Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proxecto Eprocura. Buscador semántico para a procura personalizada de cursos

585 views

Published on

O proxecto eprocura é un proxecto coordinado polo Centro de Supercomputación de Galicia, coa participación da Universidade de Vigo e financiado pola Dir. Xeral de I+D da Xunta de Galicia. Trata de conseguir unha forma máis eficiente e persoalizada de acceder a cursos de formación de diferentes institucións formativas de forma transparente ao usuario.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proxecto Eprocura. Buscador semántico para a procura personalizada de cursos

 1. 1. e­Procura Proxecto e-Procura Sistema de Intermediación baseado en tecnoloxías  semánticas para a Procura Personalizada de Cursos   
 2. 2. XUSTIFICACIÓN e­Procura ¿Cal é a situación actual para a busca de oferta formativa? O alumno debe acceder a cada unha das páxinas web  das institucións e buscar os cursos de forma manual, (incluso en máis dun sitio na propia web da institución) contando ás veces con información escasa.  O Proxecto e­Procura permite simplificar  este proceso e acceder á información  dos cursos das tres universidades (ou   outras máis adiante) a través dunha    única interface.
 3. 3. PROPÓSITO e­ProcuraDesenvolvemento dunha ferramenta que permita ásUniversidades galegas ter un repositorio centralizado deCursos para a súa procura por parte da comunidadeuniversitaria. MISIÓN PRIMORDIALFacilitar por unha banda a procura personalizada de cursos tendo en consideración os intereses, necesidades formativas e limitacións psico­cognitivas do usuario, mentres que por outra banda se facilita o proceso de publicación, nun repositorio global centralizado, da oferta formativa ofrecida polas universidades galegas.    
 4. 4. VISIÓN GLOBAL e­Procura Procura de cursos­ Usuarios anónimos: O motor permitirá filtrar os resultados por termo e universidade ou por outros parámetros coma coste do curso ou horario.­ Usuarios rexistrados: Obteñen resultados totalmente adaptados ao seu perfil. Neste caso, ademais de almacenarse os campos de contacto habituais (nome, apodoou enderezo electrónico), solicitarase a indicación de diferentes preferencias (coste máximo dos cursos, áreas de coñecemento de interese, horario libre,...etc)   
 5. 5. VISIÓN GLOBAL e­Procura Procura de cursos   
 6. 6. VISIÓN GLOBAL e­Procura Como será a inserción de datos? 2 tipos ­ Modo automático: os cursos serán obtidos dende as bases de  datos da universidade e un procesador encargarase de adaptalos  para a súa posterior almacenaxe. Este modo usarase para recopilar a información xa introducida en cada Universidade e incorporala ó servidor central. ­ Modo manual: Cando a universidade publica algún novo curso e o introduce na súa base de datos, tamén se envían os datos ao servidor de eProcura para que estén sincronizados.   Para isto precisamos coñecer como garda cada Universidade    os seus cursos e o método que usan para publicalos.
 7. 7. VISIÓN GLOBAL e­Procura Inserción automática de cursos   
 8. 8. VISIÓN GLOBAL e­Procura Inserción manual de cursos   
 9. 9. VANTAXES e­Procura De cara ás Universidades ­ Creación dun repositorio centralizado no que  publicar a súa oferta formativa a nivel galego. ­ Integración da oferta formativa en repositorios a  nivel Europeo ó contar con descricións Estandarizadas. (ARIADNE, EducaNext, LRE...) ­ Facilidades para a adecuación entre a oferta  formativa das universidades e a demanda real do   Mercado.  
 10. 10. VANTAXES e­Procura De cara ás Universidades ­ Provisión dun almacén de acceso público coa  información sobre os cursos que pode ser reutilizada  polas propias aplicacións da universidade ou outras  institucións e/ou buscadores que desexen realizar  procuras sobre dita información. ­ Ligazón da información propia dos cursos das  universidades con información adicional pública  presente na rede. (ex. Localización do lugar de  impartición en Google Maps, ou acceso a información   na Wikipedia)  
 11. 11. VANTAXES e­Procura De cara ó alumnado ­ Obtención de rutas de aprendizaxe personalizadas  para o alumno en base a un obxectivo de aprendizaxe  especificado en termos dun conxunto de competencias  que se desexan adquirir ou a preparación precisa  para poder acceder a un determinado perfil  profesional. ­ Maior control por parte do alumno do seu proceso  de aprendizaxe.    
 12. 12. CAMPOS DE BÚSQUEDA e­Procura ­ Nome do curso ­ Tipo de curso ­ Programa ­ Identificador ­ Certificación ­ Palabras clave ­ Descrición ­ Forma parte de ­ Observacións ­ Número de créditos ­ Inclúe ­ Duración do curso ­ Coordinador(es) ­ Número de prazas ­ Contacto ­ Data inicio ­ URL ­ Data fin ­ Requisitos de acceso ­ Data inicio matrícula ­ Descrición de requisitos ­ Data fin matrícula ­ Sistema de selección ­ Prezo ­ Descrición sistema de selección ­ Obxectivos ­ Procedemento de avaliación ­ Competencias ­ Calendario ­ Centro organizador ­ Modalidade ­ Localización ­ Accesibilidade ­ Área(s) de coñecemento ­ Linguaxe(s) de impartición   
 13. 13. e­Procura Para calquera pregunta relacionada co proxecto Maria R. Malmierca e Chema Abuín Área de e­learning Centro de Supercomputación de Galicia  e­learning@cesga.es   

×