Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanā

299 views

Published on

Informācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanā
Aija Upīte, Ekonomikas ministrija

2014. gada 7. oktobris

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanā

 1. 1. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Informācijas un palīdzības dienestu atbalsts uzņēmējdarbības šķēršļu novēršanā Aija Upīte 7.10.2014.
 2. 2. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 2 Vienotā tirgus izveidi pabeidz 1993. gadā, garantējot četras brīvības formas: Brīva preču aprite Brīva pakalpojumu aprite Brīva kapitāla aprite Brīva personu kustība Vienotais tirgus
 3. 3. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 3 500 miljoni patērētāju 22 miljoni uzņēmumu ES Vienotais tirgus
 4. 4. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 4 Atceltas preču muitas procedūras un personu robežkontrole Ieviests preču savstarpējās atzīšanas princips Ieviests reglamentēto profesiju savstarpējās atzīšanas princips Uzlabota strādājošo mobilitāte Atvērts pakalpojumu tirgus Samazinātas nodokļu barjeras Nodrošināta publisko iepirkumu pieejamība Nodrošināta finanšu pakalpojumu pieejamība Vienotais tirgus
 5. 5. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Neviens nav ideāls, arī ES vienotais tirgus
 6. 6. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 6 69% - regulējuma atšķirības 63% - administratīvie šķēršļi (piem., papildus procedūras) 46% - biznesa partneru, organizāciju uzliktie nosacījumi 46% - papildus kontroles (piem., sertificēšana) 37% - neskaidras dalībvalstu prasības 27% - profesionālās kvalifikācijas atzīšana 26% - valsts iepirkumi 26% - darbinieku norīkošana 20% - PVN atmaksa Šķēršļi ES vienotajā tirgū Dati no Ekonomikas ministrijas 2012.gada pētījuma «Uzņēmējdarbības šķēršļi Eiropas Savienības vienotajā tirgū un citos Latvijas eksporta tirgos»
 7. 7. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Informācijas dienesti
 8. 8. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 8 Tava Eiropa
 9. 9. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 9 Vienotā tirgus centrs
 10. 10. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 10 Vienotais pakalpojumu kontaktpunkts
 11. 11. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 11 Tava Eiropa (portāls par ES tiesībām) http://europa.eu/youreurope/ EUROPE DIRECT – ES Informācijas dienests http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm Vienotā tirgus centrs https://85.254.134.203/lv/eiropas_savieniba/es_vienota_tirgus_centrs/ Vienotais pakalpojumu kontaktpunkts http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_lv.htm Vienotie produktu kontaktpunkti http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/a12/index.cfm?fuseaction=a12.menucontacts Informācijas dienesti
 12. 12. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 12 Eiropas Biznesa atbalsta tīkls http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm (http://www.een.lv/)  Eiropas Biznesa kontaktu meklētājs http://www.europages.com  SIMAP, TED (par publisko iepirkumu) http://simap.europa.eu/index_lv.htm (http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do)  Vidējās, augstākās izglītības diplomu atzīšana ES http://www.enic-naric.net/ EURES (darba meklētājiem / devējiem) https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=emp&lang=lv&catId=7563&parentId=0 Informācijas dienesti
 13. 13. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 13 Juridiska konsultācija: Tavs Eiropas padomdevējs (bezmaksas juridiskās konsultācijas par ES pilsoņu un uzņēmēju tiesībām) http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_lv.htm Alternatīvi strīdu risināšanas tīkli: FIN-NET (strīdi ar bankām un citām finanšu iestādēm) http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm Eiropas ombuds (sūdzības par ES institūcijām) http://ombudsman.europa.eu/ Latvijas Tiesībsargs (sūdzības par LV iestādēm) http://www.tiesibsargs.lv/ Eiropas Patērētāju tīkls (strīdi starp patērētājiem un uzņēmumiem) http://www.ecclatvia.lv/ SOLVIT (sūdzības par EEZ valstu atbildīgajām iestādēm) http://ec.europa.eu/solvit/index_lv.htm Palīdzības dienesti
 14. 14. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
 15. 15. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 15 SOLVIT – alternatīvs ES vienotā tirgus strīdu risināšanas mehānisms Kopš 2002.gada SOLVIT tīkls risina iedzīvotāju un uzņēmēju strīdus, kas tiem radušies ES vienotā tirgus tiesību aktu nepareizas piemērošanas dēļ SOLVIT centri atrodas katrā EEZ dalībvalstī, kur tie ir iekļauti valstu administrācijā SOLVIT priekšrocības (salīdzinājumā ar tiesu): -ātrāk -vienkāršāk -bezmaksas SOLVIT
 16. 16. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 16 SOLVIT risina: -pārrobežu problēmas -radušās ES tiesību aktu nepareizas piemērošanas dēļ -ir saistītas ar atbildīgās iestādes darbību valsts, reģionālā vai vietējā līmenī SOLVIT nerisina: -lietas, kurās uzsākta tiesvedība -strīdus starp diviem uzņēmumiem vai patērētāju -strīdus ar ES institūcijām * SOLVIT nav informācijas tīkls vai juridisko pakalpojumu birojs * Lietas iesniegšana SOLVIT centrā neatceļ termiņus, kas paredzēti administratīvā procesa ietvaros. SOLVIT lietu risināšanas kritēriji
 17. 17. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 17 Uzņēmējiem brīva preču un pakalpojumu aprite uzņēmuma reģistrēšana valsts iepirkums PVN atmaksa Iedzīvotājiem uzturēšanās atļaujas profesionālās kvalifikācijas atzīšana transportlīdzekļu reģistrācija sociālais nodrošinājums Biežāk risinātās SOLVIT lietas
 18. 18. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA 18 Sūdzību iesniegšana: http://ec.europa.eu/solvit/submit- problem/index_lv.htm E-pasts: solvit@em.gov.lv 67013067, 67013186 Saziņa ar SOLVIT
 19. 19. LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA MINISTRY OF ECONOMICS OF THE REPUBLIC OF LATVIA Paldies par uzmanību! Ekonomikas ministrija Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 Tālrunis: 67013100 Fakss: 67280882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

×