Uspostava sustava kontrole uvoza zajednice u informacijski sustav Carinske uprave

434 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uspostava sustava kontrole uvoza zajednice u informacijski sustav Carinske uprave

 1. 1. 1Uspostava sustava kontrole uvoza Zajedniceu informacijski sustav Carinske upraveRepublike HrvatskeAndrej Bosak
 2. 2. 2Pojam i svrhaPOJAM• ICS (Import Control System), Sustav kontrole uvoza– primjena danompristupanja EU, 01.07.2013.• carinsko postupanje koje se primjenjuje za robu koja se unosi u carinskopodručje EU, osim robe koja se nalazi na prijevoznim sredstvima koji samoprolaze teritorijalnim morem ili zračnim prostorom carinskog područja EU,bez zaustavljanja u lukama.SVRHA• osiguranje pravilne provedbe carinskog nadzora nad robom koja se unosi ucarinsko područje EU prvenstveno sa sigurnosnog stajališta• suzbijanje međunarodnog i prekograničnog kriminaliteta, koji dovode upitanje sigurnost i život ljudi, životinja, bilja, te zaštita okoliša.CILJ• uvesti nove mjere carinskog nadzora i omogućiti sigurnost i zaštitu životaljudi, životinja, bilja i zaštitu okoliša na globalnoj razini, uz istovremenoosiguranje nesmetanog odvijanja prekograničnog robnog prometa, te brze iučinkovite provedbe carinskih formalnosti.
 3. 3. 3Najava ulaza-primjena sigurnosnih mjeraPodnošenje USD/ENS (Ulazna Skraćena Deklaracija/Entry SummaryDeclaration) ulaznoj carinarnici, odnosno carinskom uredu na ulazu ucarinsko područje EU (graničnoj CI)• prijevoznik na ulazu ili njegov zastupnik ili osoba u čije ime djelujeprijevoznik ili osoba koja podnosi robu carinskom tijelu• uporabom elektroničke razmjene podataka (u papirnatom obliku-iznimno)• u propisanim rokovima ovisno o vrsti prijevoza• obvezno prije unošenja robe u carinsko područje EU• pethodi stavljanju robe u bilo koji carinski postupak• mora sadržavati propisane podatke (neophodne za analizu rizika)Trenutna intervencija carinskog tijela• nezadovoljavajući rezultati analize rizika (unos robe predstavljasigurnosnu prijetnju)
 4. 4. 4Elektronička razmjena informacija izmeđugospodarstvenika i nadležnog carinskog tijela• Preduvjeti:prijava u nacionalni EOS (podsustav EORI-EORI broj)ishodovanje digitalnog certifikata u FINA-iprijava gospodarstvenika u G2B sustav• Otvaranje ICS postupka-podnošenje USD uelektroničkom XML formatuslanje elektroničke poruke IE315- najava dolaska, ulaska stranerobe na carinsko područje EUregistracija elektroničke deklaracije od strane carine i dodjelaMRN-a (IE328)Analiza rizika-rezultati• Završetak ICS postupkaObavijest o dolasku registriranadozvola ili zabrana dolaska robe
 5. 5. 5Poslovno sučelje ICS-aEOSProsljeđivanjepodatakaUSSD/rezultataAR (IE302/IE303)
 6. 6. 6Sudionici i razmjena poruka
 7. 7. 7Funkcionalnosti sustava1. Zaprimanje i izmjena podataka USD u carinskom uredu prvog ulaza• Zaprimanje podataka USD (IE315) i izmjena (IE313) od gospodarstvenika• Pretraživanje i dohvaćanje podataka USD-a ili više njih ovisno o zadanimkriterijima• Dodatne informacije vezane za USD; promjena statusa, primljene i poslaneporuke, podaci analize rizika (rezultat S&S i opis postupanja), rezultati AR preuzetiod carinske administracije zemlje u kojoj je deklarirana ispostava prvog ulaza,podaci vezane Obavijesti o dolasku, podaci o preusmjerenju.2. Zaprimanje podataka USD-a na carinskom uredu naknadnog ulaza• Preuzimanje podataka USD-a od ispostave prvog ulaza (IE319)• Obrada i upravljanje podacima slično kao na ispostavi prvog ulaza3. Preusmjerenje prijevoznog sredstva• Preuzimanje Zahtjeva za preusmjerenje (IE323) od gospodarstvenika• Upit za podacima USD-a, često usljed preusmjerenja pošiljke (IE302)• Zaprimanje Obavijesti o podacima preusmjerene pošiljke ili odgovor na upit opristigloj pošiljci (IE303)4. Obavijest o dolasku na carinskom uredu prvog/naknadnog ulaza (IE347, IE344)• Zaprimanje elektroničke obavijesti za pomorski, riječni, zračni i željeznički prijevoz• Ručni unos podataka o pristigloj pošiljci za cestovni prijevoz5. Kontrola i odluka carinika o puštanju pošiljke na carinsko područje EU• Unos i obrada podataka o izvršenoj kontroli i konačnoj odluci 7
 8. 8. 8Osnovni tijek ICS procesaISPRIJEVOZNIKAna I ulazuISPODNOSITELJAUSDIS CUPRVI ULAZdeklariraniIS CUNAKNADNIULAZ (1.)IS CUNAKNADNIULAZ (2.)Podnošenje USD (IE315)Prihvat USD (IE328)Prihvat USD (IE328)Prijenos carinarnici naknadnog ulaza (IE319)SARValidacija&registracijaUSDPrijenos carinarnici naknadnog ulaza (IE319)
 9. 9. 9Procesi ICS-a/1• Procesi na carinskom uredu prvog ulaza- podnošenje/zaprimanje USD (IE315)- podnošenje/zaprimanje izmjene USD-a (IE313),- obrada USD-a i njenih izmjena ,- provedba analize rizika,- prosljeđivanje podataka USD-a zemljama nakandnog ulaza (IE319)- obavještavanje i prosljeđivanje podataka o preusmjerenimpošiljkama- obrada Obavijesti o dolasku,- kontrola i upis rezultata kontrole (ORK)- dozvola ili zabrana ulaza
 10. 10. 10Procesi ICS-a/2• Procesi na carinskom uredu naknadnog ulaza- zaprimanje i registracija USD (IE319) od zemlje prvog ulaza i“zajednički” mjerodavne rezultate AR (AR provedena u zemljiprvog ulaza)- (RH će provoditi ponovno AR nad zaprimljenim podacimaIE319/IE303)- obrada Obavijesti o dolasku- provedba zadanih mjera kontrole od strane Sustava za upravljanjerizikom- upis rezultata kontrole (ORK)- dozvola ili zabrana ulaza
 11. 11. 11Opis postupka na carinskom uredu zemljeprvog ulaza u EU
 12. 12. 12IT-sustavPODNOSITELJA USDIT-sustavPRIJEVOZNIKAna I ulazuIT sustav CUSARUSD(IE315)Prihvat USD (IE328)ValidacijaUSDPrihvat USD (IE328)Nalog za provedbuAR-S&SObrada podatakaUSD premakriterijima S&SR&COK?Podnošenje USD - obrada USDNEDADodjela MRN-aOdbijena USD IE906Upit za AR131Kreirana nova pošiljkau NICA,USD u statusu:“Prihvaćeno,čeka se odgovor AR”Statistički događaji tipa I01Obrada podatakaposlovne statistike..čekanje odgovora AR...preostalo vrijeme do brisanja USD1........CS/MISIT sustav CUPRVI ULAZ
 13. 13. 13ISPODNOSITELJ USDISPRIJEVOZNIKna I ulazuIT sustav CUSARPostupanje prema rezultatima analize rizikana CI prvog ulazaIS CUNAKNADNI ulazRezultat AR= AOpasana pošiljka!1.Obrada podatakaUSD premakriterijima S&SOdgovor AR132Obavijest o zabrani utovara na otpremi (IE351)Zabrana utovara (IE351)..........unutar 24h od vremena zaprimanja USD-aUSD/STAVKAu završni status:Zabranjen ulazPrijenos carinarnici naknadnog ulaza (IE319)IS CUPRVI ULAZ
 14. 14. 14IT-sustavPRIJEVOZNIKAna I ulazuIT sustav CUNAKNADNI ULAZIT sustav CUPRVI ULAZIT-sustav CUSARBaza podatakaUSD(IE315)Prihvat USD (IE328) Validacija&registracija USDPrihvat USD (IE328)Nalog za provedbuAR-S&SObavijest o carinskoj intervenciji (IE351)Upit za AR131Odgovor AR132Obrada podatakaUSD premakriterijima S&SDAProvedbakontrole podolasku pošiljke/unos rezultataPrijenos carinarnici naknadnog ulaza (IE319)Pošiljka rizična(potpuno/djelomično/AR nedostupni )+ zadano postupanjeObavijest o dolasku IE347Uparivanje sUSD-omRezultati zadanih provjera AR133ISPODNOSITELJ USD
 15. 15. 15• Podnositelj USD-a ili njegov zastupnik šalje izmijenjene podatkeregistrirane USD u zemlju deklarirane ispostave prvog ulaza• Izmjena USD podrazumijeva:- kreiranje novih podataka- izmjenu deklariranih podataka- brisanje prethodno deklariranih podataka• Putem elektroničke poruke IE313• ne znači poništenje• pošiljatelj izmjene=podnositelj USD-a/zastupnik podnositelja• poziva se na MRN deklaracije koju izmjenjuje (prethodno registriran)• USD koja se mijenja, mora biti u ispravnom statusu• Izmjena USD tj. poruka IE313 prolazi formalno-logičke kontrole• ICS sustav briše prethodne podatke USD i preuzima nove kao novudeklaraciju i dodjeljuje joj status: Prihvaćeno, čeka se odgovoranalize rizika”Zaprimanje izmjene USD-a
 16. 16. 16ISPODNOSITELJ USDISPRIJEVOZNIKna I ulazuIS CUNAKNADNIULAZIS CUPRVI ULAZZaprimanje izmjene USD-aUSD(IE315)Prihvat USD (IE328)Prihvat USD (IE328)Zahtjev za izmjene USD(IE313)Prihvat izmjena USD-a (IE304)Prihvat izmjena USD-a (IE304)Prijenos carinarnici naknadnog ulaza (IE319)SARUSD status:Prihvaćeno, čeka seodgovor ARObrada/prihvatizmjeneObrada/prihvatdeklaracijeDA
 17. 17. 17Preusmjeravanje-Zahtjev• Aktivno prijevozno srestvo na svom putu prema EU mijenja zemljuprvog ulaza u carinsko područje EU, ali pod uvjetom:- zemlja stvarnog prvog ulaza različita je od zemlje deklariranog prvog ulaza- zemlja stvarnog prvog ulaza različita je od zemalja u kojima se nalazecarinski uredi naknadnog ulaza navedenih u USD-u• Zahtjev za preusmjeravanje podnosi obično prijevoznik ili njegovzastupnik, uvijek deklariranoj zemlji prvog ulaza (CU prvog ulaza), aodnosi se na aktivno prijevozno sredstvo koje može prevoziti robudeklariranu na više deklaracija.• Zahtjev se upućuje elektroničom porukom IE323- obvezni su podaci preko kojih je moguće pronaći u sustavu sve USD-oveza koje se traži preusmjerenje:1. ulazni ključ za zračni, morski ili riječni promet2. MRN za cestovni i željeznički promet- ostali obvezni podaci poruke propisani su Prilogom 30a Uredbe zaprovedbu CZZ
 18. 18. 18Preusmjeravanje-obavijest stvarnoj CI prvogulaza• Deklarirana zemlja prvog ulaza ima za obvezuobavijestiti zemlju-carinski ured stvarnog ulaza opreusmjerenoj pošiljci i rezultatima AR porukom IE303(Header.Risk=0, sva roba nerizična i tada u poruci nema podataka oMRN-ovima i njegovim stavkama)(Header.Risk=1, dio robe ili sva je rizična, tada u poruci postojepodaci o MRN-ovima i njegovim stavkama koje su rizične, te popisnerizičnih MRN-ova bez stavki)• IE303 sadrži Referentni broj preusmjerenja (DiversionLocal Reference Number) preuzet iz IE323, kreira gagospodarstvenik koji zahtjeva preusmjerenje (oib+zadnje2 znamenke tekuće god+D+8 proizvoljnih znakova)
 19. 19. 19Osnovni scenarij-preusmjerenjeISPRIJEVOZNIKAna I ulazuISPODNOSITELJAUSDIS CUPRVI ULAZdeklariraniIS CUPRVI ULAZstvarniIS CUNAKNADNIULAZUSD(IE315)Prihvat USD (IE328)Prihvat USD (IE328)Validacija&registracijaUSDZahtjev za preusmjerenjem (IE323)Prijenos carinarnici naknadnog ulaza (IE319)Uparivanje saUSD,ostale provjerei obrada OKPrihvat Zahtjeva (IE325)Preusmjerena pošiljka: USD-a i AR (IE303)Preuzimanje podatakapreusmjerene pošiljkeSARZaprimanje&validacija poruke
 20. 20. 20Proces upravljanja preusmjerenja udeklariranoj zemlji 1.ulazaIS CUPRVI ULAZdeklariraniIS PRIJEVOZNIKA/Subjekt kojizahtijevapreusmjerenjeZahtjev za preusmjerenjem (IE323) Zaprimanje iobrada IE323Odbijen zahtjev za preusmjerenjem (IE324)NENENEOdbijen zahtjev za preusmjerenjem (IE324)Uparivanje IE323 saUSD(IE315/IE313)Po ULAZNIKLJUČ/ MRNOdbijen zahtjev za preusmjerenjem (IE324)1.DADA
 21. 21. 21Proces upravljanja preusmjerenja udeklariranoj zemlji 1.ulazaIS CUPRVI ULAZdeklariraniIS PRIJEVOZNIKA/Subjekt kojizahtijevapreusmjerenjePrihvat zahtjeva za preusmjerenje (IE325)NE, Risk=0IS CUPRVI ULAZstvarni1.Sustav priprema/puniporuku IE303 zastvarnu CU 1. ulazaDA, Risk=1IE303= Osnovni podacio pošiljciNema MRN, nema stavkiIE303=MRN+rizičnestavkeUSDRIZIČAN?Preusmjerena pošiljka: USD-a i AR (IE303)STOPtimerima zaIE315/313
 22. 22. 22Dolazak robe-Obavijest o dolasku• podnosi upravitelj prijevoznog sredstva koje ulazi na carinsko područje EU,carinskom tijelu zemlje članice njemu prve na ulazu u Zajednicu• na uredu prvog ulaza obavijest mora sadržavati popis sve robe koja je naprijevoznom sredstvu neovisno da li se istovara u zemlji prvog ulaza (sva,dio ili ništa)• sadrži podatke potrebne za utvrđivanje USD-ova podnesenih za svu robukoja se prevozi prijevoznim sredstvom kojeg prijavljuje da je pristiglo• povezivanjem obavijesti o dolasku s pripadajućim USD-ovima (prekoMRN-ova ili ulaznih ključeva) carinsko tijelo ima za cilj pozvati i provjeritirezultate analize rizika dodijeljene odmah nakon podnošenja ulaznesigurnosne deklaracije (rezultati AR pridruženi zaprimljenoj USD).• izmjene obavijesti o dolasku• za zračni, pomorski, riječni i željeznički prijevoz obavijest se šalje iz ISgospodarstvenika u IS CU elektroničkom porukom IE347/IE344• u cestovnom prijevozu se ne šalje elektronička obavijest, već prilikomdolaska na prvi ili naknadni ulaz, carinik ručno bilježi podatke o dolaskuodređene robe (pošiljke).
 23. 23. 23Obavijest o dolasku-obrada• Identificira putem LRN-a (jedinstveni identifikacijski broj zagospodarstvenika u tekućoj godini: an..22, OIB+GG+P ili N+brojač)• Obavijest o dolasku se mijenja tako što se pošalje nova obavijest odolasku (IE347 za prvi ulaz, IE344 za naknadni ulaz), s LRN-ompostojeće obavijesti o dolasku.• Obavijest se sastoji od stavki-1 ili više USD ili dijelova USD-a• prihvaća se ako je status stavki USD:”Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika””Registrirano preusmjerenje””Preusmjereno”• Prijevoznik je obaviješten o prihvaćanju poruke IE347 porukomIE348.• Prihvaćanjem Obavijesti dodjeljuje joj se BOD-broj obavijesti odolasku, strukture (GGHRXXXXXXPUYYYYYY/GGHRXXXXXXNUYYYYYY) i dobiva status “Zaprimljena”• Ako stavke USD nisu u dobrom statusu ili ne postoje podaci USD-au sustavu, Obavijest se odbija porukom IE349
 24. 24. 24Obavijesti o dolasku-obrada• Po zaprimanju Obavijesti odmah po dodjeli statusa “Zaprimljena”,uključuje se timer za izmjene obavijesti o dolasku, te Obavijestprelazi u status “Moguće izmjene”• Korisnik (carinski djelatnik) može zaustaviti timer “Preostalovrijeme za izmjene Obavijesti o dolasku” ili može pričekati istektimera kako bi mogao dalje raditi s tom obavijesti.• Kada istekne ili se zaustavi timer za izmjene, Obavijest o dolaskudobiva status “Registrirana” ili “Završena”, ovisno o tome da li jepotrebna kontrola ili nije.• Sve rizične stavke USD-ova iz obavijesti o dolasku su automatskipod kontrolom, a svim nerizičnim stavkama USD-ova iz obavijestio dolasku je automatski dozvoljen ulaz.• U slučaju da je status obavijesti “Završena”, šalje segospodarstveniku poruka IE330/IE322, kao obavijest odozvoli/zabrani ulaza za stavke s obavijesti o dolasku.• USD-ovi koji se nalaze na obavijesti o dolasku koja se obrađujedobivaju status “U radu”• Bilježe se indikatori za sve USD-ove čije se stavke stave podkontrolu i za sve USD-ove čijim je stavkama dozvoljen ulaz-mijenjase status stavki USD-a u završni status.
 25. 25. 25Dolazak robe na prvi ulaz-osnovni scenarijISPRIJEVOZNIKAna I ulazuISPODNOSITELJAUSDIS CUPRVI ULAZIS CUNAKNADNIULAZUSD(IE315)Prihvat USD (IE328)Prihvat USD (IE328)Validacija&registracijaUSD Prijenos carinarnici naknadnog ulaza (IE319)Zaprimanje IE347i obradaSARObavijest o dolasku (IE347)Prihvat obavijesti o dolasku (IE348)Obavijest nije valjana po R&C(IE348)DANEOdbijen dolazak pošiljki/stavki (IE349)
 26. 26. 26Dolazak robe na stvarni carinski ured prvogulaza• promijenjen plan puta iz opravdanih razloga• zemlja stvarnog prvog ulaza različita od zemlje u kojoj se nalazideklarirani ured prvog ulaza• stvarna ispostava prvog ulaza može prethodno biti u ulozi:- ured na koji je najavljeno preusmjerenje- ured naknadnog ulaza- granični ured druge zemlje članice na koji nije planiranopreusmjerenje, niti je prethodno bio deklariran kao naknadni ulaz• nepostojanje podataka USD u IS zemlje stvarnog ulaza :- obavijest o preusmjerenoj pošiljci nije zaprimljena (IE303)ili- nije poslana IE319 na ispostavu naknadnog ulaza jer USD nijerizičan• upit za podacima USD deklariranom uredu prvog ulaza (IE302)
 27. 27. 27Obrada upita za podacima USD-a (IE302) nadeklariranom uredu prvog ulaza• UPIT (zaprimanje poruke IE302) s referencom na USD čiji sepodaci zajedno s rezultatima zajednički mjerodavne S&S ARtraže- evidencijski broj upita generira sustav zemlje koja kreira upit• ODGOVOR (slanje poruke IE303)- referenca na broj upita koji je generiran pri kreiranju upita- moguće 3 situacije:1. Negativan odgovor (odbijeni zatraženi podaci) - ne postoje podaci otraženim deklaracijama ili je USD u statusu kada nije dozvoljeno slanjeodgovora2. Pozitivan odgovor bez podataka o stavkama – pronađeni podaciUSD-a u sustavu deklarirane zemlje 1. ulaza, ali se podaci o stavkamane šalju jer je USD označen kao nerizičan3. Pozitivan odgovor s podacima o rizičnim stavkama - sustav dohvaćapodatke i prosljeđuje uredu stvarnog ulaza one stavke za koje je zadnjaznamenka šifre rezultata AR označena A, B, C, Z.
 28. 28. 28Obrada odgovora (IE303) na stvarnom prvomulazu• zaprimanje u sustav, obrada prema formalno-logičkim kontrolama• pridruživanje zaprimljenih informacija o pošiljci (IE303) poruci skojom su se te informacije zatražile (IE302) uspoređujućijednakost generiranog broja upita• sustav prepoznaje za koju Obavijest o dolasku vrijedi odgovor• bilježi status stavki pridruženih USD-a “Pristiglo na ulaz” zapozitivan odgovor• bilježi status stavki Obavijesti o dolasku ovisno odgovoru:1. Negativan odgovor – odbija se dolazak pošiljki/stavki,gospodarstvenik (prijevoznik na ulazu) obaviješten porukom IE349(nepostojanje USD-a ili krivi status)2. Pozitivan odgovor bez podataka o stavkama – stavke Obavijestiprelaze u status “Dozvoljen ulaz”3. Pozitivan odgovor s podacima o rizičnim stavkama – carinik je dužanpostupiti prema zadanim provjerama u svrhu provedbe prohibitivnihmjera, stavke Obavijesti prelaze u status “Pod kontrolom”.
 29. 29. 29Dolazak robe na stvarnu ispostavuprvog ulazaISprijevoznikana I ulazuIS CUPRVI ULAZdeklariraniIS CUPRVI ULAZstvarniZaprimanje iobradaObavijest o dolasku (IE347)Odbijena obavijest o dolasku (IE348)NEDANEUpit za podacima USD (IE302)DADANEPrihvat obavijesti o dolasku (IE348)Odbijen dolazak pošiljke (IE349)..čekanje traženih podatakaUSD-aOdgovor na upit za USD i AR(IE303)1.Prihvat obavijesti o dolasku (IE348)Odbijen dolazak pošiljke (IE349)1.NEG.POZ.
 30. 30. 30ISprijevoznikana I ulazuIS CUPRVI ULAZstvarni1.DANE2. ULAZ1.ULAZObavijest o dozvoljenom ulazu (IE330)KontrolaUpis rezultatakontrole-ORKDACBNEObavijest o dozvoljenom ulazu (IE330)CarinikCarinikObavijest o zabranjenom ulazu (IE322)
 31. 31. 31Opis postupka na carinskom ureduzemlje naknadnog ulaza u EU
 32. 32. 32Postupak na carinskoj ispostavi naknadnogulaza• Preuzimanje podataka USD porukom IE319• IE319 predstavlja cijelu ili djelomičnu USD• IE319 sadrži isključivo rizičnu robu• CI prvog ulaza ima ugrađenu funkcionalnost slanja cijele ilidjelomične USD na CI naknadnog ulaza, ovisno:- da li je rizik identificiran na glavi USD-a ili za sve stavke ili se AR ne možeprovesti zbog nedostupnosti sustava, tada sadržaj cijele USD (IE315) morabiti poslana u IE319.- ako je rizik utvrđen za jednu ili više stavki USD-a, tada se u poruci IE319šalju podaci iz zaglavlja IE315, te stavke za koje je rizik utvrđen.• mogućnost zaprimanja više poruka IE319 za isti MRN (zbog izmjeneUSD), prethodne verzije se tada zanemaruju, najnovija uvažava• Provedba zadanog postupanja (način kontrole) od SAR dobivena uporuci IE319 i evidencija rezultata kontrole• “brisanje deklaracije” nakon isteka 200 dana od dana preuzimanjapodataka cijele ili djelomične USD ako nije pristigla Obavijest odolasku robe (IE344). Smatrat će se kao da USD nije nikadapodnesena, a pošiljka i njene stavke dobivaju status “Istekao rok zadolazak”. Timer od vremena podnošenja USD-a koji je zabilježen uporuci IE319 (vrijeme kada ju CI naknadnog ulaza zaprimi)
 33. 33. 33Postupak na carinskoj ispostavi naknadnogulaza-rizična pošiljka• dobivaju se samo podaci zarizične stavke• USD nerizičan, poruka IE319se ne dobiva• na ispostavi naknadnog ulazaprijavljuje se samo roba kojase istovara u zemljinakanadnog ulaza (IE344)IS CUCII ulazaIT-sustavprijevoznikana II ulazuIS CUII ulazPreuzimanje podatakaUSD i rezultata AR odCI 1. ulazaNEDA..preostalodo brisanja USSDPodaci USSD-a (IE319)
 34. 34. 34ISPODNOSITELJAUSDISPRIJEVOZNIKAPRVI ULAZIS CUNAKNADNI ULAZIS CUPRVI ULAZIS CUSARPostupak na carinskoj ispostavi naknadnogulaza-nerizična pošiljkaUSD(IE315)Prihvat USD (IE328)Validacija&registracijaUSDPrihvat USD (IE328)Nalog za provedbuAR-S&SPošiljka nijerizičnaObrada podatakaUSD premakriterijima S&SUpit za AR131Odgovor AR132ulazuISPRIJEVOZNIKANAKNADNI ULAZZaprimanje IE344Dodjela BOD-aObavijest o dolasku IE344NEUpit za podacima USD-a i AR IE302Odgovor na upit za podacima USD-a i AR (IE303)Pretraž. BPMRN/ULAZNI KLJUČŠifra AR=0,Nema podatakao stavkama
 35. 35. 35Dolazak robe na stvarnu ispostavu naknadnogulaza• Prijevoznik šalje Obavijest o dolasku na naknadni ulaz kada je robakoja je namijenjena istovaru u toj zemlji pristigla• identificira se putem LRN-a (jedinstven za gospodarstvenika-povezuje s eventualnim izmjenama)• poziva se na ulazni ključ i MRN-ovi, povezivanje s USD• sadrži samo one stavke namijenjene istovaru u toj zemlji• Zahtjev za podacima USD deklariranoj zemlji prvog ulaza (IE302):1. nema podataka o USD (ne šalje/dobiva se IE319):- pošiljka nerizična- nenajavljeno preusmjerenje2. blago preusmjerenje - zemlja prvog ulaza i naknadnog ulaza zamijenileuloge• Nakon evidencije obavijesti slijedi obrada USD-a/stavki
 36. 36. 36Dolazak robe na ispostavunaknadnog ulazaISPRIJEVOZNIKAna II ulazuIS CUPRVI ULAZdeklariraniIS CUNAKNADNI ULAZZaprimanje iobradaObavijest o dolasku (IE344)Odbijena obavijest o dolasku (IE345)NEDANEUpit za podacima USD (IE302)DADAPrihvat obavijesti o dolasku (IE345)Odbijen dolazak pošiljke (IE346)..čekanje traženih podatakaUSSD-aOdgovor na upit za USD i AR(IE303)1.Prihvat obavijesti o dolasku (IE345)Odbijen dolazak pošiljke (IE346)1.NEG.POZ.NE
 37. 37. 37ISPRIJEVOZNIKAna II ulazuIS CUNAKNADNI ULAZ1.DANEObavijest o dozvoljenom ulazu (IE330)KontrolaUpis rezultatakontrole-ORKDANEObavijest o dozvoljenom ulazu (IE330)CarinikCarinikObavijest o zabranjenom ulazu (IE322)
 38. 38. 38Zabilježi dolazak robe ucestovnom prometu• ne šalje se elektronička obavijest o dolasku za cestovni prijevoz(IE347/IE344)• carinski službenik ručno bilježi dolazak robe najavljene ulaznomsigurnosnom skraćenom deklaracijom (MRN)• unosi podatke o datumu i vremenu dolaska, pošiljci (bruto masa,broj paketa), aktivnom prijevoznom sredstvu, prijevozniku ivozaču, MRN-ovima, deklariranoj zemlji prvog ulaza ...• sustav prema MRN-u poziva prethodno podnešenu deklaraciju(IE315, IE313, IE303, IE319)• Obavijest “Zaprimljena”→BOD (GGHRXXXXXXPUYYYYYY/GGHRXXXXXXNUYYYYYY)• Dostupnost podataka USD-a/stavki - traženje podataka USD-aod strane carinske administracije (IE302)→timer “Čekanje traženihpodataka USD-a”-Obavijest u statusu “Traže se podaci USD-a”
 39. 39. 39Zabilježi dolazak robe ucestovnom prometu• Status stavki USD-a - prihvaćanje dolaska pošiljke:- stavka se ne nalazi niti u jednoj drugoj Obavijesti koja se obrađuje(IE347/IE344), osim ako je “Poništena”- dobar status-prihvaća se dolazak:“Prihvaćeno, evidentirani rezultati analize rizika”“Registrirano preusmjerenje”“Preusmjereno”• Moguće izmjene Obavijesti- ručno preko korisničkog sučelja (osim podatka “Datum i vrijemedolaska”)• Registracija Obavijesti o dolasku -”Obrada pred registraciju”:1. Odluka o kontroli pošiljke/stavke:Rezultat AR≠0 →status pošiljke/stavke Obavijesti ”Pod kontrolom”Rezultat AR=0 →status pošiljke/stavke Obavijesti ”Dozvoljen ulaz”-automatski se dodjeljuje indikator o završnom statusu stavke u USD-u2. Kontrola-upis rezultata kontrole → status pošiljke/stavke -a:”Dozvoljen ulaz” ili “Zabranjen ulaz”- automatski se dodjeljuje indikator ozavršnom statusu i USD prelazi u status “Završena”, Obavijest prelazi ustatus “Završena”.
 40. 40. 40Hvala na pozornosti!☺abosak@carina.hr tel: 01/6511- 888

×