Successfully reported this slideshow.

Masalan päästötön energiajärjestelmä - tuleeko tästä uusi normaali? 1.

0

Share

1 of 15
1 of 15

Masalan päästötön energiajärjestelmä - tuleeko tästä uusi normaali? 1.

0

Share

Download to read offline

Kirkkonummen Masalan Ekoälykylän järjestämän "Ekologisen asumisen ja liikkumisen" -seminaarin esitys.
Masalan päästötön energiajärjestelmä - tuleeko tästä uusi normaali?
Timo-Mikael Sivula, projektipäällikkö, Granlund Consulting Oy

Kirkkonummen Masalan Ekoälykylän järjestämän "Ekologisen asumisen ja liikkumisen" -seminaarin esitys.
Masalan päästötön energiajärjestelmä - tuleeko tästä uusi normaali?
Timo-Mikael Sivula, projektipäällikkö, Granlund Consulting Oy

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Masalan päästötön energiajärjestelmä - tuleeko tästä uusi normaali? 1.

 1. 1. Energiajärjestelmä MASALAN EKOÄLYKYLÄ C01379-P000 23.8.2018
 2. 2. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000 ”Tämän hankkeen myötä olemme muuttaneet ajattelutapaamme ja alueesta tulee ekologisen asumisen uusi trendi. Alueen suunnittelussa otetaan huomioon yhteisöllinen asuminen ja liikkuminen ympäristöä kunnioittaen. Kylä palauttaa asumiseen yhteisöllisyyden ja luonnon läheisyyden hyödyntäen nykyajan tekniikkaa ja uusia sovellutuksia.” - Timo-Mikael Sivula Projektipäällikkö Granlund Consulting Oy
 3. 3. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000 Energiateknisesti Ekoälykylä ei ole mikä tahansa kylä. Sähkön ja lämmön suhteen lähes omavarainen alue, joka tuottaa energiansa ympäristöä säästäen ja uusimpia teknologioita hyödyntäen. Toteutuessaan se on paitsi kestävän kehityksen myös tulevaisuuden asumisen edelläkävijä. • Aurinkoenergiaa otetaan talteen 18 000 m² aurinkopaneeleita ja suuri osa aurinkoenergiasta varastoidaan 3000 kWh akustoon. • Käytössä ovat aurinkopaneelien lisäksi esimerkiksi alueen oma biokaasulla toimiva ICHP-laitos ja maalämpöä hyödynnetään laajassa mittakaavassa. • Alueelle tulee merkittävä määrä sähköautoja, mikä vähentää liikkumisen CO2 päästöjä. • Alueen kaikki kiinteistöt on yhdistetty saman automaatiojärjestelmän alle, jolloin alueen sähkö tehontarvetta on mahdollista hallita.
 4. 4. Building on Innovation ENERGIAN TUOTTOTAVAT 23.8.2018 C01379-P000 SÄHKÖENERGIAN TUOTTOTAVAT ICHP-LAITOS 27% AURINKOVOIMA 53% OSTOENERGIA 20% LÄMMITYSENERGIAN TUOTTOTAVAT ICHP-LAITOS 27% MAALÄMPÖ 56% JÄTEVEDEN LTO 17%
 5. 5. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000 YHTEINEN ENERGIA- KAIVOKENTTÄ 4 kpl 2 kpl SÄHKÖ (vesivoima) ICHP-laitos Lämpö 1360 MWh/a Sähkö 730 MWh/a - 240 asuintaloa sekä 8 luhtitaloa varustetaan aurinkopaneeleilla - Asuinrakennuksien lämmitys tapahtuu jätevedestä talteen otetulla lämmöllä, maalämmöllä ja lauhdelämmöllä - Kylään tulee 3000 kWh sähköakusto, jonka avulla kylä tuottaa yli puolet sähköenergian tarpeesta aurinkovoiman avulla. - Aurinkosähkön ylituotannolla jäähdytetään asuinrakennuksia sekä ladataan energiakaivokenttää Ostosähkö 540 MWh/a Hyödynnetyn aurinkoenergian määrä 1450 MWh/a AKKU 3000 kWh Lämpö 4860 MWh/a Asuintaloja 240 kplENERGIANKAIVOJEN TUOTTAMA LÄMPÖENERGIA 2050 MWh/a KYLÄTALO +/- Jäteveden lämmön talteenotolla 600 MWh/a Sähkö 2560 MWh/a Viemäri 800 MWh/a Lämpöpumppu 800 kW HP BIOGAS CONTAINER Hiilidioksidinettopäästöt 0 kgCO2/a Viemäri 1400 MWh/a LTO600MWh/a Luhtitaloja 8 kpl
 6. 6. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000
 7. 7. Building on Innovation AURINKOENERGIA • Jokaiseen asuntoon asennetaan 60m² aurinkopaneeleita • Kokonaispinta-ala 18 000m² • Aurinkoenergialla katetaan yli puolet vuotuisesta sähköenergian tarpeesta • Aurinkoenergian varastointi tapahtuu 3000 kWh akuston avulla • Päivällä varastoidaan sähköä ja yöllä ladataan sähköautoja 23.8.2018 C01379-P000 6 0 100 200 300 400 500 600 700 AURINKOENERGIA (MWh) Aurinkoenergia Sähköenergia Käytetty aurinkoenergia
 8. 8. Building on Innovation MAALÄMPÖ 23.8.2018 C01379-P000 • Maalämmöllä katetaan 56% lämpöenergian tarpeesta • Aurinkoenergian ylituotolla ladataan energiakaivokenttää ja samalla jäähdyttäen asuntoja • Kesällä energiakenttää käytetään jäähdytykseen ja lämmitykseen
 9. 9. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000 Mikroturbiinilaitos - 3 kpl Capstone C65 - Sähköteho 195 kW - Lämpöteho 360 kW - Sähkön vuosituotanto 850 MWh/a - Lämmön vuosituotanto 1 500 MWh/a - Oman tuotannon edut: • Ei sähkönsiirto maksua • Ei sähköveroa • Ei arvonlisäveroa ICHP-LAITOS
 10. 10. Building on Innovation ICHP-LAITOS 23.8.2018 C01379-P000 ”Biokaasu on uusiutuva polttoaine eli sen poltto ei aiheuta hiilidioksidin nettopäästöjä ilmakehään.” ”Ilmaista lämpöenergiaa 100 asunnolle” • Kylään tulee biokaasulla toimiva sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos • Laitos tuottaa sähkötehoa 195 kW ja sähköntuotannosta syntyy 360 kW lämpöä, joka hyödynnetään asuntojen lämmittämiseen • Laitos tuottaa 27 % vuosittaisesta sähköenergiasta ja 27 % vuosittaisesta lämpöenergian tarpeesta • Laitoksen CO2 päästöt ovat nolla.
 11. 11. Building on Innovation OSTOENERGIA • Kylän omasähköntuotanto kattaa 80% vuosittaisesta sähköenergian tarpeesta • Loput 20% ostetaan Energiayhtiöltä • Energiayhtiöltä ostettava sähkö on oltava tuotettu vesivoimalla • Vesivoiman CO2-päästöt ovat 0 kg CO2/MWh • Sähköntuotannon keskimääräiset CO2-päästöt ovat 210 kg CO2/MWh (K2 vuosi 2013) Lähde: motiva päästökertoimet 12/2012 23.8.2018 C01379-P000 10
 12. 12. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000 JÄTEVEDEN LÄMMÖN TALTEENOTTO • Nykyisin jopa 30 % asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin • Ekoälykylässä käyttöveden sisältämän energian osuus kiinteistön lämpötaseesta tulee olemaan yli 40 % • Runkoviemäreihin tulee kolme kappaletta jäteveden LTO-laitteita, joiden avulla saadaan talteen 30-70% käyttöveden sisältämästä lämpöenergiasta
 13. 13. Building on Innovation AUTOMAATIO • Rakennukset kytketään yhteiseen automaatiojärjestelmään, jonka avulla voidaan optimoida energiankulutusta sekä pienentää energiapiikkejä • Älykäs mobiilisovellus kodinpitoon • Jokainen asukas pystyy valvomaan/ säätämään omaa asuntoa ja sen energiankulutusta • Reaaliaikainen kulutusdata 14 23.8.2018 C01379-P000
 14. 14. Building on Innovation MOBIILISOVELLUS 23.8.2018 C01379-P000 • Helposti sovelluksen avulla lainattavat laitteet/välineet • Yhteiskäyttöautot 4 kpl varattavissa mobiilisovelluksella • Ruokatilaukset kylätalolle • Kylätalontilojen varaus
 15. 15. Timo-Mikael Sivula Projektipäällikkö timo-mikael.sivula@granlund.fi Puh: +358 40 651 7438 Rene Zidbeck Energia-asiantuntija rene.zidbeck@granlund.fi Puh: +358 40 358 5208 16 23.8.2018 C01379-P000

×