Soal interaktif

376 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Soal interaktif

  1. 1. SELAMAT BELAJARSEMOGA SUKSESMULAI TES
  2. 2. a. 5.3 – (-2).(-4)b. 5.3 + (-2).(-4)c. 5.-3 – (2).(-4)d. (-2).(-4) – ( 5).(3)e. (-2).(-4) + ( 5).(3)5 -2-4 3NEXT
  3. 3. c. 3:1b. 1:9a. 1:3d. 3:2e. 9:1NEXT
  4. 4. e. 1/4b. 5/12a. 5/24d. 4/10c. 3/10 NEXT
  5. 5. d. 504b. 84a. 27e. 720c. 252 NEXT
  6. 6. b. (2,11)b. (-9,-6)a. (1,12)e. (-5,-9)c. (1,-6)NEXT
  7. 7. SELAMAAAAT ……!!!ANDA TELAH MEGUASAISTANDAR KOMPETENSIPEMBAHASAN

×