За ігровим задумом, завданнями й ігровими діями (ігри-доручення, ігри з відшукуванням предметів, ігри з відгадуванням загадок, сюжетно-рольові дидактичні ігри, ігри у фанти або в заборонений «штрафний» предмет) • За взаємовідносинами дітей і вихователя За наявністю у їх змісті дидактичного матеріалу, наочного чи словесного • 1 група – з предметами, природним матеріалом, іграшками, речами, картинками, музичними інструментами, настільно- друковані ігри • 2 група – ігри без наочного супроводу – словесні, мовленнєві ігри.
 13. 13. Словесна гра- це гра, змістом якої виступає мовленнєве висловлювання Результат гри - це породження нового висловлювання – тексту (слово, фраза, речення, судження, розповідь) Слово - засіб реалізації ігрової дії та ігрового задуму
 14. 14. Словесні ігри, спрямовані на розвиток мовлення Структура словесної гри • «Відгадай слово», «Хто, в якому будиночку буде жити?», «Знайди собі пару», «Що на картинці?», «У кого більше?», «Назви дію», «Відгадай за описом», «Склади букет», «Крамниця іграшок», «Ми подорожуємо», «На гостини до лісовичка», «Бджілка-трудівниця», «Розкажи про своїх друзів», «Полікуємо ведмедика», «Будівельники», «На іменинах», «На гостини до бабусі», «Куди я потрапив?» • Ігровий задум • Ігрові мовленнєві дії • Рольова поведінка • Сюжетоскладання • Мовленнєве оформлення • Мовленнєвий супровід
 15. 15. Вербальні ігри - Це словесні ігри, спрямовані на вирішення мовленнєвих завдань, змістом яких виступає безпосередньо зв'язне (діалогічне, монологічне) мовлення, мовленнєві висловлювання різного типу(опис, розповідь, міркування, пояснення), які побудовані за змістом художніх текстів. • ігри-драматизації; • ігри за змістом художніх творів; • ігри-інсценування; • ігрові мовленнєві вправи за змістом художніх творів; • ігрові мовленнєві казкові ситуації репродуктивні творчі • сюжетно-рольові ігри; • театралізовані ігри; • режисерські ігри; • ігри-небувальщини
 16. 16. Коректурні таблиці • Інформаційно – ігрове поле з різною кількістю клітинок, заповненими предметними картинками • Можуть використовуватись в різних формах життєдіяльності дітей: не тільки у спільній партнерській діяльності дорослого і дитини, а й під час спеціально організованої освітньої діяльності. (Н. В. Гавриш)
 17. 17. Коректурна таблиця «Осінь щедра та багата з подарунками прийшла!»
 18. 18. Коректурна таблиця «Народні іграшки»
 19. 19. Правила щодо виготовлення та використання коректурних таблиць 1. Необхідно враховувати, незалежно від формату (демонстраційні - для роботи з усією групою, роздаткові - для індивідуальної, парної чи підгрупової роботи), картинки обов′язково мають бути предметними. 2. Картинки мають бути достатньо крупними , реальними, які легко впізнати, бажано одноманітними 3. Кількість картинок для використання в молодшій групі має бути від 9 до 12, максимально 16 картинок; у старшій - 20-24/25 картинок. 4. Добір картинок має відбуватися за принципом не простого лінійного групування, а так, щоб стимулювати розумову діяльність дітей, активізувати психічні процеси
 20. 20. Література 1. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика: теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах – К.: Видавничий Дім ,,Слово”, 2011. – 704 c. 2. Богуш. А. М. , Луцан Н. І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи – К.: Видавничий дім ,, Слово”, 2008. – 256 с. 3. Гавриш Н. В. Калейдоскоп інформаційно- ігрової творчості дітей. Методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць К.: Видавничий дім ,,Слово”, 2012. – 256 с.

×