Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontaktbižas eksperti forumiem "Atbalsts uzņēmējiem"

2016.gada 22.oktobris, Līvāni

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kontaktbižas eksperti forumiem "Atbalsts uzņēmējiem"

  1. 1. Aicinām uz foruma kontaktbiržu ALTUM Pastāstiet mums par savām iecerēm uzņēmuma attīstītībā, mēs palīdzēsim rast piemērotāko risinājumu no plašā piedāvājuma - aizdevumi un riska kapitāls uzņēmējdarbības sākumā, kredītu garantijas un paralēlie aizdevumi straujai izaugsmei, eksporta kredītu garantijas jaunu tirgu apgūšanai u.c. Citadele Iepazīsties ar Citadele bankas uzņēmumu apkalpošanas menedžeri un noskaidro nenodrošinātā aizdevuma summu savam uzņēmumam. CFLA Jautājiet mums par pieejamo un plānoto ES fondu finansējumu uzņēmējdarbībai 2014.- 2020. gada plānošanas periodā. Pastāstīsim par CFLA kā šī plānošanas perioda vienīgās sadarbības iestādes lomu, kur un kā pieteikt projektu līdzfinansējuma saņemšanai, par plānotajām atlasēm un informatīvajiem semināriem un kā iesniegt projektu e-vidē. LAD Sniedzam atbalstu lauku uzņēmējiem, lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem. Pastāstīsim, kā un kādu finansiālu atbalstu var saņemt uzņēmējs, kas vēlas darboties šajās jomās. LIAA Ikviens esošais vai tikai vēl topošais uzņēmējs varēs uzzināt kādu atbalstu idejas attīstība var sniegt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, iepazīties ar Biznesa inkubatoru sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī uzzināt par iespējām saņemt atbalstu eksportā. LLKC Konsultācijas uzņēmējdarbībā un lauksaimniecībā, mācības (klātienē un tālmācībā), atbalsts projektu un plānu sagatavošanā, īpašas konsultācijas lauksaimniekiem – gan augkopībā, gan lopkopībā. Iepazīstināsim ar noderīgiem interneta rīkiem un materiāliem, piemēram, bruto seguma aprēķinu, pašizmaksu kalkulācijas u.c. NVA Informēsim par NVA pakalpojumiem darba devējiem, CV un vakanču portāla iespējām darbinieku meklēšanā. Konsultēsim par iespēju apmācīt bezdarbnieku pēc darba devēja pieprasījuma un praktisku apmācību pie darba devēja uzņēmumā. SEB SEB bankas stendā uzziniet par finansēšanas iespējām un mūsdienīgiem risinājumiem ikdienas darījumiem. SOLVIT Pastāstīsim kā varam palīdzēt, ja citas ES dalībvalsts publiskā sektora iestāde neievēro tiesības, ko kā privātpersonai vai uzņēmumam garantē Eiropas Savienība. Risinām pārrobežu problēmas, kas radušās ES tiesību aktu nepareizas piemērošanas dēļ, un ir saistītas ar atbildīgās iestādes lēmumu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī. Uzņēmumu reģistrs Mūsu stendā varēsiet uzzināt par iespējām attālināti sadarboties ar iestādi, elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu iesniegšanu, kā arī uzdot sev interesējošos jautājums par dokumentu iesniegšanu, sagatavošanu u.c. VID Konsultēsim par uzņēmumu reģistrēšanu, nodokļiem, VID e-pakalpojumiem un elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanu. Aicinām paņemt līdzi internetbankas autorizācijas datus (lietotājvārdu, paroli, kodu kartes u.tml.), lai varētu pieslēgties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai un kopīgi ar VID darbiniekiem praktiski izmēģināt VID e-pakalpojumus

×