Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen

Presentatie op TU Delft

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen

 1. 1. 13-06-2016 Challenge the future Delft University of Technology Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Plaatproeven en Quick Scan Eva Lantsoght
 2. 2. 2Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Overzicht • Probleemstelling • Proeven • Lastspreiding en aanbevelingen • Quick Scan resultaten • Overige onderzoeksresultaten • Samenvatting
 3. 3. 3Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Inleiding Probleemstelling Bruggen uit jaren 60 en 70 Den Haag in 1959 Toename verkeersbelasting Zware lange vrachtwagen Einde levensduur + zwaardere belasting
 4. 4. 4Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Inleiding Plaatbruggen in NL • NL: 60% van bruggen gebouwd voor 1976 • Eerste evaluatie: 600 bruggen UC >1 voor afschuiving • UC bepaald met Quick Scan
 5. 5. 5Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Levels of Approximation Model Code 2010 • Aanpak uit fib Model Code 2010 • Oplossing met verschillende levels of approximation • Vb. Dwarskrachtcapaciteit in Model Code 2010 • Ook voor beoordeling plaatbruggen op dwarskracht
 6. 6. 6Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Proeven Afmetingen: 5m x 2.5m (variabel) x 0.3m = schaal1:2 Doorgaande oplegging, lijnopleggingen Puntlast: varieren a/d en positie in breedte
 7. 7. 7Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Lastspreiding Effectieve breedte voor afschuiving 45° lastspreiding – NL vroeger 45° lastspreiding – Frankrijk Of: vaste waarde (vb. 1 m)
 8. 8. 8Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Lastspreiding Proefresultaten BS = 0.5m BX = 2.0m
 9. 9. 9Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Lastspreiding Proefresultaten 5000 1000 1500 2000 2500 b (mm)
 10. 10. 10Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Lastspreiding Statistische analyse • Vergelijking database (literatuur) + TU proeven en verschillende methodes • Franse methode: AVG iets lager • Lagere COV met Franse methode • Database: 63% vs 42% • Plaatproeven: 26% vs 22%
 11. 11. 11Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Lastspreiding Toepassing voor bruggen (1) • Laststelsel in 1e rijstrook • Asymmetrische effectieve breedte
 12. 12. 12Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Lastspreiding Toepassing voor bruggen (2) Effectieve breedte per as, niet per wielprint
 13. 13. 13Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Lastspreiding Gevolgen • Grotere effectieve breedte • Lagere schuifspanning • Lagere UC
 14. 14. 14Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Aanbevelingen Dwarse herverdelingsvermogen • Vergelijking proeven en EN 1992-1- 1:2005 • Aanname: normaalverdeling • Karakteristieke waarde = 1,25 • Combinatie van β = av /2dl + factor 1,25 ⇒βnew = av /2.5dl ⇒Voor 0.5dl ≤ av ≤ 2.5dl
 15. 15. 15Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Aanbevelingen Superpositiehypothese
 16. 16. 16Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Aanbevelingen Superpositiehypothese combination line concτ τ τ= + ' , 3 ' , c combi c conc f f
 17. 17. 17Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Resultaten Positie laststelsel Lastspreiding Frankrijk
 18. 18. 18Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Resultaten Unity Checks plaatbruggen • Controles aan doorsnedes • Voorbeeld met 9 NL plaatbruggen + MBE voorbeeld
 19. 19. 19Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Resultaten Unity Checks plaatbruggen • Schuifspanningen: invloed aanbevelingen • QS-EC2: wiel op av = 2.5dl • QS-NEN: wiel op av = dl • QS-EC2 18% reductie aan belastingkant • Dwarskrachtcapaciteit: • QS-EC2: vRd,c ~ ρ, d • Lage wapening, diepe doorsnede = lage capaciteit • QS-NEN: τ1 ~ fck • QS-EC2 betere selectie welke bruggen naar LoA 2
 20. 20. 20Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Prd/Pexp[%] Resultaten Niet-lineair rekenen (1) • LoA aanpak • 3 posities: doorgaande oplegging, vrije oplegging, rand • Voordeel NLFEA + verschillende veiligheidsniveau’s
 21. 21. 21Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Resultaten Niet-lineair rekenen (2) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Prd/Pexp[%]
 22. 22. 22Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Resultaten Niet-lineair rekenen (3) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Prd/Pexp[%]
 23. 23. 23Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Samenvatting • Aanbevelingen: • Effectieve breedte: Franse methode • minimum 4d • factor βnew = av /2.5dl • Superpositie aangetoond • Quick Scan: LoA 1: tool voor selectie + verbeterd met aanbevelingen • Niet-lineair rekenen: hogere LoA
 24. 24. 24Afschuifcapaciteit van betonnen plaatbruggen Contact: Eva Lantsoght E.O.L.Lantsoght@tudelft.nl elantsoght@usfq.edu.ec

×