SlideShare a Scribd company logo
Energiajärjestelmä
MASALAN EKOÄLYKYLÄ
C01379-P000
23.8.2018
Building on Innovation
23.8.2018
C01379-P000
”Tämän hankkeen myötä olemme muuttaneet ajattelutapaamme ja
alueesta tulee ekologisen asumisen uusi trendi.
Alueen suunnittelussa otetaan huomioon yhteisöllinen asuminen ja
liikkuminen ympäristöä kunnioittaen.
Kylä palauttaa asumiseen yhteisöllisyyden ja luonnon läheisyyden
hyödyntäen nykyajan tekniikkaa ja uusia sovellutuksia.”
- Timo-Mikael Sivula
Projektipäällikkö
Granlund Consulting Oy
Building on Innovation
23.8.2018
C01379-P000
Energiateknisesti Ekoälykylä ei ole mikä tahansa kylä. Sähkön ja lämmön suhteen lähes
omavarainen alue, joka tuottaa energiansa ympäristöä säästäen ja uusimpia teknologioita
hyödyntäen. Toteutuessaan se on paitsi kestävän kehityksen myös tulevaisuuden asumisen
edelläkävijä.
• Aurinkoenergiaa otetaan talteen 18 000 m² aurinkopaneeleita ja suuri osa
aurinkoenergiasta varastoidaan 3000 kWh akustoon.
• Käytössä ovat aurinkopaneelien lisäksi esimerkiksi alueen oma biokaasulla toimiva
ICHP-laitos ja maalämpöä hyödynnetään laajassa mittakaavassa.
• Alueelle tulee merkittävä määrä sähköautoja, mikä vähentää liikkumisen CO2
päästöjä.
• Alueen kaikki kiinteistöt on yhdistetty saman automaatiojärjestelmän alle, jolloin
alueen sähkö tehontarvetta on mahdollista hallita.
Building on Innovation
ENERGIAN
TUOTTOTAVAT
23.8.2018
C01379-P000
SÄHKÖENERGIAN TUOTTOTAVAT
ICHP-LAITOS 27%
AURINKOVOIMA 53%
OSTOENERGIA 20%
LÄMMITYSENERGIAN TUOTTOTAVAT
ICHP-LAITOS 27%
MAALÄMPÖ 56%
JÄTEVEDEN LTO 17%
Building on Innovation 23.8.2018
C01379-P000
YHTEINEN ENERGIA-
KAIVOKENTTÄ
4 kpl
2 kpl
SÄHKÖ (vesivoima)
ICHP-laitos
Lämpö 1360 MWh/a
Sähkö 730 MWh/a
- 240 asuintaloa sekä 8 luhtitaloa varustetaan
aurinkopaneeleilla
- Asuinrakennuksien lämmitys tapahtuu jätevedestä
talteen otetulla lämmöllä, maalämmöllä ja
lauhdelämmöllä
- Kylään tulee 3000 kWh sähköakusto, jonka avulla
kylä tuottaa yli puolet sähköenergian tarpeesta
aurinkovoiman avulla.
- Aurinkosähkön ylituotannolla jäähdytetään
asuinrakennuksia sekä ladataan
energiakaivokenttää
Ostosähkö 540 MWh/a
Hyödynnetyn
aurinkoenergian määrä
1450 MWh/a
AKKU
3000 kWh
Lämpö 4860 MWh/a
Asuintaloja
240 kplENERGIANKAIVOJEN
TUOTTAMA LÄMPÖENERGIA
2050 MWh/a
KYLÄTALO
+/-
Jäteveden lämmön
talteenotolla
600 MWh/a
Sähkö 2560 MWh/a
Viemäri 800 MWh/a
Lämpöpumppu
800 kW
HP
BIOGAS
CONTAINER
Hiilidioksidinettopäästöt
0 kgCO2/a
Viemäri 1400 MWh/a
LTO600MWh/a
Luhtitaloja
8 kpl
Building on Innovation
23.8.2018
C01379-P000
Building on Innovation
AURINKOENERGIA
• Jokaiseen asuntoon asennetaan 60m²
aurinkopaneeleita
• Kokonaispinta-ala 18 000m²
• Aurinkoenergialla katetaan yli puolet
vuotuisesta sähköenergian tarpeesta
• Aurinkoenergian varastointi tapahtuu
3000 kWh akuston avulla
• Päivällä varastoidaan sähköä ja yöllä
ladataan sähköautoja
23.8.2018
C01379-P000
6 0
100
200
300
400
500
600
700
AURINKOENERGIA (MWh)
Aurinkoenergia
Sähköenergia
Käytetty aurinkoenergia
Building on Innovation
MAALÄMPÖ
23.8.2018
C01379-P000
• Maalämmöllä katetaan 56% lämpöenergian
tarpeesta
• Aurinkoenergian ylituotolla ladataan
energiakaivokenttää ja samalla jäähdyttäen
asuntoja
• Kesällä energiakenttää käytetään
jäähdytykseen ja lämmitykseen
Building on Innovation
23.8.2018
C01379-P000
Mikroturbiinilaitos
- 3 kpl Capstone C65
- Sähköteho 195 kW
- Lämpöteho 360 kW
- Sähkön vuosituotanto 850 MWh/a
- Lämmön vuosituotanto 1 500 MWh/a
- Oman tuotannon edut:
• Ei sähkönsiirto maksua
• Ei sähköveroa
• Ei arvonlisäveroa
ICHP-LAITOS
Building on Innovation
ICHP-LAITOS
23.8.2018
C01379-P000
”Biokaasu on uusiutuva polttoaine eli sen poltto ei aiheuta
hiilidioksidin nettopäästöjä ilmakehään.”
”Ilmaista lämpöenergiaa 100 asunnolle”
• Kylään tulee biokaasulla toimiva sähkön ja
lämmön yhteistuotantolaitos
• Laitos tuottaa sähkötehoa 195 kW ja
sähköntuotannosta syntyy 360 kW lämpöä,
joka hyödynnetään asuntojen lämmittämiseen
• Laitos tuottaa 27 % vuosittaisesta
sähköenergiasta ja 27 % vuosittaisesta
lämpöenergian tarpeesta
• Laitoksen CO2 päästöt ovat nolla.
Building on Innovation
OSTOENERGIA
• Kylän omasähköntuotanto kattaa 80%
vuosittaisesta sähköenergian tarpeesta
• Loput 20% ostetaan Energiayhtiöltä
• Energiayhtiöltä ostettava sähkö on oltava
tuotettu vesivoimalla
• Vesivoiman CO2-päästöt ovat 0 kg CO2/MWh
• Sähköntuotannon keskimääräiset CO2-päästöt
ovat 210 kg CO2/MWh (K2 vuosi 2013)
Lähde: motiva päästökertoimet 12/2012
23.8.2018
C01379-P000
10
Building on Innovation
23.8.2018
C01379-P000
JÄTEVEDEN LÄMMÖN
TALTEENOTTO
• Nykyisin jopa 30 % asuinrakennuksen
vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta
menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä
kautta viemäriin
• Ekoälykylässä käyttöveden sisältämän
energian osuus kiinteistön lämpötaseesta
tulee olemaan yli 40 %
• Runkoviemäreihin tulee kolme kappaletta
jäteveden LTO-laitteita, joiden avulla saadaan
talteen 30-70% käyttöveden sisältämästä
lämpöenergiasta
Building on Innovation
AUTOMAATIO
• Rakennukset kytketään yhteiseen
automaatiojärjestelmään, jonka avulla
voidaan optimoida energiankulutusta sekä
pienentää energiapiikkejä
• Älykäs mobiilisovellus kodinpitoon
• Jokainen asukas pystyy valvomaan/
säätämään omaa asuntoa ja sen
energiankulutusta
• Reaaliaikainen kulutusdata
14
23.8.2018
C01379-P000
Building on Innovation
MOBIILISOVELLUS
23.8.2018
C01379-P000
• Helposti sovelluksen avulla
lainattavat laitteet/välineet
• Yhteiskäyttöautot 4 kpl varattavissa
mobiilisovelluksella
• Ruokatilaukset kylätalolle
• Kylätalontilojen varaus
Timo-Mikael Sivula
Projektipäällikkö
timo-mikael.sivula@granlund.fi
Puh: +358 40 651 7438
Rene Zidbeck
Energia-asiantuntija
rene.zidbeck@granlund.fi
Puh: +358 40 358 5208
16
23.8.2018
C01379-P000

More Related Content

Featured

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 

Featured (20)

Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 

Masalan päästötön energiajärjestelmä - tuleeko tästä uusi normaali? 1.

 • 2. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000 ”Tämän hankkeen myötä olemme muuttaneet ajattelutapaamme ja alueesta tulee ekologisen asumisen uusi trendi. Alueen suunnittelussa otetaan huomioon yhteisöllinen asuminen ja liikkuminen ympäristöä kunnioittaen. Kylä palauttaa asumiseen yhteisöllisyyden ja luonnon läheisyyden hyödyntäen nykyajan tekniikkaa ja uusia sovellutuksia.” - Timo-Mikael Sivula Projektipäällikkö Granlund Consulting Oy
 • 3. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000 Energiateknisesti Ekoälykylä ei ole mikä tahansa kylä. Sähkön ja lämmön suhteen lähes omavarainen alue, joka tuottaa energiansa ympäristöä säästäen ja uusimpia teknologioita hyödyntäen. Toteutuessaan se on paitsi kestävän kehityksen myös tulevaisuuden asumisen edelläkävijä. • Aurinkoenergiaa otetaan talteen 18 000 m² aurinkopaneeleita ja suuri osa aurinkoenergiasta varastoidaan 3000 kWh akustoon. • Käytössä ovat aurinkopaneelien lisäksi esimerkiksi alueen oma biokaasulla toimiva ICHP-laitos ja maalämpöä hyödynnetään laajassa mittakaavassa. • Alueelle tulee merkittävä määrä sähköautoja, mikä vähentää liikkumisen CO2 päästöjä. • Alueen kaikki kiinteistöt on yhdistetty saman automaatiojärjestelmän alle, jolloin alueen sähkö tehontarvetta on mahdollista hallita.
 • 4. Building on Innovation ENERGIAN TUOTTOTAVAT 23.8.2018 C01379-P000 SÄHKÖENERGIAN TUOTTOTAVAT ICHP-LAITOS 27% AURINKOVOIMA 53% OSTOENERGIA 20% LÄMMITYSENERGIAN TUOTTOTAVAT ICHP-LAITOS 27% MAALÄMPÖ 56% JÄTEVEDEN LTO 17%
 • 5. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000 YHTEINEN ENERGIA- KAIVOKENTTÄ 4 kpl 2 kpl SÄHKÖ (vesivoima) ICHP-laitos Lämpö 1360 MWh/a Sähkö 730 MWh/a - 240 asuintaloa sekä 8 luhtitaloa varustetaan aurinkopaneeleilla - Asuinrakennuksien lämmitys tapahtuu jätevedestä talteen otetulla lämmöllä, maalämmöllä ja lauhdelämmöllä - Kylään tulee 3000 kWh sähköakusto, jonka avulla kylä tuottaa yli puolet sähköenergian tarpeesta aurinkovoiman avulla. - Aurinkosähkön ylituotannolla jäähdytetään asuinrakennuksia sekä ladataan energiakaivokenttää Ostosähkö 540 MWh/a Hyödynnetyn aurinkoenergian määrä 1450 MWh/a AKKU 3000 kWh Lämpö 4860 MWh/a Asuintaloja 240 kplENERGIANKAIVOJEN TUOTTAMA LÄMPÖENERGIA 2050 MWh/a KYLÄTALO +/- Jäteveden lämmön talteenotolla 600 MWh/a Sähkö 2560 MWh/a Viemäri 800 MWh/a Lämpöpumppu 800 kW HP BIOGAS CONTAINER Hiilidioksidinettopäästöt 0 kgCO2/a Viemäri 1400 MWh/a LTO600MWh/a Luhtitaloja 8 kpl
 • 7. Building on Innovation AURINKOENERGIA • Jokaiseen asuntoon asennetaan 60m² aurinkopaneeleita • Kokonaispinta-ala 18 000m² • Aurinkoenergialla katetaan yli puolet vuotuisesta sähköenergian tarpeesta • Aurinkoenergian varastointi tapahtuu 3000 kWh akuston avulla • Päivällä varastoidaan sähköä ja yöllä ladataan sähköautoja 23.8.2018 C01379-P000 6 0 100 200 300 400 500 600 700 AURINKOENERGIA (MWh) Aurinkoenergia Sähköenergia Käytetty aurinkoenergia
 • 8. Building on Innovation MAALÄMPÖ 23.8.2018 C01379-P000 • Maalämmöllä katetaan 56% lämpöenergian tarpeesta • Aurinkoenergian ylituotolla ladataan energiakaivokenttää ja samalla jäähdyttäen asuntoja • Kesällä energiakenttää käytetään jäähdytykseen ja lämmitykseen
 • 9. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000 Mikroturbiinilaitos - 3 kpl Capstone C65 - Sähköteho 195 kW - Lämpöteho 360 kW - Sähkön vuosituotanto 850 MWh/a - Lämmön vuosituotanto 1 500 MWh/a - Oman tuotannon edut: • Ei sähkönsiirto maksua • Ei sähköveroa • Ei arvonlisäveroa ICHP-LAITOS
 • 10. Building on Innovation ICHP-LAITOS 23.8.2018 C01379-P000 ”Biokaasu on uusiutuva polttoaine eli sen poltto ei aiheuta hiilidioksidin nettopäästöjä ilmakehään.” ”Ilmaista lämpöenergiaa 100 asunnolle” • Kylään tulee biokaasulla toimiva sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos • Laitos tuottaa sähkötehoa 195 kW ja sähköntuotannosta syntyy 360 kW lämpöä, joka hyödynnetään asuntojen lämmittämiseen • Laitos tuottaa 27 % vuosittaisesta sähköenergiasta ja 27 % vuosittaisesta lämpöenergian tarpeesta • Laitoksen CO2 päästöt ovat nolla.
 • 11. Building on Innovation OSTOENERGIA • Kylän omasähköntuotanto kattaa 80% vuosittaisesta sähköenergian tarpeesta • Loput 20% ostetaan Energiayhtiöltä • Energiayhtiöltä ostettava sähkö on oltava tuotettu vesivoimalla • Vesivoiman CO2-päästöt ovat 0 kg CO2/MWh • Sähköntuotannon keskimääräiset CO2-päästöt ovat 210 kg CO2/MWh (K2 vuosi 2013) Lähde: motiva päästökertoimet 12/2012 23.8.2018 C01379-P000 10
 • 12. Building on Innovation 23.8.2018 C01379-P000 JÄTEVEDEN LÄMMÖN TALTEENOTTO • Nykyisin jopa 30 % asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin • Ekoälykylässä käyttöveden sisältämän energian osuus kiinteistön lämpötaseesta tulee olemaan yli 40 % • Runkoviemäreihin tulee kolme kappaletta jäteveden LTO-laitteita, joiden avulla saadaan talteen 30-70% käyttöveden sisältämästä lämpöenergiasta
 • 13. Building on Innovation AUTOMAATIO • Rakennukset kytketään yhteiseen automaatiojärjestelmään, jonka avulla voidaan optimoida energiankulutusta sekä pienentää energiapiikkejä • Älykäs mobiilisovellus kodinpitoon • Jokainen asukas pystyy valvomaan/ säätämään omaa asuntoa ja sen energiankulutusta • Reaaliaikainen kulutusdata 14 23.8.2018 C01379-P000
 • 14. Building on Innovation MOBIILISOVELLUS 23.8.2018 C01379-P000 • Helposti sovelluksen avulla lainattavat laitteet/välineet • Yhteiskäyttöautot 4 kpl varattavissa mobiilisovelluksella • Ruokatilaukset kylätalolle • Kylätalontilojen varaus
 • 15. Timo-Mikael Sivula Projektipäällikkö timo-mikael.sivula@granlund.fi Puh: +358 40 651 7438 Rene Zidbeck Energia-asiantuntija rene.zidbeck@granlund.fi Puh: +358 40 358 5208 16 23.8.2018 C01379-P000