session 47 Eva-Lena Almér

298 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

session 47 Eva-Lena Almér

 1. 1. Erfarenheter från den nya planläggningsprocessen Eva-Lena Almér Transportforum 2014-01-09 1
 2. 2. Inledning Avser planläggningsprocessen för järnväg Uppgifterna är hämtade från tre järnvägsplaner, upprättade åt två olika infrastrukturförvaltare. De omnämns inte med namn därför att de inte är fastställda: • Järnvägsplan 1 är inlämnad till Trafikverket för fastställelseprövning • Järnvägsplan 2 är på väg till Trafikverket för fastställelseprövning • Järnvägsplan 3 har status samrådshandling . 2
 3. 3. ORDET GRANSKNING 3
 4. 4. Ordet ”granskning” istället för ”utställelse” har lett till ett behov av tydligt ange om det är skedet enligt LBJ eller projekthantering Status samrådsunderlag Status samrådshandling Underlag tas fram, bearbetas analyseras och leder fram till länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Planen utformas, MKB och lokaliseringsalternativ vid behov. Pågår fram till att planen ska kungöras och granskas Status granskningshandling Planförslaget kungörs och möjliggörs för granskning Status fastställelsehandling Planen skickas för fastställelse 4
 5. 5. … på plankartan 5
 6. 6. …i planbeskrivningen 6
 7. 7. SAMRÅD 7
 8. 8. Samråd tidigare process Utställelse Utställelse Tillåtlighet Förstudie Samråd Ställningstagande Utredning Samråd MKB Plan Samråd Ställningstagande MKB Fastställelse 8
 9. 9. Samråd Nya planläggningsprocessen 9
 10. 10. …jämförelse Då: projektet väljer tid och plats överskådlig hantering av yttranden och dokumentation Nu: medborgarens / allmänhetens villkor svårt skapa överskådlighet över hantering inom projektet är det tydligare, enklare och effektivare för medborgaren? är det en tydligare, enklare och effektivare process? 10
 11. 11. UNDANTAG FRÅN KRAV PÅ BYGGLOV 11
 12. 12. Åtgärder som undantas från krav på bygglov Upplag Transformatorstationer Plank kräver kommunalt OK före kungörelse och granskning av JP andra åtgärder kräver lovhantering 12
 13. 13. Teknikhuset kräver bygglov 13
 14. 14. Rivning av bostad kräver rivningslov Bullervall kräver marklov 14
 15. 15. Åtgärder som undantas från krav på bygglov Inget behov av att hantera en del av lovhanteringen i planläggningsprocessen och en del av lovhanteringen i genomförandet Dessutom behöver ytterligare lov, tillstånd och anmälan ändå hanteras i genomförandeskedet 15
 16. 16. UTTRYCKET GRÄNS FÖR JÄRNVÄGSMARK 16
 17. 17. Vad är gräns för järnvägsmark? 17
 18. 18. Fastighetsgräns? 18
 19. 19. Gräns enligt detaljplan? Befintlig fastighetsgräns 19
 20. 20. Gräns för utbyggnaden? 20
 21. 21. HANTERING AV VÄGÅTGÄRD INOM JÄRNVÄGSPLAN 21
 22. 22. Hantering av väg inom järnvägsplan - smidigt! 22
 23. 23. Övriga erfarenheter som dykt upp i samband med planläggningsprocessen Planläggningstyperna - Bra, ger en tydligare ingång i processen Ingen MKB för de projekt som inte är betydande miljöpåverkan - Bra, ger möjlighet att lägga resurser där de behövs Samordning med PBL - Fungerar olika bra i olika kommuner, bl.a. beroende på att parterna inte kan varandras lagstiftningar och processflöden Buller - Ser ett ökat behov av tydlighet avseende vilka bullerskyddsåtgärder som faktiskt ska fastställas (bl.a. på ökat fokus från länsstyrelser) och ett ökat behov av tydligare bullerutbredningskartor 23
 24. 24. Sammanfattning Ordet granskning - Kommer fortsatt att behöva tid för att ”vänja sig” både hos beställare, projektör och allmänhet Samråd - Fortsatt viktig del i processen. - Behöver hitta balans mellan tillräcklig demokrati – effektiv process Åtgärder som undantas från krav på bygglov - Inget behov av att dela upp lovhantering - Utöka undantagen? Ordet gräns för järnvägsmark - Tydliggör vad som avses: mark som tas i anspråk, utbyggnaden, fastigheten eller planlagd yta enligt detaljplan? Annat? Hantering av vägåtgärd inom järnvägsplan - smidigt! 24
 25. 25. eva-lena.almer@atkinsglobal.com 25

×