Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Introductieavond Genealogie 23 10-2012

Presentatie Introductieavond Genealogie 23 10-2012. Hierin een voorbeeldcase van een genealogisch onderzoek.

 • Login to see the comments

Presentatie Introductieavond Genealogie 23 10-2012

 1. 1. Genealogie
 2. 2. Genealogie Introductie VoorbeeldcaseDoelstellingen studiegroep ……….
 3. 3. Genealogie - BetekenisHet woord genealogie komt uit het Grieks en bestaat uit twee delen: Genea: γενεά betekent letterlijk afkomst, afstamming.Logos: λόγος betekent letterlijk wetenschap, kennis. Genealogie is de wetenschap die de afkomst of afstamming bestudeert.
 4. 4. Genealogie1. Doelstelling2. Onderzoek3. Vastleggen4. Publiceren
 5. 5. Genealogie - Doelstelling Stamreeks voorgeslacht in mannelijke lijn Kwartierstaatvoorgeslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn Stamboom of Genealogie nageslacht in mannelijke lijn Parenteelnageslacht in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn
 6. 6. Genealogie - Doelstelling Primaire gegevens naam - plaats - datum geboorte - huwelijk – overlijden Secundaire gegevensberoep - adres - bijzondere gebeurtenissen bezit - alles wat interessant is - foto’s
 7. 7. Genealogie – Onderzoek Bronnen raadplegen + Bewijsmateriaal
 8. 8. Genealogie – Onderzoek
 9. 9. Genealogie – OnderzoekPrimaire bronnenBevolkingsboekhouding overheid (19e-20e eeuw)• Bevolkingsregister (BR)• Burgerlijke stand (BS) • Geboorteakten • Huwelijksakten (incl. huwelijksbijlagen) • Echtscheidingsakten • Overlijdensakten• Persoonskaarten, GezinskaartenKerkelijke administratie (voor 1811)• Doop-, trouw- en begraafregisters (DTBs)
 10. 10. Genealogie – OnderzoekSecundaire bronnen o Publicatieseerder onderzoeko Notariële archieven o Bidprentjes en rouwbrieveno Rechterlijke archieven o Krantenknipselso Militieregisters o Paspoorten, ID-kaarteno Memories van successie o Persoonsbewijzeno Borgbrieven en poorterlijsten o Trouwboekjeso Akten van indemniteit o Geboortekaartjeso Lidmatenregisters o Diploma’so Grafzerken o Fotoalbumso Verenigingsarchieven (gilde) o Verhalen van familieo Kadaster oo Boeken / biografieën
 11. 11. Genealogie – Vastleggen Papier Computer
 12. 12. Genealogie – Vastleggen Genealogisch programma’s• Eenvoudige invoer (éénmalig)• Database (digitale kaartenbak)• Koppelingen• Gegevensuitwisseling (GEDCOM)• Rapportages
 13. 13. Genealogie – Vastleggen Genealogisch programma’s - meest gebruikt:De basisprincipes van alle programma’s zijn hetzelfde Er is niet één beste programma
 14. 14. Genealogie – Publiceren
 15. 15. VoorbeeldcaseHarrie Wintermans 1921-2008
 16. 16. VoorbeeldcaseDoelstelling:Stamreeks met alleen de primaire gegevens
 17. 17. VoorbeeldcaseOnderzoek:RHC Eindhoven zowel op locatie als via internet
 18. 18. VoorbeeldcaseVastleggen:Aldfaer
 19. 19. VoorbeeldcasePubliceren:Stamreeks zowel tekst als grafisch
 20. 20. Petrus Cornelis Wintermans Huwelijk 22-05-1919 Oud 30 jaren, geboren te Duizel Zoon van:Henricus Cornelius Wintermans (overleden) en Elisabeth Schoenmakers
 21. 21. RK gedoopt op dinsdag 2 april 1889 te Duizel(Parochiekerk Sint Jan Geboorte)
 22. 22. Zoeken naar de ouders van Petrus Cornelis (Kees) = Zoeken naar de huwelijksakte van: Henricus Cornelius Wintermans Elisabeth Schoenmakers
 23. 23. Henricus Cornelius Wintermans Huwelijk 19-01-1877 te VessemOud 30 jaren, geboren 02-02-1846 te Duizel Zoon van: Joseph Wintermans en (wijle) Joanna Elisabeth Wouters
 24. 24. Joseph WintermansHuwelijk 19-01-1839 te Duizel en Steensel Oud 24 jaren, geboren te Duizel Zoon van: (wijlen) Hendrik Wintermans en Catharina van den Eijnden
 25. 25. Hendrik Wintermans Overleden 19-01-1838 te DuizelOud 74 jaren, geboren 1763 te Duizel Zoon van: Adriaan Wintermans en Margaretha van Mol (beiden overleden te Duizel)
 26. 26. Is dit de juiste Adrianus Wintermans?In de trouw- en begraafregisters staan de gegevens van de oudersniet vermeld zoals in de registers na 1811.Het is de enige gevonden persoon die in aanmerking komt. Is ditvoldoende bewijs?Hoe krijg ik dan meer zekerheid? Dit vereist enige creativiteit
 27. 27. VERNOEMINGS – ‘REGELS’1e zoon - grootvader: vaders vader2e zoon - grootvader: moeders vader3e zoon - oom: vaders oudste broer4e zoon - oom: moeders oudste broer5e zoon - oom: vaders 2e broer6e zoon - oom: moeders 2e broerenz. enz.1e dochter - grootmoeder: moeders moeder2e dochter - grootmoeder: vaders moeder3e dochter - tante: moeders oudste zus4e dochter - tante: vaders oudste zus5e dochter - tante: moeders 2e zus6e dochter - tante: vaders 2e zusenz. enz.
 28. 28. Vaak voorkomende ‘uitzonderingen’ en opmerkingenOverleden familieleden gaan vaak voor als het gaat omvernoemingen.Wanneer een kind jong overleed, kwam het heel vaak voor dat denaam van dat kind opnieuw werd gebruikt voor een volgend kind.Door het overlijden was het vernoemingspatroon verbroken en ditkon worden hersteld door een volgend kind dezelfde naam tegeven.De vernoemingsregels zijn streekgebonden.
 29. 29. Volgens de vernoemingsregels zou het volgende het meest logisch zijn:1e zoon - grootvader: vaders vader -> Joannes2e zoon - grootvader: moeders vader -> Henricus1e dochter - grootmoeder: moeders moeder -> Petronilla2e dochter - grootmoeder: vaders moeder -> Maria
 30. 30. 1e zoon - grootvader: vaders vader -> Joannes2e zoon - grootvader: moeders vader -> Henricus1e dochter - grootmoeder: moeders moeder -> Petronilla2e dochter - grootmoeder: vaders moeder -> Maria
 31. 31. Theorie:Anneke de vrouw van Jan Fransen Wintermanszal waarschijnlijk de dochter zijn van eneBartholomeus (patroniem daarvan is Meus).De eerste zoon wordt Frans genoemd (de vadervan Jan).De tweede zoon wordt Bartholomeus genoemd(de vader van Anneke).
 32. 32. Rapport stamreeks Harrie WintermansRapport stamreeks Harrie Wintermans (Grafisch)
 33. 33. Doelstellingen studiegroep Interesse opwekken voor geschiedenis in het algemeen en genealogie in het bijzonder.Ondersteuning voor zowel beginnende als ervaren genealogen. Eventuele openstelling heemkamer op gezette tijden buiten de reguliere maandag. Samenwerken aan ‘projecten’.
 34. 34. …………

×