Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Afschuiving in betonnen platen

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 30 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Afschuiving in betonnen platen (20)

More from Eva Lantsoght (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Afschuiving in betonnen platen

 1. 1. Afschuiving in betonnen platen experimenteel onderzoek Eva Lantsoght
 2. 2. Inhoud <ul><li>Achtergrond </li></ul><ul><ul><li>Beschrijving project </li></ul></ul><ul><ul><li>Pons – dwarskracht </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktijk </li></ul></ul><ul><li>Experimenten </li></ul><ul><li>Resultaten </li></ul><ul><ul><li>Invloed lokaal bezwijken </li></ul></ul><ul><ul><li>Afstand tot oplegging </li></ul></ul><ul><ul><li>Betondruksterkte </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergelijking met EN 1992-1-1 en methode van Regan </li></ul></ul><ul><li>Conclusies </li></ul>
 3. 3. Achtergrond Beschrijving project (1) <ul><li>Capaciteit bestaande bruggen </li></ul><ul><ul><li>TU Delft </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Betonconstructies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Constructiemechanica </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>TNO </li></ul></ul><ul><ul><li>RWS </li></ul></ul><ul><li>3715 relevante kunstwerken </li></ul><ul><li>2020 gebouwd voor 1976 </li></ul><ul><li>Onderzoek: per type brug en per detail </li></ul>Wegennetwerk Nederland
 4. 4. Achtergrond Beschrijving project (2) <ul><li>Betonconstructies </li></ul><ul><ul><li>Lange duur treksterkte </li></ul></ul><ul><ul><li>Afschuifsterkte onder langdurige belasting </li></ul></ul><ul><ul><li>Doorgaande balken - afschuiving </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorgespannen platen – pons + membraanwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>Plaatbruggen – afschuiving/pons </li></ul></ul>
 5. 5. Achtergrond Beschrijving project (3) Bezwijken van de la Concorde brug, Laval NL: 60% van de bruggen gebouwd voor 1975 Toename dichtheid verkeer en maximale lasten
 6. 6. Achtergrond Pons – dwarskracht (1) <ul><li>Ontwerp: afschuiving in platen </li></ul><ul><ul><li>Bezwijken op buiging </li></ul></ul><ul><ul><li>Pons over perimeter </li></ul></ul><ul><ul><li>Afschuiving over effectieve breedte </li></ul></ul>Dwarskracht Pons
 7. 7. Achtergrond Pons – dwarskracht (2) Families methodes voor afschuiving in platen Schuifspanning Balkanalogie Staafwerkmodellen Plaattheorie + EEM De basis van afschuiving is nog steeds niet volledig gekend
 8. 8. Achtergrond Pons – dwarskracht (3) <ul><li>Afschuiving: balken </li></ul><ul><li>Empirische formules </li></ul><ul><li>Proeven: </li></ul><ul><ul><li>Balken </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwaar gewapend </li></ul></ul><ul><ul><li>Slank ( a/d ≥ 2,5) </li></ul></ul><ul><ul><li>Klein ( d < 560mm) </li></ul></ul><ul><ul><li>2 puntlasten </li></ul></ul>Aantal afschuifproeven per biennium
 9. 9. Achtergrond Pons – dwarskracht (4) <ul><li>Platen: zeer weinig testdata </li></ul><ul><li>Regan (1982): </li></ul><ul><ul><li>Experimenten aan vrije en doorgaande oplegging </li></ul></ul><ul><ul><li>Kleine platen ( 1,6m x 1,2m x 0,1m ): schaaleffect? </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusies : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toename draagvermogen met afname afstand tot oplegging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoger draagvermogen aan doorgaande oplegging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formule van Regan: gebaseerd op ponsformules </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Achtergrond Praktijk (1) <ul><li>Wiellast: wielafdruk + belasting </li></ul><ul><li>Eurocode wielafdruk: 400mm x 400mm </li></ul><ul><li>> werkelijke afdruk </li></ul>Afmeting wiellast, EC2
 11. 11. Achtergrond Praktijk (2) <ul><li>Wiellast: wielafdruk + belasting </li></ul><ul><li>Belasting Load Model 1 </li></ul>Load model 1
 12. 12. Achtergrond Praktijk (3) 45 ° lastspreiding 45 ° lastspreiding - Frankrijk
 13. 13. Achtergrond Praktijk (4) <ul><li>Effectieve breedte </li></ul><ul><ul><li>Uniforme spanning over b eff </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximale spanning over b eff </li></ul></ul><ul><li>Belang van gekozen lastspreiding </li></ul>
 14. 14. Achtergrond Praktijk (5) <ul><li>Ondergrens: 2 d </li></ul><ul><li>Last dichter bij oplegging: </li></ul><ul><ul><li>Kleinere b eff </li></ul></ul><ul><ul><li>Kleinere V ult </li></ul></ul><ul><li>In balken: directe lastafdracht </li></ul><ul><ul><li>Grotere V ult </li></ul></ul>
 15. 15. Doel <ul><li>Afschuifcapaciteit van platen onder puntlasten </li></ul><ul><li>Effectieve breedte in afschuiving </li></ul>
 16. 16. Experiments Proefopstelling Afmeting: 5m x 2,5m x 0,3m Doorgaande oplegging, vrije oplegging Last: verschillende a/d en b r
 17. 17. Experimenten Variabelen <ul><li>Afstand oplegging – last ( a/d ) </li></ul><ul><li>Doorgaande of vrije oplegging </li></ul><ul><li>Dwarse buigwapening </li></ul><ul><li>Type wapening: geribde en gladde staven </li></ul><ul><li>Oppervlakte last </li></ul><ul><li>Type oplegging: lijn- en puntoplegging </li></ul><ul><li>Betonkwaliteit </li></ul><ul><li>Positie in breedterichting </li></ul><ul><li>Totale breedte </li></ul>
 18. 18. Resultaten Invloed lokaal bezwijken <ul><li>Proeven : </li></ul><ul><ul><li>Ondergrens gescheurde brugdekken </li></ul></ul><ul><ul><li>Belasting nabij bezweken zone </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbinding bestaande scheuren </li></ul></ul><ul><ul><li>Openen bestaande scheuren </li></ul></ul><ul><ul><li>+/- 84% van maximale last onbeschadigde plaat </li></ul></ul>S2T1 cracks Platen met grote scheuren: 84% van onbeschadigde belasting gedragen!
 19. 19. Resultaten Afstand tot de oplegging (1) Balken: invloed oplegging Platen: afname door verkleinen effectieve breedte
 20. 20. Resultaten Afstand tot de oplegging (1) Balken: invloed oplegging Platen: afname door verkleinen effectieve breedte Ondergrens: 2 d Invloed van afstand tot oplegging op afschuifdraagvermogen van platen?
 21. 21. Resultaten Afstand tot de oplegging (2) Invloed van afstand tot oplegging op gemeten maximum last
 22. 22. <ul><li>Kleinere toename dan verwacht met EC2 </li></ul><ul><ul><li>EC2: β = a v /2d voor 0,5d ≤ a v ≤ 2d </li></ul></ul><ul><ul><li>S3/S4 tot S5/S6: capaciteit 2x </li></ul></ul><ul><li>Reden: </li></ul><ul><ul><li>Lastspreiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Grotere effectieve a/d </li></ul></ul>Resultaten Afstand tot de oplegging (3) Verschil in gedrag platen – balken!
 23. 23. Resultaten Betondruksterkte (1) <ul><li>f c ’ in normen </li></ul><ul><li>Afschuifsterkte gerelateerd aan treksterkte </li></ul><ul><ul><ul><li>Platen B35 en B65 </li></ul></ul></ul>Eurocode ACI code
 24. 24. Resultaten Betondruksterkte (2) Invloed betondruksterkte op gemeten piekbelasting
 25. 25. Resultaten Vergelijking met EC2 en Regan (1)
 26. 26. Resultaten Vergelijking met EC2 en Regan (2) <ul><li>Eurocode: </li></ul><ul><ul><li>onderschatting van capaciteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Franse nationale bijlage: overschatting B65 </li></ul></ul><ul><li>Formule van Regan: </li></ul><ul><ul><li>Voor platen onder puntlast </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebaseerd op ponsperimeter </li></ul></ul><ul><ul><li>Neemt invloed van de oplegging in rekening </li></ul></ul><ul><ul><li>Beste voorspelling proeven </li></ul></ul>De afschuifcapaciteit van platen is beinvloed door het dwarse herverdelingsvermogen
 27. 27. Conclusies <ul><li>Lokaal bezweken platen </li></ul><ul><ul><li>84% van belasting </li></ul></ul><ul><ul><li>Herverdelingsvermogen platen </li></ul></ul><ul><li>Afstand tot oplegging </li></ul><ul><ul><li>Invloed kleiner dan voor balken </li></ul></ul><ul><ul><li>Ander gedrag door lastspreiding </li></ul></ul><ul><li>Betondruksterkte </li></ul><ul><ul><li>Geen invloed gemeten </li></ul></ul><ul><li>Methode uit norm onderschat afschuifdraagvermogen plaat </li></ul>S4T2 afschuifscheur
 28. 28. Conclusies (2) <ul><li>Verder onderzoek: </li></ul><ul><ul><li>Ontwerpmethode afschuiving platen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Puntlasten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dwarse herverdelingsvermogen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Directe lastafdracht </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Invloed lastspreiding platen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Effectieve breedte </li></ul></ul>
 29. 29. Samenvatting Platen onder een puntlast gedragen zich anders dan balken in afschuiving
 30. 30. Contact: Eva Lantsoght [email_address] +31(0)152787449

×