Natura 2000 v občini KOMEN AVTORJI: Dani Masten, Patrik Legiša, Zala Rojc ŠOLA: Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen ...
Obravnavano območje: OBČINA KOMEN <ul><li>KRAS (večji del) </li></ul><ul><li>(8310) Jame, ki niso odprte za javnost </li><...
<ul><li>KRAS (večji del) </li></ul><ul><li>SI5000023 Kras </li></ul><ul><li>hribski škrjanec (Lullula arborea) </li></ul...
KRAS Občina Komen
PREDSTAVITEV OBMOČJA <ul><li>Na območju občine Komen je prisotnih veliko različnih habitatnih tipov in posledično cela vrs...
NAJVIDNEJŠA PROJEKTA <ul><li>“ 1001 kal”  </li></ul><ul><li>(na območju Krasa) </li></ul><ul><li>Vzrok za projekt: zaraš...
<ul><li>Do sedaj so bili v občini Komen obnovljeni sledeči kali: </li></ul><ul><li>v Tupelčah in Kobjeglavi, Škrbini, Vol...
Naravovarstveno najpomembnejše vrste v dolini Branice: hribski urh in laška žaba
ZANIMIVOST… Evropske noči nočnih metuljev <ul><li>V sodelovanju s krovnima organizatorjema (Entomološko združenje iz Švice...
UGOTOVITVE <ul><li>TAKEGA BOGASTVA RASTLIN IN ŽIVALI NE SREČAMO NIKJER PO SLOVENIJI! </li></ul><ul><li>Pozitivno je dejstv...
PREDLOGI IN IDEJE <ul><li>Zaščiti samo vrsto je nesmiselno, potrebno je zaščiti celoten biotop. </li></ul><ul><li>S tem že...
<ul><li>Več pozornosti in pravilnih pristopov k ohranjanju potrebujejo kraške JAME (v občini Komen jih je med 50 in 100),...
KAJ LAHKO STORIMO? <ul><li>NA PODROČJU OHRANJEVANJA: </li></ul><ul><li>S košnjo in pašo ohranjamo travnate površine. (SE ...
<ul><li>Še naprej sodelovati v projektu “KRAS v očeh otrok in mladostnikov” </li></ul><ul><li>Vključitev tem Nature 2000 v...
… JE KRASEN! KRAS ….
URESNIČITEV NAŠIH IDEJ IN MOŽNOSTI POVEZOVANJA <ul><li>LOKALNA RAVEN </li></ul><ul><li>Starši, učitelji, mentorji krožkov ...
POSKRBIMO, DA JIH NE IZGUBIMO:
 
HVALA ZA POZORNOST!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ekoizziv 2009/10 OŠ Komen

961 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
961
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekoizziv 2009/10 OŠ Komen

 1. 1. Natura 2000 v občini KOMEN AVTORJI: Dani Masten, Patrik Legiša, Zala Rojc ŠOLA: Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen MENTOR: Dragica Ukmar Kodelja LJUBLJANA, 21.4.2010 Ekokviz 2009/2010 KRAS – več kot le kamen in burja (državno tekmovanje)
 2. 2. Obravnavano območje: OBČINA KOMEN <ul><li>KRAS (večji del) </li></ul><ul><li>(8310) Jame, ki niso odprte za javnost </li></ul><ul><li>(9340) Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex In Quercus rotundifolia </li></ul><ul><li>(8210) Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok </li></ul><ul><li>(8160*) Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu </li></ul><ul><li>(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae) </li></ul><ul><li>(6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi) </li></ul><ul><li>(5130) Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih </li></ul><ul><li>(91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) </li></ul><ul><li>DOLINA BRANICE (manjši del) </li></ul><ul><li>(62A0) Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae) </li></ul><ul><li>(6110*) Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi) </li></ul><ul><li>(5130) Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih </li></ul>Delež območja Nature 2000: več kot 97% Površina občine: 10 272 ha Površina območja Natura 2000: 10 006 ha Habitatni tipi:
 3. 3. <ul><li>KRAS (večji del) </li></ul><ul><li>SI5000023 Kras </li></ul><ul><li>hribski škrjanec (Lullula arborea) </li></ul><ul><li>kačar (Circaetus gallicus) </li></ul><ul><li>pisana penica (Sylvia nisoria) </li></ul><ul><li>podhujka (Caprimulgus europaeus) </li></ul><ul><li>rjava cipa (Anthus campestris) </li></ul><ul><li>rjava penica (Sylvia communis) </li></ul><ul><li>rjavi srakoper (Lanius collurio) </li></ul><ul><li>slavec (Luscinia megarhynchos) </li></ul><ul><li>s mrdokavra (Upupa epops) </li></ul><ul><li>sršenar (Pernis apivorus) </li></ul><ul><li>velika uharica (Bubo bubo) </li></ul><ul><li>veliki skovik (Otus scops) </li></ul><ul><li>vrtni strnad (Emberiza hortulana) </li></ul><ul><li>veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum </li></ul><ul><li>DOLINA BRANICE (manjši del) </li></ul><ul><li>SI3000225 Dolina Branice </li></ul><ul><li>veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) </li></ul><ul><li>vejicati netopir (Myotis emarginatus) </li></ul><ul><li>veliki studenčar (Cordulegaster heros) </li></ul><ul><li>rogač (Lucanus cervus) </li></ul><ul><li>močvirski krešič (Carabus variolosus) </li></ul><ul><li>hrastov kozliček (Cerambyx cerdo) </li></ul><ul><li>bukov kozliček (Morimus funereus) </li></ul><ul><li>črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*) </li></ul><ul><li>laški piškur (Lethenteron zanandreai) </li></ul><ul><li>grba (Barbus plebejus) </li></ul><ul><li>laška žaba (Rana latastei) </li></ul><ul><li>hribski urh (Bombina variegata) </li></ul>Živalske in rastlinske vrste: <ul><li>SI3000276 Kras </li></ul><ul><li>dolgonogi netopir (Myotis capaccinii) </li></ul><ul><li>mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) </li></ul><ul><li>navadni netopir (Myotis myotis) </li></ul><ul><li>ostrouhi netopir (Myotis blythii) </li></ul><ul><li>vejicati netopir (Myotis emarginatus) </li></ul><ul><li>ozki vretenec (Vertigo angustior) </li></ul><ul><li>rogač (Lucanus cervus) </li></ul><ul><li>veliki pupek (Triturus carnifex) </li></ul><ul><li>človeška ribica (Proteus anguinus*) </li></ul><ul><li>mrenič (Barbus meridionalis) </li></ul><ul><li>hromi volnoritec (Eriogaster catax) </li></ul><ul><li>kraški zmrzlikar (Erannis ankeraria) </li></ul><ul><li>travniški postavnež (Euphydryas aurinia) </li></ul><ul><li>grba (Barbus plebejus) </li></ul><ul><li>barjanski okarček (Coenonympha oedippus) </li></ul><ul><li>hribski urh (Bombina variegata) </li></ul><ul><li>bukov kozliček (Morimus funereus) </li></ul><ul><li>veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum </li></ul>
 4. 4. KRAS Občina Komen
 5. 5. PREDSTAVITEV OBMOČJA <ul><li>Na območju občine Komen je prisotnih veliko različnih habitatnih tipov in posledično cela vrsta zaščitenih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. </li></ul><ul><li>Kras predstavlja tudi tretje največje mednarodno pomembno področje za ptice v Sloveniji! </li></ul><ul><li>Tu gnezdijo ogrožene vrste ptic v veliko večjem številu kot v drugod po Sloveniji. </li></ul><ul><li>Te ptice so: velika uharica, krakoperutni vrtnik, pisana penica, puščavec, smrdokavra in veliki skovik. </li></ul>
 6. 6. NAJVIDNEJŠA PROJEKTA <ul><li>“ 1001 kal” </li></ul><ul><li>(na območju Krasa) </li></ul><ul><li>Vzrok za projekt: zaraščanje krajine in kalov. </li></ul><ul><li>Namen projekta: obnavljanje in očiščenje kalov, ki so so posebni kraški vodni viri oz. mokrišča, ki so služili za napajanje živine. </li></ul><ul><li>V njih so se razvili tudi pomembni ekosistemi. </li></ul><ul><li>Projekt je bil sofinanciran s sredstvi programa INTERREG 2000-2006 in ga je izvajal Zavod RS za varstvo narave </li></ul><ul><li>Naravovarstveno pomembne vrste in habitatni tipi: </li></ul><ul><li>Rastlinske vrste: </li></ul><ul><li>suličastolistni porečnik ( Alisma lanceolatum. ), obmorska srpica ( Bolboschoenus maritimus ), navadni rogolist ( Ceratophyllum demersum ),vodna preslica ( Equisetum fluviatile ), navadna božja milost ( Gratiola officinalis ), grbasta vodna leča ( Lemna gibba ), beli lokvanj ( Nymphaea alba ), sinjezeleni biček ( Schoenoplectus tabernaemontani ), vodna perunika ( Iris pseudacorus ) </li></ul><ul><li>Živalske vrste: </li></ul><ul><li>metulji: lokvanjeva vešča ( Elophila nymphaeata ), lečina vešča ( Cataclysta lemnata </li></ul><ul><li>Natura 2000 v dolini Branice (na območju doline Branice) </li></ul><ul><li>Namen projekta: povečati poznavanje omrežja Natura 2000 in značilnosti varovanih vrst območja Dolina Branice med prebivalci območja ter v sodelovanju z njimi in strokovnjaki s področja varstva narave izdelati načrt upravljanja območja. </li></ul><ul><li>Določilo se bo kmetijske prakse, ki bodo omogočale dolgoročno ohranjanje varovanih vrst in habitatnih tipov v ugodnem stanju. </li></ul><ul><li>Z naravoslovnimi dnevi, skupinskimi popisi varovanih vrst, akcijami za osnovnošolce, publikacijami, objavami v medijih in kratkim filmom  o Naturi 2000 se bo osveščalo prebivalce celotne LAS in širšo javnost, </li></ul><ul><li>P redstavi ti dolino Branice kot eno izmed varovanih območij.  </li></ul><ul><li>Naravovarstveno najpomembnejše vrste: </li></ul><ul><li>hribski urh in laška žaba </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Do sedaj so bili v občini Komen obnovljeni sledeči kali: </li></ul><ul><li>v Tupelčah in Kobjeglavi, Škrbini, Volčji Grad, Svetem, Komnu, Gorjanskem… </li></ul>TRENUTNO STANJE NA PODROČJU OBNOVE KALOV Primer kala po obnovi Primer kala pred obnovo
 8. 8. Naravovarstveno najpomembnejše vrste v dolini Branice: hribski urh in laška žaba
 9. 9. ZANIMIVOST… Evropske noči nočnih metuljev <ul><li>V sodelovanju s krovnima organizatorjema (Entomološko združenje iz Švice in Madžarsko lepidopteroško združenje) sta Zavod RS za varstvo narave in Društvo za preučevanje in ohranjanje nočnih metuljev v Sloveniji organizirala Pete evropske noči nočnih metuljev. </li></ul><ul><li>Med 24. in 28. julijem 2009 na različnih lokacijah tako po Sloveniji kot tudi Evropi ljubitelji nočnih metuljev opazujejo, določajo in štejejo nočne metulje. </li></ul><ul><li>Za eno od teh lokacij je bil zbran tudi Kras – vas Gorjansko. </li></ul><ul><li>Namen opazovalcev je, da iz vsake lokacije pošljejo spisek na mednarodno združenje na Madžarsko in v Švico, tam bodo namreč izdali skupno poročilo za celotno Evropo. Slovenija v tej akciji sodeluje drugič. </li></ul><ul><li>Kras je za opazovanje izredno zanimiv, predvsem zato, ker ni toliko ogrožen od poljedelstva kot ostale pokrajine. </li></ul><ul><li>Podnebne spremembe pomembno vplivajo tudi na življenje metuljev, na Krasu pa je bolj kot to, problem zaraščanje, saj tako izginjajo kraške gmajne, ki so pomemben življenjski prostor (biotop) za nekatere vrste nočnih metuljev. </li></ul><ul><li>Tipični nočni metulji na Krasu so zaščiteni kraški pavlinček, veliki nočni pavlinček, somračniki in hrastov veščec. </li></ul>V lovilnih šotorih je sveti močna svetilka, ki privabi metulje.
 10. 10. UGOTOVITVE <ul><li>TAKEGA BOGASTVA RASTLIN IN ŽIVALI NE SREČAMO NIKJER PO SLOVENIJI! </li></ul><ul><li>Pozitivno je dejstvo, da je občinska uprava in kot v nekaterih občinah naklonjena tako velikemu deležu zavarovanega območja in ga ne bodo krčili. </li></ul><ul><li>V Naturi 2000 občina Komen vidi prednost razvoja in ne slabost, to pa omogoča in hkrati narekuje pozitiven odnos tudi na drugih ravneh. </li></ul><ul><li>Kras predstavlja tretje največje mednarodno pomembno področje za ptice v Sloveniji in je ima še ohranjene številne raznovrstne žuželke. </li></ul><ul><li>Najbolj zanemarjen habitatni tip so kraške jame. </li></ul>
 11. 11. PREDLOGI IN IDEJE <ul><li>Zaščiti samo vrsto je nesmiselno, potrebno je zaščiti celoten biotop. </li></ul><ul><li>S tem želimo povedati, da le če bomo ohranjali različne habitatne tipe na Krasu v celoti, bomo lahko ohranjali tudi različne ogrožene vrste. </li></ul><ul><li>Imamo številne žuželke, ki so v ostalih delih Evrope že izginile ali so zelo redke: kobilica sagapedo, metulj petelinček - spodaj, metulj jadralec – desno. </li></ul><ul><li>Če želimo te vrste ohraniti, moramo skrbeti za vzdrževanje travnikov z naravnimi metodami (košnjo ali pašo), saj vse ostale uničujejo naravno ravnovesje in ogrožajo obstanek redkih vrst. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Več pozornosti in pravilnih pristopov k ohranjanju potrebujejo kraške JAME (v občini Komen jih je med 50 in 100), saj so največkrat divja odlagališča odpadkov. </li></ul>Samo na Krasu se skoraj dotakneš pekla!
 13. 13. KAJ LAHKO STORIMO? <ul><li>NA PODROČJU OHRANJEVANJA: </li></ul><ul><li>S košnjo in pašo ohranjamo travnate površine. (SE ŽE IZVAJA) </li></ul><ul><li>Nasade črnega bora ne širim in ne obnavljam po požarih. (SE ŽE IZVAJA) </li></ul><ul><li>S tem ohranjamo poleg rastlin tudi številne živali. </li></ul><ul><li>Ptic, posebno gnezdilk, ne vznemirjamo ( ne plezamo in ne letimo v njihovem življenjskem prostoru…) (POTREBNA VEČJA OZAVEŠČENOST) </li></ul><ul><li>Očistiti in zaščititi kraške jame (POTREBNA VEČJA OZAVEŠČENOST) </li></ul><ul><li>NA PODROČJU PREVENTIVE: </li></ul><ul><li>Vzgoja! </li></ul><ul><li>Večji poudarek pomena ohranjanja živalske in rastlinske raznovrstnosti skozi propagandni material! </li></ul><ul><li>Ozaveščanje mladih, ki to znanje prenašajo v okolje! </li></ul>KAKO?
 14. 14. <ul><li>Še naprej sodelovati v projektu “KRAS v očeh otrok in mladostnikov” </li></ul><ul><li>Vključitev tem Nature 2000 v učne programe (naravoslovni dnevi, biološki krožki s poudarkom na Naturi 2000) </li></ul><ul><li>Raziskovalne naloge </li></ul><ul><li>Sodelovanje šole z naravovarstvenimi organizacijami in posameznimi strokovnjaki, ki si prizadevajo ohraniti Kras krasen </li></ul><ul><li>Čezmejno sodelovanje z italijanskimi šolami, občinami, strokovnimi organizacijami, društvi in vključevanje v skupne projekte (npr. Kraški okraj) </li></ul>KAKO?
 15. 15. … JE KRASEN! KRAS ….
 16. 16. URESNIČITEV NAŠIH IDEJ IN MOŽNOSTI POVEZOVANJA <ul><li>LOKALNA RAVEN </li></ul><ul><li>Starši, učitelji, mentorji krožkov </li></ul><ul><li>Občina Komen </li></ul><ul><li>Vaške skupnosti </li></ul><ul><li>EKO kmetije </li></ul><ul><li>Jamarska društva </li></ul><ul><li>Razvojna društva </li></ul><ul><li>(VRT, PLISKA, BREST, DEBELA GRIŽA…) </li></ul><ul><li>Različni Turistično informacijski centri </li></ul><ul><li>Čezmejno sodelovanje </li></ul><ul><li>REGIJSKA RAVEN </li></ul><ul><li>RRA Južne Primorske </li></ul><ul><li>LAS Krasa in Brkinov in Agrarne skupnosti </li></ul><ul><li>Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica </li></ul><ul><li>Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana </li></ul><ul><li>Kmetijsko svetovalna služba Sežana </li></ul><ul><li>Zavod za šport, turizem in prosti čas (Sežana) </li></ul><ul><li>Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa </li></ul><ul><li>Konzorcij kraških pridelovalcev terana </li></ul><ul><li>Razvojna agencija ROD. Rdeči apolon - Zavod za raziskovanje, ohranjanje in interpretacijo dediščine </li></ul><ul><li>Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica </li></ul><ul><li>Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) </li></ul><ul><li>Zavod za gozdove Slovenije, OE Sežana </li></ul><ul><li>Kmetijsko svetovalna služba Sežana </li></ul><ul><li>Ministrstvo za okolje in prostor </li></ul><ul><li>Evropska komisija o Naturi 2000 </li></ul><ul><li>NACIONALNA RAVEN </li></ul><ul><li>Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) </li></ul><ul><li>Ministrstvo za okolje in prostor </li></ul><ul><li>Evropska komisija o Naturi 2000 </li></ul>
 17. 17. POSKRBIMO, DA JIH NE IZGUBIMO:
 18. 19. HVALA ZA POZORNOST!

×