Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fənn: Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Təqdimatlarda Paul R. Krugman ve Maurice Obstfeld  tərəfındən yazılmış “ Inter...
<ul><li>Beyn əlxalq ticarət hüququ ......................................................... 3 </li></ul><ul><li>QATT və ...
Beyn əlxalq ticarət hüququ <ul><li>Beynəlxalq ticarət hüququ ölkələr və onların kompaniyaları arasında ticarət etmənin qa...
QATT və DTT ( WTO) neoklassik n əzəriyyəyə əsaslanır <ul><li>Bütün ölkələr ticarətdən qazanır </li></ul><ul><li>Daha çox t...
DTT-xülasə Yerləşir : Cenevrə , İsveçrə Qurulmuşdur : 1  Yanvar  1995 Yaradılmışdır : Ur uqvay raundu danışıqları (1986...
500 səhfəlik qaydalar / 23,000 səhfəlik şərhlər DTT n ədir? Beyn əlxalq ticarət qaydaları üzvlər tərəfindən danışıqlar y...
DTT: Qərar qəbulu prosesi
DTT qərar qəbulu prosesi, hansi institutlari mövcuddur? <ul><li>Üzv idaretməli və konsensusa əsaslanır. </li></ul><ul><li>...
Müzakirə mövzuları <ul><li>Xüsusi mövzular üzrə danışıqlar: </li></ul><ul><ul><li>Kənd təsərrüfatı </li></ul></ul><ul><ul>...
DTT( WTO) -siz DÜNYA TİCARƏTİ 1929 1930 1931 1932 1933 $3.0 mlrd $0.9 mlrd Dünya ticarətinə proteksionizmin təsiri, 192...
DTT ( WTO ) ilə dünya ticarəti Dünya ticarət həcmi 1948–2003 ABŞ $ trillion, c ari qiymətlərlə 1997 DAHA çox ticarət ? ...
İlk addım danışıqdır . Haradasa danışıqlar aparılır və nəticələr əldə edilir Elə yerdir ki, hökumətlər öz ticarət proble...
Çoxtərəfli ticarət qayadaları toplusu <ul><li>Ticarət və Tariflər üzrə Baş Saziş 1994 </li></ul><ul><li>Xidmətlərlə ticarə...
DTT ( WTO ): prinsiplər <ul><li>Diskriminasiyanın aradan qaldırılması : </li></ul><ul><ul><li>Üzvər ticarət partnyorları ...
DTT ( WTO ) : p rinsiplər <ul><li>Azad ticarət : </li></ul><ul><ul><li>Danışıqlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Mərhələlərlə ...
DTT ( WTO ) : p rinsiplər <ul><li>Ədalətli rəqabəti stimullaşdırma: </li></ul><ul><ul><li>Dempinq və subsidiyalar üzrə qay...
DTT ( The World Trade Organization ) The World Trade Organization Centre William Rappard rue de Lausanne 154 CH–1211 Genev...
Beynəlxalq Ticarətdə Anlaşmazlıqlar <ul><li>Dövlətlərarası anlaşmazlıqlar </li></ul><ul><ul><li>Banan müharibələri </li></...
Ticarət Anlaşmazlıqları <ul><li>Əsas müzakirə mövzusu : Müqavilələr </li></ul><ul><li>Beynəlxalq Ticarətin Risqləri – ...
Beynəlxalq Ticarətin Risqləri <ul><li>İnformasiyaya uzaqlıq </li></ul><ul><ul><li>İş quracağınız şirkət </li></ul></ul><ul...
Anlaşmazlıqların Həlli <ul><li>Problem ortaya çıxmadan həlli </li></ul><ul><ul><li>Müqavilələr </li></ul></ul><ul><li>Prob...
Beynəlxalq Ticarət Müqavilələri <ul><li>Birdən çox insanın bir yerə yığışaraq müqavilə predmeti olan mal, xidmət, qiymət v...
Beynəlxalq Ticarət Müqavilələri <ul><li>Müqavilə Azadlığı Prinsipi </li></ul><ul><ul><li>Konstutsyon hüquq </li></ul></ul>...
Müqavilənin Şərtləri <ul><li>Təklif </li></ul><ul><li>Qəbul </li></ul><ul><li>Əhliyət </li></ul><ul><li>İradələrin real ol...
Yeni açdığınız çiçəkçi dükkanınızda oturduğunuz zaman yeni bağlatdığınız telefonunuz çalır. Axtaranın Hollandiyalı bir şir...
<ul><li>Uğurlu menecer, problemləri ortaya çıxdıqdan sonra deyil, çıxmadan öncə həll edən menecerdir. </li></ul>
Beynəlxalq Ticari Müqavilələrdə Diqqət Edilməsi Zəruri Olan Xüsusiyyətlər <ul><li>Şeytanın vəkilliyini edin </li></ul><ul>...
Beynəlxalq Ticari Müqavilələrdə Diqqət Edilməsi Zəruri Olan Xüsusiyyətlər <ul><li>Müqavilənin bir hüquq seçimi etdiyindən ...
Beynəlxalq Ticari Müqavilələrdə Diqqət Edilməsi Zəruri Olan Xüsusiyyətlər <ul><li>Müqavilənin mühakimə yerini təsbit etdiy...
Beynəlxalq Ticari Müqavilələrdə Diqqət Edilməsi Zəruri Olan Xüsusiyyətlər <ul><li>Öd ə m ə , cavabdehlik , teslim  etmə ...
Beynəlxalq Ticari Müqavilələrdə Diqqət Edilməsi Zəruri Olan Xüsusiyyətlər <ul><li>Müqavilə predmeti olan malın qorunması i...
Mənbələr <ul><li>P. Krugman and M. Obstfeld, International Economics: Theory and Policy , Seventh Edition Pearson – Addi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ch8

1,832 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ch8

 1. 1. Fənn: Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Təqdimatlarda Paul R. Krugman ve Maurice Obstfeld tərəfındən yazılmış “ International Economics: Theory and Policy ” və Halil Seyidoğlu tərəfındən yazılmış “ Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama ” adlı dərs kitabları əsas götürülmüşdür. V III BÖLMƏ MÜHAZİRƏ QEYDLƏRİ: BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN TƏŞKİLATİ-HÜQUQİ ƏSASLARI Müəl. Elşən BAĞIRZADƏ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Kafedrası Bakı - 2009
 2. 2. <ul><li>Beyn əlxalq ticarət hüququ ......................................................... 3 </li></ul><ul><li>QATT və DTT ( WTO) neoklassik n əzəriyyəyə əsaslanır ......... 4 </li></ul><ul><li>DTT ........................................................................................... 5 </li></ul><ul><li>Beynəlxalq Ticarətdə Anlaşmazlıqlar ........................... 18 </li></ul><ul><li>Beynəlxalq Ticarətin Risqləri ....................................... 20 </li></ul><ul><li>Anlaşmazlıqların Həlli .................................................. 21 </li></ul><ul><li>Beynəlxalq Ticarət Müqavilələri .................................. 22 </li></ul><ul><li>Mənbələr ....................................................................... 32 </li></ul>Mündəricat
 3. 3. Beyn əlxalq ticarət hüququ <ul><li>Beynəlxalq ticarət hüququ ölkələr və onların kompaniyaları arasında ticarət etmənin qaydaları və gömrük normalarını əhatə edir. İyirmi ildən çoxdur ki, bu, beynəlxalq hüququn ən sürətlə inkişaf edən sahələrindən birinə çevrilmişdir. </li></ul><ul><li>Beynəlxalq ticarət hüququ daha geniş sahə olan beynəlxalq iqtisadi hüquqdan fərqləndirilməlidir. Beynəlxalq iqtisadi hüquq təkçə DTT( WTO) hüququnu əhatə etmir. Həmçinin beynəlxalq monetar sistemin idarə edilməsi, valyuta tənzimlənməsi və beynəlxalq inkişaf hüququnu əhatə edir. </li></ul><ul><li>Müasir ticarət hüququ II Dünya müharibəsindən qısa müddət sonra əmtəələrlə ticarət məsələlərini tənzimləyən çoxtərəfli ticarət danışıqları ilə meydana çıxmışdır: Ticarət və Tariflər üzrə Baş Saziş (GATT) </li></ul><ul><li>Beynəlxalq ticarət hüququ Avropada inkişaf etmiş iqtisadi liberalizm nəzəriyyələri və sonra XVIII əsrdən bəri ABŞ təcrübəsinə əsaslanır. </li></ul>
 4. 4. QATT və DTT ( WTO) neoklassik n əzəriyyəyə əsaslanır <ul><li>Bütün ölkələr ticarətdən qazanır </li></ul><ul><li>Daha çox ticarət = daha çox fayda </li></ul><ul><li>Bütün sektorlar bərabərdir </li></ul><ul><li>Azad ticarət optimaldır </li></ul><ul><li>Müqayisəli üstünlük sahələrində ixtisaslaşma optimaldır. </li></ul>
 5. 5. DTT-xülasə Yerləşir : Cenevrə , İsveçrə Qurulmuşdur : 1  Yanvar  1995 Yaradılmışdır : Ur uqvay raundu danışıqları (1986-94)   Üzvlük : 150 ölkə B üdcə : 175m  İsveçrə frankı , 2006 Katiblik : ~630 Rəhbər : Pas k al Lam i ( baş direktor ) F unksiyalar : • DTT ticarət razılaşmalarını idarə etmək   •  Ticarət danışıqları üzrə forum •  Ticarət danışıqları idarə etmək •  Milli ticarət siyasətlərini monitorinq etmək •  Texniki dəstək və İEOÖ-lər üçün treyninqlər •  Digər beynəlxalq təşkilatlarla kooperasiya
 6. 6. 500 səhfəlik qaydalar / 23,000 səhfəlik şərhlər DTT n ədir? Beyn əlxalq ticarət qaydaları üzvlər tərəfindən danışıqlar yolu ilə razılaşdırılır.
 7. 7. DTT: Qərar qəbulu prosesi
 8. 8. DTT qərar qəbulu prosesi, hansi institutlari mövcuddur? <ul><li>Üzv idaretməli və konsensusa əsaslanır. </li></ul><ul><li>Nazirlər Konfransı: </li></ul><ul><ul><li>Ən yüksək qərar qəbul edici orqan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hər iki ildən bir ən azı bir dəfəf toplanır. </li></ul></ul><ul><li>Baş Şura : </li></ul><ul><ul><li>Nazirlər konfransının adından fəaliyyət göstərir . </li></ul></ul><ul><ul><li>Cenevrədə toplanır . </li></ul></ul><ul><li>Şuralar : </li></ul><ul><ul><li>Əmtəə ticarəti . </li></ul></ul><ul><ul><li>Xidmət ticarəti . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ticarətin intellektual mülkiyyət məsələləri . </li></ul></ul><ul><li>Müxtəlif komitələr . </li></ul>
 9. 9. Müzakirə mövzuları <ul><li>Xüsusi mövzular üzrə danışıqlar: </li></ul><ul><ul><li>Kənd təsərrüfatı </li></ul></ul><ul><ul><li>Xidmətlərlə ticarət </li></ul></ul><ul><ul><li>İntellektual mülkiyyət </li></ul></ul><ul><li>Danışıq raundları : </li></ul><ul><ul><li>Müxtəlif problemlər vaxtaşırı müzakirə olunur. </li></ul></ul><ul><li>Hər şey danışıqların nəticələrinə əsasən müəyyən olunur. </li></ul>
 10. 10. DTT( WTO) -siz DÜNYA TİCARƏTİ 1929 1930 1931 1932 1933 $3.0 mlrd $0.9 mlrd Dünya ticarətinə proteksionizmin təsiri, 1929– 19 33 Ticarət göstəriciləri : hər ay Yanvar F evral Mar t Apr el M ay İyun İyul A vqust Se ntyabr O ktyabr No yabr De kabr
 11. 11. DTT ( WTO ) ilə dünya ticarəti Dünya ticarət həcmi 1948–2003 ABŞ $ trillion, c ari qiymətlərlə 1997 DAHA çox ticarət ? Əlbəttə , ancaq … … S TABİLLİYƏ BAXIN > Əgər 67% silinmişdirsə 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1948 1957 1966 1975 1984 1993 2002 QATT ’48 DTT ’95
 12. 12. İlk addım danışıqdır . Haradasa danışıqlar aparılır və nəticələr əldə edilir Elə yerdir ki, hökumətlər öz ticarət problemlərini seçib ayırmaq üçün müraciət edir. DTT yalnız ticarəti liberallaşdırmır. Bəzən qaydalar ticarət baryerlərini dəstəkləyir – məs. Istehlakçıları himayə etmə və ya xəstəliyi önləmək DTT Skip >>>
 13. 13. Çoxtərəfli ticarət qayadaları toplusu <ul><li>Ticarət və Tariflər üzrə Baş Saziş 1994 </li></ul><ul><li>Xidmətlərlə ticarət üzrə baş saziş </li></ul><ul><li>Ticarətin intellektual mülkiyyətlə bağlı aspektləri </li></ul><ul><li>Müzakirə tənzimlənməsi anlayışı </li></ul><ul><li>Ticarət siyasəti icmalı mexanizmi . </li></ul>
 14. 14. DTT ( WTO ): prinsiplər <ul><li>Diskriminasiyanın aradan qaldırılması : </li></ul><ul><ul><li>Üzvər ticarət partnyorları arasında diskriminasiyaya yol verə bilmirlər. </li></ul></ul><ul><ul><li>İstisnalar ( Exceptions ) : Azad ticarət sazişləri, İEOÖ məhsulları üçün tarif üstünlükləri, QAAT XX paraqrafı və ticarət həlləri. </li></ul></ul><ul><ul><li>Milli rejim : </li></ul></ul><ul><ul><li>Idxal məhsulları və yerli məhsullar bərabər qəbul edilməlidir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Məhsul və ya xidmət bazara daxil olduğu halda tətbiq olunur. </li></ul></ul>
 15. 15. DTT ( WTO ) : p rinsiplər <ul><li>Azad ticarət : </li></ul><ul><ul><li>Danışıqlar </li></ul></ul><ul><ul><li>Mərhələlərlə ticarət baryerlərinin azaldılması </li></ul></ul><ul><ul><li>Proqressiv liberallaşdırma </li></ul></ul><ul><li>Stabillik və proqnozlaşdırıla bilmə : </li></ul><ul><ul><li>Biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması </li></ul></ul><ul><ul><li>Improves business and investment environment. </li></ul></ul><ul><ul><li>DTT-də öhdəliklər götürülür. </li></ul></ul><ul><li>Şəffaflıq tələbləri . </li></ul>
 16. 16. DTT ( WTO ) : p rinsiplər <ul><li>Ədalətli rəqabəti stimullaşdırma: </li></ul><ul><ul><li>Dempinq və subsidiyalar üzrə qaydalar </li></ul></ul><ul><li>İnkişafı və islahatı həvəsləndirmə: </li></ul><ul><ul><li>İnkişaf etməkdə olan ölkələr və keçid ölkələri üçün elastikliklər </li></ul></ul><ul><ul><li>Keçid dövrləri </li></ul></ul><ul><ul><li>T exniki kömək. </li></ul></ul>
 17. 17. DTT ( The World Trade Organization ) The World Trade Organization Centre William Rappard rue de Lausanne 154 CH–1211 Geneva 21 Switzerland Tel: +41 (0)22 739 51 11 Fax: +41 (0)22 739 54 58 email: [email_address] website: www.wto.org
 18. 18. Beynəlxalq Ticarətdə Anlaşmazlıqlar <ul><li>Dövlətlərarası anlaşmazlıqlar </li></ul><ul><ul><li>Banan müharibələri </li></ul></ul><ul><ul><li>Aviasiya müharibələri </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiat – Berlusconi </li></ul></ul><ul><ul><li>Təbii qaz - Putin </li></ul></ul><ul><li>Fiziki və Hüquqi şəxslər arasında anlaşmazlıqlar </li></ul>
 19. 19. Ticarət Anlaşmazlıqları <ul><li>Əsas müzakirə mövzusu : Müqavilələr </li></ul><ul><li>Beynəlxalq Ticarətin Risqləri – milli ticari risqlərlə müqayisə </li></ul>
 20. 20. Beynəlxalq Ticarətin Risqləri <ul><li>İnformasiyaya uzaqlıq </li></ul><ul><ul><li>İş quracağınız şirkət </li></ul></ul><ul><ul><li>İş quracağınız mühit </li></ul></ul><ul><li>Ticari dəyər </li></ul><ul><li>Yeni katmanlar ( məs . Gömrük, valyuta) </li></ul><ul><li>Xarici dil </li></ul>
 21. 21. Anlaşmazlıqların Həlli <ul><li>Problem ortaya çıxmadan həlli </li></ul><ul><ul><li>Müqavilələr </li></ul></ul><ul><li>Problem ortaya çıxdıqdan sonra həlli </li></ul><ul><ul><li>Mühakimə </li></ul></ul><ul><ul><li>Təhkim </li></ul></ul><ul><ul><li>Alternativ həll yolları </li></ul></ul>
 22. 22. Beynəlxalq Ticarət Müqavilələri <ul><li>Birdən çox insanın bir yerə yığışaraq müqavilə predmeti olan mal, xidmət, qiymət və.s kimi əsaslı məsələlərdə qarşılıqlı iradə bəyanı yolu ilə formalaşdırdıqları hüquqi sənədlərdir. </li></ul><ul><li>Forma şərti və.s </li></ul><ul><li>Əhliyət – İmza ekspertizası edin!!! </li></ul>
 23. 23. Beynəlxalq Ticarət Müqavilələri <ul><li>Müqavilə Azadlığı Prinsipi </li></ul><ul><ul><li>Konstutsyon hüquq </li></ul></ul><ul><ul><li>Müqavilə bağlayıb bağlamama </li></ul></ul><ul><ul><li>Müqavilə məzmununu sərbəst şəkildə müəyyənləşdirmə </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Təslim etmə, ödəmə müddəti, müqavilə dili, hüququ, mühakimə yeri və.s </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Müqavilənin Şərtləri <ul><li>Təklif </li></ul><ul><li>Qəbul </li></ul><ul><li>Əhliyət </li></ul><ul><li>İradələrin real olması </li></ul><ul><li>Hüquqa uyğun predmet </li></ul><ul><li>Forma şərti </li></ul>
 25. 25. Yeni açdığınız çiçəkçi dükkanınızda oturduğunuz zaman yeni bağlatdığınız telefonunuz çalır. Axtaranın Hollandiyalı bir şirkət olduğunu, əvvəllər sizin telefon nömrənizdəki bir əmlakçı ilə ortaq iş gördüyünü və Türkiyədən ev satın almaq istəyən Hollandiyalı müştəri tapdığını xarici dil biliyinizlə anlarsınız. Çiç ə kçi olmanıza baxmayaraq, əmlak işi bu dövrdə mənfəətlidir deyərək və qonşu dükkanın əmlakçı olmasından da istifadə edərək bu işə girərsiniz. Kuşadasında ə n yaxşı evlərdən birini tapıb (100 min YTL), bunu Holland iyalı dostunuza işgüzar nəzakət çərçivəsində (300 min Euro) teklif ed irsiniz . Qəbul etdikdə də sizdən üst mərtəbədə olan vəkil dostunuza satış müqaviləsi hazırlatdırır (250 YTL) bunu Holland iyaya gönd ə rirsiniz. 2 h ə ft ə sonra müqavilə sizə imzalanmış şəkildə geri qayıdır. Misal
 26. 26. <ul><li>Uğurlu menecer, problemləri ortaya çıxdıqdan sonra deyil, çıxmadan öncə həll edən menecerdir. </li></ul>
 27. 27. Beynəlxalq Ticari Müqavilələrdə Diqqət Edilməsi Zəruri Olan Xüsusiyyətlər <ul><li>Şeytanın vəkilliyini edin </li></ul><ul><ul><li>Uğurlu biznes münasibəti qarşılıqlı güvən və qarşı tərəf sizi necə aldata bilər deyə detallı düşünülərək həyata keçirilən bir müqavilə ilə ortaya çıxır. </li></ul></ul><ul><li>Müqaviləni boşluqlara yer verməyəcək şəkildə hazırlayın </li></ul><ul><li>Yazılı bağlayın </li></ul><ul><li>İmza səlahiyyətini yoxlayın </li></ul>
 28. 28. Beynəlxalq Ticari Müqavilələrdə Diqqət Edilməsi Zəruri Olan Xüsusiyyətlər <ul><li>Müqavilənin bir hüquq seçimi etdiyindən əmin olun </li></ul><ul><ul><li>Müqavilə bir ölkədə imzalanır, mallar başqa yerdə təslim edilir və anlaşmazlıq predmeti olan hadisə bu iki ölkə xaricində baş verir. Tərəflər də başqa ölkələrdə yaşayırlar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Müqavilənin bağlı olduğu hüquq, qüvvədə olma şərtini müəyyən etdiyi kimi, anlaşmazlıq halında tətbiq olunacaq qaydaları da müəyyən edir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Məs. hazırkı qaydalara görə məhkəmə iddiası iddiaçının ölkəsində açılır. </li></ul></ul>
 29. 29. Beynəlxalq Ticari Müqavilələrdə Diqqət Edilməsi Zəruri Olan Xüsusiyyətlər <ul><li>Müqavilənin mühakimə yerini təsbit etdiyindən əmin olun. </li></ul><ul><ul><li>Güv ə n </li></ul></ul><ul><ul><li>1 milyon d ol l ar ticar ə t, malları gönd ə rdiniz, qüsurlu çıxdığı iddia edildi. Kambo ca məhkəmələrinə güvənininz nə qədərdir ? </li></ul></ul>
 30. 30. Beynəlxalq Ticari Müqavilələrdə Diqqət Edilməsi Zəruri Olan Xüsusiyyətlər <ul><li>Öd ə m ə , cavabdehlik , teslim etmə , mülkiyyətin əl dəyişdirməsi kimi əsaslı ünsürləri fərqli şərhə imkan verməyəcək dərəcədə detallı təsbit edin. </li></ul><ul><ul><li>Ödəmə formaları </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>* Nağd ödəmə * Akreditiv * Mal la mübadilə </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>* Açı q hesab * Konsi qnasiya və.s </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Beynəlxalq Ticari Müqavilələrdə Diqqət Edilməsi Zəruri Olan Xüsusiyyətlər <ul><li>Müqavilə predmeti olan malın qorunması ilə bağlı maddələri təsbit edin. </li></ul><ul><li>Fors-major və gözlənilməz hallarla bağlı maddələrin olmasını unutmayın. </li></ul>
 32. 32. Mənbələr <ul><li>P. Krugman and M. Obstfeld, International Economics: Theory and Policy , Seventh Edition Pearson – Addison Weasley. </li></ul><ul><li>H. Seyidoğlu, Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama , XV. Baskı, İstanbul, 2003. </li></ul><ul><li>R. Karluk, Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika , VI. Baskı, İstanbul, 2002. </li></ul>

×