Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krisia. proiektua.gaztelupe

436 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Krisia. proiektua.gaztelupe

 1. 1. PROIEKTUA: KRISIA / 2013
 2. 2. PROIEKTUA: KRISIABATXILERGOA 1. MAILA GIZARTE-ARTE MODALITATEAK KRISIA aztertzeko, Workshop bat antolatzea eta bertan parte hartzea da proiektu honen zeregina.
 3. 3. Lana egiteko estrategia bat da, tailer bat dela esan dezakegu eta tailer horretako pertsonen partehartzea ezinbestekoa da.Talde lanean gai baten inguruan ezagutza garatzeko eta taldearen sentimendua indartu eta bultzatzeko tresna da.Iraupena 2-3 ordutakoa izaten da.Azken emaitza, planteatutako gaiaren inguruan parte hartzaileek krisiaren klabeak eta ondorioak ezagutu eta proposamenak edo konpromisoak hartzea izango dira.
 4. 4. Ez dago ponenterik, taldeetako lana ondo bideratzen ari den ziurtatuko duten moderatzaileak bai egongo dira.Workshop saioaren aurretik landu nahi den gaiaren inguruko informazio bilketa , hausnarketa eta prozesatzea egiten da.Parte hartzaileen lana da garrantzitsuena.
 5. 5. GURE WORKSHOPAKRISIA GAIAREN INGURUAN INFORMAZIOA PARTEKATUETA EZTABAIDA EGIN ONDOREN,AZKEN EMAITZA KONPROMEZU ZEHATZ BATZUETARAHELTZEA IZANGO DA ETA HORRETARAKO, AZKENENGOEGUNEAN , GALDERA BATZUEN INGURUANHAUSNARKETA BURUTU BEHARKO DUZUE:
 6. 6. AURRETIK EGIN BEHAR DENA:Taldeka hurrengo diapositibako gaien inguruan:• INFORMAZIOA BILATU , AZTERTU ETA JASO ( arrazoiak, gertakizunak, ondorioak, proposaturiko konponbideak ... ).• PORTFOLIOA OSATU• POSTERRA EGIN
 7. 7. GAIAK 1. Krisia eta giza mugimenduak. 2. Krisia eta hezkuntza. 3. Krisia eta kultura. 4. Krisia eta banka . 5. Krisia eta higiezinen merkatua.
 8. 8. AURRETIK EGITEKO LANAPORTAFOLIOA,zer da?Gaiaren inguruko datu, testu, weborriak ...dira.Interesgarritzat jotzen ditugun iturriak jaso , sailkatu , landu etaemango zaizkizuen fitxak osatu.• Zertarako? • Eztabaidarako informazioa eta datuak eramatekoPOSTERRA zer da?• SINTESI LANA DA.Taldekide bakoitzak jasotakoaren sintesia, taldelanaren planifikazioa ere ager daiteke.. Aurretik sintesia nola antolatuko duten pentsatu:gaika, kronolojikoki... Unitate bakar baten azalduko da :diapositiba, bakarra kartulina bat...
 9. 9. WORKSHOPERAKO GURE GALDERAK•• Zeintzuk dira krisiaren kausak?• Ekarri al du krisiak ondorio positiborik? Zeintzuk?• Eta ondorio negatiborik? Zeintzuk?• Ba al dago krisiari irtenbiderik edo eta bere aurrean jokaera desberdinik proposatzen dituen talderik? Zer diote?• Guk zer egin dezakegu? Zerbait egitera konprometitu gaitezke?• Mundu mailako zein gure hurbileko erakundeei zerbait egiteko eska diezaiekegu?. Zeintzui?Zer bakoitzari?• BESTE BATZUK...........
 10. 10. GAIEN PRESTAKETARAKO ANTOLAKETA•5eko taldeetan gaia lantzeko beharrezko pausoak ematenhasi.•Taldeak osatzeko kodigodun txarteltxoak erabiliko dira.•Talde bakoitzak hasi baino lehenago idazkari eta moderatzailebat izendatuko ditu, taldeen arteko koordinazioa errazteko.•Talde bakoitzak tutore bat: zailtasunak argitzeko, baliabideakerrazteko…•Lan ordutegia: Filosofia, Historia, Ekonomia, TGP etaBolumen ikasgaien ordutegia, 2 asteko iraupena•Gelan eta IDZn egingo da lana
 11. 11. TALDEAK GAZTELUPE• Gaztelupen: 37 ikasle 10 taldetan. • 5 talde 5koak • 2 talde 6koak.• Talde bakoitzak eta pertsona bakoitzak identifikazio kode bat izango du.• Tutoreak:Txaro, Gaizka, Ana• Egitekoa • Zalantzak argitu • Taldeko lana behatu • Ebaluatu
 12. 12. GAZTELUPE:identifikazio kodeak eta tutoreakTALDEAK TALDEKIDEAKA TXARO A1, A2, A3, A4, A5B GAIZKA B1, B2, B3, B4, B5C ANA C1, C2, C3, C4, C5D TXARO D1, D2, D3, D4, D5E GAIZKA E1, E2, E3, E4, E5F ANA F1, F2, F3, F4, F5, F6G G1, G2, G3, G4, G5, G6
 13. 13. ANTOLAKETAIdazkaria eta moderatzailea aukeratzeko prozedura:•Lehengo boluntarioren bat ea dagoen galdetuko da.•Ez badago boluntariorik talde horretan 3 zenbakia duenak beteko duidazkari funtzioa eta 1 zenbakia duenak moderatzaileaIdazkariaren funtzioak:•Saio bakoitzean egiten denaren akta jasotzea. eguneroko batbezalakoa izango da.•Taldean sortzen den dokumentazioa, edo eta materialak biltzekoardura izango du eta taldekide guztien eskura ipintzekoa ere.Moderatzailearen funtzioak:•Taldekideeen parte hartzea bideratuko du (hitza emanez, txandakerrespetatzen direla bermatuz...)•Denboraren kontrola: saioaren hasieran egin beharrekoak zehaztu etadenboralizazioa ere eta horren jarraipena egitea.
 14. 14. DENBORALIZAZIOAHasierako 2 -Aurkezpena Tutoreariegunak: -Antolamendua: zer irakurri aurkeztu11,12 noizko. Planifikazioa.4 egun: Informazioaren lanketa: Tutoreari13-18 PORTAFOLIOA aurkeztu3 egun: KARTELA eta eztabaidara Tutoreari19-21 eramango dena prestatu. aurkeztuAzkeneko Worshopa gauzatzea Tutorearieguna: aurkeztu22
 15. 15. WORKSHOPAREN PRESTAKETARAKO ANTOLAKETA• 3 ordutako iraupena. Tartean ordu erdiko atsedenarekin.• Lehenengo talde bakoitzean idazkaria, moderatzailea eta bozeramailea aukeratu beharko dira.• Moderatzailearendako aurrez taldeetan galderak prestatu beharko dira.
 16. 16. TALDEAK:Almenen 3 talde egin daitezke 11na kidez osatuta.1 taldea: A1, B1, C1, D1, E1, F1, A4, B4, C4, D4, E42 taldea: A2, B2, C2, D2, E2, F2, F4, A5, B5, C5, D53 taldea: A3, B3, C3, D3, E3, F3, E5, F5, D6, E6, F6Gaztelupen 3 talde: 2 talde 12koak eta talde bat13koa.1 taldea: A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, A4, B4, C4, D4, E42 taldea: A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, F4, G4, A5, B5, C53 taldea: A3, B3,.C3, D3, E3, F3, G3, D5, E5, F5, G5, F6, G6
 17. 17. IDAZKARIA, MODERATZAILEA, BOZERAEMAILEAArdura hauek izendatzeko jarraituko den prozedura:•Lehengo galdetu ea bolondresik dagoen.•Bestela horrela jokatuko da: Idazkaria taldeko gazteena izango da Bozeramailea taldeko nagusiena Moderatzailea bigarren gazteena.
 18. 18. IDAZKARIA, MODERATZAILEA, BOZERAEMAILEAIdazkariaren funtzioak:Saioan egiten denaren akta jasotzea.Taldean sortzen den dokuemtnazioa??, edo eta materialak biltzekoardura izango du eta taldekide guztien eskura ipintzekoa ere....Moderatzailearen funtzioak:Taldekideeen parte hartzea bideratuko du (hitza emanez, txandakerrspetatzen direla bermatuz...)Denboraren kontrola: saioaren hasieran egin beharrekoak zehaztu etadenboralizazioa ere eta horren jarraipena egitea....Bozeramailearen funtzioak:Lana gidatzeaLan taldean sortzen diren konklusio eta konpromezuak besteenaurrean aurkeztea.…
 19. 19. WORKSHOPean talde bakoitzak egiten dituen ekarpenak edo ateratako ondorioak panel handi baten , kolore desberdinetakopostitak erabiliz ikusgai jarriko dira
 20. 20. DENBORALIZAZIOA:EKINTZA DENBORASarrera 30Taldeak osatzea eta 15ordezkarien izendapenaHausnarkaetaren lehen saioa 60Atsedena 30Talde lanerako bigarren saioa 60Konklusioen bateratzea 20Konpromezuen hautaketa 20Itxiera 5
 21. 21. IKASTE EMAITZEN EBALUAZIOATALDEKO EB. Portafolioa: PORTAFOLIOAN 30 informazio eta dokumentazio pertinentea eta • anitza jasota dago sailkapen egokia erabiltzen da. •TALDEKO EB. Posterra: POSTERRAN 30 informazioa zabala da, • sintetizatuta dago • gaiarekiko koherentea. •BANAKAKO EB. EZTABAIDAN 20 Iritzia: Arrazoi sendoak eta pertsonalak. • •Enpatikoa eta asertiboa •Iritzia bestearen iritziarekin osatu. •Parafraseoa egiten du •Eginbeharra gogoz , beste batzuei ere lagundu •Pertsona guztiek hitz egin eta bakoitzaren ekarpenak bistaratzen dituTALDEKO E. Proposamen sortzaileak EZTABAIDAN 10 Informazio anitza eta ideien argitasunaBANAKAKO EB. Taldean bere eginbeharra gogoz betetzen du PROZESUAN 10 eraginkorra izanez, beste batzuei ere lagundu egiten die:Fitxak, etab
 22. 22. PROIEKTUA: KRISIA BATXILERGOA 1.GIZARTE ETA ARTE MODALITATEAK

×