Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NEFINANSINĖ INFORMACIJA
ATSAKINGO VERSLO PRAKTIKOJE:
GALIMYBĖS IR PAVOJAI
Dr. Rita Vilkė
KTU Ekonomikos ir verslo fakultet...
Nefinansinė informacija atsakingo verslo
praktikoje: galimybės ir pavojai
PRANEŠIMO TURINYS
• Nefinansinės informacijos at...
Nefinansinės informacijos atskleidimas:
XXI a. iššūkiai
Nefinansinės informacijos atskleidimas:
XXI a. iššūkiai
XXI A. IŠŠŪKIAI
Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse jau
neabejojama...
Nefinansinės informacijos atskleidimas:
XXI a. iššūkiai
NEFINANSINĖ IR ĮVAIROVĖS INFORMACIJA: tikslas
Europos Parlamento 2...
Nefinansinės informacijos atskleidimas:
XXI a. iššūkiai
NEFINANSINĖ IR ĮVAIROVĖS INFORMACIJA:
paskirtis ir sąlygos
Paskirt...
Nefinansinės informacijos atskleidimas:
XXI a. iššūkiai
NEFINANSINĖ IR ĮVAIROVĖS INFORMACIJA:
ataskaitos turinys (1)
Didži...
Nefinansinės informacijos atskleidimas:
XXI a. iššūkiai
NEFINANSINĖ IR ĮVAIROVĖS INFORMACIJA:
ataskaitos turinys (2)
Atask...
Nefinansinės informacijos atskleidimas
atsakingo verslo praktikoje:
galimybės
Nefinansinė informacija atsakingo verslo
praktikoje: galimybės
NEFINANSINĖ IR ĮVAIROVĖS INFORMACIJA: KUO REMTIS ?
Pateikda...
Nacionalinės, Europos Sąjungos sistemos:
Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema
(EMAS)
Nefinansinė informacija atsakingo verslo
praktikoje: EMAS
APLINKOSAUGOS VADYBOS IR AUDITO SISTEMA (EMAS):
• Tai savanorišk...
Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema
(EMAS)
Tarptautinės sistemos:
Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas
angl. United Nations Global Compact
Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje:
Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas
Jungtinių Tautų Pasaulinis sus...
Nacionaliniai tinklai 2013 m.
12 099 nariai
Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas
Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas
JT Pasaulinio susitarimo nariai Lietuvoje 2013 m.
13 4
19
10
2
36
Švietimo ir moksl...
Pasaulinis susitarimas
(angl. Global Compact)
Tarptautinės sistemos:
Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva
angl. Global Reporting Initiative (GRI)
Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje:
Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI)
Visuotinė ataskaitų teik...
Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje:
Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI)
Visuotinė ataskaitų teik...
Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje:
Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI)
Visuotinės
ataskaitų
tei...
Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje:
Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI)
Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje:
Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI)
Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje:
Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI)
http://database.globalre...
Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje:
TEO
Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje:
TEO
TEO socialinės
atsakomybės politika
TEO etikos kodeksas
TEO tiekė...
http://www.teo.lt/ma/node/64
Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje:
TEO
Nefinansinės informacijos atskleidimas
atsakingo verslo praktikoje:
pavojai
Nefinansinės informacijos atskleidimas
atsakingo verslo praktikoje: pavojai
ILGAMEČIAI NEFINANSINĖS INFORMACIJOS ATSKLEIDI...
DĖKOJU UŽ DĖMESĮ !
Dr. Rita Vilkė
KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas
Socialinės atsakomybės tyrimų centras
El.p.: rita.vi...
KTU – ŽALIASIS UNIVERSITETAS
TAUPYK !
NEPAMIRŠK IŠJUNGTI !
Prisidėk
prie energiją taupančios
visuomenės kūrimo.
Dr. Rita V...
Dr. Rita Vilkė, Kodėl ir kaip reikės atsiskaityti už įmonės socialiai atsakingą veiklą
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dr. Rita Vilkė, Kodėl ir kaip reikės atsiskaityti už įmonės socialiai atsakingą veiklą

Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse jau daugiau nei pusę amžiaus nebeabejojama, ar organizacijos turi būti socialiai atsakingos. Istoriškai susiklostė, kad socialinės atsakomybės pirmiausiai reikalauta iš verslininkų. Tačiau dešimtmečiais besiformavusi praktika atskleidžia prieštaringų įrodymų: verslas vienas pats nepajėgus šių problemų spręsti. Kritiškai svarbus šiuo požiūriu tampa nepertraukiamas dialogas tarp verslo, viešojo sektoriaus institucijų ir visuomenės, dalijantis socialinės atsakomybės iniciatyvų iniciatorių, skatintojų ir įgyvendintojų vaidmenis. Tačiau kuriamas scenarijus šiandien kaip niekad reikalauja sisteminio suvokimo, veiksmų nuoseklumo ir atsakomybės su adresatu, nes šiuolaikinei mūsų visuomenei tampa vis aktualiau, KAIP atsakingai organizacijos siekia savo tikslų ir KAIP atsakingai tai geba viešai parodyti ir įrodyti.

Būtinas konstruktyvus dialogas tarp verslo, visuomenės ir vyriausybės, apsisprendžiant dėl vieningos nefinansinės informacijos atskleidimo sistemos, tinkamos Lietuvos įmonėms. Įmonininkams, kuriems bus taikoma direktyva, jau dabar reikėtų pradėti galvoti apie papildomas išlaidas kvalifikuotam nefinansinės informacijos atskleidimui. Tad belieka tikėtis, kad vyriausybė atsakingai priims sprendimus pasunkinti ir taip nelengvą verslininkų naštą nefinansinėmis ataskaitomis, verslininkai neperkels padidėjusių kaštų ant skurstančios visuomenės pečių, o XXI-ojo amžiaus sumani visuomenė sugebės savo vartojimo sprendimais palaikyti socialiai atsakingiausius verslininkus.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dr. Rita Vilkė, Kodėl ir kaip reikės atsiskaityti už įmonės socialiai atsakingą veiklą

 1. 1. NEFINANSINĖ INFORMACIJA ATSAKINGO VERSLO PRAKTIKOJE: GALIMYBĖS IR PAVOJAI Dr. Rita Vilkė KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas Socialinės atsakomybės tyrimų centras Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA konferencija Socialinė atsakomybė ir atskaitomybė: verslo etika ar direktyva? 2014 m. lapkričio 28 d. LITEXPO konferencijų centras, Vilnius
 2. 2. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: galimybės ir pavojai PRANEŠIMO TURINYS • Nefinansinės informacijos atskleidimas: XXI a. iššūkiai; • Nefinansinės informacijos atskleidimo atsakingo verslo praktikoje galimybės; • Nacionalinės, Europos Sąjungos sistemos ir jų taikymo praktika Lietuvoje; • Tarptautinės sistemos ir jų taikymo praktika Lietuvoje; • Nefinansinės informacijos atskleidimas atsakingo verslo praktikoje: pavojai.
 3. 3. Nefinansinės informacijos atskleidimas: XXI a. iššūkiai
 4. 4. Nefinansinės informacijos atskleidimas: XXI a. iššūkiai XXI A. IŠŠŪKIAI Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse jau neabejojama, ar organizacijos turi būti socialiai atsakingos: • Organizacijų verslumo lygis vertinamas remiantis socialinio priimtinumo kriterijais. • JT ir ES iniciatyva stipriai skatinamas ĮSA politikos ir strategijos suvokimas. Šiandien ir visuomenei tampa vis aktualiau: • KAIP atsakingai verslas siekia savo tikslų? • KAIP atsakingai tai geba parodyti?
 5. 5. Nefinansinės informacijos atskleidimas: XXI a. iššūkiai NEFINANSINĖ IR ĮVAIROVĖS INFORMACIJA: tikslas Europos Parlamento 2013 m. vasario 6 d. rezoliucijos: • Įmonių socialinė atsakomybė. Atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas. • Įmonių socialinė atsakomybė. Visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis. Pripažinta: • įmonėms svarbu skelbti su tvarumu susijusią informaciją, pvz., apie socialinius ir aplinkos veiksnius; • tikslas - nustatyti tvarumui kylančią riziką ir padidinti investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą. “Nefinansinės informacijos atskleidimas iš tikrųjų yra labai svarbus žingsnis siekiant pereiti prie tvarios pasaulinės ekonomikos, kurioje ilgalaikis pelningumas derinamas su socialiniu teisingumu ir aplinkos apsauga. “
 6. 6. Nefinansinės informacijos atskleidimas: XXI a. iššūkiai NEFINANSINĖ IR ĮVAIROVĖS INFORMACIJA: paskirtis ir sąlygos Paskirtis: • nefinansinės informacijos atskleidimas padeda vertinti, stebėti ir valdyti įmonių veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenei Sąlygos: • užtikrinamas aukšto lygio veiklos lankstumas; • įmonės, kurioms taikoma ši direktyva, turėtų pateikti teisingą ir visapusišką savo politikos krypčių, rezultatų ir rizikos apžvalgą.
 7. 7. Nefinansinės informacijos atskleidimas: XXI a. iššūkiai NEFINANSINĖ IR ĮVAIROVĖS INFORMACIJA: ataskaitos turinys (1) Didžiosios įmonės turėtų parengti nefinansinę ataskaitą, kurioje būtų pateikiama informacija bent dėl: • aplinkos reikalų, • socialinių ir su personalu susijusių reikalų, • pagarbos žmogaus teisėms klausimų, • kovos su korupcija ir kyšininkavimu klausimų.
 8. 8. Nefinansinės informacijos atskleidimas: XXI a. iššūkiai NEFINANSINĖ IR ĮVAIROVĖS INFORMACIJA: ataskaitos turinys (2) Ataskaitoje taip pat turi būti pateikta: a) trumpas įmonės verslo modelio aprašymas; b) įmonės politikos, kurios laikomasi minėtais aspektais, aprašymas, įskaitant įgyvendintus išsamių patikrinimų procesus; c) tos politikos rezultatai; d) pagrindinė rizika minėtais aspektais, susijusi su tomis įmonės operacijomis, įskaitant, jei tinkama ir proporcinga, jos verslo santykius, produktus ar paslaugas, dėl kurių gali kilti tikėtinų neigiamų padarinių tose srityse, ir tai, kaip įmonė tą riziką valdo; e) nefinansiniai pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, susiję su konkrečia veikla.
 9. 9. Nefinansinės informacijos atskleidimas atsakingo verslo praktikoje: galimybės
 10. 10. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: galimybės NEFINANSINĖ IR ĮVAIROVĖS INFORMACIJA: KUO REMTIS ? Pateikdamos informaciją įmonės, kurioms taikoma direktyva, gali remtis: Nacionalinėmis, Europos Sąjungos sistemomis: • Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS); Tarptautinėmis sistemomis: • Jungtinių Tautų (JT) Pasaulinis susitarimas; • Verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai principais kuriais įgyvendinama JT sistema „Apsaugoti, gerbti, padėti“; • Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gairės daugiašalėms įmonėms; • Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) 26000 gairėmis; • Tarptautinės darbo organizacijos trišale deklaracija dėl daugiašalių įmonių ir socialinės politikos principų; • Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI); • ar kitomis pripažintomis tarptautinėmis sistemomis.
 11. 11. Nacionalinės, Europos Sąjungos sistemos: Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)
 12. 12. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: EMAS APLINKOSAUGOS VADYBOS IR AUDITO SISTEMA (EMAS): • Tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą. • Sistema buvo sukurta 1993 metais ir atnaujinta 2001 ir 2009 metais. Daugiau informacijos: Aplinkos apsaugos agentūra, http://gamta.lt/cms/index?rubricId=d35cc4cf-ac1a-46dc- add3-a2c643b6855f
 13. 13. Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS)
 14. 14. Tarptautinės sistemos: Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas angl. United Nations Global Compact
 15. 15. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas Tai didžiausia savanoriška įmonių / korporacijų socialinės atsakomybės iniciatyva, siekianti dviejų pagrindinių tikslų: 1. Padėti įmonėms įdiegti Pasaulinio susitarimo principus į įmonės verslo strategiją; 2. Skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp įvairių sektorių, valstybėje ir už jos ribų siekiant universalių pasaulio vystymosi tikslų. Pasaulinio susitarimo principai – tai 10 bendrųjų principų, skirtų įmonėms ir reguliuojančių jų socialinį elgesį. Sistema realizuojama keturiose srityse: 1. žmogaus teisių, 2. darbo standartų, 3. aplinkos apsaugos, 4. kovos su korupcija.
 16. 16. Nacionaliniai tinklai 2013 m. 12 099 nariai
 17. 17. Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas
 18. 18. Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas JT Pasaulinio susitarimo nariai Lietuvoje 2013 m. 13 4 19 10 2 36 Švietimo ir mokslo institucijos Verslo asociacijos Bendrovės (AB, UAB) NVO Viešojo sektoriaus organizacijos SVV 2013 m. priklausė 84 Lietuvos įmonės: http://www.unglobalcompact.org/participants/search?commit=t&country[]=115&page=1&per_page=100
 19. 19. Pasaulinis susitarimas (angl. Global Compact)
 20. 20. Tarptautinės sistemos: Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva angl. Global Reporting Initiative (GRI)
 21. 21. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI) Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva angl. Global Reporting Initiative (GRI) • Pasaulinio susitarimo principų realizavimas paskatino Visuotinę ataskaitų teikimo iniciatyvą, kuri išsivystė kuriant nevyriausybinių organizacijų ir verslo dialogą. • Intensyviai vykęs suinteresuotųjų asmenų dialogas paskatino verslo socialinės veiklos rodiklių sukūrimą. • Šiuo metu parengtas G4 variantas. Daugiau informacijos : https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx
 22. 22. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI) Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva angl. Global Reporting Initiative (GRI)
 23. 23. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI) Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos turinys angl. Global Reporting Initiative (GRI)
 24. 24. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI)
 25. 25. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI)
 26. 26. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: Visuotinė ataskaitų teikimo iniciatyva (GRI) http://database.globalreporting.org/search
 27. 27. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: TEO
 28. 28. Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: TEO TEO socialinės atsakomybės politika TEO etikos kodeksas TEO tiekėjų etikos kodeksas TEO antikorupcijos politika TEO saviraiškos laisvės telekomunikacijų srityje politika TEO Socialinės atsakomybės ataskaitos (2006-2013).
 29. 29. http://www.teo.lt/ma/node/64 Nefinansinė informacija atsakingo verslo praktikoje: TEO
 30. 30. Nefinansinės informacijos atskleidimas atsakingo verslo praktikoje: pavojai
 31. 31. Nefinansinės informacijos atskleidimas atsakingo verslo praktikoje: pavojai ILGAMEČIAI NEFINANSINĖS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO TYRIMAI Tyrimų rezultatai yra prieštaringi: pripažįstamas teigiamas, neigiamas arba neutralus nefinansinės informacijos atskleidimo poveikis įmonės finansinei vertei (Dagilienė, 2014). Skirtingi empirinių tyrimų rezultatai apie nefinansinės informacijos atskleidimo įtaką įmonės vertei gali būti paaiškinami šalies instituciniais veiksniais ir įmonės dydžiu: • Multinacionalinės bendrovės yra pagrindinės bendrovės, teikiančios nefinansinę informaciją ir vykdančios socialinę apskaitą, tačiau jos yra linkę savo globalią ĮSA strategiją adaptuoti pagal nacionalinius šalies ypatumus (Wensen at al., 2011; Ioannou & Serafeim, 2012b; Chapple & Moon, 2005). • MVĮ dažnai nesuvokia socialinės atsakomybės naudos, ir kaštų veiksnys yra pagrindinė priežastis neteikti socialinių ataskaitų. Tokiu būdu šalies institucinė ir normatyvinė aplinka yra labai svarbus veiksnys, apsprendžiantis socialinės apskaitos praktiką ir poveikį įmonės finansiniams rezultatams. Šaltinis: L.Dagilienė, 2014
 32. 32. DĖKOJU UŽ DĖMESĮ ! Dr. Rita Vilkė KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas Socialinės atsakomybės tyrimų centras El.p.: rita.vilke@ktu.lt
 33. 33. KTU – ŽALIASIS UNIVERSITETAS TAUPYK ! NEPAMIRŠK IŠJUNGTI ! Prisidėk prie energiją taupančios visuomenės kūrimo. Dr. Rita Vilkė KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas Socialinės atsakomybės tyrimų centras El.p.: rita.vilke@ktu.lt

×