The Cochrane Library, presentatie CCZ

1,559 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Education
 • Be the first to comment

The Cochrane Library, presentatie CCZ

 1. 1. The Cochrane Library CCZ workshop 5, 18 november 2009 Edith Leclercq Trials Search Coordinator Childhood Cancer Group Cochrane Collaboration
 2. 3. The Cochrane Collaboration De Cochrane Collaboration is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie. Zij streeft naar het produceren van hoogwaardige, onafhankelijke (niet door belanghebbende partijen beïnvloede) informatie, de Cochrane Library. Missie: mensen te helpen bij het nemen van wetenschappelijk onderbouwde beslissingen over medische behandelingen door het maken van systematische samenvattingen van al het beschikbare wetenschappelijke onderzoek betreffende het effect (of het ontbreken daarvan) van gezondheidszorginterventies. Sinds maart 2008 houdt de Cochrane Collaboration zich ook bezig met systematische reviews over waarde van diagnostische tests. Bron: www.cochrane.nl
 3. 4. Cochrane Collaboration, structuur 13 Cochrane Centers, waaronder Dutch Cochrane Center 52 Review Groups, b.v. Childhood Cancer Group, Airways Group 13 Methods Groups, b.v. Adverse Effects Methods Group, Information Retrieval Methods Group 16 Fields/Networks, b.v Child Health Field, Developing Countries Network Steering Group Arbiter Zie: http://www.cochrane.org/contact/entities.htm
 4. 5. Cochrane Collaboration <ul><li>Dutch Cochrane Center </li></ul><ul><li>Verzorgt cursussen en workshops </li></ul><ul><li>Evidence-based medicine in de klinische praktijk </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van een Systematische Review </li></ul><ul><li>Evidence-based Literatuur Zoeken (samen met Medische Bibliotheek AMC) </li></ul><ul><li>Annual Dutch Cochrane Contributors’ Meeting </li></ul><ul><li>Vraagbaak, helpdesk voor Cochrane auteurs </li></ul><ul><li>Schrijven van systematische reviews </li></ul><ul><li>Adviseren over evidence-based medicine en de toepassing van systematische reviews in de praktijk </li></ul>
 5. 6. Cochrane Collaboration <ul><li>Inkomsten: </li></ul><ul><li>The Cochrane Library (abonnementen) </li></ul><ul><li>Overheden </li></ul><ul><li>Universiteiten/ziekenhuizen </li></ul><ul><li>Stichtingen/fondsen </li></ul><ul><li>Zie: http://www.cochrane.org/docs/funders.htm </li></ul>
 6. 7. Cochrane Collaboration: producten Cochrane Systematische Reviews The Cochrane Library De Cochrane Collaboration=uitgever
 7. 8. Cochrane Systematic Reviews Cochrane Reviews investigate the effects of interventions for prevention, treatment and rehabilitation in a healthcare setting. Specifiek gestructureerd format Uitgebreide methods sectie Kwaliteitseisen klinische studies Uitgebreide zoekstrategie, zoeken in meerdere bestanden Bevatten meta-analyse indien van toepassing Sinds 2008 ook reviews op het gebied van diagnose http://www.cochrane.org/reviews/revstruc.htm
 8. 9. The Cochrane Library Cochrane Reviews represent the highest level of evidence on which to base clinical treatment decisions
 9. 10. Cochrane Systematische Reviews, proces 1. titel registreren; Editorial Board: wel of geen overlap met ander review 2. protocol schrijven; opzet, probleemstelling, doelen nauwkeurig omschrijven, peer-review 3. review schrijven; peer review Review Manager gebruiken (http://ims.cochrane.org/revman) Cochrane Handbook als leidraad (http://www.cochrane-handbook.org/)
 10. 11. The Cochrane Library <ul><li>Verzameling (bibliografische) databases </li></ul><ul><ul><li>Cochrane producten : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cochrane Database of Systematic Reviews </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cochrane Methodology Register </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>About the Cochrane Collaboration </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Niet-Cochrane producten (Centre for Reviews and Dissemination, York) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Health Technology Assessment Database </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NHS Economic Evaluation Database </li></ul></ul></ul>
 11. 12. The Cochrane Library <ul><li>Cochrane producten : </li></ul><ul><ul><ul><li>Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), bestaat uit Cochrane Reviews en Protocols </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), bestaat uit RCTs en CCTs (Medline, Embase en handsearchen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cochrane Methodology Register (bibliografische database specifiek over methoden, die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van gecontroleerde studies, b.v. zoeken naar literatuur, statistiek, bias, enz) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>About the Cochrane Collaboration (informatie over alle 52 review groepen) </li></ul></ul></ul>
 12. 13. The Cochrane Library – Issue 4 2009 Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR; Cochrane Reviews) 5933 Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE; Other Reviews) 11447 Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; Clinical Trials) 600472 Cochrane Methodology Register (CMR; Methods Studies) 12200 Health Technology Assessment Database (HTA; Technology Assessments) 7596 NHS Economic Evaluation Database (NHSEED; Economic Evaluations) 27436 About The Cochrane Collaboration (About; Cochrane Groups) 95
 13. 14. The Cochrane Library – growth systematic reviews
 14. 15. The Cochrane Library <ul><li>Toegang via: www.thecochranelibrary.com </li></ul><ul><li>Zoeken kan altijd, gratis abonnement nodig voor toegang alle data </li></ul><ul><li>Via OVID, EBSCO, ... </li></ul><ul><li>abonnement nodig </li></ul>
 15. 16. The Cochrane Library – CDSR <ul><li>Medline/Embase </li></ul><ul><ul><li>Alle 'types' reviews geïncludeerd, ongeacht kwaliteit, incl. Cochrane Syst. Reviews </li></ul></ul><ul><li>CDSR </li></ul><ul><ul><li>Top EBM piramide </li></ul></ul><ul><ul><li>Vnl. interventiereviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen RCTs en CCTs geïncludeerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle RCTs en CCTs op kwaliteit beoordeeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoording afgelegd hoe review tot stand is gekomen </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgebreide search in meerdere bestanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Eisen: Handbook for Syst Reviews of Interventions </li></ul></ul>
 16. 17. The Cochrane Library – CENTRAL <ul><li>Bibliografische database </li></ul><ul><li>Data afkomstig van Medline, Embase, handsearchen (Specialized Registers) </li></ul><ul><li>Proceedings abstracts </li></ul><ul><li>Geen beperkingen op taal </li></ul><ul><li>Alleen RCTs en CCTs </li></ul><ul><li>Oudste record uit 1898 </li></ul>
 17. 18. The Cochrane Library – CENTRAL <ul><li>Medline/Embase </li></ul><ul><ul><li>Dagelijks bijgewerkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle soorten publicaties (letters, articles, reviews, guidelines, ..) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle soorten van onderzoek (mens, dier, cel) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen kwaliteitseisen, alles wordt opgenomen </li></ul></ul><ul><ul><li>Medline > 19 miljoen records </li></ul></ul><ul><li>CENTRAL </li></ul><ul><ul><li>4x per jaar update (Wiley/UK CC) </li></ul></ul><ul><ul><li>“ the most comprehensive source of reports of controlled trials” (Cochrane Handbook) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle soorten publicaties, mits .. RCT, CCT </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen mensgebonden onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>ca. 600.000 records (issue 4, 2009) </li></ul></ul>
 18. 19. The Cochrane library – zoeken <ul><li>2008 USAGE </li></ul><ul><li>A SEARCH of The Cochrane Library every 2 seconds </li></ul><ul><li>An ABSTRACT View every 3 seconds </li></ul><ul><li>A FULL TEXT Download every 4 seconds </li></ul><ul><li>Bron: Wiley, per e-mail 15 april 2009 </li></ul>
 19. 20. The Cochrane Library – zoeken <ul><li>Boolean (AND, OR, NOT) </li></ul><ul><li>Vrije zoektermen </li></ul><ul><li>MeSH-termen </li></ul><ul><li>Limitering op publicatiejaar </li></ul><ul><li>In title, abstracts, keywords </li></ul><ul><li>Keywords: MeSH + Emtree + terms given by handsearchers </li></ul><ul><li>Trunceren </li></ul><ul><li>NEAR zoeken, default 6 termen uit elkaar </li></ul><ul><li>Default: zoeken in alle bestanden tegelijk </li></ul><ul><li>Op nieuwe reviews, protocollen, comments .. </li></ul><ul><li>Zoekacties opslaan (inloggen) </li></ul>
 20. 21. The Cochrane Library – zoeken <ul><li>Trunceren: </li></ul><ul><li>Child: child OR children </li></ul><ul><li>Child*: child OR children OR childhood etc. </li></ul><ul><li>Ook links trunceren mogelijk </li></ul><ul><li>* will retrieve multiple characters (tum*r) </li></ul><ul><li>? one character for internal truncation (tum?r) </li></ul>
 21. 22. The Cochrane Library – zoeken <ul><li>Phrase searching </li></ul><ul><li>term 1 term 2: zoekt beide termen ongeacht volgorde; beide moeten wel in 1 veld staan </li></ul><ul><li>“ term1 term2”: “AND search”, beide termen moeten in de aangegeven volgorde in 1 veld voorkomen </li></ul><ul><li>#1 (childhood asthma) 812 hits </li></ul><ul><li>#2 &quot;childhood asthma&quot; 481 hits </li></ul><ul><li>#3 (asthma childhood) 812 hits </li></ul><ul><li>#4 “asthma childhood” 8 hits </li></ul>
 22. 23. The Cochrane Library – zoeken <ul><li>Het gebruik van NEAR: </li></ul><ul><li>term 1 term2: ongeacht volgorde, mogen 6 termen van elkaar af staan </li></ul><ul><li>term 1 near/1 term 2: termen staan naast elkaar, ongeacht volgorde </li></ul><ul><li>#1 childhood near/6 asthma 592 hits </li></ul><ul><li>#2 childhood near/1 asthma 484 hits </li></ul><ul><li>#3 asthma near/6 childhood 592 hits </li></ul><ul><li>#4 asthma near/1 childhood 484 hits </li></ul>
 23. 24. The Cochrane Library – zoeken <ul><li>stemming: automatically pull in semantic variations (or the different parts of speech) for a term. </li></ul><ul><li>· tumour:ti,ab,kw gives 16799 records </li></ul><ul><li>o This search finds tumour, tumours, tumor or tumors </li></ul><ul><li>· tumor:ti,ab,kw gives 16799 records </li></ul><ul><li>o This search finds tumor, tumors, tumour, or tumours </li></ul><ul><li>· tumour*:ti,ab,kw gives 4612 records </li></ul><ul><li>o This search find tumours or tumour plus other words beginning with this stem (tumourous, tumoural, tumouralcide) BUT NOT tumor or tumors. </li></ul><ul><li>· tumor*:ti,ab,kw gives 13864 records </li></ul><ul><li>o This search will find tumors or tumor plus other words beginning with this stem (tumorous, tumoral) BUT NOT tumour or tumours </li></ul>
 24. 25. The Cochrane Library – zoeken <ul><li>MeSH: </li></ul><ul><li>via MeSH terms (boomstructuur) </li></ul><ul><li>via Thesaurus: overzicht van 'alle' (MeSH) termen </li></ul><ul><li>Alleen: </li></ul><ul><li>MeSH alleen reviews, niet bij protocollen </li></ul><ul><li>Geen Emtree data (alleen via Keywords) </li></ul>
 25. 26. The Cochrane Library – praktijk <ul><li>Wiley-Blackwell online trainingen </li></ul><ul><li>Belangrijke webadressen: </li></ul><ul><li>http://www.thecochranelibrary.com </li></ul><ul><li>http://www3.interscience.wiley.com/homepages/106568753/userguide.pdf </li></ul><ul><li>http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/ProductDescriptions.html </li></ul><ul><li>http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/ </li></ul><ul><li>HELP_Cochrane.html </li></ul><ul><li>http://www.cochrane.org </li></ul><ul><li>http://www.cochrane.nl </li></ul><ul><li>http://www.ccg.cochrane.org </li></ul>

×