RPH makro teaching

4,072 views

Published on

RPH makro teaching

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 1Mata pelajaran :Bahasa MalaysiaTarikh :15.10.2012( Isnin)Kelas : 1(1)Masa : 10.00 – 10.30 pagi (30 minit )Bilangan Murid : 40 muridTema : KeluargaTajuk : Seronoknya dengan keluargaFokus Utama: Standard 1.2 Mendengar, mengecam dan Kandungan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang betul. Standard 1.2.2 Mendengar dan menyebut Pembelajaran bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat.Fokus Sampingan Standard 2.1 Aras membaca dengan sebutan Kandungan yang betul. Standard 2.1.2 Mengeja dan membatang suku Pembelajaran kata terbuka dengan sebutan yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul.Objektif : Pada akhir P&P, murid dapat 1. Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul. 2. Mendengar, menyebut dan mengeja lima daripada tujuh perkataan yang mengandungi dua suku kata dengan betul dan tepat. 3. Membaca lima daripada tujuh perkataan yang mengandungi dua suku kata dengan betul.Pengisian Ilmu : Kajian Tempatan (Keluarga )Kurikulum : Nilai :Hormat-menghormati, kasih sayang
  2. 2. Kemahiran Bernilai Tambah : EMK : Teknologi maklumat dan komunikasi Kemahiran Berfikir : susun atur, kontekstualSistem Bahasa : Tatabahasa : kata panggilan Kosa kata : datuk, nenek, ibu, bapa,abang, kakak, adik.Media : kad gambar, kad perkataan, kad suku kata. Power point (Lirik lagu )Strategi P&P Aktiviti Pengisian Kurikulum CatatanSet induksi1. Guru pamerkan carta bergambar Ilmu : mengenai keluarga Ah Seng. Kajian Tempatan Carta2. Guru meminta murid menamakan ahli Nilai : Hormat- Bergambar keluarga yang terdapat dalam carta menghormati, kasih bergambar itu. sayang3. Guru minta murid bercerita tentang ahli keluarga masing-masing.Langkah 11. Guru memaparkan kad suku kata dan perkataan di papan hitam. KBT : Kad suku
  3. 3. 2. Guru membimbing murid membaca Kemahiran berfikir : kata suka kata dan perkataan dengan :hubung kait sebutan yang betul. Contoh : + = i + =bu ibu3. Murid menyebut bapa ba pa perkataan dengan sebutan yang betul.Langkah 21. Guru memaparkan lagu bertajuk ”Sayang Keluarga ”. Lirik lagu2. Murid mendengar lirik lagu yang KP: kinestetik dimainkan oleh guru. Verbal linguistik3. Guru menyanyikan lagu dengan diikuti oleh murid.4. Murid-murid menyanyi bersama-sama.5. Guru minta murid sebutkan kata panggilan yang terdapt dalam seni kata lagu.Langkah 31. Guru menerangkan cara permainan yang akan dijalankan KB:memadankan Kad 1.1 Murid-murid duduk ditempat TKP :Kinestetik, verbal perkataan masing-masing linguistik 1.2 Guru mengedarkan kad perkataan kepada murid. 1.2 Muzik dimainkan, Murid-murid mengedarkan kad perkataan 1.3 Apabila muzik dihentikan, murid yang memegang kad perkataan dikehendaki padankan pada gambar ahli keluarga yang tepat di papan hitam. 1.4 Murid membaca perkataan secara mekanis diikuti dengan murid-murid lain.Rumusan1. Murid-murid membuat lembaran KBT:kemahiran berfikir
  4. 4. kerja. : hubung kaitLampiran (Set Induksi) Keluarga Ah Seng Seronoknya Dengan KeluargaLampiran ( langkah 1) :KAD SUKU KATA nek nenek + ne + tuk datuk da ibu + bu adik bapa ba a i + dik pa
  5. 5. ka + kak kakak Sayang Keluarga Bapa sayang ibu, Saya pun begitu, Bapa rajin bekerja,Lampiran (langkah 2) Hati pun gembira. Saya sayang adik, Tidak suka marah, Datuk sayang saya, Hidup kami bahagia, La,la,la,la,la,la,la. (melodi:lengkang kangkung)
  6. 6. LEMBARAN KERJA Nama : _______________ Markah:___________% Kelas : 1 ( )a) Isikan tempat kosong.Ibu, bapa, datuk,nenek, kakak, adik

×