Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana

524 views

Published on

ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana
Linda Zaķe, Altum
2014.gada 10.aprīlis, Limbaži

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ALTUM piedāvājums uzņēmējdarbības uzsācējiem. Biznesa plāna sagatavošana

 1. 1. ALTUM valsts atbalsta programmas biznesam
 2. 2. Zīmola maiņa No 2014. gada 1. janvāra VAS Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM
 3. 3. ALTUM – īpaša misija • Specializēta attīstības institūcija – valsts atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībai • Sniedzam atbalstu konkrēti definētās, valstij nozīmīgās jomās un nozarēs • Ievērojama pieredze uzņēmēju finansēšanā – uzsācēji, mikrouzņēmumi, MVU, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji, lauksaimnieki u.c. • Papildinām komercbanku piedāvājumu jomās, kuras neatbilst komercbanku kredītpolitikai – biznesa uzsākšana, strauja izaugsme, nepietiekošs nodrošinājums u.c. • Sadarbība ar komercbankām
 4. 4. ALTUM atbalsta aizdevumu priekšrocības • Mazākas nodrošinājuma prasības • Uzņēmējiem ar mazāku pieredzi uzņēmējdarbībā • Garāki atmaksas termiņi • Atlikti pamatsummas maksājumi līdz projekta ieviešanai • Atmaksas grafiki atbilstoši darbības specifikai • Zemākas pašu kapitāla prasības • Citi atviegloti nosacījumi
 5. 5. ALTUM atbalsta programmas Līdz 2015. gadam – pieejami vēl 70 miljoni EUR MVU izaugsmes programma Maziem un vidējiem projektiem Fokuss uz ražotājiem, pieejams arī lauksaimniekiem Plašs atbalstāmo nozaru klāsts Konkurētspējas uzlabošanas programma Vidējiem un lieliem projektiem Fokuss uz ražotājiem Pieejams arī jaundibinātiem uzņēmumiem Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu aizdevumi Lauksaimniecības produktu audzēšanai/primārai ražošanai Paplašināšanās projektu ietvaros vai sezonalitātes dēļ Zemes iegādes programma Sadarbībā ar LAF Zemes iegādei lauksaimniecības produktu audzēšanai un ražošanai Starta programma Biznesa uzsācējiem Bez iepriekšējas biznesa pieredzes Ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un tirgotājiem Konsultāciju un mācību iespējas Procentu subsīdijas Mikrokreditēšanas programma Ļoti maza mēroga projektiem Vienkārša noformēšana Pieejams arī lauksaimniekiem un biznesa uzsācējiem MVULauksaimniekiUzsācēji / mikrouzņēmumi
 6. 6. Atrodi sev piemērotāko programmu www.altum.lv/konsultants
 7. 7. Mikrokredītu programma  Vienkāršota pieteikšanās  Atbalsts pieejams  mikrouzņēmumiem;  biznesa uzsācējiem, arī pirms uzņēmuma dibināšanas  Aizdevuma summa  līdz EUR 14 228 investīcijām  līdz EUR 7 114 apgrozāmiem līdzekļiem  Līdzfinansējums  līdz EUR 7 114 – līdzdalība 0%  virs EUR 7 114 – līdzdalība 10% Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
 8. 8. Starta programma  Aizdevums  līdz EUR 76 835  uz termiņu līdz 8 gadiem, bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2020  0% līdzfinansējums  projektiem līdz EUR 7 114, citiem – tikai 10%  Procentu likmes subsīdijas  Uzņēmumiem līdz 1 gadam – 80 % no maksājamās procentu summas  Uzņēmumiem no 1 līdz 3 gadiem – 70 % no maksājamās procentu summas  Bez papildu ķīlas  aizdevumiem līdz EUR 25 000  Konsultanti  konsultantu tīkls visā Latvijā Nozaru ierobežojumi www.altum.lv
 9. 9. Biznesa uzsācējiem – vienkāršāka pieteikšanās
 10. 10. • Par nodrošinājumu var kalpot uzņēmuma manta kā lietu kopība, tai skaitā par aizdevumu iegādātie pamatlīdzekļi • Katrs programmas dalībnieks sniedz personisko galvojumu 30% apmērā no piešķirtā aizdevuma summas, bet nepārsniedzot EUR 14 228.72. Galvojumu 100% apmērā no piešķirtās aizdevuma summas sniedz, ja projekta summa nepārsniedz EUR 7 114,36 un līdzdalības nav vai tā ir mazāka par 10%. • Aizdevumiem virs EUR 25000.00 aizdevuma summa nevar pārsniegt 135% no piedāvātā nodrošinājuma vērtības • Piemēri: • Aizdevums EUR 20000.00– ķīla nav obligāta, tiek ņemta manta un iegādātie pamatlīdzekļi Starta programma – aizdevuma nodrošinājums
 11. 11. Topošajiem uzņēmējiem / Uzsācēja uzņēmuma pirmajā darbības gadā Starta programma – procentu subsīdija Aizdevums EUR 35 000 Procentu likme 7% Termiņš 6 gadi Procentu maksājums EUR 8 000 Procentu subsīdija 80% apmērā EUR 6 400 Faktiskais procentu maksājums EUR 1 600 Aizdevums EUR 15 000 Procentu likme 8% Termiņš 4 gadi Procentu maksājums EUR 2 500 Procentu subsīdija 70% apmērā EUR 1 750 Faktiskais procentu maksājums EUR 750 Uzņēmuma otrajā vai trešajā darbības gadā / Nākamā uzņēmuma pirmajā darbības gadā
 12. 12. Atbalsta sniegšanas process – Starta programma Sadarbība ar konsultantu biznesa plānošanā, dokumentu sagatavošanā Klients sāk projekta īstenošanu un iesniedz dokumentus Biznesa ideja Izskatīšana un ALTUM lēmums par atbalsta sniegšanu No dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem Līdz 30 dienām Atbalsta saņemšana Projekta īstenošana Aizdevuma atmaksa 3 – 10 dienas Līguma sagatavošana un noslēgšana ~90% iesniedz ~60% tiek piešķirts ALTUM kredīt- darbinieks analizē iesniegtos dokumentus
 13. 13. Biznesa plāna sastāvdaļas no Palīgmateriāla un biežāk pieļautās kļūdas PROJEKTA NOSAUKUMS 1) Dati par pašreizējo vai plānoto uzņēmumu Nosaukums, uzņēmuma darbības forma; Dib.gads, reģistrācijas numurs, bankas rekvizīti (ja ir) Plānotā vai esošā juridiskā adrese, norādīt arī plānoto darbības vietas adresi, ja atšķiras; Uzņēmuma īpašnieki, to p.k. un dzīves vietas; Uzņēmuma darbības sfēra; Pamatkapitāla apraksts (esošais vai plānotais); Īpašumā esošais, vai iegādājoties, kas nāk līdz Esošā uzņēmuma nodokļu politika vai plānotā; Esošā uzņēmuma apgrozījums un peļņa
 14. 14. Biznesa plāna sastāvdaļas no Palīgmateriāla un biežāk pieļautās kļūdas (2) 2) Uzņēmuma apraksts Jauniem- rašanās ideja, īpašnieka darba pieredze un izglītība; misija; mērķi-konkrēti; uzdevumi mērķu sasniegšanai Esošiem- apraksts par esošo piedāvājumu un tā apgrozījuma raksturu, īpašnieka darba pieredze un izglītība; uzņēmuma mērķi, uzdevumi mērķa sasniegšanai 3)Produkts/pakalpojums Produkta/pakalpojuma apraksts (ja ir nepieciešams papildus aprakstīt arī par licencēm, u.c); Izejvielas (kādas, no kā iegādājas-ieteicami nodoma protokoli, piegādes nosacījumi, apmaksas nosacījumi); Papildus serviss; Salīdzinājums ar konkurentiem (jāapskata tuvākos, salīdzināt ar produkciju un tās cenām, atrašanās vietu, u.c.) No jauna ieviešamie produkti/pakalpojums- apraksts kā jau iepriekš nosauktajam esošajai produkcijai
 15. 15. Biznesa plāna sastāvdaļas no Palīgmateriāla un biežāk pieļautās kļūdas (3) 4) Tirgus analīze Potenciālais klients- kura atrodas, ienākumu līmenis, vecums, skaits Esošie konkurenti tuvumā un tirgus pieprasījums pēc preces/pakalpojuma Var pieņemt esošā konkurenta apgrozījumu (no Lursoft) kā savējo plānoto; Galvenie riski un to atrisinājums (kā piemēram, jauna konkurenta ienākšana)
 16. 16. Biznesa plāna sastāvdaļas no Palīgmateriāla un biežāk pieļautās kļūdas (4) 5)Stratēģija un tās realizēšana Apgrozījuma raksturs; Apmaksas noteikumi- pārdodot preci/pakalpojumu; iegādājoties preci Kopējās izmaksas: -celtniecības tāme (pievienot pielikumā) -iekārtu un citu pamatlīdzekļu uzskaitījums un izmaksas (aprakstīt tā nepieciešamību saimnieciskajā darbībā, pievienot konkrētu piedāvājumu, kuras izmaksas tiek ņemtas vērā- jāsakrīt) -Apgrozāmo līdzekļu summa- aprakstīt tā nepieciešamību -Reklāmas izmaksas; -Uzņēmuma reģistrācijas izmaksas; -Pirmā mēneša saimnieciskās darbības izmaksas Plānotā izdevuma sadalījums- cik aizdevums, cik sava nauda Plānotā kredīta nosacījumi- summa, termiņš, % likmes veids, grafika veids, atmaksas termiņš, pamatsummas atlikšana (pamatojumu pierakstīt)
 17. 17. Biznesa plāna sastāvdaļas no Palīgmateriāla un biežāk pieļautās kļūdas (5) 6)Uzņēmuma vadība un personāls Organizatoriskā struktūra Vadība un tās pienākumi Darbinieki un to pienākumi Plānotie darba laiki Algas tabula ar aprēķiniem 7)Mārketinga stratēģija Reklāmas pasākumi un to izmaksas- aprakstīt biežumu, izmaksas un to efektivitāti (vēlams pievienot dok. apliecinošus) 8)Finansiālie plāni Aprakstīt naudas plūsmā norādītās izmaksas; Atrunāt pašizmaksu, uzcenojumu un „Break-event point” (peļņas apjoms, pie kura peļņa ir 0)
 18. 18. Biežāk pieļautās biznesa uzsācēju kļūdas 1) Nepietiekami izvērtētas savas vai komandas kompetences 2) Nepietiekami izpētīts tirgus 3) Plānojot ieņēmumus, nav ņemts vērā sākšanas periods un sezonalitāte 4) Netiek identificēti riski 5) Vēlme startēt ar zemāko cenu 6) Pārāk vispārīgas vai nepietiekamas mārketinga aktivitātes 7) Pārāk lielas sākuma investīcijas 8) Nepietiekami rūpīga finanšu plānošana un vadība
 19. 19. Naudas plūsmas aizpildīšana
 20. 20. Naudas plūsmas aizpildīšana (2)
 21. 21. Katrs stāsts iedvesmo – Cēsu pusē Autine Kalēja Jāņa Nīmaņa dibināts uzņēmums, kas ražo augstas kvalitātes nažus, cirvjus un kokapstrādes instrumentus. Kā paši saka - instrumenti ar dvēseli, gaumi un mūža garantiju. Atzinību visā pasaulē guvuši meistarīgi un skaisti veidotie kalti, cirvji un citi instrumenti. Valsts atbalsta finansējumu izmantoja smēdes remontam. Dabba Augu hidrolātu ražošana. Divus gadus lolotas idejas rezultātā Kalna Ennēnos tapis dabisks un mūsdienīgs skaistumkopšanas produkts. Pēc atgriešanās Latvijā Laura Kreišmane sāka savu biznesu, valsts atbalsta programmas finansējums ļāva iegādāties ražošanai nepieciešamo iekārtu.
 22. 22. Paldies! Konsultāciju centrs Cēsīs Pļavu iela 5 Otrdien 9:00 -13:00 un 14:00-17:00 Trešdien 9:00 -13:00 un 14:00-17:00 Piektdiena 9:00 -13:00 un 14:00-17:00 Tālr. 64222860 Konsultāciju centrs Limbažos Cēsu iela 22 (2 st. 28.kab.) Trešdien 9:00 - 13.00 Ceturtdien 9:00 - 13.00 Tālr. 64222860 Valmieras filiāle Rīgas iela 9, Valmiera Darba dienās 8:30 – 17:00 Tālr. 64222860 Konsultāciju centrs Smiltene Dārza Iela 11 (2 st. 37.kab) Otrdien 9:00-13.00 Piektdien 9:00 -13:00 un 14:00-17:00 Tālr. 6422860

×