Successfully reported this slideshow.
L_04Ekonomia, shoqëria /bota dhe    ndërmarrja   MSc. LULJETA ELEZAJ      Tetor, 2010            ...
• “Të interesuarit e ndërmarrjes: pronarët, drejtuesit/menaxhmenti i ndërmarrjes, të punësuarit, huadhënësit, blerësit, ...
Ekonomia  - fjala greke oiekonomia që do të thotë  ekonomizim/amvisërim, - “të përfitosh vlerë përkatëse për paratë e ...
Varësia shoqëri - ndërmarrje• Shoqëria përcakton kushtet e ndërmarrjes: legjislacioni, sistemi fiskal dhe infarstruktuar•...
Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas veprimtarisë• Ndërmarrjet industriale dhe xehetare; industria e drurit, ndërmarrjet përp...
Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas distribucionit dheintegrimit• Klasifikimi sipas blerësve:  - mallrat prodhuese,  - mall...
Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas degëve• 1. Bujqësia, pylltaria, gjuetia dhe peshkataria•  2. Xehetaria•  - eksploatimi ...
Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas madhësisë• Kapitali aksionar,• Numri i të punësuarvedhe mesatarja gjatë vitit,• Qarkullim...
• BE definicioni SME- NVM• Ndërmarrjet mesatarisht të mëdha: 50 – 250 të punësuar dhe me qarkullim vjetor nën 40 milion e...
Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas lokacionit  - Dendësia e popullsisë,  - Mundësitë e transportit,  - Mundësitë e shkoll...
Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas pronësisë  • Ndërmarrje private  • Ndërmarrje kooperative pronësi të   konsumatorëve ...
• Forma e organizimit,- përson fizik dhe përson juridik• Startimi i ndërmarrjes dhe zgjedhja e formës së ndërmarrjes,• F...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja

3,584 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja

 1. 1. L_04Ekonomia, shoqëria /bota dhe ndërmarrja MSc. LULJETA ELEZAJ Tetor, 2010 ëëë.company.com
 2. 2. • “Të interesuarit e ndërmarrjes: pronarët, drejtuesit/menaxhmenti i ndërmarrjes, të punësuarit, huadhënësit, blerësit, furnizuesit dhe shoqëria/bota”,• Kushtet globale ekonomike botërore apo regjionale: lëvizjet valutore dhe financiare botërore, sistemi i përbashkët monetar evropian etj.• ëëë.company.com
 3. 3. Ekonomia - fjala greke oiekonomia që do të thotë ekonomizim/amvisërim, - “të përfitosh vlerë përkatëse për paratë e angazhuara/investuara”, - “të jetosh nga mjetet, respektivisht pasuria vetjake”Për individët – ekonomizimi- shkathtësia ekonomike të fitosh para ashtu që të jenë të mjaftueshme për te gjitha të dalat për ushqim, veshmbathje,, banim, etj dhe një tepricë për të kursyerPër ndërmarrjet- ekonomizim- shkathtësia të ekonomizojë me resurset e disponueshme për të përfituar vlerë të shtuar përkatëse dhe të japin fitim përkatës. ëëë.company.com
 4. 4. Varësia shoqëri - ndërmarrje• Shoqëria përcakton kushtet e ndërmarrjes: legjislacioni, sistemi fiskal dhe infarstruktuar• Ndërmarrja ofruese /furnizuese me mallra dhe shërbime, punëdhënëse, dhe burim i të hyrave për shtetin ëëë.company.com
 5. 5. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas veprimtarisë• Ndërmarrjet industriale dhe xehetare; industria e drurit, ndërmarrjet përpunuese, industria e makinale etj.• Ndërmarrjet tregtare; blerej –shitje e mallrave, tregëtia me shumicë dhe pakicë,• Ndërmarrjet shërbyese; shërbimet e transportit, shërbimet e sigurimit, shërbime të teknikës informative;agjenci, byro të shërbimeve për biznes. ëëë.company.com
 6. 6. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas distribucionit dheintegrimit• Klasifikimi sipas blerësve: - mallrat prodhuese, - mallrat e konsumit,• Klasifikimi sipas qëndueshmërisë së mallrave: - mallrat kapitale, - mallrat e konsumit te gjërë Klasifikimi sipas shpeshtësisë së blerjes: - mallrat e përditshme, - mallrat speciale ëëë.company.com
 7. 7. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas degëve• 1. Bujqësia, pylltaria, gjuetia dhe peshkataria• 2. Xehetaria• - eksploatimi I xehes,• - eksploatimi I lëndës energjetike,• - përpunimi primar dhe i mëvonshëm I lëndës minerale• 3. Industria prodhuese• - industria ushqimore,• - industria e pijeve dhe lëngjeve,• - industria e duhanit,• - industria kimike,• -industria e tekstilit etj.• 4. Prodhimi repsektivisht distribuimi I energjisë elektrike , gasit, ujit dhe nxehtësisë,• 5. Ndërtimtaria• 6.Tregtia, hotelieria dhe turizmi• 7. Komunikacioni,• 8. Veprimtaritë shërbimeve prodhuese,• 9. shërbimet intelektuale ëëë.company.com
 8. 8. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas madhësisë• Kapitali aksionar,• Numri i të punësuarvedhe mesatarja gjatë vitit,• Qarkullimi vjetor,• Kapitali total• Matja e ndryshme e fitimit; neto të hyrat, bruto fitimi, rezultati para tatimimit etj• Treguesit tjerë krahasues: rentabiliteti, likuiditeti etj ëëë.company.com
 9. 9. • BE definicioni SME- NVM• Ndërmarrjet mesatarisht të mëdha: 50 – 250 të punësuar dhe me qarkullim vjetor nën 40 milion euro• Ndërmarrjet e vogla: nën 50 të punësuar dhe me qarkullim vjetor nën 7 milion euro,• Ndërmarrjet mikro, ndërmarrjet që kanë më pak se 10 punëtor të punësuar. ëëë.company.com
 10. 10. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas lokacionit - Dendësia e popullsisë, - Mundësitë e transportit, - Mundësitë e shkollimit të fuqisë punëtore, - Energjia elektrike, Shperngullaj e ndërmarrjeve të mëdha jashtë vendeve të tyre për shkak të tregjeve dhe kushteve më të volitshme. - ëëë.company.com
 11. 11. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas pronësisë • Ndërmarrje private • Ndërmarrje kooperative pronësi të konsumatorëve dhe prodhuesve të bashkuar • Ndërmarrjet publike, është nën pronësi dhe kontroll të shtetit. ëëë.company.com
 12. 12. • Forma e organizimit,- përson fizik dhe përson juridik• Startimi i ndërmarrjes dhe zgjedhja e formës së ndërmarrjes,• Firma private, - regjistrimi , numri personal,• Ndërmarrja aksionare Skema organizative e ndërmarrjeve aksionare Ndërrimi i formës dhe shuarja e ndërmarrjes ëëë.company.com

×