Raport kwartalny spółki Ekopol Górnośląski Holding SA za I Q 2012r.

544 views

Published on

Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich przedstawia raport Spółki za pierwszy kwartał 2012 roku.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport kwartalny spółki Ekopol Górnośląski Holding SA za I Q 2012r.

 1. 1. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 R. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Piekary Śląskie, 10-05-2012 r.Raport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 2. 2. Piekary Śląskie, dnia 10-05-2012 r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich przedstawia raport Spółki za pierwszy kwartał 2012 roku. W raportowanym okresie Spółka odnotowała sukcesywny wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów hutniczych a także usług związanych z cięciem i gięciem blach. W związku z tym, że firma jest na ukończeniu wdrożenia nowej maszyny do rozkroju poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych realizowanej zgodnie z projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, mamy nadzieję na dalszy wzrost przychodów związanych z działalnością Zakładu Produkcyjno-Usługowego, dzięki wprowadzeniu dodatkowych usług, podnoszących konkurencyjność Spółki. Widzimy realną szansę dalszego rozwoju i wzrost konkurencyjności dzięki możliwości rozcinania i przetwarzania blach z metali kolorowych oraz ze względu na stały rozwój technologiczny produktów oferowanych w systemie mikrostacje.pl. Zauważalny stał się również wzrost zysków z działalności operacyjnej, spowo- dowany intensyfikacją sprzedaży wraz z opłatami abonamentowymi. Stanowi to dla nas potwierdzenie słuszności podjętej decyzji w sprawie zmiany strategii oznaczającej skupienie się na oferowaniu usług abonamentowych oraz rezy- gnacji ze sprzedaży oleju opałowego i ograniczeniu sprzedaży paliwa napę- dowego, dzięki czemu obsługujemy wyłącznie tych klientów, którzy gwaran- tują Spółce płynność finansową. Wszystkim inwestorom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaufanie, zapewniając, że dokładamy wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa oczekiwań i konsekwentnie realizować cele założone przez Spółkę. Z wyrazami szacunku Andrzej S. Piecuch Prezes ZarząduRaport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 3. 3. Spis treści: I. Informacje o Spółce 1. Dane Spółki 2. Zarząd Spółki 3. Rada Nadzorcza II. Dane finansowe 1. Rachunek Zysków i Strat 2. Wybrane dane finansowe III. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ekopol Górnośląski Holding SA IV. Działania prawne V. Oświadczenie Zarządu SpółkiRaport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 4. 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. DANE SPÓŁKI Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Piekary Śląskie Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Śląskie Numer telefonu: 032/389-25-60 Poczta elektroniczna: eg@eg.com.pl Strona internetowa: www.eg.com.pl KRS: 0000262988 NIP: 627-001-28-03 Regon: 270052016 2. DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma jako spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Firma powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000262988 z dnia 17-10-2006 r. 3. KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI Kapitał Spółki wynosi 8.975.067,99 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 99/100) i składa się z kapitału akcyjnego w wysokości 3.917.743,32 PLN (2.594.532 akcji o wartości nominalnej 1,51 każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości 4.518.212,92 PLN. Spółka nie emitowała akcji nie reprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony. 4. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: • EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem, oraz działalnością finansową.Raport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 5. 5. • Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe dzieci”, powołana przez Ekopol Górnośląski Holding SA, EKOSET Direct Investments Sp. z o.o. i Andrzeja Piecucha której celem jest pomoc dzieciom powiatu tarnogórskiego. 3. Akcjonariat Spółki liczba liczba % gło- Akcjonariusz akcji % akcji głosów sów data Jerzy Jerschina 259 602 10,01 519 204 13,65 13-03-2012 Mirosław Szarawarski 409 999 15,80 758 198 19,94 13-03-2012 Andrzej Piecuch 625 295 24,10 1 216 895 32,00 13-03-2012 Ekoset DI spółka z o.o. 7 999 0,31 15 998 0,42 13-03-2012 Paweł Minkwicz 15 084 0,58 15 084 0,40 13-03-2012 Beata Surmańska 500 0,02 1 000 0,03 13-03-2012 Stefan Obszarski 81 500 3,14 81 500 2,14 13-03-2012 Remigiusz Woluszewski 10 743 0,41 10 743 0,28 13-03-2012 Robert Kucia 76 119 2,93 76 119 2,00 13-03-2012 Pozostałe 1 107 691 42,69 1 107 691 29,13 13-03-2012Raport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 6. 6. 6. Rada Nadzorcza Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 1. Stefan Obszarski jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz: 2. Mirosław Skuza 3. Jerzy Jerschina 4. Grzegorz Heimann 5. Robert Kucia 7. Zarząd Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: Andrzej S. Piecuch – Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski – Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.Raport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 7. 7. II. DANE FINANSOWE 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRATRaport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 8. 8. 2. WYBRANE DANE FINANSOWERaport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 9. 9. od 01-01-2011 od 01-01-2012 Wybrane dane Finansowe do 31-03-2011 do 31-12-2012 Wzrost/Spadek Przychody ze sprzedaży 25 699 738,28 27 227 501,41 1 527 763,13 Zysk strata ze sprzedaży 57 569,99 48 469,19 106 139,98 Zysk z działalności operacyjnej 10 399,75 42 720,15 32 320,40 Zysk Brutto 2 979,22 44 998,27 42 201,05 Amortyzacja 201 973,10 218 935,55 16 962,45 Kapitał Własny 11 097 436,78 8 892 429,87 2 205 006,91 Zobowiązania długoterminowe 1 781 400,00 1 433 328,46 348 071,54 Zobowiązania krótkoterminowe 9 907 505,62 10 080 442,00 172 936,38 Środki pieniężne 843 189,00 490 647,00 352 542,00 Należności krótkoterminowe 6 018 533,78 7 368 176,10 1 349 642,32 Komentarz: 1. Przychody ze sprzedaży: sukcesywny wzrost sprzedaży dotyczący w I kwartale 2012 wyrobów hutniczych oraz usług związanych z cięciem i gięciem blach. 2. Zysk ze sprzedaży: wzrost w stosunku do okresu analogicznego o 106.139,98. Jednakże udział zysku w sprzedaży jest niewielki, stąd dal- sze działania zmierzające do intensyfikacji poziomu marż. 3. Zysk z działalności operacyjnej: wzrost o 32.320,40 w stosunku do okresu analogicznego roku poprzedniego spowodowany intensyfikacją sprze- daży wraz z opłatami abonamentowymi. 4. Zysk brutto: wzrost o 42 201,05 w stosunku do okresu analogicznego roku poprzedniego. 5. Amortyzacja: wzrost kosztu amortyzacji w związku z zakupami środków trwałych dokonanych przez EGH w okresie 2011oraz 2012. 6. Zobowiązania długoterminowe: spadek zobowiązań spowodowany systematyczną spłatą kredytu hipotecznego oraz zobowiązań leasingo- wych. 7. Zobowiązania krótkoterminowe: niewielki wzrost zobowiązań wobec dostawców paliwa spowodowany wzrostem zaopatrzenia mikrostacji w produkt. 8. Środki pieniężne: spadek środków płatniczych spowodowany większymi zakupami towarów oraz zmniejszonym na wniosek Zarządu kredytem w rachunku bieżącym o kwotę 100 000,00 w lutym 2012. 9. Należności krótkoterminowe: wzrost należności od odbiorców odbiciem zwiększonej sprzedaży produktów i usług w I kwartale 2012. Wyniki za I kwartał 2012 osiągnięte w branży paliwowej w odniesieniu doRaport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 10. 10. I kwartału 2011 I kwartał 2012 I Kwartał 2011 Wzrost/spadek Sprzedaż ogółem 22 096 848,24 22 074 442,00 22 406,00 Paliwo 21 768 753,06 21 795 039,67 - 26 286,00 Usługi abonamentowe 157 075,00 98 599,13 58 476,00 Mikrostacje 171 038,18 180 696,00 - 9 657,82 Koszt zakupu ogółem 21 250 992,84 21 202 070,00 48 922,84 Paliwo 21 201 281,19 21 142 797,04 58 484,15 Usługi abonamentowe - - - Mikrostacje 49 711,65 59 273,09 - 9 561,44 Marża ogółem 845 855,40 872 372,00 - 26 516,60 % marża 3,83% 3,95% Litry 4799947 5894056 -1094109 W I kwartale 2012 r. zauważamy pierwsze symptomy działań Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zmierzających do ograniczania sprzedaży paliwa napędowego oraz zaniechania sprzedaży paliwa opałowego. Spadek sprzedanych litrów jest odzwierciedleniem tychże działań. Zgodnie z obraną strategią działań Ekopolu Górnośląskiego Holding SA intensyfikacji podlegają przede wszystkim opłaty abonamentowe dotyczące umów związanych z zarządzaniem paliwem poprzez system mikrostacje.pl. Wzrost sprzedaży usług abonamentowych wyniósł 58 476. Wahania cen paliwa a tym samym koszt zakupu spowodowały zmniejszenie marży o wartość 26 516,60. Procentowa wartość 3,83% jest porównywalna z okresem I kwartału 2011 r. W I kwartale zostało podpisanych 14 nowych umów na posadowienie i obsługę mikrostacji.pl wraz z technologią, będą one obowiązywać od 05/2012 o czym poinformujemy w osobnych raportach. Przeciętny przyrost nowych technologii wynosi około 4 w miesiącu, W założeniach Ekopolu Górnośląskiego Holding SA przyjęto poziom 8 nowych mikrostacji w miesiącu, dlatego nadal trwają działania marketingowe i operacyjne aby osiągnąć założony poziom. Wyniki za I kwartał 2012 osiągnięte w zakresie dystrybucji wyrobów hutniczych w odniesieniu do I kwartału 2011Raport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 11. 11. I kwartał 2012 I kwartał 2011 różnica Przychody ze sprzedaży 5 088 516,36 3 550 262,73 1 538 253,63 Sprzedaż blachy 4 674 921,20 3 255 220,94 1 419 700,26 Sprzedaż elementów giętych 282 687,19 217 661,18 65 026,01 Sprzedaż usług 27 854,92 53 363,97 - 25 509,05 Sprzedaż pozostałych wyrobów 103 053,05 24 016,64 79 036,41 Ilość sprzedanych kg blachy 1 485 871 1 032 266 453 605 Udział sprzedaży blach w przychodach ze sprzedaży 91,87% 91,69% 0,18% Udział sprzedaży elementów giętych w przychodach ze sprzedaży 5,56% 6,13% -0,58% Udział sprzedaży usług w przychodach ze sprzedaży 0,55% 1,50% -0,96% Udział sprzedaży pozostałych wyrobów w przychodach ze sprzedaży 2,03% 0,68% 1,35% Ilość kg przypadających na przychody ze sprzedaży (cena 1 kg blachy) 3,42 3,44 0,02 Łączna uzyskana marża 419 638,62 354 980,53 64 658,09 Marża uzyskana ze sprzedaży blach 321 932,89 256 520,54 65 412,35 Marża uzyskana ze sprzedaży elementów giętych 58 648,75 41 853,47 16 795,28 Marża uzyskana ze sprzedaży usług 27 854,92 53 363,97 - 25 509,05 Marża uzyskana ze sprzedaży pozostałych wyrobów 11 202,06 3 242,55 7 959,51 Udział marży ze sprzedaży blach w łącznej marży 76,72% 72,26% 4,45% Udział marży ze sprzedaży elementów giętych w łącznej marży 13,98% 11,79% 2,19% Udział marży ze sprzedaży usług w łącznej marży 6,64% 15,03% -8,40% Udział sprzedaży pozostałych wyrobów w łącznej marży 2,67% 0,91% 1,76% Udział marży w przychodach ze sprzedaży 8,25% 10,00% -1,75% Marża generowana z sprzedaży 1 kg blachy 0,28 0,34 - 0,06 W I kwartale 2012 roku sprzedaż wyrobów i usług dotyczących działalności hutniczej wzrosła o 1 538 253,63 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mając na uwadze poszczególne elementy sprzedaży należy zwrócić uwagę na tendencję wzrostową sprzedaży blach w postaci kręgów, elementów giętych i pozostałych wyrobów. Osiągnięta marża wartościowa jest większa o 65 000 w porównaniu do okresu analogicznego. Zwracamy również uwagę na wzrost wagowy sprzedaży w I kwartale 2012, który jest większy o 453 605 kg w porównaniu do I kwartału 2011 roku. Naszym zdaniem działania marketingowe przedstawicieli handlowych powinny w dalszym ciągu zmierzać do pozyskiwania nowych odbiorców zainteresowanych zakupem wyrobów hutniczych. Intensyfikujemy takżeRaport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 12. 12. działania mające na celu wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych w zakresie usług cięcia i gięcia blach, w tym aluminium, z powierzonych materiałów. Pozyskane nowe zlecenia na usługi poprawią w następnych okresach poziom marży oraz rentowność pracy oddziału Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING SA ♦ W pierwszym kwartale tego roku Spółka podejmowała szereg inicjatyw związanych z rozwojem technologicznym oferowanych wyrobów, co w efekcie doprowadziło do powstania nowych produktów – będących obecnie w fazie testowej. Są nimi Ekopol Black Box Personal oraz Ekopol RCP. Powstają one w oparciu o rozwiązania wykorzystane w urządzeniach Black Box, wyposażonych m.in. w funkcję GPS. Rozszerzenie funkcjonalności technologii Black Box jak również powstanie na jej bazie wersji Personal, przeznaczonej również dla odbiorców indywidualnych, zostało szeroko zaprezentowane podczas spotkania z Jarocińskimi Liniami Autobusowymi i śląskimi przedsiębiorstwami komunikacji publicznej. Możliwości nowego urządzenia przedstawione zostały także potencjalnym grupom odbiorców podczas konferencji z władzami straży miejskich województwa śląskiego oraz sztabów zarządzania kryzysowego, o czym pisano w prasie („Polska Dziennik Zachodni”, 17-02-2012 r., 24-02-2012 r., link do artykułu). ♦♦ Raportowany okres obfitował w wiele zmian dotyczących usprawnienia i udostępnienia nowych funkcjonalności dla klientów korzystających z portalu paliwa.eg.com.pl. Szereg nowych, dodatkowych funkcji ma na celu ułatwienie korzystania z portalu a co za tym idzie, również dalsze ograniczenie kosztów ponoszonych przez firmy na paliwo oraz zarządzanie pracownikami i eksploatacją maszyn oraz środków transportu. Wprowadzone zmiany dotyczą powiadamiania o natężeniu ruchu drogowego, definiowania obszarów i wyszukiwania miejscowości. Firma Google na swoich mapach wprowadziła testowo, obejmując teren kilku państw, informowanie o natężeniu ruchu drogowego. Do Mistrzostw Europy usługa ta powinna już być aktywna na terenie Polski. Z chwilą włączenia usługi przez Google informacje te automatycznie będą wyświetlane również na naszych mapach w portalu paliwa.eg.com.pl:Raport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 13. 13. Dla wygody użytkowników portalu dodano także możliwość wyszukiwania miejscowości w zakładce Mapa: Wprowadzono również opcję definiowania obszarów, która umożliwia uzyskiwanie szczegółowych raportów na temat miejsc, w których znajdują się pojazdy i urządzenia należące do firmowej floty:Raport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 14. 14. ♦♦♦ Z początkiem raportowanego okresu na terenie Zakładu Produkcyjno– Usługowego w Piekarach Śląskich rozpoczęto instalację maszyny do cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych z kręgów. Od pierwszych dni stycznia bieżącego roku przeprowadzane są wstępne testy odbiorcze i rozruchowe nowego urządzenia. Po pomyślnym zakończeniu testów Spółka poszerzy wachlarz oferowanych usług o następujące: • cięcie poprzeczne i wzdłużne blach aluminiowych o grubości 0,5 — 1,5 mm w technologii latającej gilotyny, • rozcinanie kręgów wsadowych o szerokości do 1600 mm i masie do 8 ton, • poprzeczne rozcinanie blach do grubości 2,5 mm i wzdłużne do grubości 2,0 mm, • wykonywanie jednoczesnych cięć poprzecznych i wzdłużnych z możliwoś- cią odbioru taśm w pasach. Działanie maszyny jest dokładnie sprawdzane gdyż powinna ona bez problemów umożliwiać rozcinanie i przewijanie blach z metali kolorowych (aluminium).Raport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 15. 15. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt rozbudowy i modernizacji zakładu przetwórstwa blach cienkich w zakresie cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych zostanie zrefundowany w 60% dzięki dotacji, która została przyznana dnia 20-02-2012. Kwota, na której otrzymanie Spółka obecnie oczekuje wynosi 54 000 zł i została przyznana w ramach realizacji projektu do umowy o dofinansowanie WND-RPSL 01.02.04-00-406/09-02 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO-WSL. IV. DZIAŁANIA PRAWNERaport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 16. 16. 1. Mikrostacja w miejscowości Ligota Turawska, zarządzana technologią mikrostacje.pl wraz z Ekopol Black Box, informacja o posadowieniu zo- stała zamieszczona dnia 15-02-2012 r. 2. Dnia 20-02-2012 r. Spółce przyznano dotację wartości 54 000 zł na re- fundację projektu „Rozbudowa i modernizacja zakładu przetwórstwa blach cienkich w zakresie cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach sta- lowych oraz aluminiowych”. Dotacja została przyznana w ramach realizacji projektu do umowy o dofinansowanie WND-RPSL 01.02.04-00-406/09-02 współfinansowa-ne- go z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO- -WSL. Piekary Śląskie, dnia 10-05-2012 r.Raport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.
 17. 17. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FIRMY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Działając jako Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. Andrzej S. Piecuch Mirosław Szarawarski Prezes Zarządu Wiceprezes ZarząduRaport za I kwartał 2012 roku od 01-01-2012 r. do 31-03-2012 r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27-07-2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

×