ElektroniElektroniččko poslovanjeko poslovanjee-carinae-carinaElektroničke usluge – G2B uslugaRegistracija korisnika G2B u...
CARINASKA UPRAVA 2Elektroničko poslovanje - e-carina Ubrzanje trgovine i prometa roba u cjelini Pojednostavljene procedu...
CARINASKA UPRAVA 3Zakonska osnovica Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 13.prosinca 1999. Carinski zak...
CARINASKA UPRAVA 4Razvoj načina poslovanja Promjena načina poslovanja Poslovanje bez papira Promjena načina komuniciran...
CARINASKA UPRAVA 5Elektroničko poslovanje - definicija Elektroničko poslovanje (e-business) – suvremeni oblikorganizacije...
CARINASKA UPRAVA 6Razvoj javnih usluga na Internetu (G2C, G2B)InformacijaJednosmjerna interakcija(download obrazaca)Dvosmj...
CARINASKA UPRAVA 7Sudionici i klasifikacija u e-poslovanju Sudionici: pravne osobe (poduzeća, kompanije, tvrtke, organiz...
CARINASKA UPRAVA 8Zahtjevi koji trebaju biti ispunjeni u e-poslovanjuElektroničke transakcije zaštićene primjenom PKI-a, b...
CARINASKA UPRAVA 9Napredan elektronički potpis Napredan elektronički potpis je elektronički potpis koji: je povezan iskl...
CARINASKA UPRAVA 10Napredan elektronički potpisPrema tome, napredanelektronički potpis ima istu pravnusnagu i zamjenjuje v...
G2B usluga e-carineG2B usluga e-carine
CARINASKA UPRAVA 12Usluge e-carineWeb aplikacije za otpremništvaOvlaštenja špediteraJCDBankovne garancijeG2B usluga ...
CARINASKA UPRAVA 13G2B usluga za potrebe provedbeaplikacija e-CarineDvosmjerna razmjena porukaVjerodostojno elektroničko...
CARINASKA UPRAVA 14Uloga G2B usluge G2B usluga je dio Zajedničke InfrastruktureInformacijskog Sustava Carinske uprave (ZI...
CARINASKA UPRAVA 15Dostupnost G2B usluge Prijava/Registracija AdministracijaPrijavaRegistracijaAdministarcijaUporaba G2B...
CARINASKA UPRAVA 16Certifikati koji su u uporabi: 1. Autentifikacijski, (normalizirani) certifikatOsigurava autentičnost,...
CARINASKA UPRAVA 17Vrste certifikataFizičkaosobaOsobnicertifikatiAutentifikacijski/enkripcijskicertifikatPotpisni certifik...
CARINASKA UPRAVA 18Spremanje digitalnog certifikata skartice ili USB stick-a na računalo Korisnik može na dva načina spre...
CARINASKA UPRAVA 19Prijava Popunjavanje obrasca Prijave
CARINASKA UPRAVA 20Prijava
CARINASKA UPRAVA 21Aplikacija za prijavu korisnika G2Busluga u produkciji
CARINASKA UPRAVA 22Aplikacija za prijavu korisnika G2Busluga u testnoj
CARINASKA UPRAVA 23Aplikacija za prijavu korisnika G2Busluga u testnoj- EORI
CARINASKA UPRAVA 24Aplikacija za prijavu korisnika G2Busluga u testnoj-OIB
CARINASKA UPRAVA 25Ekran za unos certifikata
CARINASKA UPRAVA 26Ekran za odabir certifikata
CARINASKA UPRAVA 27Ekran s porukom o uspješno učitanomcertifikatu (produkcija)
CARINASKA UPRAVA 28Informacija o uspješno dodanomispravnom certifikatu (testna)
CARINASKA UPRAVA 29Ekran nakon uspješnog spremanjaprijave
CARINASKA UPRAVA 30Obrazac prijave
CARINASKA UPRAVA 31AdministracijaPRODUKCIJATEST
CARINASKA UPRAVA 32Ekran za prijavu na Aplikaciju
CARINASKA UPRAVA 33Odabir certifikata za autentikaciju naAplikaciju
CARINASKA UPRAVA 34Unos PIN-a za prijavu na Aplikaciju scertifikatom
CARINASKA UPRAVA 35Aplikacija za administraciju korisnikaza testiranje G2B usluga
CARINASKA UPRAVA 36Izmjene osnovnih podataka ogospodarstvenikuUkoliko dođe do potrebe promjene osnovnihpodataka o gospoda...
CARINASKA UPRAVA 37Ekran s izborom usluga zagospodarstvenike
CARINASKA UPRAVA 38Ekran s listom usluga i podacima ouslugama
CARINASKA UPRAVA 39Akcija –ponovo prijavi odbijenu uslugu
CARINASKA UPRAVA 40Izmjene podataka o zaposlenikugospodarstvenika
CARINASKA UPRAVA 41Ekran s podacima o zaposlenikugospodarstvenika
CARINASKA UPRAVA 42Dodavanje („upload“) pristupnog (SSL)certifikata
CARINASKA UPRAVA 43Ekran za unos certifikata
CARINASKA UPRAVA 44Ekran za odabir certifikata
CARINASKA UPRAVA 45Ekran s podacima o certifikatu
CARINASKA UPRAVA 46Informacija o uspješno dodanomispravnom certifikatu
CARINASKA UPRAVA 47Status pristupnog certifikata i„Korisnik G2B servisa“ uloge
CARINASKA UPRAVA 48Dodavanje („upload“) potpisnogcertifikataPotpisni (kvalificirani) certifikat zaposlenik koristi zapotpi...
CARINASKA UPRAVA 49Dodavanje/brisanje uloge zaposlenikuUloge zaposlenikaStatusi uloga zaposlenika
CARINASKA UPRAVA 50Dodavanje administratorske ulogeOnemogućeno ažuriranje novog zaposlenikaMoguće ažuriranje novog zaposle...
CARINASKA UPRAVA 51Dodavanje/brisanje atributa deklarantzaposlenikuZahtjev za dodavanjem deklarantaZahtjev za uklanjanje d...
CARINASKA UPRAVA 52Ispunjeni podaci zaposlenika
CARINASKA UPRAVA 53Proces administracije
CARINASKA UPRAVA 54Uporaba G2B usluge u fazi testiranjaCarinski G2B klijentKonfiguracija i pristupanje aplikacijiPotpis...
CARINASKA UPRAVA 55PotpisaniG2B dokumentPotpisivanje elektroničke ispravePoslovnaporukaG2B dokumentModul za elektroničkopo...
CARINASKA UPRAVA 56Razmjena poruka
Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elektroničke usluge - G2B usluga

1,404 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,404
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • HTML - Koristi se za dizajniranje hipertekst dokumenata koji se učitani u WWW pretraživač prikazuju kao formatirana WWW stranica. Hipertekst su dokumenti nelinearne strukture koji sadrže veze ili pokazivače ( linkove ) do drugih dokumenata ili do određenih dijelova dokumenata.Hipertekst osim teksta može sadržavati slike, zvučne i video zapise, te se naziva i hipermedija . WWW stranica je HTML dokument, odnosno datoteka koja ima nastavak .htm ili .html. Uz pojam Web stranice često se pojavljuje pojam Web mjesto ( Web site ) koji podrazumijeva cijeli niz povezanih dokumenata. Zbog velike količine podataka na Webu, pojavila se potreba za stvaranjem stranice koje ukazuju na druge stranice povezane zajedničkom tematikom. Takve se stranice nazivaju metastranice ili kazala ( indeksi ), a predstavljaju mjesta od kojih treba krenuti da bi se došlo do informacija o nekoj temi na Webu.
 • Plava boja označava PRODUKCIJU A žuta boja TESTNU okolinu
 • Za ulaz u Aplikaciju, potrebno je u Internet preglednik upisati URL Aplikacije te na ekranu koji se nakon toga ukaže prepisati niz znamenki u odgovarajuće polje.
 • Plava boja označava PRODUKCIJU A žuta boja TESTNU okolinu
 • Ovdje se želi naglasiti da postoji mogućnost odabira dviju opcija: - Ako se odabere opcija po OIB - znači da tu opciju mogu koristiti samo HR gospodarstvenici ( NCTS, EMCS, INTRASTAT, ICS, ECS, HRAIS) - Ako se odabere opcija po EORI – znači da se radi o LIGHT certifikatu za strane gospodarstvenike ( ICS,ECS, INTRASTAT)
 • OVDJE JE PRIKAZ EKRANA ZA KORIŠTENJE LIGHT CERTIFIKATA ZA STRANE GOSPODARSTVENIKE I OVDJE NEMA MOGUĆNOSTI DODAVANJA CERTIFIKATA
 • Ovdje je prikaz ekrana za HR gospodarstvenike. Nakon popunjavanja svih potrebnih podataka pristupa se akciji „Dodaj certifikat”
 • Pristupni (SSL) certifikat zaposlenik koristi za: - pristup G2B servisu - prijavu na Aplikaciju za administraciju korisnika G2B usluga ako mu se dodijeli uloga Administratora Kako bi administrator priložio certifikat nekog drugog zaposlenika gospodarstvenika, s ekrana za unos podataka o zaposleniku odabire opciju „ Učitavanje certifikata “,
 • Odabirom gore navedene opcije, korisniku se otvara ekran za „ upload “ certifikata, na kojem je potrebno odabrati gumb „ Browse… “. Tako će korisnik moći pronaći, odabrati i spremiti odgovarajući certifikat, koji je spremljen lokalno na računalu korisnika
 • Nakon što priloži certifikat, na prikazanom ekranu korisnik može kasnije vidjeti informaciju o izdavatelju, serijskom broju i DN-u („ DistinguishName “) certifikata
 • Potrebno je ispisati prijavu.
 • Obrazac treba potpisati i ovjeriti
 • Obrazac treba potpisati i ovjeriti
 • Pravo pristupa Aplikaciji imaju samo registrirani administratori koji Aplikaciji pristupaju sa svojim digitalnim certifikatom. Za ulaz u Aplikaciju, potrebno je pripremiti karticu na kojoj se nalazi odgovarajući digitalni certifikat te u Internet preglednik upisati URL Aplikacije. Na ekranu za prijavu za rad odabrati gumb „ Certificate Login Prompt “.
 • Korisniku se na ekranu ponudi na izbor certifikat s kojima se želi autenticirati na Aplikaciju
 • Nakon što korisnik odabere odgovarajući certifikat, pojavit će se prozor za unos korisnikovog PIN-a. Potrebno je upisati PIN i kliknuti „ OK “. Nakon toga se otvara početni ekran Aplikacije .
 • Nakon što se administrator gospodarstvenika prijavi na Aplikaciju, prikazan mu je ekran za administraciju podataka onog gospodarstvenika na kojeg glasi autentikacijski certifikat administratora. U gornjem desnom dijelu zaglavlja aplikacije prikazano je korisničko ime Administrator tako na početnom ekranu može vidjeti sljedeće podatke: - Osnovni podaci gospodarstvenika - Lista poslovnih sustava za koje je gospodarstvenik registriran - Naziv odabranog poslovnog sustava - Status poslovnog sustava (čeka odobrenje, registrirana, odbijena ili suspendirana: ako je poslovni sustav u statusu „ Čeka odobrenje “, „ Odbijena “ ili „ Suspendirana “, to znači da gospodarstvenik nije ovlašten za rad s tim poslovnim sustavom
 • Administrator putem Aplikacije može registrirati (dodavati) nove poslovne sustave gospodarstveniku. Za dodavanje nove usluge gospodarstvenika, potrebno je s početnog ekrana Aplikacije odabrati opciju „ Dodaj poslovni sustav “. Administrator može na ekranu s izborom poslovnih sustava za gospodarstvenike od ponuđenih odabrati onu koju želi registrirati. Nakon odabira jednog ili više poslovnih sustava, korisnik može spremiti odabir klikom na gumb „ Dodaj “ ili odustati odabirom gumba „ Odustani “.
 • Kada administrator spremi novu uslugu gospodarstvenika, status nove usluge je „ Čeka odobrenje “. To je vidljivo na listi usluga gospodarstvenika iz informacija za danu uslugu gdje se prikazuju podaci o statusu usluge te podacima o promjenama. Da bi gospodarstvenik bio ovlašten za rad s novom uslugom, potreban je još korak odobravanja nove usluge od djelatnika Carinske uprave – tada će se status usluge promijeniti u „ Registrirana “. O tome će svi registrirani administratori biti obaviješteni E-mailom.
 • Ako djelatnik Carinske uprave odbije novu uslugu, status usluge će se promijeniti u „ Odbijena “. Administrator će moći ponovo podnijeti zahtjev za istu uslugu odabirom gumba „ Dodaj “. Nakon provedene promjene (i spremanja: gumb „ Spremi promjene “), status usluga će se vratiti u status „ Čeka odobrenje “ i postupak se ponavlja.
 • Administrator putem Aplikacije može registrirati nove zaposlenike ili uređivati određene podatke postojećih zaposlenika.
 • Za dodavanje zaposlenika gospodarstvenika, potrebno je s početnog ekrana Aplikacije odabrati opciju „ Zahtjev za novim zaposlenikom “. Nakon odabira navedene opcije, korisniku se prikazuje ekran za unos podataka o zaposleniku. Administrator može upisati sljedeće podatke o zaposleniku gospodarstvenika: - Ime, prezime i OIB zaposlenika - ( Ovi podaci su obavezni . Kada korisnik spremi podatke, Aplikacija će spremiti ime i prezime zaposlenika iz OIB registra. Kada se jednom spreme ovi podaci, više se neće moći naknadno mijenjati (uvijek će se prikazivati podaci iz OIB registra). - Kontakt podaci zaposlenika - (Važno je znati da će u budućnosti svaki registrirani administrator gospodarstvenika dobivati obavijesti o svim promjenama ovlaštenja gospodarstvenika, kao i druge važne obavijesti na E-mail adresu koja se ovdje upiše!
 • Pristupni (SSL) certifikat zaposlenik koristi za: - pristup G2B servisu - prijavu na Aplikaciju za administraciju korisnika G2B usluga ako mu se dodijeli uloga Administratora Kako bi administrator priložio certifikat nekog drugog zaposlenika gospodarstvenika, s ekrana za unos podataka o zaposleniku odabire opciju „ Učitavanje certifikata “,
 • Za prvo dodavanje („ upload “) autentikacijskog certifikata administratora potrebno je odabrati opciju „ Učitavanje certifikata “.
 • Odabirom gore navedene opcije, korisniku se otvara ekran za „ upload “ certifikata, na kojem je potrebno odabrati gumb „ Browse… “. Tako će korisnik moći pronaći, odabrati i spremiti odgovarajući certifikat, koji je spremljen lokalno na računalu korisnika.
 • Nakon što priloži certifikat, na prikazanom ekranu korisnik može kasnije vidjeti informaciju o izdavatelju, serijskom broju i DN-u („ DistinguishName “) certifikata
 • Kada korisnik uspješno doda odgovarajući certifikat, na stranici za unos podataka o administratoru će biti prikazan znak „ kvačica “ pored dijela „ Pristupni (SSL) certifikati “, koja informira korisnika o uspješnom dodavanju ispravnog certifikata. Također će na tom mjestu biti vidljiva informacija o DN-u certifikata. Korisnik može na dva načina spremiti digitalni certifikat s kartice na računalo. Prvi je način preko Windows alata koji inicijalno traži registraciju certifikata Windows operativnom sustavu. Uputa koja opisuje postupak registracije certifikata sa kartice na Windows operativni sustav je dana u dokumentaciji koja dolazi uz korisnikovu karticu. Drugi način je korištenjem aplikacije „Carinski G2B klijent“ čiji način upotrebe je opisan u uputama za dotičnu aplikaciju („Carinski G2B klijent – upute za korištenje“). Certifikati se „ upload-aju “ na Aplikaciju u .cer formatu.
 • Dodavanjem pristupnog (SSL) certifikata, zaposleniku se automatski dodaje i uloga „ Korisnik G2B servisa “. Nakon dodavanja se status certifikata i uloge postavlja u „ U sinkronizaciji “ (slika). Promjena statusa u „ Sinkroniziran “, uslijedit će nakon nekog vremena jer se očekuje akcija drugih sustava. Ako se status nakon nekog vremena promjeni u „ Greška u sinkronizaciji “, znači da je došlo do pogreške u obradi zahtjeva. U tom slučaju potrebno je kontaktirati Carinu putem E-mail adrese: helpdesk@carina.hr ili telefonski (01 6511888).
 • Svakom zaposleniku moguće je dodati ulogu klikom na „ Dodaj ulogu “. U tom slučaju se otvara ekran sa ulogama koje još nisu dodane zaposleniku ( PRVA SLIKA) Nakon dodavanja uloge, njihov status se postavlja u „ U sinkronizaciji “ ili ,ako se radi o Administratorskoj ulozi, u „ Čeka odobrenje “( DRUGA SLIKA)
 • Za dodavanje administratorke uloge potrebno je nekoliko dodatnih koraka. Nakon što je status uloge postavljen u „ Čeka odobrenje “ potrebno je spremiti podatke o zaposleniku. Neposredno nakon spremanja neće biti moguće akcije na zaposleniku dok zahtjev za njegovim dodavanjem ne bude obrađen. Kada zahtjev bude obrađen, pored zaposlenika će se pojaviti opcija „ Uredi ”
 • Pojam „deklarant“ se veže isključivo uz carinske aplikacije (NCTS, ECS, ICS, HRAIS). Pod pojmom „deklarant gospodarstvenika“ podrazumijeva se fizička osoba ovlaštena za zastupanje gospodarstvenika, odnosno za potpisivanje elektroničkih dokumenata. Deklarant gospodarstvenika koristi potpisni (kvalificirani) certifikat, pridružen zaposleniku, za potpisivanje elektroničkih dokumenata. - Na PRVOJ slici sa podacima zaposlenika nalazi se gumb ' Zahtjev za dodavanjem deklaranta ' i status je postavljen u „ Nije deklarant “. Nakon slanja zahtjeva za deklarantom mijenja se status deklaranta u „ Čeka odobrenje zadodavanje deklaranta “ te nakon što carinski administrator odobri zahtjev, status se finalno postavlja u „ Deklarant “. O tome će svi registrirani administratori biti obaviješteni E-mailom - Za uklanjanje atributa deklarant potrebno je odabrati ' Zahtjev za ukidanjem deklaranta ‘ Status se mijenja u „ Čeka odobrenje za ukidanje deklaranta “ “ te nakon što carinski administrator odobri zahtjev, status se finalno postavlja u „ Nije deklarant “. O tome će svi registrirani administratori biti obaviješteni E-mailom.
 • Elektroničke usluge - G2B usluga

  1. 1. ElektroniElektroniččko poslovanjeko poslovanjee-carinae-carinaElektroničke usluge – G2B uslugaRegistracija korisnika G2B uslugeAndrej Bosak – HELP DESK
  2. 2. CARINASKA UPRAVA 2Elektroničko poslovanje - e-carina Ubrzanje trgovine i prometa roba u cjelini Pojednostavljene procedure Manipulacija pratećim informacijama Povećanje nivoa zaštite i sigurnosti
  3. 3. CARINASKA UPRAVA 3Zakonska osnovica Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i vijeća od 13.prosinca 1999. Carinski zakon („Narodne novine“, br. 78/99, 117/99, 73/00,92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08, 45/09 i 56/10) Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine” 150/2005) Zakon o elektroničkom potpisu („Narodne novine” 10/02 , NN80/08 )
  4. 4. CARINASKA UPRAVA 4Razvoj načina poslovanja Promjena načina poslovanja Poslovanje bez papira Promjena načina komuniciranja:Stvaranje dodane vrijednosti koristeći ICT tehnologije Elektroničko poslovanje Elektroničke usluge Elektronička isprava Elektronički potpis
  5. 5. CARINASKA UPRAVA 5Elektroničko poslovanje - definicija Elektroničko poslovanje (e-business) – suvremeni oblikorganizacije poslovanja koji podrazumijeva intenzivnuprimjenu informatičke i posebice internetske tehnologije Svaki oblik provođenja poslovnih transakcija u kojimastranke ostvaruju međusobnu interakciju elektroničkimputem (ICT tehnologijama)
  6. 6. CARINASKA UPRAVA 6Razvoj javnih usluga na Internetu (G2C, G2B)InformacijaJednosmjerna interakcija(download obrazaca)Dvosmjerna komunikacija(elektronički obrasci)Transakcija(potpuna dostupnost usluge)
  7. 7. CARINASKA UPRAVA 7Sudionici i klasifikacija u e-poslovanju Sudionici: pravne osobe (poduzeća, kompanije, tvrtke, organizacije) građani (krajnji korisnici usluga, kupci, fizičke osobe) tijela državne (javne) uprave Primjeri klasifikacije e-poslovanja prema prirodi transakcija: B2B - Business-to-business - značava vrstu elektroničkog poslovanja koje je okrenuto razmjeni roba, servisa iusluga između pravnih osoba/ tvrtki (poduzeća, kompanija, organizacija). B2C - Business-to-consumer - podrazumijeva poslovanje organizacije s krajnjim korisnicima. Na primjerprodaja roba ili usluga krajnjim korisnicima – kupcima preko Interneta. C2C - Consumer-to-consumer - je e-poslovanje među krajnjim kupcima, to jest poslovanje u kojem korisniciprodaju robu drugim korisnicima. Na primjer on-line aukcije te oglašavanje i nuđenje osobnih usluga. G2C - Government-to-citizen - podrazumijeva poslovanje između javne administracije i građana. Državnatijela otvaraju se prema građanstvu putem Web portala. Tim načinom informacije postaju dostupnije širojjavnosti. . G2B - Government-to-business - podrazumijeva poslovanje između tijela državne uprave i poduzeća. To jekratica za nekomercijalnu interakciju između lokalne i/ili državne vlasti s komercijalnim i/ili poslovnom sektorom. P2P - (People-to-People) - model u kojem dolazi do razmjene dobara, uglavnom digitalnih. C2B - (Consumers-to-Business) - model uključuje fizičke osobe koje svoje proizvode i usluge prodajuposlovnim subjektima ili pak kupce koji tragaju za prodavačima. B2E - (Business-to-Employees) – kategorija koja obuhvaća sve interne aktivnosti unutar poduzeća, običnoputem Intraneta i korporativnih portala. Ovdje se mogu odvijati sljedeće aktivnosti: razmjena informacija međuzaposlenima, razmjena ili prodaja proizvoda zaposlenima, online treninga i sl. C2G (Citizens-to-Governments) – oblik poslovanja u kojem građani pružaju elektroničku uslugu tijelimadržavne uprave B2G (Business-to-Governments) – oblik poslovanja u kojem pravne osobe pružaju elektroničku uslugudržavnim tijelim
  8. 8. CARINASKA UPRAVA 8Zahtjevi koji trebaju biti ispunjeni u e-poslovanjuElektroničke transakcije zaštićene primjenom PKI-a, bazirane nadigitalnom certifikatu i elektroničkom potpisu zadovoljavajusljedeće osnovne zahtjeve: Autentifikacija – proces provjere korisničkog identiteta, odnosno proces kojim korisnikdokazuje da je zaista onaj za kojeg se predstavlja (prilikom prijavljivanja u neki sustav i sl.) Integritet – Sigurnost da podaci u prijenosu ili obradi nisu uništeni ili promijenjeni.Elektroničkim potpisom osigurava se cjelovitost i izvornost podataka pohranjenih na određeno vrijemeili onih koji se šalju mrežom. Jednostavnom provjerom može se utvrditi da li su ti podaci nelegalnonaknadno mijenjani. Tajnost – enkriptiranje (šifriranje) podataka koji će biti pohranjeni ili poslani mrežom štiti čitanjesadržaja od neovlaštenih osoba. Neporecivost – onemogućavanje poricanja (negiranja) akcije koje je osoba poduzela iliautorizirala. Ova mogućnost je realizirana kroz napredni elektronički potpisIzvor: www.fina.hr
  9. 9. CARINASKA UPRAVA 9Napredan elektronički potpis Napredan elektronički potpis je elektronički potpis koji: je povezan isključivo s potpisnikom, nedvojbeno identificira potpisnika, nastaje korištenjem sredstava kojima potpisnik možesamostalno upravljati i koja su isključivo pod nadzorompotpisnika, sadrži izravnu povezanost s podacima na koje se odnosi i to nanačin koji nedvojbeno omogućava uvid u bilo koju izmjenuizvornih podataka.Prema tome napredan elektronički potpis ima istu pravnu snagu i zamjenjujevlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata.
  10. 10. CARINASKA UPRAVA 10Napredan elektronički potpisPrema tome, napredanelektronički potpis ima istu pravnusnagu i zamjenjuje vlastoručnipotpis, odnosno vlastoručni potpisi otisak pečata.
  11. 11. G2B usluga e-carineG2B usluga e-carine
  12. 12. CARINASKA UPRAVA 12Usluge e-carineWeb aplikacije za otpremništvaOvlaštenja špediteraJCDBankovne garancijeG2B usluga Upravljanje korisnicima G2B usluge Prijava/Registracija Administracija Uporaba G2B usluge Test Produkcija
  13. 13. CARINASKA UPRAVA 13G2B usluga za potrebe provedbeaplikacija e-CarineDvosmjerna razmjena porukaVjerodostojno elektroničko poslovanje bez papiraKorisnici moraju biti registrirani
  14. 14. CARINASKA UPRAVA 14Uloga G2B usluge G2B usluga je dio Zajedničke InfrastruktureInformacijskog Sustava Carinske uprave (ZIISC) Omogućava interoperabilnost Informacijskog sustavaCarinske uprave s poslovnim aplikacijamagospodarstvenika Primjenjuje princip elektroničke razmjene dokumenata(EDI) Osigurava vjerodostojnost poslovanja uporabomelektroničkog potpisa.
  15. 15. CARINASKA UPRAVA 15Dostupnost G2B usluge Prijava/Registracija AdministracijaPrijavaRegistracijaAdministarcijaUporaba G2B servisa Uporaba G2B usluge
  16. 16. CARINASKA UPRAVA 16Certifikati koji su u uporabi: 1. Autentifikacijski, (normalizirani) certifikatOsigurava autentičnost, cjelovitost, izvornost i tajnost dokumenta ili elektroničketransakcije. Ne osigurava neporecivost.   2. Potpisni (kvalificirani) certifikatKoristi se za elektroničko potpisivanje dokumenata ili transakcija naprednimelektroničkim potpisom u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu. Jamčiautentičnost, cjelovitost i izvornost, priskrbljuje i neporecivost zamjenjujući u cijelostivlastoručni potpis ili vlastoručni potpis i otisak pečata. http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=963Izvor: www.fina.hr
  17. 17. CARINASKA UPRAVA 17Vrste certifikataFizičkaosobaOsobnicertifikatiAutentifikacijski/enkripcijskicertifikatPotpisni certifikatPoslovnisubjektPoslovnicertifikatiAutentifikacijski/enkripcijskicertifikatPotpisni certifikatCertifikati za poslužitelje,uređaje i aplikacijePoslužiteljski certifikat
  18. 18. CARINASKA UPRAVA 18Spremanje digitalnog certifikata skartice ili USB stick-a na računalo Korisnik može na dva načina spremiti digitalni certifikat s kartice na računalo. Prvi je način preko Windows alata koji inicijalno traži registraciju certifikata Windows operativnom sustavu. Uputa koja opisuje postupak registracije certifikata sa kartice na Windows operativni sustav je dana u dokumentaciji koja dolazi uz korisnikovu karticu. Drugi način je korištenjem aplikacije „Carinski G2B klijent“ čiji način upotrebe je opisan u uputama za dotičnu aplikaciju („Carinski G2B klijent – upute za korištenje“). Certifikati se „upload-aju“ na Aplikaciju u .cer formatu
  19. 19. CARINASKA UPRAVA 19Prijava Popunjavanje obrasca Prijave
  20. 20. CARINASKA UPRAVA 20Prijava
  21. 21. CARINASKA UPRAVA 21Aplikacija za prijavu korisnika G2Busluga u produkciji
  22. 22. CARINASKA UPRAVA 22Aplikacija za prijavu korisnika G2Busluga u testnoj
  23. 23. CARINASKA UPRAVA 23Aplikacija za prijavu korisnika G2Busluga u testnoj- EORI
  24. 24. CARINASKA UPRAVA 24Aplikacija za prijavu korisnika G2Busluga u testnoj-OIB
  25. 25. CARINASKA UPRAVA 25Ekran za unos certifikata
  26. 26. CARINASKA UPRAVA 26Ekran za odabir certifikata
  27. 27. CARINASKA UPRAVA 27Ekran s porukom o uspješno učitanomcertifikatu (produkcija)
  28. 28. CARINASKA UPRAVA 28Informacija o uspješno dodanomispravnom certifikatu (testna)
  29. 29. CARINASKA UPRAVA 29Ekran nakon uspješnog spremanjaprijave
  30. 30. CARINASKA UPRAVA 30Obrazac prijave
  31. 31. CARINASKA UPRAVA 31AdministracijaPRODUKCIJATEST
  32. 32. CARINASKA UPRAVA 32Ekran za prijavu na Aplikaciju
  33. 33. CARINASKA UPRAVA 33Odabir certifikata za autentikaciju naAplikaciju
  34. 34. CARINASKA UPRAVA 34Unos PIN-a za prijavu na Aplikaciju scertifikatom
  35. 35. CARINASKA UPRAVA 35Aplikacija za administraciju korisnikaza testiranje G2B usluga
  36. 36. CARINASKA UPRAVA 36Izmjene osnovnih podataka ogospodarstvenikuUkoliko dođe do potrebe promjene osnovnihpodataka o gospodarstveniku, administrator to nemože učiniti putem Aplikacije te je u takvimslučajevima potrebno kontaktirati Carinu putem E-mail adrese: helpdesk@carina.hr ili telefonski (016511888).Aplikacija preuzima neke od tih podataka iz OIBregistra. To su: naziv gospodarstvenika (uzima seskraćeni naziv) te podaci o sjedištugospodarstvenika (ulica, mjesto i poštanski broj).
  37. 37. CARINASKA UPRAVA 37Ekran s izborom usluga zagospodarstvenike
  38. 38. CARINASKA UPRAVA 38Ekran s listom usluga i podacima ouslugama
  39. 39. CARINASKA UPRAVA 39Akcija –ponovo prijavi odbijenu uslugu
  40. 40. CARINASKA UPRAVA 40Izmjene podataka o zaposlenikugospodarstvenika
  41. 41. CARINASKA UPRAVA 41Ekran s podacima o zaposlenikugospodarstvenika
  42. 42. CARINASKA UPRAVA 42Dodavanje („upload“) pristupnog (SSL)certifikata
  43. 43. CARINASKA UPRAVA 43Ekran za unos certifikata
  44. 44. CARINASKA UPRAVA 44Ekran za odabir certifikata
  45. 45. CARINASKA UPRAVA 45Ekran s podacima o certifikatu
  46. 46. CARINASKA UPRAVA 46Informacija o uspješno dodanomispravnom certifikatu
  47. 47. CARINASKA UPRAVA 47Status pristupnog certifikata i„Korisnik G2B servisa“ uloge
  48. 48. CARINASKA UPRAVA 48Dodavanje („upload“) potpisnogcertifikataPotpisni (kvalificirani) certifikat zaposlenik koristi zapotpisivanje elektroničkih dokumenata. Postupak zadodavanje potpisnog certifikata je isti kao i za pristupni(SSL) certifikat. Potpisni certifikat nema statusa.
  49. 49. CARINASKA UPRAVA 49Dodavanje/brisanje uloge zaposlenikuUloge zaposlenikaStatusi uloga zaposlenika
  50. 50. CARINASKA UPRAVA 50Dodavanje administratorske ulogeOnemogućeno ažuriranje novog zaposlenikaMoguće ažuriranje novog zaposlenika
  51. 51. CARINASKA UPRAVA 51Dodavanje/brisanje atributa deklarantzaposlenikuZahtjev za dodavanjem deklarantaZahtjev za uklanjanje deklaranta
  52. 52. CARINASKA UPRAVA 52Ispunjeni podaci zaposlenika
  53. 53. CARINASKA UPRAVA 53Proces administracije
  54. 54. CARINASKA UPRAVA 54Uporaba G2B usluge u fazi testiranjaCarinski G2B klijentKonfiguracija i pristupanje aplikacijiPotpisivanje elektroničke ispraveSlanje potpisane elektroničke isprave
  55. 55. CARINASKA UPRAVA 55PotpisaniG2B dokumentPotpisivanje elektroničke ispravePoslovnaporukaG2B dokumentModul za elektroničkopotpisivanjeElektroničkipotpisRequestheaderPoslovnaporukaRequestheaderRequestheaderPoslovnaporuka
  56. 56. CARINASKA UPRAVA 56Razmjena poruka
  57. 57. Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!

  ×