Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reaksi masyarakat tempatan sejarah stpm p2

reaksi masyarakat tempatan sejarah stpm p2

 • Login to see the comments

Reaksi masyarakat tempatan sejarah stpm p2

 1. 1. PEMERINTAHAN DI MESIR PADA ABAD KE-19 HINGGA 20 REAKSI MASYARAKAT TEMPATAN CARLIOE FT ELVINNIE
 2. 2. Penaklukan Perancis  Pada akhir abad ke-18, Perancis telah menawan Mesir ygberlaku pada tahun 1798.  Ekspedisi ketenteraan ini diketuai oleh Napoleon Bonaparte berikutan tercetusnya Revolusi Perancis.  Namun bgitu,penguasaan Perancis ke atas Mesir tidak lama, iaitu hanya sekitar 3 tahun sahaja.  Perancis kemudiannya dapat diusir keluar dari Mesir oleh tentera Uthmaniyah dengan bantuan Britain pada tahun 1801  Walaupun penguasaan Perancis hanya sekitar tiga tahun sahaja,namun kesan jangka panjangnya telah berjaya mengubah demografi politik Mesir.  Penaklukan Perancis ke atas Mesir 1798 - 1801M meninggalkan kesan mendalam dalam bidang ekonomi,politik, sosial dan pemikiran rakyat Mesir.
 3. 3. •Penaklukan ini merupakan peristiwa penting yang mengubah landskap sosiopolitik Mesir. •membawa kepada kejayaan penjajahan Britain ke atas Mesir pada tahun 1882. Sebelum ini, Britain pernah cuba menjajah Mesir pada tahun 1807, namun usaha tersebut tidak berjaya. (a) membuka kilang senjata. (b) mengadakan perkhidmatan percetakan. (c) menggalakkan pengkajian sains, termasuk menghantar para pelajar Mesir untuk belajar di Barat. •Sejak tahun 1879, Britain dan Perancis semakin giat mencampuri hal ehwal Mesir, terutama yang berkaitan dengan soal kewangan. •Isu hutang yang dihadapi oleh Mesir dijadikan alasan untuk campur tangan. Namun, sebenarnya perhatian kuasa Eropah adalah tertumpu pada Terusan Suez.
 4. 4. Penjajahan Britain  Penjajahan Britain merujuk kepada kekalahan tentera Mesir ditangan British pada bulan September 1882.  Bermula pada tahun 1914-1918, Britaian mempunyai pengaruh yang kuat di Mesir.  Pentadbiran Britain di Mesir pada peringkat awal dipelopori oleh Lord Cromer yang dilantik sebagai Consul General antara tahun 1883-1907.  Dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh British membawa jurang yang besar kepada masyarakat Mesir.
 5. 5. •Mereka yang mendapat pendidikan Barat terpisah dari segi sikap dan pemikiran yang berteraskan kebudayaan tempatan yang didukung oleh ulamak dan juga rakyat biasa. •Pentadbiran ekonomi yang teruk, sikap tamak pemerintah yang menaikkan cukai sesuka hati, dasar menjadikan tanah milik negara dan kerahan tenaga menyebabkan rakyat Mesir menderita. •Golongan ulama memimpin gerakan rakyat menentang kezaliman kerajaan.
 6. 6. Gerakan Kolonel Urabi Pasha l88l - 1882M Gerakan penentangan  Gerakan ini menjadi tonggak kepada semangat nasionalisme Mesir.  Awal perjuangan, gerakan ini adalah sebuah gerakan anti orang asing (perancis, British danTurki).  Namun, gerakan ini menuntut perubahan dalam pentadbiran dan pemerintahan.  British menyerang Urabi Pasha kerana ia mengancam kedudukan British di Mesir dan berjaya mengalahkan Arabi pasha.  Urabi Pasha telah dibuang ke Sri Langka. Syeikh Muhamad Abduh turut diusir keluar dari Mesir.  Faktor agama merupakan faktor utama kebangkitan menentang Perancis.  Muncul Gerakan Islah oleh tokoh- tokoh pemikir Islam seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh  Gerakan Islah ini berhadapan dengan arus sekularisasi Barat.  Muncul gerakan dakwah diMesir seperti al-Ikhwan al-Muslimun yang lebih tersusun Perjuangan kebebasan Mesir
 7. 7. Gerakan Islah Revolusi 1919M  Gerakan pemulihan Islam yang dipelopri oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh.  Ciri2 utama gerakan ini termasuk gagasan al- Jamiah al-Islamiah (Pan Islamisme) dan perjuangan kemerdekaan.  dilaksanakan melalui pelbagai kaedah termasuk melalui proses pengajaran, pidato dan media massa (majalah dan akhbar) serta karya-karya ilmiah.  Gerakan Islah juga dilakukan melalui jawatan- jawatan yang disandang.  Kempen-kempen yang dijalankan oleh tokoh- tokoh ini membangkitkan semangat perasaan anti-penjajah.  Tamatnya Perang Dunia Pertama memperlihatkan semangat nasionalisme rakyat Mesir terus berkobar.  Muncul Parti Wafd 1919 pimpinan Saad Zaghlul Pasha yang berjuang menuntut kemerdekaan penuh.  Penangkapan Saad Zaghlul membangkitkan revolusi besar menentang British di seluruh Mesir Sambungan
 8. 8. Kemerdekaan Mesir  Akhirnya British terpaksa mengeluarkan Deklarasi Unilateral 1922 yang memberi kemerdekaan separa penuh Mesir.  Britain mengistiharkan kemerdekaan Mesir pada 22.2.1922. Kerajaan baru yang ditubuhkan bersifat raja berperlembagaan.  Pilihanraya pertama diadakan dan Saad Zaghlul dilantik sbgai Perdana Menteri pada tahun 1927-Tetapi pentadbiranya hanya berlangsung dalam tempoh yang singkat  Antara tahun 1922-1936 pola yang sama berlaku, iaitu raja membubar parlimen dan pilihan raya diadakan yang selalunya membawa kemenagan kepada Parti Wafd.  1927 Saad Zaghlul meninggal dunia dan Parti Wafd mula lemah.  Golongan nasionalis tetap menentang deklarasi ini kerana menuntut kemerdekaan penuh. 1932 Mesir beroleh kemerdekaan penuh.
 9. 9. •Pada tahun 1952 golongan nasionalis mengguling raja farouk yang zalim, korup dan bersekongkol dengan Britain. •Revolusi ini dipimpin oleh Jeneral Muhamad Naguib. •Kekuasaan british berjaya diruntuhkan sepenuhnya pada 1952M. •Mesir menjadi sebuah republik pada tahun 1953.
 10. 10. Gerakan Islah Ikhwanul Muslimin  Sebahagian senario politik Mesir hasil daripada reaksi rakyat tempatan terhadap penjajahan Barat serta kejatuhan khilafah Uthmaniyyah di Turki.  Dipelopori dan ditubuhkan oleh Hassan al-Banna pada 1928.  Matlamat awal untuk menggulingkan penguasaan British di Mesir dan menyelamatkan rakyat daripada pengaruh pemikiran Barat.  Menerbitkan majalah al-Manar untuk menyampaikan idea perjuangan.  Peringkat awal menumpukan kepada isu-isu keagamaan, pendidikan dan khidmat kepada masyarakat.  Peringkat seterusnya perjuangan politik dengan menganjurkan protes kepada kerajaan Mesir bagi menentang kezaliman dan idea-idea sekular kerajaan yang boleh melemahkan pengaruh Islam dan meruntuhkan nilai moral tradisional.
 11. 11. Sambungan  Perjuangan Ikhwanul Muslimin amat tersusun dan konsisten meskipun ramai ahlinya dipenjara dan dibunuh.  Pada 1946 - 1948M, gerakan Ikhwanul Muslimin mengisytiharkan perang terhadap British.  Gerakan ini diharamkan oleh kerajaan Mesir atas tuduhan merancang pemberontakan menjatuhkan Kerajaan British.
 12. 12. 1 . I N T E R N E T H T T P : / / A H M A D Y A A K O B . B L O G S P O T . M Y / 2 0 1 5 / 0 5 / 3 2 - R E A K S I - M A S Y A R A K A T - T E M P A T A N - D I - M E S I R . H T M L 1 . B U K U 1. Revisi mobil sejarah islam stpm penggal 2 2. Ace ahead teks stpm sejarah islam (500-1918) penggal 2 Rujukan
 13. 13. 1. HURAIKAN REAKSI MASYARAKAT TEMPAT TERHADAP PEMERINTAHAN KUASA BARAT DI MESIR KE-19 HINGGA KE-20 M. 2. BINCANGKAN REAKSI GERAKAN IKHWAN AL-MUSLIMIN TERHADAP PENGUASAAN BRITISH DI MESIR. Soalan

×