Ekoizziv 2009/10 OŠ Idrija

895 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
895
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekoizziv 2009/10 OŠ Idrija

 1. 1. Ekokviz 2009/2010 NATURA 2000 NA OBMOČJU IDRIJSKO-CERKLJANSKE (državno tekmovanje) Avtorice: Pia Dobravec, Nika Prelovec, Neža Tušar Šola: Osnovna šola Idrija Mentor: Lidija Kacin Ljubljana, 21. 4. 2010
 2. 2. KJE SMO?
 3. 3. <ul><li>IDRIJSKO- </li></ul><ul><li>CERKLJANSKA </li></ul><ul><li>REGIJA </li></ul>
 4. 4. 50,77 % Delež v občini 14910,616 Površina Natura 2000 (ha) 29369,899 Površina občine (ha) 9,98 % Delež v občini 1312,865 Površina Natura 2000 (ha) 13159,279 Površina občine (ha)
 5. 5. Natura 2000 v občini Idrija <ul><li>- Območja Natura 2000 v občini Idrija so posebna varstvena območja, ki pomembno prispevajo k ohranitvi in obnovitvi ugodnega stanja vrst ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst ter njihovih habitatov. </li></ul><ul><li>- V občini Idrija so ta območja: </li></ul><ul><li>Jelenk, Jama v Globinah, Jama na Pucovem kuclu, Jama pod Lešetnico, Kendove robe, Idrijca s pritoki, Ukovnik, Trnovski gozd, Trnovski gozd – Nanos, Trnovski gozd – južni rob. </li></ul>
 6. 6. Predstavitev območja <ul><li>- Trenutno ne poteka noben projekt, ki bi bil na omenjenih področjih povezan z Naturo 2000 </li></ul><ul><li>Na območju Natura je z občinskim odlokom ustanovljen Krajinski park Zgornja Idrijca z namenom varovanja naravne dediščine in vrednot. </li></ul><ul><li>Pripravljajo pa se projekti in podlage za ustanovitev Regijskega parka Trnovski gozd (RP). Predlagano območje RP obsega več občin, je pa na celotnem območju Nature. Ena  izmed prioritet regijskega parka bo vsekakor varovanje naravnih vrednot in danosti. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Območja, ki so </li></ul><ul><li>zavarovana </li></ul><ul><li>pod Naturo </li></ul><ul><li>2000 v naši </li></ul><ul><li>občini </li></ul><ul><li>(posebej </li></ul><ul><li>varovana območja) </li></ul><ul><li>Za ogled klikni ikone Natura 2000 na zemljevidu </li></ul>Idrijca pritoki Otalež - Lazec Jelenk Ukovnik Kendove robe Jama v Globinah Jama na Pucovem kuclu Jama pod Lešetnico Trnovski gozd Trnovski gozd – Nanos Trnovski gozd – južni rob
 8. 8. Trenutno stanje Nature 2000 v naši občini <ul><li>Rastišča kranjskega jegliča upadajo zaradi zaraščanja, </li></ul><ul><li>Idrijco s pritoki in nekatere jame ponekod ogroža bližina ceste s prometom, </li></ul><ul><li>V jami na Pucovem Kuclu se nenadzorovano nabira jamske hrošče, </li></ul><ul><li>Na področju Trnovskega gozda se prekomerno razvijajo rekreacijske dejavnosti, povečuje pa se tudi motorni promet… </li></ul>
 9. 9. Kaj bi lahko naredili za čimboljšo ohranitev območij? <ul><li>Idrijca s pritoki </li></ul><ul><li>- Redno skrbimo za prehodnost vodotoka; </li></ul><ul><li>Čim manj gradbeno posegajmo v strugo in brežino reke; </li></ul><ul><li>Skrbimo za obrežne rastline. </li></ul><ul><li>Jelenk </li></ul><ul><li>- Skrbimo za travnike. </li></ul>
 10. 10. Trnovski gozd – Nanos, Južni rob, Trnovski gozd <ul><li>Ohranjamo gozdove, jase…; </li></ul><ul><li>Ne izvajamo večjih gradbenih posegov (elektrarne, ceste…); </li></ul><ul><li>Če gradimo daljnovod… ga ohranimo na starih trasah in ne posegamo na novo v okolje; </li></ul><ul><li>Zmanjšamo rekreacijske dejavnosti (padalstvo, planinarjenje…) in omejimo promet na motorna vozila; </li></ul><ul><li>Za travnike skrbimo s košnjo in pašo; </li></ul><ul><li>Ptic, ki gnezdijo, ne vznemirjamo; </li></ul><ul><li>Zagotovimo čim bolj mirne prelete zračnih koridorjev; </li></ul><ul><li>Čim manj objektov v zraku. </li></ul>
 11. 11. Kako bi lahko bolje izkoristili Naturo 2000 v našem okolju? <ul><li>Projekt GEOPARK </li></ul><ul><li>NARAVNA DEDIŠČINA KULTURNA DEDIŠČINA </li></ul><ul><li>EVROPSKA MREŽA GEOPARKOV </li></ul><ul><li>(povezava z drugimi okolji) </li></ul>
 12. 12. Izziv občine Idrija <ul><li>Naša občina ima izjemno naravoslovno in tehniško dediščino. </li></ul><ul><li>Je pomembna v evropskem prostoru. </li></ul><ul><li>Ima najboljše možnosti, da z dobrim medsebojnim sodelovanjem razvije in poveže dejavnosti v nastajajočem Geoparku. </li></ul>
 13. 13. Namesto zaključka <ul><li>Naravo smo dobili od prednikov samo na posojo in prav je, da jo ohranimo za kasnejše rodove.    </li></ul>
 14. 14. Idrijca s pritoki blistavec ( Leuciscus souffia) grba ( Barbus plebejus) soška postrv ( Salmo marmoratus) kapelj ( Cottus gobio) pohra ( Barbus meridionalis) vidra ( Lutra lutra) lepi čeveljc ( Cypripedium calceolus)
 15. 15. Jelenk kranjski jeglič ( Primula carniolica) idrijski jeglič ( P.x venusta ). avrikelj (P.auricula )
 16. 16. Kendove robe kranjski jeglič ( Primula carniolica)
 17. 17. Trnovski gozd črna žolna ( Dryocopus martius) divji petelin ( Tetrao urogalus) gozdni jereb ( Bonasa bonasia) koconogi čuk ( Aegolius funereus ) triprsti detel ( Picoides tridactylus) kozača ( Strix uralensis) sršenar ( Pernis apivorus)
 18. 18. Trnovski gozd –Nanos, južni rob beloglavi jastreb (Gyps fulvus) pisana penica (Sylvia nisoria) sokol selec (Falco peregrinus) planinski orel (Aquila chrysaetos) slegur (Monticola saxatilis) velika uharica (Bubo bubo) kačar (Circaetus gallicus) kotorna (Alectoris graeca saxatilis ) slavec (Luscinia megarhynchos ) podhujka (Caprimulgus europaeus ) sršenar (Pernis apivorus )
 19. 19. Otalež - Lazec mali podkovnjak ( Rhinolophus hipposideros)
 20. 20. <ul><li>Jama na Pucovem Kuclu Vodoravna jama na vzpetini Zavratec juţno od Podklanca, biospeleološko pomembna jama. </li></ul><ul><li>Območje obsega tudi gozdnat pas okoli jame. Jamo ogroža nenadzorovano nabiranje jamskih hroščev. </li></ul><ul><li>Jama pod Lešetnicami Za javnost zaprta jama pri Jeličnem vrhu nedaleč od Idrije. Območje obsega tudi gozdnato območje okoli jame. </li></ul><ul><li>Jama v Globinah Za javnost zaprta jama ob Ledinah nedaleč od Spodnje Idrije. Območje obsega tudi pas okoli jame. </li></ul><ul><li>Ukovnik Za javnost zaprta jama s podzemskim tokom v bližini Spodnje </li></ul><ul><li>Idrije. Vhodni del ogroža bližina ceste s prometom. </li></ul>

×