Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Звіт керівника ДНЗ № 21 "Сонечко"

889 views

Published on

Звіт керівника ДНЗ № 21 "Сонечко" за результатами роботи в 2016-2017 н.р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Звіт керівника ДНЗ № 21 "Сонечко"

 1. 1. Звіт керівника за результатами роботи ДНЗ № 21 “Сонечко” в 2016 – 2017 навчальному році
 2. 2. «Освіта – найвизначніша з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найкращої якості, інакше вона абсолютно марна» Д.Р. Кіплінг
 3. 3. • І ясельна “Курчатко” • ІІ ясельна “Дзвіночок” • І молодша “Калинка” • ІІ молодша “Капітошка” • І середня “Метелик” • ІІ середня “Зірочка” • І старша “Смішарики” • ІІ старша “Бджілка” • 1-Б “Веселка”
 4. 4. 14% 24% 10% 28% 24% Фаховий рівень спеціаліст І категорії (3) спеціаліст ІІ категорії ( 5) звання "вихователь-методист" (2) спеціаліст (6) без категорії (5) 19% 24%52% 5% Стаж роботи до 3 років (4) 3-10 років (5) 10-20 років (11) більше 20 років (1) 43% 52% 5% Освіта вища (9) неповна вища (11) базова (1)
 5. 5. На виконання Листа МОН України від 16.06.2016р. №1/9-315 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 20162017 навчальному році» Організація освітньої роботи в закладі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді та інших нормативних документів . Програмове забезпечення: • програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг» •програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» •програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
 6. 6. Гурткова робота: № п/п Назва гуртка Напрямок Керівник гуртка, посада 1 «Гармонія» Розвиток вокальних здібностей дітей дошкільного віку Багашова Ю.С. музичний керівник 2 «В королівстві чарівних шахів» Інтелектуальний розвиток дітей старшого дошкільного віку за допомогою гри в шахи Чудна Н.М. вихователь 3 «Весела англійська» Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції. Вивчення англійської мови Сікора Н.В. вихователь 4 «Чарівна майстерня» Формування художньо-естетичного розвитку засобами образотворчої діяльності Товалюк С.В. вихователь 5 «Чарівний світ казки» Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції. Залучення до театрального мистецтва Рець П.О. вихователь 6 «Уроки доброти» Формування у дітей морально-етичних норм та розвиток позитивної життєвої позиції Глоба О.А. вихователь 7 «Школа безпеки» Формування у дітей основ безпеки життєдіяльності Іващенко Т.В. вихователь 8 Екогугток «Маленькі захисники великої планети» Формування у дітей стійких життєвих навичок по відношенню до природи, побуту та інших людей Коткова Т.О. вихователь 9 «Цікавий сендплей» Формування емоційної сфери засобами пісочної терапії Федосєєва М.М. практичний психолог 10 «Малятко- здоров’ ятко» Розвиток фізичних якостей та показників Куріленко Л.О. інструктор з фізвиховання
 7. 7. Парціальні освітні програми •програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» •програма для дітей старшого дошкільного віку «Граючись вчимося». Англійська мова. •програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» • програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» • програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» • програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» •програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху»
 8. 8. ІІ етап роботи над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»
 9. 9. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016-2017н.р.  Реалізація конституційних прав і державних гарантій дитини дошкільного віку на здобуття безоплатної обов’язкової дошкільної освіти через різні організаційні форми, відновлення роботи груп та популяризації значущості дошкільної освіти для розвитку дитини. Утримання показника охоплення дітей дошкільними навчальними закладами нарівні 96%, дітей 5-річного віку – 100%  Створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дошкільників. Координація зусиль педагогічних працівників та батьківської громади щодо вироблення позитивної мотивації до здорового способу життя.  Формування патріотизму, сучасної національної ідентичності та національної гідності як складових гармонійної, соціально активної, духовно багатої особистості.  Реалізація завдань соціально-фінансової освіти дітей дошкільного віку, формування основ економічного мислення, споживчої культури як важливих чинників соціалізації особистості.  Забезпечення диференційованого методичного супроводу підвищення професійної компетентності педагогів в контексті реалізації завдань єдиного науково- методичного проекту.  Удосконалення системи консультативних послуг для батьків, забезпечення високого рівня активності батьківської громади в освітній політиці на засадах рівності і партнерства.  Удосконалення системи моніторингу дошкільної освіти, підвищення якості надання освітніх послуг.
 10. 10. З жовтня 2016р. заклад впроваджує проект з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» за підтримки ЄС і ЮНІСЕФ, ГО “ Дитячий фонд Здоров'я через освіту ”. Програма направлена на розвиток у дітей життєвих соціальних навичок:  розвиток життєвої компетентності – вміння жити разом, тобто соціальної, комунікативної компетентності, духовної розвиненості;  ефективного спілкування, співчуття, поваги один до одного;  конструктивного вирішення конфліктів і їх запобігання;  протистояння негативним соціальним впливам. У жовтні 2016 року пройшла навчання за парціальною програмою “Вчимося жити разом ” м. Дніпро за підтримки ЄС і ЮНІСЕФ, ГО “ Дитячий фонд Здоров'я через освіту ”.
 11. 11. Виховання стійких життєвих звичок:  у відносинах із природою (екоспоживча культура);  у ставленні до побуту (енергоефективна культура);  у відносинах до інших людей та суспільства, у цілому (культура спілкування, особиста відповідальність, громадянська культура). Пройшли навчання за програмою «Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку» (молодший вік)  вихователь Коткова Т.О.  вихователь-методист Коновалюк О.В. У доповіді ООН «Наше спільне майбутнє» зазначається, що «Стратегія сталого розвитку спрямована на досягнення гармонії між людьми та між суспільством та природою». Сталий розвиток – це розвиток особистості у гармонії із суспільством та природою
 12. 12. Методична робота «Ейдетика як сучасна технологія розвитку інтелектуальних здібностей дітей» семінар-практикум Керівник : вихователь Каширна Тетяна Володимирівна Н. Гавриш «Використання мнемотехніки та коректурних таблиць у розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку» Впроваджуємо в практику роботи:
 13. 13. «Педагогіка розуміння в дії »Тренінг для педагогів Заняття інтелектуального розвитку з елементами економічних уявлень «Суперечка в країні Економіки» , вихователь Іващенко Тетяна Володимирівна «Основи економічних знань та формування фінансової грамотності дитини дошкільного віку» методичний марафон Підвищення професійного рівня педагогів:
 14. 14. Консультації для педагогів: № п/п Тема консультації Термін виконання Відповідальний 1 У здоровому тілі – здоровий дух, або створюємо умови для збереження психічного, фізичного здоров’я дошкільників. вересень Гура С.І. 2 Мовленнєва компетенція – засобами гри. жовтень Каширна Т.В. 3 «Щоб навчати, треба знати» (формування основ споживчої культури). листопад вихователь- методист 4 «До дітей – з усмішкою», або як подолати стрес. січень Федосєєва М.М. 5 Формування високого рівня гендерної соціалізації старших дошкільників. березень Федосєєва М.М. 6 Особливості організації фізкультурно- оздоровчої роботи у літній оздоровчий період. травень вихователь- методист
 15. 15. Відкриті заняття: № п/п Тема Вікова група Термін виконання Відповідальний До педагогічної ради 1 2 3 Заняття інтелектуального розвитку з елементами економічних уявлень «Економні малюки» Заняття інтелектуального розвитку з елементами економічних уявлень «На ярмарку» «Друга - май, про нього - дбай» (мовленнєвий розвиток + ознайомлення із соціумом) ІІ середня ІІ старша ІІ ясельна Листопад Лютий Петренко О.М. Чудна Н.М. Гура С.І. Фестиваль педагогічної майстерності: 1 2 3 4 Інтегроване заняття мовленнєвого спрямування + ЗСЖ «Малятко- здоровятко» «Чарівні слова» (мовленнєвий розвиток + ознайомлення із соціумом) Інтегроване заняття з розвитку мовлення з елементами англійської мови + ознайомлення із соціумом «Подорож до країни Англомовії» Інтегроване заняття з використанням технології «Сендплей» «Пісочні дива» І ясельна ІІ молодша І старша ІІ старша Травень Штепа О.В. Коткова Т.О. Сікора Н.В. Федосєєва М.М.
 16. 16. Відкриті заняття: № п/п Тема Вікова група Термін виконання Відповідальний Декада «Вихователь-методист» 1 2 Інтегроване заняття з елементами ТРВЗ + ознайомлення із соціумом «Хлопчики і дівчатка в дружнім колі» «Мандри барвистим краєм» (розвиток мовлення, ознайомлення з природним довкіллям) І середня І молодша Лютий Товалюк С.В. Глоба О.А. Методичний марафон «Основи економічних знань та формування фінансової грамотності дитини дошкільного віку» 1 Заняття інтелектуального розвитку з елементами економічних уявлень «Суперечка в країні Економіки» 1 клас Березень Іващенко Т.В.
 17. 17. Педагогічна рада І засідання “Установча”
 18. 18. Методична рада ГОЛОВА: завідувач – Тараненко К.В. СКЛАД: вихователь-методист – Коновалюк О.В практичний психолог – Федосєєва М.М. вихователі: Товалюк С.В Глоба О.А. Коткова Т.О СЕКРЕТАР: вихователь ШтепаО.В.
 19. 19. Творча група з проблеми: “Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства” Керівник: вихователь Коткова Т.О. Клуб “Мамина школа” Керівник: вихователь Гура С.І. Школа молодого вихователя Керівник : вихователь Товалюк С.В.
 20. 20. Використання інноваційних технологій в дошкільних групах: •Розвиток творчої уяви з використанням елементів ТРВЗ ( Г.Альтшуллер) – молодші , І середня, І старші •Міжнародна программа соціалізації дитини „Self-esteem”- старші групи •Розвиток логічного мислення (блоки Дьєнеша) – ІІ старша •Ейдетика : розвиток асоціативного мислення, пам’яті, уваги (Ю. Матюгін) – І старша, І та ІІ молодші •Всебічний розвиток дитини раннього віку (М.Монтесорі) – ясельні групи •Нетрадиційні техніки зображення (Л.Шульга) – І середня • “Театральна педагогіка” (А.Єршова) – ІІ середня •Розвиток мовлення: використання карт розумових дій (Н.Гавриш) – молодші •«Створення ситуації успіху» (В.Сухомлинський)- ІІ молодша, ІІ старша • “ Школа успіху і радості ” (С. Френе) – І середня
 21. 21. Педагогічна рада ІІ засідання “Проблеми економічної освіти в умовах сьогодення” Рішення педагогічної ради: (протокол № 2 від 01.12.2016р.) № зп Рішення Термін виконання Відповідальний 1. Спланувати тренінгові заняття для батьків по формуванню основ економічних знань у дитини дошкільного віку. Березень 2017 Вихователь-методист Коновалюк О.В. 2. Спланувати та провести семінар-практикум з педагогами по формуванню основ споживчих знань у дітей дошкільного віку. Березень 2017 Вихователь-методист Коновалюк О.В. 3. Розробити та впровадити в практику роботи економічний проект. До 01.09.2017 Вихователі Товалюк С.В., Рець П.О. 4. Підібрати та виготовити дидактичні ігри економічної направленості. До 01.02.2017 Вихователі Рець П.О., Чудна Н.М. 5. Зробити підбірку демонстраційного матеріалу та тематичних бесід до нього економічного змісту. До 01.02.2017 Вихователі Сікора Н.В., Семеряга А.А. 6. Розробити планування, виготовити атрибути до сюжетно-рольових ігор: «Магазин», «Лікарня», «Перукарня», «Водії», «Ательє», «Банківська справа», «Школа» До 01.09.2017 Вихователі Чудна Н.М.,, Сікора Н.В., Глоба О.А.,Коткова Т.О., Товалюк С.В., Рець П.О., Іващенко Т.В. 7. Забезпечити наявність методичної літератури з До 01.09.2017 Вихователі дошкільних груп
 22. 22. Педагогічна рада ІІІ засідання “Соціалізація дошкільника в умовах дошкільногозакладу” Рішення педагогічної ради: (протокол № 3 від 13.04.2017р.) № зп Рішення Термін виконання Відповідальний 1. Проводити моніторингові дослідження рівня сформованості соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку з метою простеження динаміки сформованості рівня соціального досвіду та життєвих навичок. щороку Вихователь-методист Коновалюк О.В. 2. Продовжувати впроваджувати програму розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4до 6-7 років «Вчимося жити разом». 2017-2018 н.р. Вихователь-методист Коновалюк О.В. 3. У річному плані спланувати батьківські всеобучі з питання соціальної компетентності дошкільника. Вихователь-методист Коновалюк О.В. 4. Створити банк-даних інноваційних соціально- орієнтованих технологій розвитку особистості дитини. Вихователь-методист Коновалюк О.В. 5. Підібрати інформаційний матеріал для батьків з питання формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку. До 01.09.2017 Вихователі груп 6. Розробити тематичні проекти: «Моя країна - Україна» «Всі люди різні – але рівні» «Державні символи як цінності нації» До 01.09.2017 Вихователі Чудна Н.М. Коткова Т.О.
 23. 23. Педагогічна рада ІV засідання “ Результативність виховання і навчання дошкільників. Готовність дітей до школи ”
 24. 24. Аналіз захворюваності за 2016– 2017н.р. Рівень захворюваності протягом року: Раннік вік – 35% Дошкільний вік – 17% 1 – й клас – 9% Кількість пропущених днів 1- ою дитиною по хворобі: Ран. вік – 23 днів Дошк. вік – 14 днів 1 – й клас – 13 днів Коефіцієнт зайнятості місця: 0,64 (64%) • за хворобою – 16 днів В середньому за рік 1-а дитина перехворіла 2 рази • ГРВІ – 411 випадки •Скарлатина -5 випадків •Мікроспорія – 3випадків • Вітряна віспа – 3 випадки • Гельмінтоз– 8 випадків •Стрептодермія – 2 випадки
 25. 25. Наповнюваність протягом року: Ран. вік – 54% Дошк. вік – 72% 1 – й клас – 91% 65% 33% 2% Групи здоров'я Основна (127 д.) Підготовча(66 д.) Спеціальна(4 д.) 14 4 8 4 "Д" облік 46 дітей, із них: Фтізіатр Окуліст Хірург Анемія
 26. 26. Діагностика стартової готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку: 53% 65% 18% 38% 45% 40% 52% 47% 35% 82% 62% 55% 60% 48% Високийрівень Середній рівень
 27. 27. 32.5% 20% 47.5% Було обстежено 40 дітей старшого дошкільного віку, із них: Високий рівень Вище середнього Середній рівень
 28. 28. Атестації педагогічних працівників у 2017 році: Присвоєння кваліфікаційної категорії “ Спеціаліст І категорії ” вихователю Гурі С.І. Підтвердження кваліфікаційної категорії “ Спеціаліст І категорії ” вихователю-методисту Коновалюк О.В. Підтвердження 9 тарифного розряду вихователю Іващенко Т.В. Відповідність займаній посаді
 29. 29. Підвищення фахового рівня при ДОІППО (курсова перепідготовка): •вихователі: Сікора Н.В., Петренко О.М. Курси підвищення кваліфікації «Соціальні сервіси ВЕБ2»: •практичний психолог Федосєєва М.М. Курси підвищення кваліфікації за програмою Intel: •вихователь Красюк В.В. •вихователь Сікора Н.В. Семінар-тренінг «Дитяча хореографія» при ДОІППО  музичні керівники Кондратьєва О.В., Багашова Ю.С.
 30. 30. Участь у конкурсах: У жовтні 2016 року методичний кабінет дошкільного закладу посів ІІІ місце у міському етапі обласного конкурсу «Кращий методичний кабінет ДНЗ».
 31. 31. Участь у вебінарах Інтерактивної школи творчого вчителя м. Харків  завідувач Тараненко К.В. «Освіта для сталого розвитку»  вихователь-методист Коновалюк О.В. «Варіативна складова змісту освітньої роботи з дітьми у контексті загальної концепції БКДО»  вихователь Чудна Н.М. «Реалізація варіативної складової Базового компоненту: Шахи»  вихователь Штепа О.В. «Роль дрібної моторики для розвитку мовлення дітей»
 32. 32. Міські методичні заходи Методичне об'єднання вихователів раннього віку «Організація роботи психолого-медико- педагогічного консиліуму в ДНЗ» семінар керівних кадрів
 33. 33. Робота з батьками: •День відкритих дверей •Загальні батьківські збори •Групові батьківські збори •“Школа молодих батьків” •Психологічний консультпункт •Групові та індивідуальні консультації •Функціонування інформаційного батьківського центру •Батьківська конференція “Ефективна взаємодія дошкільного закладу і родини у процесі оздоровлення та фізичного розвитку дітей”
 34. 34. Виставка спільних творчих робіт батьків і дітей: • поробоки з природного матеріалу “Осінні фантазії ” • малюнки “ Моє рідне місто” • “ Виставка різдвяних поробок та екібан” • “ Об'ємні картини весняної днини ” • “ Диво великоднє ” • поробки з покидькового матеріалу“ Умілі рученята”
 35. 35. Участь дітей старшого дошкільного віку у національно-патріотичному фестивалі “ Україна – єдина країна” Флеш-моб «Україна – це Я»
 36. 36. 76% 18% 4,5% 1,5% Заробітна плата Енергоносії Харчування Обслуговування закладів Розподіл асигнувань загального фонду бюджету:
 37. 37. Заходи щодо підготовці дошкільного навчального закладу №21 «Сонечко» до нового 2016-2017 навчального року № п/п Види робіт Сума та джерело фінансування Бюджетні кошти, грн. Протипожежні заходи 1 Страхування будівлі 200 2 Заправка вогнегасників 500 3 Перевірка опору заземлення, ізоляції та петлі «фоза- нуль» 270 Всього 970 Санітарні заходи 1 Дератизація 200 2 Повірка кухонного обладнання 400 3 Ремонт системи водопостачання та каналізації (усунення аварійних ситуацій) 1720 Всього 2320 Підготовка теплового господарства 1 Промивка та опресовка системи опалення 3000 2 Навчання відповідальних осіб 190 Всього 3190 Всього 6480,00
 38. 38. Голова батьківського комітету дошкільного навчального закладу № 21 “Сонечко” Булаш Ірина Валеріївна
 39. 39. Казначей дошкільного навчального закладу № 21 “Сонечко” Стаднік Тетяна Олексіївна
 40. 40. Види витрат Вартість Відсоток Придбання миючих та дезінфікуючих засобів 14,90 0,08% Ремонт технологічного обладнання на харчоблоці (заміна електротенів та електрокомфорок) 6706,00 7224,00 40% Придбання термометрів та терки на харчоблок 134,50 Ремонт ваг 30,00 Придбання меню-розкладок 222,50 Придбання засобів дезінсекції 131,00 Придбання медикаментів 150,00 0,82% Хімічний та бактеріологічний аналіз питної води 314,00 1,5% Екосіль 880,00 5% Придбання вуличного прибирального інвентарю 68,00 0,4% Придбання матеріалів для ремонту сантехніки 864,50 4,5% Придбання матеріалів для слюсарських робіт 128,00 0,7% Придбання ламп та електрообладнання 391,65 2% Придбання будівельних матеріалів 2818,33 16% Придбання м’якого інвентарю 1225,00 7% Придбання канцелярських товарів 564,00 3% Послуги Укртелекому (Інтернет) 1417,00 8% Різне 2059,00 11% Всього: 18118.38 Витрати за 2016-2017н.р.

×