Lidershipi dhe Menaxherat

10,328 views

Published on

Dallimi mes lidershipit dhe Menaxherave

 • Be the first to comment

Lidershipi dhe Menaxherat

 1. 1. të fitosh me l i dership!
 2. 2. Nj ë tregim mbi liderin : <ul><li>Një grup punëtorësh dhe liderësh të tyre i dhanë vetes detyrë të pastrojnë rrugën përmes xhunglës së dendur, të mbërrijnë deri tek deti ashtu që të hapin rrugën për liman. </li></ul><ul><li>Liderët organizuan punën në njësi efikase dhe mbikëqyrnin shpërndarjen dhe përdorimin e mjeteve kapitale – përparimi është më se i suksesshëm. Liderët vazhdonin të mbikëqyrnin dhe vlerësonin përparimin, duke bërë ri-rregullime të vogla gjatë punimeve ashtu që përparimi të vazhdojë dhe mundësisht të rritet . </li></ul><ul><li>Dhe, një ditë, në mes të ngutisë e zhurmave të aktiviteteve, një person ngjitet në lisin e gjatë pranë. Personi e vëzhgon skenën nga maja e lisit. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Dhe i bërtet grupit të mbledhur poshtë … </li></ul><ul><li>“ Kahja e gabuar ! ” </li></ul><ul><li>( Tregim i adaptuar nga Stephen Covey (2004) “ Shtatë vetitë e Njerëzve me Efektivitet të Lartë ” Simon & Schuster). </li></ul><ul><li>“ Menaxhmenti i kryen punët drejtë, lidershipi i kryen punët e drejta ” </li></ul><ul><li>(Warren Bennis dhe Peter Drucker) </li></ul>
 4. 4. cili është dallimi mes m enaxhmentit dhe l i dership it ?
 5. 5. m enaxherët <ul><li>m irëmbajnë status quo -n </li></ul><ul><li>monitor ojnë situat ë n </li></ul><ul><li>alo kojnë burimet </li></ul><ul><li>k omuni kojnë me palë </li></ul><ul><li>masin re zultatet </li></ul><ul><li>informacion kthyes për trend et </li></ul>
 6. 6. l i der ët <ul><li>mendimtarë strategjikë </li></ul><ul><li>shikojnë përpara dhe krijojnë vizione </li></ul><ul><li>sfidojnë </li></ul><ul><li>motiv ojnë </li></ul><ul><li>frymëzojnë </li></ul>
 7. 7. “ puna e liderit është t’i bëjë njerëzit të garojnë drejt ardhmërisë më të mirë ” marcus buckingham
 8. 8. njerëzit dojnë të dijnë
 9. 9. <ul><li>Pse vizioni është i rëndësishëm për mua ? </li></ul><ul><li>Çka konkretisht doni që të bëj unë ? </li></ul><ul><li>Si do të matet puna ime ? </li></ul><ul><li>Me çfarë pasoja do të përballem ? </li></ul><ul><li>Cilat mjete dhe përkrahje janë pranë ? </li></ul><ul><li>Çka fitoj unë nga kjo ? </li></ul><ul><li>Si na vejnë punët ? </li></ul>
 10. 10. roli i l i der it ?
 11. 11. t’i ndihmojë njerëzve t’u përgjigjen këtyre pyetjeve
 12. 12. nuk është në atë që thoni … është në atë që BËNI !
 13. 13. kur dy njerëz në organizatë pajtohen gjithmonë , njëri prej tyre është i panevojshëm william wrigley jr
 14. 14. k r ijo l i der ë të tjerë , jo ithtarë
 15. 15. “ v i z ion i pa veprim është halucina c ion” Andy Law, St.Lukes
 16. 16. “ bëje hapin e parë duke besuar. nuk ke nevojë t’i sheh gjitha shkallët . vetëm bëje hapin e parë .” Martin Luther King
 17. 17. të gjithë ju mund të bëheni l i der ë
 18. 18. Arben Shala <ul><li>MDA </li></ul>

×